| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Kirsten Ingebretsdatter f. 1769 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Sigurd Sigurdsen, 2. gang med Jens Olsen f. ca 1769 og 3. gang med Jon Olsen f. 1760)

 

 

 

Kirsten Engebretsdatter, f. 1769 på Langangen i Eidanger,[1] døpt 18.03.1769 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[3] død 17.05.1852 på Viersdalen i Eidanger, gravlagt 23.05.1852 på Eidanger kirkegård.[i]

Hun var datter av Ingebret Hansen Langangen.

 

Engebret Hansen Langangen og k. Margit Arvesdtr. - Kirsten

Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Dorte Ewensdtr. Lønnebache 3. Ole Larsen Harewarp 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Anders Sørensen Langangen.

 

Hun konfirmeres i Eidanger i 1786 bosatt på Sandøya som "Kisti Engebrictsdatter p. Sandøe 16".

 

Hun giftet seg 1. gang i 1792.

 

Trol. 24/5-1792 i Eid. Copul. 19/7-1792.

Uk. Sigur Sigurs. og P. Kisti Engebrictsd. Langangen.

Caut: Jacob og Eric Langangen.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1798.

 

Copul. 25/10-1798 i Eid.

Jens Olsen og Enke Kirsten Ingebretsd.

De havde Kongl. Bevilling at være fri for Trolovelse og Caut.

 

Hun giftet seg på nytt i 1823.

 

Copul. 20/6-1823 i Eid.

Enkem. Jon Olsen Grina, 63. Huusmand.

Enken Kirsten Ingebretsd., 52. Huusmandsenke.

Forl: Jakob Kaagersvold og Nils Hierdevigen

 

Gravlagt som "Kirsti Ingebretsdatter 82 år - Fattiglem - Enke sfter John Grina - Viersdalen".

 

 

(1) Gift 19.07.1792 i Eidanger kirke,[4] med Sigurd Sigurdsen, f. ca 1755,[5] d. 1795 på Nøklegård i Eidanger,[6] gravlagt 13.09.1795 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Sigurd:

Gravlagt som "Sigur Sigurs. Nøchlegaard 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 372a

Skifte 15. October 1798 paa gaarden Nøglegaard i Eidanger Presegjeld

Sivert Siversen, død - enke Kirstie Engebretsdatter

Barn:

1. Ingebreth Siversen, 5 aar.

Gjelden større enn boets verdi.

 

 

(2) Gift 25.10.1798 i Eidanger kirke,[8] med Jens Olsen, f. ca 1769.[9][10] d. 1807 på Håøya i Eidanger, gravlagt 24.04.1807 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Jens:

Han nevnes som husmann under Kjørholt.

 

Bosatt som husmann på Kjørholt i 1801:

Jens                Olsen                      Mand                        32       1ste ægteskab  Husmand

Kisti               Engebrethsdtr        Kone                         32       2det ægteskab

Engebreth      Syversen                Hendes søn                 8        

Karen            Jensdtr                   Begges datter             2        

 

Gravlagt som "Jens Olsen Haaøen 37 aar".

 

Se Kjørholt

 

 

(3) Gift 20.06.1823 i Eidanger kirke,[12] med Jon Olsen, f. 1760 på Nordalseter i Eidanger,[13] (sønn av Ole Olsen og Margrethe Jonsdatter), konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[14] død 03.01.1847 på Ås i Eidanger, gravlagt 10.01.1847 på Eidanger kirkegård.3

 

Jon:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Ole Olsens kone paa Sætre" etter å ha fått et barn.

 

Tror det må være han som konfirmeres i 1777 som "Jon Olsen p. Solie 16".

 

Han var enkemann etter Berthe Olsdatter f. 1768. Se Solli

 

Han giftet seg på nytt i 1823.

 

Gravlagt som "John Olsen 87 år - Gift mand - Almisselem Grina - (død) u/Aas".

 

 

 

I.    Ingebrigt Sivertsen, (sønn av Sigurd Sigurdsen og Kirsten Ingebretsdatter) født 1793 på Nøklegård i Eidanger, døpt 16.06.1793 i Eidanger kirke,[ii] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke.[iii]

      

       Sigur Sigursen Nøchlegaard og k. Kisten Engebrictsdtr. - Engebrict

       Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Landgang 2. Karen Arnalsdtr. Oxum 3. Christopher Nøchlegaard 4. Arve Langang 5. Ole Engebrictsen ibid.

      

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1812 bosatt på Lerstang som "Ingebright Sivertsen Leerstang 17".

      

       Han var tjenestegutt fra Romnes da han giftet seg i Holla i 1820.

      

       Han nevnes kjøpte siden på Plassen under Søndre Ås i Eidanger. Han solgte siden husene på plassen til sønnen Gjert i 1855. Sønnen døde i 1856 og i 1860 solgte Ingebrigt husene. De står i kirkeboken for Eidanger den 4. april 1860 som utvandret til Amerika.

 

      

       Gift 15.01.1820 i Holla i Telemark,[iv],[v] med Karen Eriksdatter, født ca 1793.14,[vi]

      

       Karen:

       Hun var 27 år og tjenestepike da du giftet seg i Holla.

 

 

      

        A.    Karen Margrethe Ingebrigtsdatter, født 23.04.1820 på Heistad i Eidanger, døpt 07.05.1820 i Eidanger kirke.[vii]

              

               Karen Margrethe - Foreldre: Ingebret Sivertsen Heistad og Karen Eriksdatter, inderster

              

 

 

        B.    Sivert Ingebrigtsen, født 02.02.1822 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger, døpt 10.02.1822 i Eidanger kirke,17 død 27.01.1839 på Ås i Eidanger, gravlagt 03.02.1839 på Eidanger kirkegård.3

              

               Sivert - Foreldre: Ingebret Sivertsen og Karen Eriksdatter Saltboden, inderster

              

               Gravlagt som "Sivert Ingebretsen 17 år - Huusmand Ingebret Sivertsen Aas's søn, druknet i Frierfjorden".

              

 

 

        C.    Kirsten Ingebrigtsdatter, født 24.09.1824 på Ås i Eidanger, døpt 03.10.1824 i Eidanger kirke,17 død 27.01.1839 på Ås i Eidanger, gravlagt 03.02.1839 på Eidanger kirkegård.3

              

               Kirsten - Foreldre: Ingebret Sivertsen og Karen Eriksdatter Aas, husmand

              

               Gravlagt som "Kirsten Ingebretsdatter - 14 1/2 år - Huusmand Ingebret Sivertsen Aas's datter, druknet i Frierfjorden".

              

 

 

        D.    Oline Ingebrigtsdatter, født 11.05.1827 på Ås i Eidanger, døpt 04.06.1827 i Eidanger kirke.17

              

               Oline - Foreldre: Ingebret Sivertsen og Karen Eriksdatter Aas, husmand.

 

              

               Gift 1851,14 med Arve Jonsen, født 22.08.1829 på Langangen i Eidanger (sønn av Jon Gulliksen og Marthe Arvesdatter), døpt 20.09.1829 i Eidanger kirke.17

              

               Arve:

               Arve - Foreldre: Jon Gulliksen og Marthe Arvesdatter Langangen, husmand

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Presteseter u/Prestegården.

              

               Han nevnes som snekker.

 

 

              

        E.    Gjert Ingebrigtsen, født 08.04.1830 på Ås i Eidanger, døpt 06.06.1830 i Eidanger kirke,17 død 04.03.1856 på Ås i Eidanger, gravlagt 12.03.1856 på Eidanger kirkegård.3

              

               Gjert - Foreldre: Ingebret Sivertsen og Kari Eriksdatter Aas, husmand

              

               Han var ugift og matros. han overtok Plassen under Søndre Ås etter foreldrene i 1855 men døde alt i 1856.

              

               Gravlagt som "Gjert Ingebretsen 26 år - Ungkarl - matros - Aas".

              

 

      

 

II.   Sivert Sigurdsen, (sønn av Sigurd Sigurdsen og Kirsten Ingebretsdatter) f. 1795 på Nøklegård i Eidanger,[15] døpt 08.02.1795 i Eidanger kirke,[16] d. 1796 på Nøklegård i Eidanger,[17] gravlagt 13.03.1796 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Sigur Sigursen Nøchlegaard og k. Kisten Engebrictsdtr. - Siwert

       Faddere: 1. Inger Christensdtr. ibid 2. Maria Andersdtr. ibid 3. Arve Langangen 4. Ole Sørensen Solum 5. Isac Andersen Wiersdal.

      

       Gravlagt som "Sigur Sigurs. Nøchlegaard 1 aar".

      

 

 

III. Karen Jensdatter, (datter av Jens Olsen og Kirsten Ingebretsdatter) født 1799 på Nøklegård i Eidanger,[viii] døpt 19.05.1799 i Brevik kirke,[ix] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,13 død 1882.19

      

       Døbt i Brevig Jens Olsen Nøchlegaard og Kirsten Ingebretsdatter - Karen

       Faddere: Margrete Christensdatter ibid, Marte Gundersdatter ibid, Arve Ingebretsen Landgangen, Brynild Guttormsen af Brevig, Abraham Nielsen Nøchlegaard.

      

       Trolig hun som konfirmeres som "Karen Jensdatter Braaten 15".

      

       Hun stod som tjenestejente bosatt på Viersdalen da hun giftet seg med Jacob.

 

       Copul. 19.06.1829 i Eid.

       Ungkarl Jakob Eriksen Viersdalen 25 år

       Tjenestepige Karen Jensdatter Viersdalen 31 år

 

      

       Gift 19.06.1829 i Eidanger kirke,[x] med Jacob Erichsen, født 1802 på Viersdalen i Eidanger,19 (sønn av Erich Larsen og Maren Nilsdatter), døpt 18.07.1802 i Eidanger kirke,[xi] død 1866.19

      

       Jacob:

       Erich Larsen Wiersdalen og Maren Nilsdatter - Jacob

       Faddere: Berthe Christensdtr. Traaholt, Maren Anundsdtr. Wiersdalen, Amund Knudsen Flogstad, John Andersen Qvæstad, Michel Iversen Sæter, Ole Isachsen Solie.

 

       Bosatt på Hagen (Bnr.4) under Viersdalen.

 

 

      

        A.    Maren Jacobsdatter, født 26.07.1829 på Viersdalen i Eidanger, døpt 13.09.1829 i Eidanger kirke,17 død 07.01.1830 på Viersdalen i Eidanger, gravlagt 12.01.1830 på Eidanger kirkegård.[xii]

              

               Maren - Foreldre: Jakob Eriksen og Karen Jensdatter Viersdalen, husmand

              

               Gravlagt som "Maren Jakobsdatter, huusmand Jakob Eriksen Viersdalens barn ½ aar".

              

 

 

        B.    Erik Jacobsen, født 22.01.1831 på Viersdalen i Eidanger,[xiii] døpt 27.02.1831 i Eidanger kirke,17 død 1917.[xiv]

              

               Erik - Foreldre: Jakob Eriksen og Karen Jensdatter Wiersdalen, husmand.

 

               Bosatt på Hagen Bnr.4 under Viersdalen.

              

 

               Gift 1862,25 med Boel Kristine Nilsdatter, født 27.03.1831 på Tråholt i Eidanger (datter av Nils Larsen og Boel Maria Jensdatter), døpt 23.05.1831 i Eidanger kirke,17 død 1922.25

              

               Boel:

               Boel Christine - Foreldre: Nils Larsen og Boel Maria Jensdatter Traaholt, husmand

 

                Hennes foreldre nevnes under henens farfar på Tråholt.

              

              

 

        C.    Ole Jacobsen, født 1836,25 død 1840.25

 

 

 

        D.    Maren Kirstine Jacobsdatter, født 1842,[xv] død 1922.26

              

       

               Gift 1864,26 med Erich Sørensen, født 1833,26 (sønn av Søren Erichsen og Kirsten Christensdatter), død 1917.26

              

               Erich:

               Han giftet seg med sitt søskenbarn. Bosatt på Rødningen Bnr.3 under Viersdalen.

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Viersdalen.

 

 

 

IV. Ole Jensen, (sønn av Jens Olsen og Kirsten Ingebretsdatter) f. 1803 på Ås i Eidanger,[19] døpt 03.07.1803 i Eidanger kirke,[20] død 11.02.1826 på Tveten i Eidanger, gravlagt 16.02.1826 på Eidanger kirkegård.23

      

       Jens Olsen Aas og Kirsten Engebrethsdatter - Ole

       Faddere: Karen Jacobsdtr. Ødegaarden, Anne Marie Andersdtr. Røe, Nils Erichsen Aas, Søren Olsen Røe, Tengel Olsen Hitterød.

 

       Det kan ha vært han som ble gravlagt som "Ole Jensen, tjenestedreng paa Tveten 22 ½ aar" i 1826.

 

      

 

V.   Margrethe Jensdatter, (datter av Jens Olsen og Kirsten Ingebretsdatter) f. 1806 på Håøya i Eidanger, døpt 08.06.1806 i Brevik kirke.[21]

      

       Jens Olsen Haaøen og Kirsten Engebrethsdatter - Margrethe   

       Faddere: Berthe Marie Andersd. Ouen, Marie Jensd. Haaøen, Nils Sørensen Wranglsund, Hans Pedersen Haaøen, Lars Andersen Tangen.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  1801 tellingen.

 

 

[12]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[13]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

[v]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 3 (1815-1830), skannet av digitalarkivet, side 200.

[vi]  Alder ved vielsen.

[vii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[xii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 327.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 326.

[xv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 322.