| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

Jacob Tollefsen f. ca 1665 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Åste Larsdatter f. ca 1674 og 2. gang med Åse Sørensdatter f. ca 1677)

 

 

 

 

Jacob Tollefsen, f. ca 1665,[1] d. 1741 på Nordal i Eidanger,[2] gravlagt 21.06.1741 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Tollef Nilsen Søndre Tveten.

 

Han var myndig under skifte etter moren i 1695.

 

Han giftet seg 1. gang i Eidanger i 1701.

 

Den 17. Dom 8. Trin. Her i Eidanger trolofved Jacob Tollefssøn med Aaste Larsd. Bassebue.

Caut: Halvor Siljen og Jon Larsen Nouster.

Copulation og Brøllup den 7. Sept. 1701.

   

Han nevnes i ekstraskatteregnskapet i 1711 under Bassebo som en enkemann med ei tjenestepike.

 

Han giftet seg på nytt i Gjerpen i 1724 med Åste Sørensdatter fra Flogstad.

 

Gjerpen, onsdag d. 26. Jan. 1724 trolovet

Jacob Tolfssøn og Aaste Sørensdatter fra Aasebachen.

Caut: Michel Larssøn, Ole Jenssøn af Ejdanger.

Gjerpen, Løverdagen d. 4. Mart. 1724 viet: Jacob Tolfssøn og Aaste Sørensdatter.

      

Han bodde i 1725 hos sin bror, Hans Tollefsen, sin enke Karen Simensdatter på Nordre Tveten:

Haver til Huuse hos sig sin Salig Mands Broder Jacob Tollefsøn gl. 60 aar iche tient for Soldat er gift med Aaste Sørensdatter gl. 51 aar, ingen Børn.

 

Han gravlegges som "Jacob Tollufsøn Nordal 75 aar". Han døde da hos sin bror Ole på Nordal.

 

 

(1) Gift 07.09.1701 i Eidanger kirke,[4] med Åste Larsdatter, f. ca 1674,[5] (datter av Lars Amundsen og Amborg Arnesdatter), d. før 1711.[6]

 

Åste:

Hun kom fra Bassebo i Eidanger da hun giftet seg. Hun var nok datter av Lars Amundsen Bassebo/Sundsåsen

 

I ekstraskattregnskapene 1711 ble oppgitt at brukeren Jacob Tollefsen var enkemann, så hun må være død før det.

 

 

(2) Gift 04.03.1724 i Gjerpen kirke,[7] med Åse Sørensdatter, f. ca 1677 på Flogstad i Eidanger,[8] (datter av Søren Torgersen og Kirsti Michelsdatter), d. 1728 på Tveten i Eidanger,[9] gravlagt 26.06.1728 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Hun var enke etter Anund Nirisen Østre Porsgrunn.

 

Se under hennes foreldre på Flogstad

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[7]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen