| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

Christen Tollefsen f. ca 1676 og Inger Gundersdatter f. ca 1681 sin familie

 

 

 

Christen Tollefsen, f. ca 1676,[1] d. 1714 på Søndre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 27.06.1714 på Eidanger kirkegård.[3]

Han er sønn av Tollef Nilsen Søndre Tveten.

 

Han er nevnt under skifte etter moren i 1695.

 

Han giftet seg i 1706.

 

21/5-1706 var Simen Eggertsøn her i Eidanger med

Tollef Twetens Søn, Nafnlig, Christen Tollefsøn, som begierede Trolofvelse for sig og sin

Festemøe Inger Gunnersdaatter, til den 2.den Pintsefæstesdag, nemlig den 25 May.

Cav: Simen Eggertsen og Skaje Holte.

 

Han fikk i 1706 festebrev av Jacob Thurmand på 2 ½ hud i Søndre Lunde. Det var halve gården.

Anno 15.04.1706 – Christen Tollefsen lod lyse Jacob Turmands Stedsmaal bref paa 2 ½ hud i S. Lunde i Birchedahlen (dat. 14.01.1706)

 

Han nevnes det i 1711 sammen med brukeren Ole Sørensen.

 

Han gravlegges som "Christen Tollefsen S. Lunde 38 aar 5 maaneder".

 

 

Gift 1706 i Eidanger kirke,[4] med Inger Gundersdatter, f. ca 1681,[5] (datter av Gunder Larsen og Margrete Hansdatter), d. 1751 på Søndre Lunde i Eidanger,[6] gravlagt 21.04.1751 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Inger:

Hun giftet seg 2. gang i 1717 med Lars Olsen f. ca 1686 og bodde videre på gården.

 

Hun nevnes i skifte etter sin far på Gopledalen i Hedrum i 1717 som "Datteren Ingri Gundersdatter, gift med Lars Lunde i Eidanger, bor der".

(Larvik Skifteprotokoll nr. 7 - Folio 79b-83a 7. februar 1722)

 

Det er nevnt en stedatter til Lars, nemlig Marte Christensdatter 18 år gammel i 1725. Inger har således vært gift før med en Christen.

 

Hun gravlegges som "Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter 75 aar".

 

 

 

I.    Marthe Christensdatter, f. ca 1707,[8] d. 1767 på Søndre Lunde i Eidanger,[9] gravlagt 02.07.1767 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Hun giftet seg i 1741.

      

       Trol. 29/12-1741. En Fredag i Eid. Kirke. Copul. 19/1-1742 i Eid.

       Enkemand fra Gierpen Sougn, Mathias Larsøn Langerød og pigen Marte Christensd. S. Lunde.

       Caut: Even Hansøn Nordre Lunde og Jacob Larsøn Tufte fra Gierpen.

      

       Hun må ha flyttet til Søndre Lunde i Eidanger etter at hun ble enke. Der døde også datteren Anne i 1748.

      

       Trolig hun som nevnes på Søndre Lunde i 1762:

       uformuende Marthe Christensdatter paa syndre Lunde een fattig Enke.

      

       Gravlagt som "Mathias Langerøds enke Marthe Christensd. Lunde S 60 aar".

 

      

       Gift 19.01.1742 i Eidanger kirke,[11] med Mathis Larsen, f. 1696 på Fløtterød i Gjerpen,[12] (sønn av Lars Amundsen og Live Lauritsdatter), døpt 09.02.1696 i Gjerpen kirke,[13] d. 1746 på Langerød i Gjerpen,[14] gravlagt 07.01.1746 på Gjerpen kirkegård.[15]

      

       Mathis:

       Lauritz Flotterøs søn Matthis,

       Test: Ole Flotterø, Gunner Lauritzen Li, Wolmars Marie, Hans Kragetos qnd. Karn Lauritzd. Søli.

      

       Gravlagt som "Mathis Langerøe, 50 aar".

 

 

       A.   Anne Mathiasdatter, f. 1744 på Langerød i Gjerpen,[16] døpt 14.05.1744 i Gjerpen kirke,[17] d. 1748 på Søndre Lunde i Eidanger,[18] gravlagt 16.10.1748 på Eidanger kirkegård.[19]

            

             Matis Langerøs Anne.

             Test: Jacob Tofte, Niels Becheval, Ole Bøles qde.. Ellen Hansdatter.

            

             Hun gravlegges som "H. Mathis Langerøds Datter Anne fra Søndre Lunde 5 aar".

 

 

      

II.   Siri Christensdatter, f. 1713 på Søndre Lunde i Eidanger,[20] dåp 03.12.1713 i Eidanger kirke,[21] d. 1714 på Søndre Lunde i Eidanger,[22] gravlagt 18.03.1714 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Christen Tollefsen S. Lunde og Inger Gundersdatter - Siri

       Faddere: baaren af Karen Lind, assist: Marthe Tollefsdatter Søndre Lunde, Birthe Tollefsdatter Tvetten, mandfaddere: Olle Søfrensen S. Lunde, Christopher Tollefsen Tvedten.

      

       Hun gravlegges som "Christen S. Lunde og Inger Gundersdatter, deris ægte barn N. Siri 15 uger".

      

        

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[22]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[23]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen