| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

 

 

Hans Larsen f. ca 1647 og Karen Christophersdatter f. ca 1657 sin familie

 

 

 

Hans Larsen, f. ca 1647,[1] d. 1719 på Valler i Eidanger,[2] gravlagt 08.03.1719 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var muligens sønn av Lars Olsen som var bruker på Valler før han.

 

Han nevnes på Valler i ekstraskattregnskapene i 1711. Han stod da oppført med kvinne og to barn.

 

Han døde der i 1719, 72 år gammel, "Hans Laersøn Valler 72 aar".

 

 

Han giftet seg med Karen Christophersdatter, f. ca 1657,[4] d. 1719 på Valler i Eidanger,[5] gravlagt 09.09.1719 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Karen:

Hun ble nevnt som fadder til hennes barnebarn, Lars Hansen Valler sin datter Elisabeth, i 1719.

 

Hun gravlegges som "Karen Christophersdatter Waller 62 aar".

 

 

 

I.    Ole Hansen, f. ca 1684,[7] d. 1729 på Valler i Eidanger,[8] gravlagt 06.07.1729 på Eidanger kirkegård.[9]

      

      

       Gift 1719,[10] med Birthe Tollefsdatter, f. ca 1679,[11] (datter av Tollef Nilsen og Siri Svensdatter).

      

       Se Valler denne gården

 

 

      

II.   Lars Hansen, f. ca 1695,4 d. 1758 i Gjerpen, gravlagt 06.01.1758 i Gjerpen.[i]

      

      

       (1) Gift4 med Anne Cathrine Pedersdatter, f. ca 1697,4 d. 1742 i Gjerpen, gravlagt 20.05.1742 i Gjerpen.6

      

      

       (2) Gift 27.02.1744 i Gjerpen,[ii] med Martha Skajesdatter, f. ca 1693,1 (datter av Skaje Rasmussen og Lisbeth Gjestsdatter), d. 1763 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 09.10.1763 i Gjerpen.6

      

       Se Valler denne gården

 

 

      

III. Siri Hansdatter, f. ca 1698 på Valler i Eidanger,[12] d. 1759 i Porsgrund,[13] gravlagt 12.08.1759 på Eidanger kirkegård.[14]

 

       Hun ble brukt som fadder av Lars Hansen Valler i 1717. Hun stod da som Siri Hansdatter Valler og var nok hans søster.

 

       Hun giftet seg i 1720 og kom da fra Valler.

      

       Trol. 9/12-1720 i Eid. Copul. 8/6-1721.

       Halfvor Bendtzøn fra Osebachen med Sirj Hansd. Valler.

       Caut: Laers Sigurssøn og Lars Hanssøn Valler.

       Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

      

       Porsgrunn i sjeleregistrert for Eidanger 1725:

       Halvor Bentsøn gl. 30 aar er Matros, gift med Siri Hansdatter gl. 27 aar, haver 1 Søn Bent Halvorsøn gl. 1 aar og 1 datter Karen Halvorsdatter gl. 3 aar.

      

       Gravlagt som "Avgang. Halvor Bentsens Enke fra Porsgrund, Siri Hansdatter 64 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 110a

       22.11.1759 - Porsgrund, Eidanger

       Siri Hansdatter Wale, død

       Barn:

       1. Bernt Halvorsen, 32 aar, gift og boende i Kiøbenhavn.

       2. Hans Halvorsen, 28 aar.

       3. Engel Halvorsen, 26 aar.

       4. Kari Halvorsdatter, 34 aar, g.m. Halvor Larsen, boende i Porsgrund

       5. Kirsti Halvorsdatter, 24 aar, ugift.

       Brutto: 53-0-23

       Netto: 21-2-4.

 

      

       Gift 08.06.1721 i Eidanger kirke,[15] med Halvor Bentsen, f. ca 1695,[16] d. 1755 i Porsgrund,[17] gravlagt 06.04.1755 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Halvor:

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Halvor Bentsen Porsgrund 36 aar", født paa Aasebachen, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

       Han var nok bror til Johanne Bentsdatter som var gift med Lars Larsen og Lisbeth Bentsdatter som var gift med Jacob Nilsen. Begge i Østre Porsgrunn.

      

       F.C. Knudsen:

       Gamleveien 8, L.matr.no. 104 A. Bogbinder Carl Heides hus.

       I 1739 faar Halvor Bentzen grundseddel fra Herman Leopoldus.

 

       Gravlagt som "Halvor Bentsen fra Porsgrund 68 aar ".

 

 

       Barn:

 

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.[i]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[ii]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.