| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

Fakta om gården

 

Nøklegård Gnr. 21

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

Nøchlegaard
Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af 2de Bønder nafnlig Pros Andersøn 1 Huud, Lars Andersøn 1 Huud.

Pros Andersøn gl. 52 aar, iche tient, er frisk, gift med Margrete Joensdatter gl. 50 aar, har En Søn, Olle Prossøn gl. 19 aar tiener for Soldat, 2de døttre Gunild Prosdatter gl. 17 aar, Mari Prosdatter gl. 7 aar, begge hieme hos forældrene.

Lars Andersøn gl. 30 aar, tiener for Soldat, gift med Maren Isachsdatter gl. 36 aar, har En datter Anne Larsdatter gl. 1 aar, en Stifdatter Maren Gundersdatter gl. 6 aar, 1 Tienistepige Anne Jensdatter gl. 20 aar tiener for aarsløn.

Under gaarden en Huusmandsplads uden gierds beboes af Hans Hansøn gl. 66 aar, tient for Soldat, gift med Maren Sørensdatter gl. 70 aar, har ingen Børn eller Tienistefolch.
Paa Pladsen kand fødes 1 Koe.

Til Gaarden kand findes Skov til smaa Bielcher og smaalast af gran, saa og huushielp, brendeved og gierdefang.

 

 

 

 

Matrikulen 1747

Nøklegård

Eiere: Scheen Laugstoel

Brukere: Ole og Lars

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Nøglegaard

Eier: Laugstol gods

Mand og hustru: Ole Nøglegaard og kone, Lars Nøglegaard og kone,

Anders Nøglegaard og kone.

Barn 12 aar: Amun og Nils Olsen, Gunder Larsen

Drenger over 12 aar: Ole Iversen

Piiger over 12 aar: Marthe Tengelsdatter

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

Nøklegård

Eiere: Scheen Laugstoel

Brukere: Nils og Anders

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Nøchlegaard

Nøchlegaard

Niels

1

4

2

Moder og søn

Eidanger

Nøchlegaard

Nøchlegaard

Anders

1

4

2

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Nøchlegaard 917 Nils   Sørensen Husbonde 56 3die ægteskab Gaardbruger
Nøchlegaard 918 Inger   Christensdtr Kone 52 2det ægteskab  
Nøchlegaard 919 Abraham   Nilsen Begges stedsøn 19 Ugift  
Nøchlegaard 920 Maria   Nilsdtr Hans datter 16    
Nøchlegaard 921 Søren   Nilsen Begges børn 8    
Nøchlegaard 922 Cathrine   Nilsdtr Begges børn 6    
Nøchlegaard 923 Hans   Anundsen Tjenestefolk 24    
Nøchlegaard 924 Marthe   Gunulfsdtr Tjenestefolk 20    
Nøchlegaard 925 Christoffer   Mogensen Husbonde 46 Enkemand efter 1ste ægt. Gaardbruger
Nøchlegaard 926 Anders   Christophersen Hans sønner 10    
Nøchlegaard 927 Nils   Christophersen Hans sønner 10    
Nøchlegaard 928 Mari   Andersdtr Hans steddøttre 20 Ugift  
Nøchlegaard 929 Margrethe   Andersdtr Hans steddøttre 17    
Nøchlegaard 930 Nils   Nilsen Tjenestekarl 28 Ugift  
Nøchlegaard 931 Søren   Frantzen Mand 32 1ste ægteskab Husmand
Nøchlegaard 932 Margrethe   Christensdtr Kone 30 1ste ægteskab  
Nøchlegaard 933 Frantz   Sørensen Deres børn 5    
Nøchlegaard 934 Anne Christine Sørensdtr Deres børn 3    
Nøchlegaard 935 Anders   Olsen Fostersøn 1    

 

 

 

Jordavgift 1802 på Nøklegård

Brukere: Nils Sørensen 1 hud, Christopher Mogensen 1 hud

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 02.12.1712 – Iver Andersen lod lyse Hr. Assisten raad og Laugmand Gorissens boxel sedel paa 1 huud i Nøchlegaard (dat. 12.02.1712)

 

Anno 24.07.1724 – Her. Assesor og Laugmand Langes stedemæl seddel paa 1 huud i Nøchlegaard, Schiens Laugstold gods, til Laurs Andersen (dat. 01.05.1724)

 

Anno 15.07.1728 – Hr. Assesor og Laugmand langes bøxelseddel til Ole Prosen paa 1 hud udj Nochlegaard. (dat. 19.06.1728)

 

Anno 24.05.1766 – Lyst Hr. Lavmand Jonas Gregers udstædte festebrev til Niels Olsen paa 1 huud i Nøchlegaard i Eidanger. (dat. 23.05.1766)

 

Anno 03.01.1783 – Anders Larsen Nochlegaards obl til Sr. Hans Holst for 220 rd. mod pant udj specificeret løsøre. (dat. 21.11.1782)

 

Anno 23.05.1783 – Et skiftebrev efter Niels Olsen Nøchlegaard beg. 20 july, slutt 4 des. 1782, ejer stervboet 1 huud 10 ½ skind i grd. Potten i Tannem sogn i Brunlaud vurderet for 690 rd. er udlodnet paa stervboe enken, Cathrine Jonsdatter og børn efter andeel.

 

Anno 30.01.1784 – Niels Sørensen Nøchlegaards skiøde til Hans Sørensen Sundsaasen for et hus paa Setret ved Brevik med mur og negelfast indredning. Betalt 132 rd. (dat. 22.11.1785)

 

Anno 18.01.1787 – Lars Andersen Nøchlegaard obl. til Hr. Hans Holst, stor 150 rd. mod 1’ste prior i specificeret løsøre samt afgrøden. (dat. 11.04.1786)

 

Anno 30.01.1790 – Boel Jaconsdatter Nøchlegaards p. obl. til Ole Sundsaasen – stor 86 rd. mod pant med 1’ prior i specificeret løsøre. (dat. 13.10.1789)

 

Anno 03.06.1790 – Afkald fra Ole Nielsen for arv efter fader og moder holden paa grd. Nøchlegaard – 23 rd. (dag i dag)

 

Anno 24.01.1791 – Anne Larsdatter Nøchlegaards pantobl. til Ole Pedersen Sundsaasen 299 rd. mod pant i specificeret løsøre. (dat. 30.08.1790)

 

Anno 24.01.1791 – Jon Børgersens panteobl. til Niels Sørensen Nøklegaard 299 rd. i grd. Nordre Grava og 2 ½ skind i N. Aas. (dat. 08.01.1791)

 

Anno 26.08.1791 – Justitsraad og Laugmand Hagerups festebrev til Christopher Monsen paa 1 hud i grd. Nøchlegaard. (dat. 07.03.1791)

 

Anno 27.08.1792 – Aflyst John Børgesens panteobl. til Niels Sørensen Nøchlegaard stor 299 rd. hvorfor var pantsat m. 1ste prior 7 5/16 skind i Grava og pls. Hagen 2 ½ skind saaidt derfor er betalt 99 rd. og hvorved pls. Hagen er frigiort fra pantet.

 

Anno 20.01.1797 – Hr. Justitsraad Hagrups fæstebrev til sønnen Søren Frantzen paa et stykke jord under Landgangen og Nøchlegaard dat 11. apr. 1796 m. herfulgte revers.

 

Anno 15.01.1801 – Christopher Mogensens panteobl. til Anders Olsen Lønnebachen for 500 rd. imod 2’ prior udj 1 huuds skyld i grd. Nøchlegaard der forhen har tilhørt Scheens Laugstol. (dat. 12. 12.for.a.)

 

Anno 08.06.1801 – Aflyst afdøde Anders Nøchlegaards enke Anne Larsdatters panteobl. til Ole Pedersen Sundsaasen for 299 rd. Dat. 30 1790 thingl. 5. jan 1791 hvilke er indfriet og betalt efter. Qvitt 13. april d. aar)

 

Anno 08.06.1801 – Christopher Mogensen Nøchlegaard pant. obl. til grundeierne i Brevig for 295 rd. hvorfor er pantsat med 3’die prior 1 hud i grd. Nøchlegaard og m. 1’ste prior i Debitors løsøre. (dat. 13.04 d.a.)

 

Anno 27.08.1801 – Hans Kongl. May’ste skiøde til Christopher Mogensen paa 1 hud i grd. Nøchlegaard som forhen har været henific Scheens forhen, ny ophevede Laugstol. Solgt for 800 rd. (dat. 20.04.1801)

 

Anno 16.01.1802 – Aflyst Christopher Mogensens Nøchlegaards pantobl. til Anders Olsen Lønnebachen for 500 rd. dat. 12 des. 1801, samt indfriet after qvitt efter dags dato.

 

Anno 16.01.1802 – Aflyst bem’te Christopher Mogensen Noglegaards panteobl. til Kiøbm. Hr. Hans Chrystie for 295 rd. Dat. 13. apr. thinlyst 28. jun 1801, hvilke er indfriet og betalt eft. Qvitt af dags dato.

 

Anno 16.01.1802 – Mermeldte Christopher Mogensen Nøglegaards skiøde til Ole Andersen Lønnebachen paa halvdelen af grd. Nøglegaard, som han har tilkiøbt sig af Hs. Maje’stet Kongen skyldende 1 hud. hvilken halvdel ½ hud er solgt for 920 rd. (dags dato)

 

Anno 16.01.1802 – Christopher Mogensen Nøglegaards panteobl. til Anders Olsen Lønnebachen for 650 rd. med 1’ste prior pant i debitors ejende ½ huder i Nøchlegaard. (dags dato)

 

Anno 26.06.1802 – Christopher Nøglegaards skiøde til Ole Andersen Lønnebakken paa ½ hud i grd. Nøglegaard for 950 rd. (dat. 22.06.d.a.)

 

Anno 06.02.1811 – Niels Sørensens skiøde til Niels Amundsen paa 6 skind i Nøglegaard for 2000 rd., dat. 1. feb. 1811. For retten fremstod Søren Andersen paa grd. Nordahl og begiærede tilføiet at han var gift med Niels Sørensens ældste datter Marie Nilsdatter, saaledes kunde han ei fatte hvorledes hans kones fader kunde selge sin ejende odelsgaard til sin yngste datter, hvorover han ej tilforn er tilkjendegivet det mindste, han er kommen i erfaring om at de 6 skind som Niels Amundsen forhen med skiøde af 5. nov. forr. aar er ham tilkjøbt for en saa ringe sum af 500 rd., hvorved Comparentens kone er høielig fornærmet, da eiendommmen er langt mer værd og at lige størrelse og bonitet som den jordskyld det ny tinglyste skiøde anmelder. Han protesterete paa det kraftigste paa sin kone vegne.