| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VIERDALEN I


 

 

 

Iver Gudmundsen f. ca 1652 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Åste Evensdatter f. ca 1656 og 2. gang med Inger Siversdatter f. ca 1658)

 

 

 

Iver Gudmundsen, f. ca 1652 på Viersdalen i Eidanger,[1] d. 1723 på Viersdalen i Eidanger,[2] gravlagt 13.04.1723 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Gudmund Bjørnsen Viersdalen.

 

Etter hans far Gudmund Bjørnsen, nevnes Iver Gudmundsen som oppsitter på Viersdalen. Iver nevnes også i ekstraskattmanntallet i 1711 som oppsitter med kvinne, en tjenestedreng og 2 tjenestepiker.

 

Iver ble enkemann i 1720 for å gifte seg på nytt i 1722 med enken etter Lars Sundsaasen. Det ble ikke så lange ekteskapet da han døde året etter.

 

Han nevnes her i 1720:

Anno 18.04.1720 – Jacob Nielsens stedmaals seddel til Ifver Gulbrandsen paa Wiersdahl 1 ½ hud. (dat. 11.03.1720)

 

Trol. 18/8-1722 i Eid. Copul. 14/10-1722.

Iver Gudmundssøn Viersdahlen med Inger Sifvertsd. Sønsaasen

Cautionsmænd: (ingen nevn).

 

Han gravlegges i 1723 som " Iver Gudmundsen Viersdahllen 71 aar g.".

 

 

(1) Han giftet seg med[4] Åste Evensdatter, f. ca 1656 på Buer i Eidanger,[5] (datter av Even Rolfsen), d. 1720 på Viersdalen i Eidanger,[6] gravlagt 20.06.1720 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Åste:

Hun er nevnt i skifte etter faren som gift med Iver Viersdalen.

 

Gravlagt som "Aaste Evensdatter Viersdahllen 64 aar gl".

 

 

(2) Han giftet seg med Inger Siversdatter, f. ca 1658,[8] d. 1741 i Eidanger,[9] gravlagt 16.04.1741 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Inger:

Hun ble enke etter Lars Olsen Sundsåsen f. ca 1651 i 1720. Hun bodde på Sundsåsen da hun giftet seg 2. gang med Iver Gudmundsen.

            

Hun ble nevnt på Kokkersvold i 1725:

Kokkersvoll

Den 4de Huusmandsplads kaldet Kaacherswold bruges af Niels Jensøn gl. 33 aar enroullered, gift med Maren Christophersdatter gl. 34 aar, 3de Sønner, Christopher Nielsøn gl. 

7 aar, Anders Nielsøn gl. 5 aar, Lars Nielsøn gl. 2 aar, sin Moder hos sig Kirsten Andersdatter gl. 68 aar, En Huuskone Inger Sivertsdatter gl. 70 aar.

Paa Pladsen kand fødes 2 Kiøer, 6 Saver, Iche flere Huusfolch som er nedteignet.

 

Hun gravlegges som "Lars Syndsaasens enche Inger Siversdatter 83 aar".

            

Her har nok presten skrevet feil og brukt navnet til hennes første mann. Hun ble kalt Inger Sigurdsdatter da hun giftet seg med Lars, men da hun giftet seg med Iver, i 1725 og da hun død 

stod det Siversdatter. Det er usikkert hvor hun bodde da hun døde.

 

 

 

I.    Sara Iversdatter, (datter av Iver Gudmundsen og Åste Evensdatter) f. omkring 1680.[11]

      

       Hun kom fra Nøklegård da hun giftet seg. Iver Viersdalen var forlover så dette kan ha vært hennes far. Jeg har ikke funnet mer om dem.

 

       Den. 1. January 1702. Trolofvese her i Eid. for Anders Jacobssen og Sara Iversdaatter Nøklegaard. Hafde hand som Soldat Tilladelse fra Hr. Capitain Steen……………. Caverer vid May maaned Dom Cantate.

       Cav: Iver Gunderss. Wiersdallen og Søvren Jonssen Koggerswold.

      

       Vielsen:

       Dom. Cantate 1702. Brudevielse for Anders Jacobssen og Sara Ifuersd.

 

      

       Gift 14.05.1702 i Eidanger kirke,[12] med Anders Jacobsen, f. omkring 1680.[13]

      

      

 

      

II.   Karen Iversdatter, (datter av Iver Gudmundsen og Åste Evensdatter) f. ca 1692,[14] d. 1744 på Rørarød i Eidanger,[15] gravlagt 19.10.1744 på Eidanger kirkegård.[16]

      

 

       Gift 1707 i Eidanger kirke,[17] med Nils Sørensen, f. ca 1671,[18] d. 1737 på Rørarød i Eidanger,[19] gravlagt 18.12.1737 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Se Rørarød

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen