| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

Ole Sørensen f. ca 1677 sin familie (Han var gift 1. gang med Ingeborg Eriksdatter f. ca 1654 og giftet seg 2. gang med Maren Olsdatter f. ca 1701)

 

 

 

 

Ole Sørensen, f. ca 1677,[1] d. 1732 på Søndre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 20.04.1732 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han kunne vært sønn av Søren Stoesen som en finner som bruker på Kvestad samtidig med Ole Gudmundsen. Hans andre kone var datter av denne Ole Gudmumdsen. Ole Sørensen og hans kone 1. kone Ingeborg var fadder til barn både til Lars Sørensen Kvestad og Stoe Sørensen Ødegården. Dette var barn av Søren Stoesen Kvestad. Han er ikke nevnt i skifte etter Søren Stosens kone Ingeborg Hansdatter i 1698? Dette taler da sterkt mot at han er sønn der. Aldersmessig kunne han ha vært fra et tidligere ekteskap av Søren Stoesen? Han er ca 12 år yngre enn det yngste barnet jeg har på han.

 

En ting er sikkert. I skifte etter Ole Sørensen på Søndre Lunde i 1733 er det nevnt at en søster av han var gift med Christopher Åltvet. I skifte etter Christopher Tollefsen på Åltvedt i 1743 står hun som Anne Sørensdatter. Dette er da hans søster. Se under hennes svigerfar Tollef Nilsen Søndre Lunde.

 

Hans første kone kom fra Gjerpen og hans søster ble bosatt der, så han kan jo også godt være fra Gjerpen.

 

Ole Sørensen nevnes som bruker av Søndre Lunde i 1711. Det er da to brukere på gården. Den andre var Christen Tollefsen.

 

Ole Sørensen var første gang gift med Ingeborg Eriksdatter fra Hoppestad i Gjerpen.

 

Han er nevnt som Ole Sørensen Lunde i Birckedahlen under skifte etter Hans Tygesen på Søve i 1712. (I Gjermundsens avskrift av skifte står det Kirckedalen, det er feil.) Han giftet seg derfor med Ingeborg før 1712.

 

Søndre Lunde i 1725:

Lunde Søndre

Skylder 5 huuder udereeder En Soldat, bruges af 2 de bønder Nafnelig Lars Olsøn 2 ½ huud, Olle Sørensøn 2 ½ huud;

Lars Olsøn gl. 40 aar har tient for Soldat er Frisk og gift med Inger Gundersdatter gl. 44 aar, har en Søn Christen Larsøn gl. 5 aar, en datter Karen Larsdatter gl. 7 aar, en Stifdatter Marte Christensdatter gl. 18 aar. Er alle hieme. En tienestedreng Tolf er fød i Drangedahl gl. 18 aar iche tienet kongen, tiener for half aars løn.

Olle Sørensøn gl. 52 aar, har tient for Soldat. Er Frisk, gift med Ingeborg Erichsdatter gl. 68 aar, har sin stifsøn hos seg, Erich Olsøn gl. 28 aar, tiener for Soldat, som intil vaaren skal bruge 1 huud, 3 skind med sin stiffader i gaarden, er gift med Karen Nielsdatter gl. 20 aar, har en datter Elen Erichsdatter gl. ½ aar.

Ingen tienestefolch, eller huusmandspladse.

Til gaarden en Becheflomqværn, saa og voxterskov til smaa bielcher af Gran og anden smaalast ¾ Miil at framdrive, og ingen anden Herlighed til Gaarden.

 

Det som forvirrer er at det finnes en annen Ole Sørensen på Lunde som var gift med Malene Nilsdatter. Denne Ole døde i Eidanger i 1729.

 

Schilbred sier i sin bygdebok under Nordre Lunde at Ole Sørensen ble gift med Niels Jansøns datter Malene og senere med Maren Olsdatter Kvestad. Dette er feil. Den Ole Sørensen som giftet seg med Maren Olsdatter Kvestad var den Ole som man finner her og som var gift med Ingeborg Eriksdatter.

 

En finner familien til den andre Ole Sørensen og Ingeborg på Kvestad i "Sjeleregisterert for Eidanger sogn 1725":

Olle Sørensøn gl. 52 aar, har tient for Soldat. Er Frisk, gift med Ingeborg Erichsdatter gl. 68 aar, har sin stifsøn hos seg, Erich Olsøn gl. 28 aar, tiener for Soldat, som intil vaaren skal bruge 1 huud, 3 skind med sin stiffader i gaarden, er gift med Karen Nielsdatter gl. 20 aar, har en datter Elen Erichsdatter gl. ½ aar.

 

Han giftet seg 2. gang i 1728.

 

Trol. 24/7-1728 i Eid. Copul. 21/8-1728.

Ole Søfvrenssøn Lunde med Maren Olsd. Qvæstad.

Caut: Ole Thollefssøn Nordall og Michel Laerssøn Sætteret.

 

Han gravlegges i Eidanger i 1732 som "Ole Søfrensen Lunde 55 aar gammel".

 

Han etterlot seg enke og to barn. Maren var forøvrig fruktsom og nedkom med en sønn i 1733.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B, side 53a

16.7.1732, 3.6.1733 - Lunde søndre i Eidanger

       Ole Søfrensen død, e. Maren Olsd.

       Barn:

       1.    Ole Olsen 3 ½ år.

       2.   Hans Olsen 1 ½ år.

       3.   Jacob Olsen 5 mnd. (født etter farens død).

       Avdødes slekt:

Den salige mands søsters mann, Christopher Hodtvet i Gjerpen. (Bodde på Åltvedt? JO)

Det er nok han som senere i skifte er nevnt som Christopher Åltvedt.

Brutto 121-0-14.

Netto 84-1-10.

 

 

(1) Han giftet seg med Ingeborg Eriksdatter, f. ca 1654 på Hoppestad i Gjerpen,[4] (datter av Erik Hoppestad og Johanne Tygesdatter), d. 1728 på Søndre Lunde i Eidanger,[5] gravlagt 14.05.1728 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Ingeborg:

Hun var enke etter Ole Nilsen Søndre Lunde.

 

Hun er nevnt gift under skifte etter Hans Tygesen på Søve i 1712 " Ingebor Erichsdtr. gm. Ole Sørenssen Lunde i Birckedahlen ".

(I Gjermundsens avskrift av skifte står det "Kirckedalen". Det er feil.)

 

Hun gravlegges i 1728 aom "Olle Søfrensøn Lundis qvinde Ingeborg Errichsdatter Lunde 74 aar".

 

Ut fra dette var det hun ha giftet seg igjen med Ole Sørensen. 

 

Hun er nevnt som enke etter Ole Nilsen i skifte etter han i 1698.

 

 

(2) Gift 21.08.1728 i Eidanger kirke,[7] med[8] Maren Olsdatter, f. ca 1701 på Kvestad i Eidanger,[9] (datter av Ole Gudmundsen og Marthe Christensdatter), d. 1784 på Osebakken i Gjerpen,[10] gravlagt 09.05.1784 på Gjerpen kirkegård.[11]

 

Maren:

Hun kom fra Kvestad, og var datter av Ole Gudmundsen. Man finner flere av han sønner som faddere til Marens barn.

 

Det er nok henne som gifter seg igjen her i 1734:

 

Trol. 31/3-1734 i Eid. Copul. 21/4-1734.

Haagen Larsøn, enchemand fra Gjerpen og Maren Olsd.

Caut: Lars Sørensøn, Lars Olsøn.

 

Denne Lars Sørensen som er forlover kan være bror av hennes første mann og hun hadde en bror som het Lars Olsen.

 

Finner Haagen på Ris i Gjerpen. De flyttet dit. Hennes sønn fra første ekteskap, Jacob Olsen, er nok den som siden blir nevnt som Jacob Olsen Riis.

 

Skifte 13. juni 1785 på Osebakken, Gjerpen: Jacob Olsen Riis død. Arvinger: Enka Dorthe Halvorsdatter og deres eneste barn Halvor Jacobssen 4 år. Laugverge for enka ble Hans Riis. Verge for Halvor ble farbroren Lars Haagenssen Ouestad. Brt: 58-2-22 / Net: 36-2-11

 

I dette skifte etter han er nok denne Lars Haagensen som blir nevnt som farbroren da en sønn hun fikk med denne Haagen.

