| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Nils Olsen f. 1743 og Cathrine Jonsdatter f. ca 1747 sin familie

 

 

 

Nils Olsen, f. 1743 på Nøklegård i Eidanger,[1],[2] døpt 22.09.1743 i Eidanger kirke,[3] d. 1782 på Nøklegård i Eidanger,[4],[5] gravlagt 07.06.1782 på Eidanger kirkegård.[6]

Han var sønn av Ole Prodsen Nøklegård.

 

Ole Nøchlegaard og Ingeborg Hansdatter - Niels

Faddere: baaren af Lars Prossens kone Giøran Anundsdatter Harevarp, Kirsten Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Larsen Harevarp.

 

Niels fikk festebrev på Nøklegård i 1766:

Anno 24.05.1766 – Lyst Hr. Lavmand Jonas Gregers udstædte festebrev til Niels Olsen paa 1 huud i Nøchlegaard i Eidanger. (dat. 23.05.1766

 

Trolovet i Brunlanes 19. april 1766:

Niels Olsen Nøglegaard og Catharina Johnsdatter

Caut: Abraham Wesmen og Børre Bertelsen

 

Matrikulen 1774

Nøklegård

Eiere: Scheen Laugstoel

Brukere: Nils og Anders

 

Han nevnes på Nøklegård i 1782:

Nøchlegaard, Niels, 1 kone, 4 barn, 2 tjenestefolk, Moder og søn

 

Gravlagt som "Nils Ols. Nøchlegaard 38 aar 33 uger".

 

Eidanger bygdehistorie, bind 1 - side 91:

I 1782 avgikk Niels Olssøn ved døden 38 ½ år gammel. Ved skiftet etter ham levde barna Mari, 16 år, Ole, 12, Abraham, 11, Gunbjør, 9 og Ingebor, 6. Boet omfattet midler for rdlr. 968 - 2 - 8 og passiva utgjorde 197 - 3 - 14. Det ble registrert 2 hester, 7 kuer (Svaneros, Kiøberoes, Lønneroes, Løcheroes, Kindroes, Damaroes [?] og Marchelin) 1 kviekalv, 6 sauer og 6 lam. Videre finner vi en blåmalt slede. Det ble frem-lagt skjøte av 1779 på i alt 1 hud og 10 ½ skinn i Brunlanes, deriblant Aaserød og Øde-Pytten samt til bruk 3 skinn som tilhørte Tanum Preste-bol.6 Det var en del sølv i boet - 1 brunt stenkrus med sølvlokk, 6 spiseskjeer, deriblant 2 med initialene N.O.S. og K.J.D.7 årstallet 1778, samt et sølv lommeur med sølvkjede.

 

Anno 23.05.1783 – Et skiftebrev efter Niels Olsen Nøchlegaard beg. 20 july, slutt 4 des. 1782, ejer stervboet 1 huud 10 ½ skind i grd. Potten i Tannem sogn i Brunlaud vurderet for 690 rd. er udlodnet paa stervboe enken, Cathrine Jonsdatter og børn efter andeel.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 459b   

20.7.1782    Nøklegaard i Eidanger

       Niels Olsen død g. Chatarina Jonsdtr.

       Barn:

       1.   Ole Nilsen 12 år.

       2.   Abraham Nilsen 10 år.

       3.   Mari Nilsdatter 15 år.

       4.   Gudbiør Nilsdatter 9 år.

       5. Ingeborg Nilsdatter 6 år.

Laugvege for enken: Nils Amundsen Lillegården

Formyndere: Peder Sundsås, morbroder Anders Jonsen Solum paa Næshet, Anders Lønnebache,

Hans Harevarp.

Brutto 968-0-0.

Netto 750-2-8. Heri medregnet jord: i "Potten i Tanum" 1 Huud 10 ½ skind for 690 rdr.

 

 

Gift 10.10.1766 i Tanum kirke i Brunlanes,[7] med Cathrine Jonsdatter, f. ca 1747 på Solum i Brunlanes,[8] (datter av Jon Torgersen og Gudbjør Larsdatter), d. 1789 på Nøklegård i Eidanger,[9] gravlagt 01.03.1789 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Cathrine:

Hun bodde på Nøklegaard med begge sine ektemenn.

 

Hun er nevnt i skifte etter sin far i 1785 og har flere søsken i Eidanger.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1784-1793) side 37

Skifte 9. Marti 1785 paa gaarden Solum i Thanum Præstegield

Jon Torgersen, død - enke Gundbiør Larsdatter

Barn:

1. Anders Jonsen, boende paa gaarden Solum, myndig.

2. Catharina Jonsdatter, g.m. Nils Sørensen i Eidanger, myndig.

3. Anne Maria, g.m. Anders Olsen Lønnebacke.

4. Sara Jonsdatter, g.m. Hans Christensen Halvarp.

5. Mari Jonsdatter, været i ægteskab med Anders Larsen Nøklegaard og efterladt sig følgende børn:

    a) Lars Andersen, boer paa gaarden Ouden i Eidanger, myndig.

    b) Isach Andersen, 22 aar, hiemme hos faderen.

    c) Anne Andersdatter, 21 aar og ugift, hiemme hos faderen.

    Faderen Anders Larsen Nøklegaard formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 85-0-4

Netto: 40-3-4.

 

Hun giftet seg 2. gang med Nils Sørensen f. 1752. Se Nøklegård denne gården.

 

Gravlagt som "Catrine Jonsd. Nøchlegaard 42 aar".

 

Skifte

Eidanger bygdehistorie, bind 1 - side 91:

Cathrine døde i 1789 i en alder av 42 år. Av skiftereferatet fremgår at Anders Jonssøn Solum i Brunlanes var avdødes bror og hun var da datter av Jon Torgerssøn Solum og Gunbjørg Larsdatter der.8 Boet ut-gjorde brutto rdlr. 1014-2-10, netto 890-2-3.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 409        

4.6.1789      Nøklegård i Eidanger

       Catharina Jonsdtr. død g. Nils Sørensen, g.1.g. Nils Olsen, sk. 20.7.1782.

       Barn i 1ste:

     1. Ole Nilsen 19 år.

       2. Abraham Nilsen 7 år?

       3. Gudbiør Nilsdatter 16 år.

       4. Ingeborg Nilsdatter 13 år.

        Barn i 2nt.

       5. Maria Nilsdtr. 3 år.

       Formyndere: Peder Sundsås, morbroder Anders Jonsen Solum på Næseth,

     Anders Lønnebachen, faderen Nils Sørensen,

Gods:   Iflg. sk. 1782 og et skifte etter eldste datter Mari: i Potten, Tanum s., med underl.

Aasildrød øde: 10 ¼ skind + 1 ¾ skind = 1 hud. Takst: 368 rdl.

Brutto: 1014-2-15.

Netto: 890-2-3.

 

 

I.    Maren Nilsdatter, f. 1767 på Nøklegård i Eidanger,[11] døpt 13.09.1767 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[13] d. 1795 på Nøklegård i Eidanger,[14] gravlagt 08.02.1795 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Nils Olsen Nøglegaard og k. Chatrine Jonsdtr. Maren

       Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Maria Jonsdtr. Solum fra Næs Sogn 3. Stener Nilsen Kindal 4. Anders Larsen Nøglegaaard og 5. Anders Olsen Lønnebacchen.

      

       Konfirmert i 1783 som "Mari Nilsdatter Nøchlegaard 16".

 

       Hun ble trolovet i 1787.

      

       Trol. 4/7-1787 i Eid. Copul. ?

       Enkemand Hans Ols. af Nevlunghavn og P. Mari Nilsd. Nøchlegaard.

       Caut: Hans Christens. Harewarp og Anders Jonsøn Solum.

 

       De døpte et barn bosatt på Torp i Brunlanes i 1788. Hennes bror Ole Nilsen Nøklegård var da fadder.

      

       Hun ble enke allerede i 1789. Hun flyttet da tilbake til Nøklegård og døde der i 1795. Hun gravlegges som "Maren Nilsd. Nøchlegaard 21 aar".

 

      

       Forlovet 04.07.1787 i Eidanger,[i] gift 1787,11 med Hans Olsen, født ca 1750 på Torp i Brunlanes,[ii] (sønn av Ole Andersen og Johanne Anundsdatter), død 1789 i Nevlunghavn i Brunlanes, gravlagt 26.04.1789 i Brunlanes.[iii]

      

       Hans:

       Han nevnes som Hans Olsen Torp da de døpte et barn i Brunlanes i 1788 bosatt i Nevlunghavn.

      

       Ifølge Lorens Berg var det skifte etter han i 1780. Det stemmer nok ikke, da han døde i Nevlunghavn i 1789, 39 år gammel. Han nevnes da som Hans Olsen Torp. Det kan jo være skifte var i 1790.

      

       Lorens Berg nevner at ifølge skifte var han gift med Maren Nilsdatter og han døde barnløs. Deres hus var verdsatt til 160 daler og arven ble 314 daler. Den deltes mellom broren Jakob Huset og søsteren Elen, gift med Villum Hanssøn.

      

       Ut fra denne informasjonen finner vi foreldre hos Lorens Berg på Torp. (Brunlanes Bind 1 - side 502).

 

 

       Barn:

      

A.       Nils Olsen, født 1788 i Nevlunghavn i Brunlanes, døpt 06.04.1788 i Brunlanes,[iv] død 1788 i Nevlunghavn i Brunlanes, gravlagt 18.05.1788 i Brunlanes i Vestfold.[v]

 

      

 

II.   Ole Nilsen, f. 1770 på Nøklegård i Eidanger,[16] døpt 11.05.1770 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[18] d. 15.03.1837 på Pytten i Brunlanes,[19],[20] gravlagt 22.03.1837 i Brunlanes.[21]

      

       Nils Olsen Nøchlegaard og k. Chatrine Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Sundsaas 2. Maren Pedersdtr. Harewarp 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Anun Olsen ibid 5. Anders Olsen Lønnebacche.

      

       Konfirmert som "Ole Nilsen Nøchlegaard 16".

 

       Anno 03.06.1790 – Afkald fra Ole Nielsen for arv efter fader og moder holden paa grd. Nøchlegaard – 23 rd. (dag i dag)

      

       Ole fikk skjøte på halve Bassebo av Niels Knudsen Bassebo 31.08.1804. Det utskilte bruket lå nord for moderbruket (Nordre Bassebo Bnr.2). Ole bodde aldri på Bassebo. Han hadde i 1790 overtatt eiendommen Pytten i Brunlanes etter sine foreldre. Familien bosatte seg på denne gården. Ole var bruker der fra 1790 til han døde der i 1837.

      

 

       Gift 01.07.1791 i Brunlanes,[22] med[23] Marie Tolvsdatter, f. 1771 på Pytten i Brunlanes,[24],[25] (datter av Tolv Mikkelsen og Marte Pedersdatter), døpt 24.10.1771 i Brunlanes,[26] d. 1833 på Pytten i Brunlanes.[27]

      

       Marie:

       Hun var fra Pytten i Brunlanes.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Nils Olsen, født 1791 på Pytten i Brunlanes,20 døpt 01.10.1791 i Brunlanes, død 1865.[vi]

              

               Han bodde på Amundsrød Bnr.2 i Brunlanes. Han var bruker der fra 1821 til 1849, og så både bruker og eier fra 1849 til 1861. Han kjøpte gården av Treschow i 1849 for 1450 spd. Sønnen Antoni overtok gården i 1861.

 

              

               Gift 13.04.1821 i Brunlanes,23 med20 Maren Andersdatter, født 1800 på Ulleberg i Brunlanes,[vii] (datter av Anders Jonsen og Ingebor Maria Thorsen), døpt 01.06.1800 i Brunlanes,23 død 29.07.1866 på Ulleberg i Brunlanes,23 gravlagt 04.08.1866 i Brunlanes.23

              

               Maren

               Maren kom fra Ulleberg i Brunlanes.

 

 

              

        B.    Maren Tonette Olsdatter, født 1796 på Pytten i Brunlanes,[viii] døpt 06.02.1796 i Brunlanes,23 død 1871.[ix]

              

               Hun var fra Pytten Nordre i Brunlanes.

 

              

               Gift 1828,[x] med Gullik Larsen, født 1805 på Hvåle Store i Brunlanes,[xi] (sønn av Lars Gulliksen og Maria Eriksdatter), død 1873.29

              

               Gullik:

               Han var eier og bruker på Hvåle Store Bnr.1 Hummerbakken i Brunlanes fra 1835 til 1863. De eide en tid Åsetre og Rognlia under Håøya.

              

 

 

        C.    Catrine Olsdatter, født 1797 på Pytten i Brunlanes,26 døpt 27.08.1797 i Brunlanes.23

              

               Bosatt på Sagen Bnr.1.

 

              

               (1) Hun giftet seg med28 Ole Hansen, født 1800 på Saga i Eidanger,28 (sønn av Hans Pedersen og Anne Hansdatter), død 10.07.1833 på Saga i Eidanger,26 gravlagt 16.07.1833 på Eidanger kirkegård.[xii]

              

               Ole:

               Han kjøpte Saga Bnr.1 av sin far i 1822. Han druknet i Mørjefjorden i 1833.

              

               Gravlagt som "Ole Hansen 33 år Gaardmand Saga - druknet i Mørjefjorden, ved at falde over bord i en pram".

 

              

               (2) Gift 1835,28 med John Pedersen, født 1812 på Solum i Brunlanes,26 (sønn av Peder Johnsen og Margrethe Jahnsdatter).

              

               John:

               Han var fra Solum i Brunlanes. Det står i bygdeboken for Brunlanes at han var født i 1814. Han bodde på Melau Bnr.1 i Brunlanes.

              

 

 

        D.    Pernille Marie Olsdatter, født 07.01.1802 på Pytten i Brunlanes,[xiii] døpt 30.01.1802 i Brunlanes,31 død 10.08.1887 på Frostvedt i Hedrum,[xiv] gravlagt 16.08.1887 på Hedrum kirkegård.32

 

              

               Gift 15.01.1830 i Tanum kirke i Brunlanes,[xv] med26 Hans Nilsen, født 14.03.1805 på Søndre Bassebo i Eidanger,[xvi] (sønn av Nils Knudsen og Gunbiør Nilsdatter), døpt 24.03.1805 i Eidanger kirke,[xvii] død 20.01.1884 på Frostvedt i Hedrum,[xviii] gravlagt 26.01.1884 på Hedrum kirkegård.36

              

               Hans:

               Nils Knudsen Barseboe og Gunbiør Nilsdatter - Hans

               Faddere: Ellen Ouensdtr. Stammeland, Gunbiør Hansdtr. Lønnebakke, Søren Andersen Nordahl, Ole Nilsen Putten af Næsset, Ole Hansen Basseboe, Abraham Nilsen Nøchlegaard

              

               Han bodde på Bassebo da han giftet seg i Tanum kirke i 1830 med Pernille Marie. Hun kom fra Pytten i Brunlanes, og var hans kusine. Hun bodde på Pytten da de giftet seg. Forloverne var Knud Nielsen Solum og Niels Olsen Amundsrød.

              

               De må ha bodd på Pytten hos familien til Pernille Marie etter at de giftet seg. Deres første barn Nilia Marie ble født der. Hans kjøpte Nordre Bassebo av sin svigerfar Ole Pytten ifølge skjøte av 6. juli 1836 for 800 spd. Ole var da en syk mann. Hans kjøpte i 1851 en part av Tveidalen for 200 spd, og solgte noen år senere Nordre Bassebo til sin bror John. Hans var eier av Tveidalen Bnr.1 i Brunlanes fra 1851 til 1871, men de bodde trolig aldri der.

              

               Hans ble i 1842 medlem av Eidanger herredstyre. Han var der flere perioder fram til 1859.

              

               De bodde senere på Frostvedt i Hedrum. (Ifølge bygdeboken for Brunlanes flyttet de dit i 1858. Ifølge kirkeboken i Eidanger flyttet de i 1861 til Hedrum.)

              

               Utflyttingsliste i Eidanger kirkebok i 1861:

               Utflyttet fra Eidanger sogn til Hedrum, gårdmann Hans Nielsen Bassebo og hustru Pernille Marie Olsdatter med barn:

               - Marthe Oline,

               - Ole, gift med Sara Gulliksdatter Hummerbakken,

               - Grethe Johanne

              

               De var trolig eiere og brukere på Frostvedt fra 1861 til 1880. Hans og Pernille Marie fikk fire døtre og to sønner.

 

 

              

        E.    John Olsen, født 1805 på Pytten i Brunlanes,26 døpt 18.12.1806 i Brunlanes,23 død 1840 på Pytten i Brunlanes.17

              

               John var bruker på Pytten Bnr.1 fra 1838 til han døde der i 1840.

 

              

               Gift 1834,[xix] med Inger Kristine Jakobsdatter, født 1810,37 død ca 1866 på Pytten i Brunlanes.[xx]

              

               Inger:

               Hun kom fra Børrestad u/Agnes.

 

 

              

        F.    Mathea Maria Olsdatter, født 1813 på Pytten i Brunlanes,23 døpt 24.10.1813 i Brunlanes.23

 

      

 

III. Gunbiør Nilsdatter, f. 22.11.1773 på Nøklegård i Eidanger,[28] døpt 28.11.1773 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[30] d. 03.03.1855 på Bassebo i Eidanger,[31] gravlagt 12.03.1855 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Nils Olsen Nøchlegaard og k. Chatrine Jonsdtr. - Gunbiør

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Margrete Larsdtr. Nøchlegaard 3. Peder Nilsen Sundsaas 4. Hans Christensen Nøchlegaard 5. Anun Olsen Lønnebacche.

      

       Konfirmert i 1788 som "Gunbiør Nilsdatter Nøchlegaard 16".

      

       Hun var foreldreløst og enda ikke fylt 17 år da hun giftet seg i 1790.

 

 

       Gift 16.07.1790 i Eidanger kirke,[33] med[34] Nils Knudsen, f. 22.11.1767 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[35] (sønn av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter), døpt 29.11.1767 i Eidanger kirke,[36] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[37] d. 03.06.1852 på Bassebo i Eidanger,[38] gravlagt 10.06.1852 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Se Bassebo

      

      

 

 

IV. Ingeborg Nilsdatter, f. 1776 på Nøklegård i Eidanger,[40] døpt 14.04.1776 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke.[42]

      

       Nils Olsen Nøchlegaard og k. Chatrine Jonsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Maren Jonsdtr. ibid 2.Gunil Amundsdtr. Lillegaard 3. Anders Olsen Lønnebacche 4. Hans Christensen Harewarp 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Hun levde under skifte etter faren i 1782, 6 år gammel.

      

       Konfirmert i 1791 som "Ingebor Nilsdatter Nøchlegaard 16".

      

       Hun og Christen bodde på Bentsrød i Brunlanes frem til 1814 ifølge bygdeboken. Det står ikke noe om hvor de ble av.

 

      

       Gift 28.11.1800 i Brunlanes,[43] med[44] Christen Sørensen, f. ca 1780 på Jordet i Brunlanes,[45] (sønn av Søren Christensen og Søren Christensen 2. kone).

      

       Christen:

       Han var bruker på Bentsrud i Brunlanes fra 1798 til 1814 ifølge Brunlanes bygdebok bind 2 side 305. Han satt som sin far i trange kår.

      

       Det står at han var 21 år i avskriften av 1801 tellingen hos digitalarkivet, med her er det nok en feil et sted. Han hadde en datter på 4 så det er nok 31 han var og da stemmer dette med at han var født i 1770.

      

       1801-tellingen for Bentrød:

       Christen  Sørensen         Mand              21   2. egteskab           Bonde og gaardbruger

       Ingerborg Nielsdtr          Kone              32   1.egtesk.

       Maren     Christensdtr    Hans datter      4

       Anders    Larsen            Tienestefolk     19

       Sophia    Johansdtr        Tienestefolk    22

       Søren     Christensen      Hans fader     72    Enkemand eft. 2.egtesk. Nyder ophold af gaarden

 

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Anne Catrine Christensdatter, f. 1801 i Bentsrød i Brunlanes,[46] døpt 13.11.1801 i Brunlanes,[47] d. 1875 i Eidanger.[48]

            

             Hun var tjenestepike på Lønnebakke da hun giftet seg.

            

             Copul. 10.08.1827 i Eid.

             Ungkarl Hans Olsen Halvarp 29 år gårmannsøn

             Tjenestepige Anne Catrine Christensdatter Lønnebakke 25 år

 

            

             Gift 10.08.1827 i Eidanger kirke,[49] med Hans Olsen, f. 1802 på Halvarp i Eidanger,[50] (sønn av Ole Hansen og Christense Hansdatter), døpt 21.02.1802 i Eidanger kirke,[51] d. 1876.[52]

            

             Hans:

             Ole Hansen Halevarp og Christense Hansdatter - Hans

             Faddere: Christiane Margrethe Nicolaysdtr. Lanner, Gunbiør Hansdtr. Halevarp, Nils Hansen Røra, Abraham Hansen Halevarp, Christen Hansen ibid.

            

             Bosatt på Halvarp (Myrgård) i Eidanger.

 

 

 

       B.   Inger Maria Christensdatter, f. 1805 på Bentsrød i Brunlanes,[53] døpt 27.05.1805 i Brunlanes.[54]

 

 

 

       C.   Inger Maria Christensdatter, f. 1807 på Bentsrød i Brunlanes,[55] døpt 30.05.1807 i Brunlanes.[56]

 

 

 

       D.   Petronelle Christensdatter, også kjent som Nella, f. 1810 i Bentsrød i Brunlanes,[57] døpt 26.08.1810 i Brunlanes,[58] d. 1876.[59]

            

 

             Gift 1833,[60] med Peder Nilsen, f. 1787 på Sundsåsen i Eidanger,[61] (sønn av Nils Pedersen og Anne Marie Andersdatter), døpt 14.03.1787 i Eidanger kirke,[62] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[63] d. 1858.[64]

            

             Peder:

             Nils Pedersen Sundsaas og k. Anne Marie Andersdtr. - Peder

             Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Sara Olsdtr. Langang. 3. Cornelius Hansen Sunsaas 4. Anun Olsen ibid 5. Ole Pedersen ibid.

            

             Konfirmert som "Peder Nilsen Sundsaasen 17".

            

             Bosatt på Sundsåsen Bnr.1.

 

 

 

       E.   Nils Christensen, f. 1816 i Brunlanes,[65] døpt 25.03.1816 i Brunlanes.[66]

 

 

 

V.   Jon Nilsen, f. 1779 på Nøklegård i Eidanger,[67] døpt 03.01.1779 i Eidanger kirke,[68] d. 1779 på Nøklegård i Eidanger,[69] gravlagt 03.08.1779 på Eidanger kirkegård.[70]

      

       Nils Olsen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Marte Marie Pedersdtr. Sundsaas 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Hans Abrahamsen Skolemester.

      

       Gravlagt som "Jon Nils. Nøchlegaard 28 uger".

 

 

 

 

VI. Jon Nilsen, f. 1780 på Nøklegård i Eidanger,[71] døpt 15.05.1780 i Eidanger kirke,[72] d. 1781 på Nøklegård i Eidanger,[73] gravlagt 18.03.1781 på Eidanger kirkegård.[74]

      

       Nils Olsen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Maren Jonsdtr. Lønnebacche 2. Marte Knudsdtr. Nøchlegaard 3. Peder Nilsen Sundsaas 4. Hans Christensen Harewarp og 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

       Merknad: Hiemmedøbt.

      

       Gravlagt som "Jon Nils. Nøchlegaard 44 uger".

 

 

 

 

VII. Abraham Nilsen, f. 1782 på Nøklegård i Eidanger,[75] døpt 12.05.1782 i Eidanger kirke,[76] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,[77] d. 11.08.1861 på Bråten i Langangen i Eidanger,[78],[79] gravlagt 16.08.1861 på Eidanger kirkegård.[80]

      

       Nils Olsen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr. - Abraham

       Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Kistine Pedersdtr. Sundsaas 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Eric Sørensen Langangen 5. Amun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Abraham Nielsen Nøchlegaard 16".

      

       Han er bosatt hos Nils Sørensen og hans kone Inger Christensdatter på Nøklegård som "Abraham Nilsen, Begges stedsøn, 19 år, Ugift".

      

       Copul. 06.04.1810 i Eid.

       Ungkarl Abraham Nielsen Nøglegaard og Pigen Oline Eriksdatter Landgangen.

       Caut: Erik og Ole Landgangen.

      

       Han kjøpte Grinden Bnr.5 i Eidanger for 3800 rdl. av Christen Olsen Grinna i 1813. På bakken ovenfor der Svenssons butikk lå senere drev Abraham "Gastgiveriet" med herberge og butikk. Den gamle brua i Langangen ble så dårlig at det gamle oversetteriet kom i gang igjen. Dette ble ledet av Abraham. Samtidig som den nye brua ble ferdig i 1833, bygde han seg et stort nytt hus på Bråten og flyttet dit med familien.

      

 

       (1) Gift 06.04.1810 i Eidanger kirke,[81] med[82] Oline Gurine Eriksdatter, f. 1787 på Langangen i Eidanger,[83] (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter), døpt 21.10.1784 i Eidanger kirke,[84] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[85] d. 04.04.1842 i Grinna i Eidanger,[86],[87] gravlagt 14.04.1842 på Eidanger kirkegård.[88]

      

       Oline:

       Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Oline

       Faddere: 1. Sara Olsdtr. ibid 2. Anders Olsen Lønnebake 3. Jacob Olsen Langangen 4. Ole Pedersen Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Oline Erichsdatter Landgangen 16".

      

       Hun står bare som Oline i kirkeboken da hun ble døpt og ved konfirmasjonen?

 

      

       (2) Gift 19.07.1844 i Eidanger kirke,[89],[90] med Ellen Kirstine Nilsdatter, f. 14.09.1822 på Hjartvik i Langangen,[91],[92] (datter av Nils Larsen og Anne Tollevsdatter), døpt 22.09.1822 i Eidanger kirke,[93] d. 11.02.1882 på Grinden i Langangen,[94] gravlagt 17.02.1882 på Eidanger kirkegård.[95]

      

       Ellen:

       Hun giftet seg 2. gang med Erik Evensen fra Asdal i Bamble.

 

 

       Abraham Nilsen og Oline Gurine Eriksdatter sine barn, se under hennes foreldre.

 

 

       Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter sine barn:

 

 

        J.     Nikolai Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1844 på Grinden i Langangen.[xxi] .

              

               Emigrerte 1864 til Amerika.

              

 

 

        K.    Olalia Abrahamsdatter, (datter av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1847 på Grinden i Langangen,119 død 1880 på Bråten i Langangen i Eidanger.119 .

              

 

               Hun giftet seg med[xxii] Jens Petter Eriksen Braathen, født 1849,119 død 1917 på Bråten i Langangen i Eidanger.119

              

               Jens:

               Kom fra Dypvåg på Sørlandet.

              

 

 

        L.    Anne Katrine Abrahamsdatter, (datter av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1847,120 død 1884 på Bråten i Langangen i Eidanger.120 .

              

               Bosatt på Bråten Bnr.7.

 

              

               Gift 1880,119 med Jens Petter Eriksen Braathen, født 1849,119 død 1917 på Bråten i Langangen i Eidanger.119

              

               Jens:

                Kom fra Dypvåg på Sørlandet.

              

 

 

        M.   Ole Andreas Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1851 på Grinden i Langangen.119 .

              

               Emigrerte til Blomer i Wisconsin i USA

 

              

 

        N.    Abraham Abrahamsen, (sønn av Abraham Nilsen og Ellen Kirstine Nilsdatter) født 1855 på Grinden i Langangen.119 .

              

               Emigrerte til Blomer i Wisconsin i USA.

 

              

               Han giftet seg med119 Line Hansine Grindåsen.

              

               Line:

               Hun var fra Røra.

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 85.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 85.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[7]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 6.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 8.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[19]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 379.

[20]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 3 (1834-1845), skannet av digitalarkivet, side 322.

[21]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 3 (1834-1845), skannet av digitalarkivet, side 322.

[22]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 339.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 443.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 443.

[25]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 74.

[26]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 74.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 443.

[28]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[31]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[32]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 120.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 439.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[38]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[39]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[43]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 359.

[44]  Avskrift av Lillegunn ( Ingeborg ) Syversen's notater.

[45]  1801 tellingen.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[47]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[53]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[54]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[55]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[56]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[58]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[65]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[66]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[73]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[75]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[78]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[79]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 261.

[80]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 261.

[81]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[83]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[84]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[86]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[87]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 276.

[88]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 276.

[89]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 424.

[90]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 224.

[91]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[92]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 33a.

[93]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 33a.

[94]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 424.

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 178.[i]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[ii]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 502.

[iii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 312-313.

[iv]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 171-172.

[v]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 310-311.

[vi]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 768.

[vii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 769.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

[ix]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 932.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 444.

[xi]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, 932.

[xii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xiii]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 3.

[xiv]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 248.

[xv]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 452.

[xvi]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[xvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[xviii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 239.

[xix]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 380.

[xx]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 381.

[xxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 424.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 429.