| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SAGA |


 

 

 

Anders Pedersen f. 1746 og Inger Carlsdatter f. ca 1749 sin familie

 

 

 

Anders Pedersen, f. 1746 i Vrangsund i Brunlanes,[1],[2] døpt 13.11.1746 i Eidanger kirke,[3] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[4] d. 1823.[5]

Han var sønn av Peder Nilsen Saga.

 

Peder Nielsen Vrangsund og Anna Haraldsdatters søn Anders                                

Faddere: baaren af Mari Nielsdatter, Sidsel Rollufsdatter Oxum, mandfaddere: Peder Olsen Bua, Jens Knudsen Ouen, Jacob Haraldsen Stulen.

 

Trolig han som ble konfirmert i Eidanger i 1769 bosatt på Nøklegård som "Anders Pedersen p. Nøchlegaard 20".

 

Han er oppgitt i skiftet 1776 etter faren som 28 år gammel.

 

Han giftet seg i 1779. 

 

Trol. 15/6-1779 i Eid. Copul. 15/7-1779.

Uk. Anders Peders. Barseboe og P. Inger Carlsd. Barseboe.

Caut: Ole Knuds. af Brevig og Abraham Olsøn Harewarp.

 

Hans bror, Hans, var en av fadderene de brukte og han var formynder for sin søster som "Anders Pedersen Saga" ved skifte etter hennes mann i 1781.

 

Han var på 1780-tallet bosatt på Saga.

 

Han er nevnt på Saga under Bjørkøya i 1782:

Bierchøen, Saga, Anders, 1 kone, 1 barn

 

Fra 1791 til 1813 var han bruker av Mørjerød Bnr.1.

 

Fra 1801-tellingen for Mørjerød:

Anders   Pedersen        Mand               58   Begge i 1.egteskab  Bonde og gaardbruger

Inger      Carlsdtr          Konen             50   Begge i 1.egteskab

Peder     Andersen        Deres børn       20   Ugift                      Enroul mat.

Jacob     Andersen        Deres børn      16

Carl       Andersen        Deres børn      11

Karen    Andersdtr       Deres børn        8

Kirsten   Andersdtr      Deres børn        5

 

 

Gift 15.07.1779 i Eidanger kirke,[1] med Inger Carlsdatter, f. ca 1749,[1] [8][7] (datter av Carl Jensen og Karen Amundsdatter) d. 1839.[9]

 

Inger:

Hun nevnes i skifte etter sin far på Vrangsund i 1765. Hun var da 12 år gammel.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1763-1784) side 91a
Skifte den 21. feb. 1765 efter Carl Jensen Wrangesund i Berg Annex under 
Brunlaugnæs
Enke Karen Amundsdatter
Deris børn:
1. Sønnen Jacob Carlsen, 9 aar.
2. Sønnen Jan Carlsen, 4 aar.
3. Datteren Inger Carlsdatter, 12 aar.
Tilstæde Anders Pedersen Wrangesund.
Boet: 28-3-1
Summa gield og og udgift: 54-0-23

 

Inger bodde på Bassebo da hun giftet seg. Hun kom trolig dit da hennes foreldre døde.

 

 

 

I.    Anne Andersdatter, f. 1780 på Saga i Eidanger,[10] døpt 15.05.1780 i Brevik kirke,[11] konfirmert 22.04.1798 i Brevik kirke,[12] d. 1864.[13]

      

       Anders Pedersen Saga og k. Inger Carlsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Anne Larsdtr. Nøchlegaard 2. Boel Jacobsdtr. Ouen 3. Jacob Gundersen ibid 4. Hans Simonsen ibid 5. Hans Pedersen.

       Merknad: døpt i Brevik, ført i kirkeboka for Eidanger.

      

       Trolig konfirmert i Brevik som "Anna Andersdatter 16 aar". (Det er ei tjenestejente på Bjønnes med dette navnet 22 år gammel i 1801. Det er altså to med samme navn og ca. samme alder. Det kan også ha vært henne.)

      

       Hun var nok bosatt hos Nils Knudsen på Bassebo i 1801 som "Anne Andersdtr., Tjenestefolk, 21år".   

 

      

       Gift 20.09.1804 i Brunlanes,[14] med Ole Hansen, f. 1782 på Halvarp i Eidanger,[15] (sønn av Hans Olsen og Maren Olsdatter), døpt 27.10.1782 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 22.04.1798 Eidanger kirke.[17]

      

       Se Håøya

 

      

 

 

II.   Peder Andersen, f. 1782 på Saga i Eidanger,[18] døpt 17.03.1782 i Eidanger kirke.[19]

      

       Anders Pedersen Saga og k. Inger Carlsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Lisbet Hendricsdtr. Barseboe 2. Boel Jacobsdtr. Ouen 3. Bent Hansen Barseboe 4. (ikke ført).

      

       Han bodde i Eidanger ifølge Brunlanes bygdebok.

      

 

 

III. Carl Andersen, f. 1784 på Saga i Eidanger,[20] døpt 10.10.1784 i Brevik kirke.[21]

      

       Anders Pedersen Saga og Inger Carlsdatter D.b. Carl.

       Faddere: Anne Larsdtr. Nøchlegaard, Marte Hansdtr., Nils Sørensen Mørjerøe, Tor Olsen, Hans Pedersen.

 

 

 

 

IV. Jacob Andersen, f. 1787 på Saga i Eidanger,[22] døpt 06.04.1787 i Eidanger kirke.[23]

      

       Anders Pedersen Saga og k. Inger Carlsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Anne Larsdtr. Nøchlegaard 2. Kisti Nilsdtr. 3. Søren Larsen og 4. Tor Olsen Mørie 5. Christian Sørensen.

      

       Han bodde i Helgeroa Bnr.61 ifølge Brunlanes bygdebok.

 

 

 

V.   Carl Andersen, f. 1789 på Saga i Eidanger,[24] døpt 01.11.1789 i Brevik kirke,[25] d. 1862.[26]

      

       Anders Pedersen Saga af Eidanger og Inger Carlsdatter D.b. Carl.

       Faddere: Jøran Knudsdtr., Sara Danielsdtr., Nils Sørensen, Nils Knudsen, Hans Pedersen.

      

       Han bodde i Helgeroa Bnr.36 ifølge Brunlanes bygdebok.

 

 

 

VI.  Kari Andersdatter, f. 1792 på Mørjerød i Brunlanes,[27] døpt 29.05.1792 i Brunlanes.[28]

      

       Anders Pedersen og Inger Carlsdtr. ægte datter Kari.

       Faddere: Gubiør Nielsdtr. Bassebu, Marte Olsdtr. ibid, Søren Larsen Mørgie, Niels Sørensen ibid, Hans Pedersen Saga.

 

 

 

VII.  Kirsten Andersdatter, f. 1795 på Mørjerød i Brunlanes,[29] døpt 20.09.1795 i Tanum kirke i Brunlanes.[30]

      

       Anders Pedersen og Inger Carlsdtr. ægte datter Kisten.

       Faddere: Margrete Christensdtr. Saga, Anne Kirstine Hansdtr. Bassebu, Niels Sørensen Mørge, Nils Abrahamsen Wrangesund, Hans Pedersen Saga.

      

       Bosatt på Amundrød Bnr.17. De bodde før dette på Tangen u/Skitnerød. Etter at hun ble enke flyttet hun til Amerika med datteren Inger Pernille i 1855.

 

      

       Gift 01.11.1816 i Brunlanes,[31] med Ole Hansen, f. ca 1791,[32] d. 1842.[33]

      

       Ole:

       Han var 25 år og fra Tangen da de giftet seg i 1816. Det ser ut til å stå matros forann navnet hans.

      

       Han druknet i 1842, 57 år gammel. Han falt over bord fra båten og druknet. Han var husmann og fraktmann.

      

       Ifølge alder ved vielsen var han dødt i 1791og ifølge alder da han døde var han født i 1785.

      

 

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter faren.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 120.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 120.

[4]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[5]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Alder ved død.

[9]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 485.

[14]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 407.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[20]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[24]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[26]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[27]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[28]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[29]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[30]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[31]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 435.

[32]  Alder ved gifte.

[33]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 779.

[34]  1801 tellingen.

[35]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[37]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[38]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[39]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.

[40]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 548.