| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Karen Larsdatter født ca 1654

 

 

 

Karen Larsdatter, født ca 1654,[1] død 1714 på Nøklegård i Eidanger,[2] gravlagt 26.12.1714 på Eidanger kirkegård.2

 

Da hun døde på Nøklegård i 1714 bodde Prods Andersen og hans kone Margrete Jonsdatter der. Margrete var datter av Jon Larsen Nautser. Kan dette ha vært en søster av denne Jon?

 

Hun gravlegges som "Karen Larsdatter fra Nøchlegaard 60 aar 6 maaneder".

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.