| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Gunder Johannesen f. ca 1685 og Maren Isachsdatter f. ca 1689 sin familie

 

 

 

Gunder Johannesen, f. ca 1685,[1] d. 1721 på Nøklegård i Eidanger,[2] gravlagt 21.12.1721 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Johannes Clausen Hvalen.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Gunder Johansen Hvalen", innrullert 8. mai 1704.

 

Han trolovet seg i 1715.

 

Trol. 5/5-1715. I Eidanger Præstegaard:

Gunder Johannessen Nøchlegaard med Maren Isaachsd.

Caut: Søfren Joensen Koggersvold og Pros Andersen Nøchlegaard.

 

Han gravlegges som "Gunder Johannisøn Nøchlegaard 36 aar".

 

 

Gift 1715,[4] med Maren Isachsdatter, f. ca 1689,[5] (datter av Isach Josten og Kirsten Jonsdatter), d. 1773 på Nøklegård i Eidanger,[6] gravlagt 04.04.1773 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Maren:

Hun giftet seg 2. gang i 1723 med Lars Andersen Nøklegård.

 

Gravlagt som "Maren Isachsd. Nøchlegaard 90 aar".

 

 

 

I.    Anders Gundersen, f. 1715 på Nøklegård i Eidanger,[8] dåp 01.12.1715 i Eidanger kirke,[9] d. 1725 på Nøklegård i Eidanger,[10] gravlagt 16.05.1725 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Gunder Johannesen Nøchlegaard og Maren Isachsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Birthe Erichsdatter Landgangen, assist: Ragnhild Pedersdatter Landgangen, Maren Andersdatter, mandfaddere: Isach Giestsen Stochesund, Pros Andersen Nøchlegaard, Laurids Pedersen Viersdahlen.

      

       Gravlegges som " Laers Nøchlegaards stif søn Anders Gundersøn 10 aar 5 maaneder 4 dager".

      

 

 

II.   Maren Gundersdatter, f. 1717 på Nøklegård i Eidanger,[12] dåp 17.10.1717 i Eidanger kirke.[13]

      

       Gunder Johannesen Nøklegaard og Maren Isachsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallewarp, assist: Maren Amundsdatter Lønebache, Giøran Nilsdatter Lander, mandfaddere: Isach Giertsen Stochesund, Jørgen Gundersen Rønningen, Anders Arvesen.

 

 

 

 

III. Inger Gundersdatter, f. 1720 på Nøklegård i Eidanger,[14],[15] døpt 25.02.1720 i Eidanger kirke,[16] d. 1725 på Nøklegård i Eidanger,[17] gravlagt 24.06.1725 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Gunder Nøglegaard og Maren Isaachsdatter - Inger

       Faddere: baaren af Maren Sørensdatter, assist: Anna Isachsdatter, mandfaddere: Pros Nøglegaard, Lars Pedersen.

      

       Gravlegges som "Laers Nøchlegaards stif datter Inger Gundersdatter 5 aar 4 maaneder 9 dager".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 15.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 31.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 31.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[18]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen