| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Christopher Mogensen f. ca 1755 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Larsdatter f. ca 1753 og 2. gang med Hanna Jacobsdatter f. ca 1763)

 

 

 

Christopher Mogensen, f. ca 1755.[1]

 

Han giftet seg 1. gang i 1791 med enken Anne Larsdatter og kom således til Nøklegård:

Anno 26.08.1791 – Justitsraad og Laugmand Hagerups festebrev til Christopher Monsen paa 1 hud i grd. Nøchlegaard. (dat. 07.03.1791)

 

Trol. 18/3-1791 i Eid. Copul. 26/5-1791.

Uk. Christopher Mogens. og Enken Ane Larsd. Nøchlegaard.

Caut: Nils Nøchlegaard og Nils Lars. Næs - Hammer.

 

Bosatt på Nøklegård i 1801:

Christoffer    Mogensen            Husbonde                   46        Enkemand efter 1ste ægt.        Gaardbruger

Anders         Christophersen     Hans sønner               10                  

Nils              Christophersen     Hans sønner               10                  

Mari            Andersdtr             Hans steddøttre           20        Ugift   

Margrethe   Andersdtr             Hans steddøttre          17                  

Nils             Nilsen                   Tjenestekarl                28        Ugift   

 

Han kjøpte i 1801 gården Nøklegård av Kongen og solgte den videre året ettermed en gevinst på 120 rd.:

Anno 27.08.1801 – Hans Kongl. May’ste skiøde til Christopher Mogensen paa 1 hud i grd. Nøchlegaard som forhen har været henific Scheens forhen, ny ophevede Laugstol. Solgt for 800 rd. (dat. 20.04.1801)

Anno 16.01.1802 – Mermeldte Christopher Mogensen Nøglegaards skiøde til Ole Andersen Lønnebachen paa halvdelen af grd. Nøglegaard, som han har tilkiøbt sig af Hs. Maje’stet Kongen skyldende 1 hud. hvilken halvdel ½ hud er solgt for 920 rd. (dags dato)

 

Jordavgift 1802 på Nøklegård

Brukere: Nils Sørensen 1 hud, Christopher Mogensen 1 hud

 

Han gifter seg 2. gang i 1801 i Brunlanes med enken Hanna Jacobsdatter Vasbotn. Han er nevnt i bygdeboken for Brunlanes bind 3 del 1 under Vasbotn. Han nevnes der som et moralsk "slett menneske" i forhold til at hans kone ville sitte på sin avdødes manns bygselsbrev og ikke gi bygselen til sin nye mann. Men til tross for dette ble de gift.

 

 

(1) Gift 26.05.1791 i Eidanger kirke,[2] med Anne Larsdatter, f. ca 1753 på Solberg i Brunlanes,[3] (datter av Lars Larsen og Maren Nilsdatter), d. 1800 på Nøklegård i Eidanger,[4] gravlagt 15.05.1800 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Anne:

Hun kom fra Solberg i Brunlanes da hun giftet seg i Brunlanes i 1778 med enkemann Anders Larsen fra Nøklegård i Eidanger. Se Nøklegård denne gården

 

Hun giftet seg 2. gang med Christopher Magnusen.

 

Gravlagt som "Anna Larsdatter Nøchlegaard 47 aar".

 

Eidanger bygdehistorie, bind 1 - side 90:

Anne Larsdatter, som døde 47 år gammel i 1800. Ved skiftet etter henne

opplyses at hun hadde barn Maria, Maren og Margrethe Andersdøtre av et

tidligere ekteskap og tvillingene Niels og Anders Christopherssøn 9 år gamle i

sitt siste ekteskap. Av dyr oppføres 1 hest, 3 kuer og 1 sau. Boet stod meget

svakt økonomisk.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 488b

Skifte 13. April 1801 efter Christopher Mognsen Nøglegaards afdøde hustrue Anne Larsdatter

Skiftet startet 21. Juli 1800 paa garden Nøglegaard i Eidanger

Anne Larsdatter, død - enkemand Christopher Mognsen

Barn av 2.kull:

1. Maria Andersdatter, 21 aar

2. Maren Andersdatter.

3. Margrete Andersdatter, hiemme hos stefaderen.

4. Niels Christophersen, 9 aar.

5. Anders Christophersen, 9 aar, tvillinger.

 

 

(2) Gift 02.05.1801 i Brunlanes,[6] med Hanna Jacobsdatter, f. ca 1763,[7] d. 1814.[8]

 

Hanna:

Hennes giftemål med Christopher Mogensen/Monsen var henne 4. giftemål.

 

 

I.    Anders Christophersen, (sønn av Christopher Mogensen og Anne Larsdatter) f. 1791 på Nøklegård i Eidanger,[9] døpt 01.05.1791 i Brevik kirke.[10]

      

       Christopher Mogensen Nøchlegaard og k. Anne Larsdtr., 2 barn - a) Anders

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Wesmun 2. Jfr. Christina Claussen 3. Nils Barseboe 4. Christian Ø. Lunde 5. Ole Hansen Harevarp.

       Merknad: Døpt i Brevik - ført i kirkeboka for Eid.

  

 

II.   Nils Christophersen, (sønn av Christopher Mogensen og Anne Larsdatter) f. 1791 på Nøklegård i Eidanger,[11] døpt 01.05.1791 i Brevik kirke.[12]

      

       Christopher Mogensen Nøchlegaard og k. Anne Larsdtr., 2 barn - b) Nils

       Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegaard 2. Birte Marie Andersdtr. Solum 3. Anun Olsen Nøchlegaard 4. Hans Lønnebakke 5. Isac Andersen Wiersdal.

       Merknad: Døpt i Brevik - ført i kirkeboka for Eid.

      

  

III. Anna Christophersdatter, (datter av Christopher Mogensen og Anne Larsdatter) f. 1793 på Nøklegård i Eidanger,[13] døpt 06.01.1793 i Eidanger kirke.[14]

      

       Christopher Mogensen Nøglegaard og k. Anne Larsdtr. - Anna

       Faddere: 1. Gunbiør Nilsdtr. Barseboe 2. Ingebor Nilsdtr. Nøchlegaard 3. Nils Larsen Næs Hammer 4. Jon Andersen Lønnebakke.

      

       Hun er ikke nevnt sammen med faren på Nøklegård i 1801.

      

      

 

IV. NN Christophersdatter, (datter av Christopher Mogensen og Anne Larsdatter) f. 1794 på Nøklegård i Eidanger,[15] d. 1794 på Nøklegård i Eidanger,[16] gravlagt 22.04.1794 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1794 "Christopher Nøchlegards kone efter dødfødt P. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Christopher Nøchlegaards dødf. P.B.".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 521.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[6]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 360.

[7]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 521.

[8]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 521.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.