| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Nøklegård Gnr.21

 

Gården Nøklegård ligger en 2.5 kilometer øst for Langangfjorden. Dette er den østligste gården i Eidanger. Gården grenser til Solum i Brunlanes.

 

Landskyld 2 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Nøklegård

 

 

De tidlige manntallene på Nøklegård:

 

Peder Møckelgaard nevnes i et manntall fra 1592-93.

 

I 1611 nevnes blant ødegårdsmenn Siuord Møckildgaard. Han ble senere nevnt som Siffuer. Gården hadde en skyld på 2 huder og var eid av laugstolen i Skien (Scheen Laugstoel).

 

En sag ble nevnt på gården i 1619-20, men den var ikke i drift (stod øde).

 

I 1640 ble Oluf (Ole) Møchelgaard nevnt som bruker. I koppskattmanntallet av 1645 stod han oppført med kvinne og en datter. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Nøchlegaard som Oluff bruger,
schylder 2 huder,
som laugmanden i Scheen med bøxell och
herligh(edt) følge(r).
Er lagt for 1 ½ feirdingsg(aa)rd, penge - 9 mk.
Laugmanden i Scheen bygger

 

Oluf (Ole) var der fortsatt nevnt midt på 1650 tallet. Han eide i 1645 4 skinn i ”Østersandenn”. Gården nevnes nå som Nøchlegaard.

 

Da landkommisjonen av 1661 gjorde sine undersøkelser var Torger Olsen bruker. Det var en husmann på gården. I fogdens manntall av 1664 nevnes Torger Olsen som 26 år og i sogneprestens nevnes han som 50 år. Sognepresten oppga husmannen til å hete Laurits Hansen 80 år gammel.

 

Torger Olsen nevnes fortsatt i 1680 men i 1685 er det en Hans som brukte gården. I 1692 var det en Ole og i 1700 var både Ole og Isak brukere av gården.

 

Sara Iversdatter Nøklegård giftet seg i 1702 med Anders Jacobsen. (Hun kan ha vært datter ev Iver Gudmundsen Viersdalen?)

 

Ekstraskatten i 1711 nevner Isak Gjertsen og hans kvinne med 3 barn. Som husmann Hans Hansen med kvinne.

 

I 1711 lot Isak Nøklegård ”lyse laugmann Gørisens bygselseddel av 19. november 1710 på Halvarp av skyld 2 huder”.

 

Iver Andersen fikk i 1712 bygselseddel på 1 hud i Nøklegård.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1700 til ca 1713

 

I 1700 dukket en Isak opp som bruker på Nøklegård. Dette er nok da samme Isak som i 1711 ble nevnt som Isak Gjertsen med kvinne og 3 barn. Dette var Isach Josten f. omkring 1665 og hans kone Kirsten Jonsdatter f. omkring 1665. De døpte sitt siste barn på Nøklegård i 1712. Isak ble oppgitt som Isach Giertsen Stochesund som fadder ved datters barnedåp i 1715-17. De har da flyttet til Stokksund rett etter 1712. Han ble nevnt av Lorens Berg som bruker på Stokksund i Brunlanes til sin død ca 1745. Datteren Maren giftet seg og bodde videre på Nøklegård.

 

Barn:

Maren Isachsdatter f. ca 1689 d. 1773

Christen Isachsen f. omkring 1700 d. 1777

Iver Isachsen f. omkring 1710 d. ca 1743

Margrethe Isachsdatter f. 1712

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1710 til 1742

 

Prods Andersen f. ca 1673 var nok sønn av Anders Tråholt. Han giftet seg 1. gang med i 1702 med Margrethe Jonsdatter f. ca 1675 fra Nautser. Hun og Prods bodde i 1711 på Løvøya der han var husmann sammen med sin svigerfar. De kom til Nøklegård ca 1713 og Margrethe døde der i 1730. Prods hadde i 1721 fått et uekte barn med Marthe Jørgensdatter f. 1699 fra Rødningen u/Langangen. Prods giftet seg 2. gang i 1732 med enken Ingeborg Jensdatter f. ca 1695. Hun døde på Nøklegård i 1740 og Prods giftet seg da for 3. gang i Brunlanes i 1742 med Sissel Hermundsdatter f. omkring 1710. De flyttet til Gardsvei u/Solum i Brunlanes der Prods døde i 1753. Prods og Sissel etterlot seg ingen barn sammen.

 

Prods Andersen og Margrethe Jonsdatter sine barn:

Gunhild Prodsdatter f. ca 1703 d. 1756

Lars Prodsen f. ca 1704 d. 1782

Ole Prodsen f. 1707 d. 1766

Karen Prodsdatter f. 1710

Nils Prodsen f. ca 1711 d. 1773

Amund Prodsen f. 1713 d. 1715

Maren Prodsdatter f. 1716 d. 1717

Maren Prodsdatter f. 1718 d. 1767

Karen Prodsdatter f. 1721 d. 1722

 

Prods Andersen sitt uekte barn med Marthe Jørgensdatter:

Halvor Prodsen f. 1721 d. 1724

 

Prods Andersen og Ingeborg Jensdatter sine barn:

Anna Margarethe Prodsdatter f. 1733 d. 1773

Prods Prodsen f. 1736

Isak Prodsen f. 1737 d. 1738

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1715 til 1723

 

Maren Isachsdatter f. omkring 1689 var datter av Isak Josten Nøklegård/Stokksund. Hun giftet i 1715 seg i Eidanger med Gunder Johannesen f. ca 1685. Han stod oppført sim bosatt på Nøklegård da de giftet seg. Gunder døde på Nøklegård i 1721 og Maren giftet seg på nytt i 1723 og bodde videre på gården.

 

Barn:

Anders Gundersen f. 1715 d. 1725

Maren Gundersdatter f. 1717

Inger Gundersdatter f. 1720 d. 1725

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1723 til 1773

 

Enken etter Gunder Johannesen, Maren Isachsdatter f. omkring 1689, giftet seg i 1723 med Lars Andersen f. ca 1695. De døde begge i 1773 på Nøklegård.

 

Barn:

Anne Larsdatter f. 1724

Gunhild Larsdatter f. 1729 d. 1740

Anders Larsen f. 1732 d. 1788

Anna Larsdatter f. 1735 d. 1737

Maria Larsdatter f. 1738

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1729 til 1766 (Ingeborg til 1785)

 

Ole Prodsen f. ca 1707 var sønn av Prods Andersen Nøklegård. Ole giftet seg i 1729 med Ingeborg Hansdatter f. ca 1705 fra Lønnebakke og bosatte seg på Nøklegård. Ole døde der i 1766 og Ingeborg i 1785.

 

Barn:

Margrethe Olsdatter f. 1730 d. 1794

Hans Olsen f. 1732 d. 1789

Jacob Olsen f. 1735

Amund Olsen f. 1738

Marthe Marie Olsdatter f. 1741 d. 1796

Nils Olsen f. 1743 d. 1782

Maren Olsdatter f. 1746 d. 1747

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1757 til 1778

 

Anders Larsen f. 1732 var sønn av Lars Andersen Nøklegård. Han giftet seg 1. gang med Marie Jonsdatter f. ca 1738 fra Solum i Brunlanes. De bosatte seg på Nøklegård og Marie fødte 15 barn der før hun døde i 1777. Mange av barna døde små. Anders gifter seg så for 2. gang i Brunlanes i 1778 med Anne Larsdatter f. ca 1753 fra Solberg i Brunlanes. Anders døde på Nøklegård i 1788 og Anne giftet seg på nytt og bodde videre på gården.

 

Anders Larsen og Marie Jonsdatter sine barn:

Anders Andersen f. 1757 d. 1757

Halvor Andersen f. 1758 d. 1759

Anne Andersdatter f. 1759 d. 1791

Lars Andersen f. ca 1762 d. 1789

Isach Andersen f. 1764 d. 1837

Margrethe Andersdatter f. 1766 d. 1766

Jon Andersen f. 1767 d. 1768

Maren Andersdatter f. 1768 d. 1768

Gunbjørg Andersdatter f. 1770

Abraham Andersen f. 1770 d. 1771

Anne Maria Andersdatter f. 1772 d. 1772

Hans Andersen f. 1773 d. 1773

Marie Andersdatter f. 1774 d. 1774

NN Andersen f. 1775 d. 1775

Maren Andersdatter f. 1777 d. 1780

 

Anders Larsen og Anne Larsdatter sine barn:

Marte Marie Andersdatter f. 1778

Maren Andersdatter f. 1780

Lars Andersen f. 1781 d. 1782

Margrethe Andersdatter f. 1785 d. 1872

Kirsten Andersdatter f. 1787 d. 1790

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1766 til 1782

 

Ole Prodsen Nøklegård sin sønn Nils Olsen f. 1743 giftet seg i Brunlanes i 1766 med Cathrine Jonsdatter f. ca 1747 fra Solum i Brunlanes. De var bosatt på Nøklegård og Nils døde der i 1782. Cathrine giftet seg på nytt i 1783 med Nils Sørensen og bodde videre på gården.

 

Barn:

Maren Nilsdatter f. 1767 d. 1795

Ole Nilsen f. 1770 d. 1837

Gunbiør Nilsdatter f. 1773 d. 1855

Ingeborg Nilsdatter f. 1776

Jon Nilsen f. 1779 d. 1779

Jon Nilsen f. 1780 d. 1781

Abraham Nilsen f. 1782 d. 1861

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1783 til 1814

 

Enken Cathrine Jonsdatter f. ca 1747 giftet seg 2. gang i 1783 med enkemann Nils Sørensen f. 1752. Nils kom på denne måten til Nøklegård. Cathrine døde der i 1789 og enkemannen giftet seg på nytt i enken Inger Christensdatter f. 1755. Inger døde på Nøklegård i 1811 og Nils i 1814.

 

Nils Sørensen sine barn med Cathrine Jonsdatter:

Maria Nilsdatter f. 1786 d. 1870

 

Nils Sørensen sine barn med Inger Christensdatter:

Søren Nilsen f. 1791 d. 1802

Catrine Nilsdatter f. 1793 d. 1830

Maren Nilsdatter f. 1796 d. 1796

NN Nilsen f. 1802 d. 1802

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra ca 1785 til 1789

 

Lars Andersen f. 1762 var sønn av Anders Larsen Nøklegård. Han giftet seg i 1784 med Boel Jacobsdatter f. 1765. Lars døde på Nøklegård i 1789 og enken giftet seg på nytt i 1790 og flyttet fra gården.

 

Barn:

Jacob Larsen f. 1784 d. 1789

Maren Larsdatter f. 1788 d. 1810

 

Familieark

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1791 til 1801

 

Enken etter Anders Larsen Nøklegård, Anne Larsdatter f. ca 1753, giftet seg på nytt i 1791 med Christopher Mogensen f. ca 1755. Han kom på denne måten til Nøklegård. Anne døde på gården i 1800 og Christopher giftet seg 2. gang i Brunlanes i 1801 med enken Hanna Jacobsdatter Vasbotten f. ca 1763. Christopher kom nå til Vasbotten i Brunlanes. Jeg har ikke registrert barn på Christopher og Hanna.

 

Barn:

Anders Christophersen f. 1791

Nils Christophersen f. 1791

Anne Christophersdatter f. 1793

NN Christophersdatter f. 1794 d. 1794

 

Familieark

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1792 til 1799

 

Kirsten Engebretsdatter f. 1769 var datter av Engebret Hansen Langangen. Hun giftet seg 1. gang i 1792 med Sigurd Sigurdsen f. ca 1755. De bosatte seg på Nøklegård og Sigurd døde der i 1795. Kirsten giftet seg da 2. gang i 1798 med Jens Olsen f. ca 1769. De døpte en datter på Nøklegård i 1799 men har så flyttet. I 1801 nevnes de på Kjørholt som husmenn.

 

Kirsten Engebretsdatter og Sigurd Sigurdsen sine barn:

Ingebret Sigurdsen f. 1793

Sivert Sigurdsen f. 1795 d. 1796

 

Kirsten Engebretsdatter og Jens Olsen sine barn:

Karen Jensdatter f. 1799 d. 1882

Ole Jensen f. 1803 d. 1826

Margrethe Jensdatter f. 1806

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1802

 

Ole Andersen f. 1779 var sønn av Anders Olsen Lønnebakke. Ole var gift med Karen Larsdatter f. 1784 fra Gudsfred. Ole Andersen kjøpte i 1802 gården Nøklegård av Christoper Mogensen Nøklegård, som hadde kjøpt den av kongen i 1801. Christopher flyttet nå fra gården. Ole kjøpte senere også en del av Lanner og bodde der og så en del av Langangen og bodde der. Ole bodde således ikke på Nøklegård og gården ble drevet av leilendinger og husmenn.

 

Se Langangen

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1806

 

Tollef Olsen f. ca 1768 giftet seg i Brunlanes i 1806 med Åse Nilsdatter f. 1776 fra Hobek øvre. De bosatte seg på Nøklegård der Åse døde i 1806. Tollef giftet seg da 2. gang i Brunlanes i 1807 med Mari Anundsdatter f. 1772 fra Sletholt i Kjose.

 

Tollef Olsen og Åse Nilsdatter sine barn:

Ole Tollefsen f. 1806 d. 1808

 

Tollef Olsen og Mari Anundsdatter sine barn:

Anund Tollefsen f. 1806 d. 1838

Mari Tollefsdatter f. 1810 d. 1810

Ole Tollefsen f. 1813

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Nøklegård:

 

 

Sara Iversdatter f. omkring 1680 bar bosatt på Nøklegård da hun giftet seg med Anders Jacobsen i 1702. Hun nevnes under sin far, Iver Gudmundsen, på Viersdalen.

 

Fam.13

Karen Larsdatter f. ca 1654 døde på Nøklegård i 1714. Da bodde Prods Andersen og hans kone Margrete Jonsdatter der. Margrete var datter av Jon Larsen Nautser. Kan dette ha vært en søster av denne Jon? 

 

 

Fam.14

Anne Jensdatter f. ca 1705 var tjenestepike på Nøklegård i 1725.

 

 

Marte Tengelsdatter f. ca 1728 var bosatt på Nøklegård som pike i 1762. Hun giftet seg siden med Ole Iversen og nevnes på Håøya.

 

 

Anders Pedersen f. 1746 nevnes trolig i 1769 bosatt på Nøklegård. Han ble gift og nevnes på Saga.

 

Fam.15

Anne Maria Sørensdatter f. ca 1761 ble konfirmert i Eidanger i 1783 bosatt på Nøklegård.

 

 

Abraham Olsen f. ca 1751 var 1. gang gift med Ellen Andersdatter. De gravla et barn og døpte et barn i 1785 bosatt på Nøklegård. De nevnes Halvarp.

 

 

Fam.16

Marthe Gunulfsdatter f. ca 1781 var i tjeneste hos Nils Sørensen på Nøklegård i 1801.

 

 

Fam.17

Nils Nilsen f. ca 1773 var bosatt på Nøklegård hos Christopher Mogensen i 1801 som tjenestekar.

 

 

Fam.18

Anders Olsen f. ca 1800 som fostersønn hos husmann Søren Frantsen på Nøklegård i 1801 bare 1 år gammel.

  

 

Nils Hansen f. ca 1778 og Ellen Margrethe Nilsdatter døpte et barn i 1803 bosatt på Nøklegård. De nevnes Halvarp.

 

 

 

 

Husmenn:

Det kan være flere av de nevnte over her som har vært husmenn, men bare disse under her er nevnt som det.

 

 

 

Fam.19

 

Nevnt her i 1711 og 1725

 

Maren Torsdatter f. ca 1655 var søster til Berthe Torsdatter Kokkersvold. De var fra Brunlanes og var døtre av Tor Kolbjørnsrud. De nevnes i et skifte etter Jacob Olsen Manvig og hans kone Anne Gundersdatter på Langestrand i 1749. Maren og Berthe var søstre til Gunder Torsen som var far til denne Anne Gundersdatter som det var skifte etter. Hun var gift med Hans Hansen f. ca 1659. De nevnes på Nøklegård i 1711 og i 1725.

 

Barn: 

Christen Hansen f. omkring 1685 d. før 1732

 

Denne Christen Hansen f. omkring 1685 ble gift med Ingeborg Jensdatter f. ca 1695. Han skrev seg for Christen Hansen Hofsrød da de giftet seg. Ingeborg var søster til Nils Jensen Kokkersvold og hun giftet seg 2. gang med Prods Andersen Nøklegård.

 

Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter sine barn:

Sara Christensdatter f. ca 1715

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1801.

 

Søren Frantsen f. ca 1769 og Margrethe Christensdatter f. ca 1777 nevnes på Nøklegård i 1801.

 

Se Langangen