 

Hun gravlegges i 1784 som "Haagen Riises enke 71 aar".

 

 

 

I.    Ole Olsen, (sønn av Ole Sørensen og Maren Olsdatter) f. 1729 på Søndre Lunde i Eidanger,[12] døpt 10.04.1729 i Eidanger kirke,[13] d. 1765 på Riis i Gjerpen, gravlagt 22.06.1765 i Gjerpen.[14]

      

       Olle Søfrensen Lunde og Marj Olsdatters første ægte barn Olle.

       Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordall, Marj Andersdatter Qvæstad, Anne Torcheldsdatter Hasler, mandfaddere: Errich Olsen Lunde, Laers Olsen Lunde, Jacob Olsen Questad.

      

       Han er nevnt som 3 1/2 år under skifte etter faren i 1733.

      

       Han ble leilending på Riis..

      

       Gravlagt som "Ole Riis 35 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b side 605a

       6/10/1765     OLE OLSSEN RIIS

       Nordre Riis      Arvinger:

                    Enka Ingeborg Christensdatter ("Christophersdtr.?") og barna:

                     1. Ole Olssen  1 1/2 år.

                     2. Marte Olsdtr.   7 "

                     3. Gunhild Olsdtr. 6 "

       Formynder ble farbroren Hans Olssen i Porsgrunn.

       Brutto   54 - 0 - 0

       Gjeld: 71 - 2 - 0 (insolvent).

 

      

       Gift 15.11.1757 i Gjerpen,[15],[16] med Ingeborg Christophersdatter, f. 1732 på Eikåsen i Gjerpen (datter av Christopher Bentsen og Gjertrud Jacobsdatter), døpt 1732 i Gjerpen.[17]

      

       Ingeborg:

       Christopher Egaasens Ingeborg

       Faddere; Even Borge, Anders Bentssøn, Per Houens qde., Anne Houen.

      

       Enka Ingeborg Christophersdatter ble gift 2. gang med enkemannen Christen Larsen. Se Skifjell store på gamlegjerpen.no. Hun døde siden på Hørta hos sin sønn Ole Olsen.

      

 

      

II.   Hans Olsen, (sønn av Ole Sørensen og Maren Olsdatter) f. 1731 på Søndre Lunde i Eidanger,[18] døpt 06.01.1731 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 18.05.1751 i Eidanger kirke,[20] d. 1802 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.11.1802 i Gjerpen.[21]

      

       Olle Søfrensen Lunde og Maren Olsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Karj Nielsdatter Lunde, Marthe Christensdatter Lunde, mandfaddere: Michel Laersen Setteret, Christoffer Tollefsen Aaltvedt, Ingebredt Hansen Lunde.

      

       Han er nevnt som 1 1/2 år under skifte etter faren i 1733.

      

       Det er trolig han som konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Hans Olsen Lunde Rødningen".

      

       Bosatt i Ligaden 16. på Osebakken i Gjerpen i 1762. Han bror Ole bodde på Riis i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Hans Olessøn Riis f. Aasebn meldt at være ved 73 aar".

 

      

       Gift 31.05.1758 i Gjerpen,[22] med Gunhild Nilsdatter, f. ca 1729,[23] d. 1802 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.11.1802 i Gjerpen.[24]

      

       Gunhild:

       Gravlagt som "Hans Olessøn Riis's kone Gunnil Nilsdtr. f. Aasebakken 73 ¾ aar".

 

  

 

III. Jacob Olsen, (sønn av Ole Sørensen og Maren Olsdatter) f. 1732 på Søndre Lunde i Eidanger,[25] døpt 01.01.1733 i Eidanger kirke,[26] d. 1783 på Osebakken i Gjerpen,[27] gravlagt 17.08.1783 på Gjerpen kirkegård.[28]

      

       Olle Sørensen Lunde og Maren Olsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter, jente Ingeborg Nielsdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Lars Olsen Nordre Lunde, Jacob Olsen Qvæstad.

      

       Han er nevnt som 5 mnd, og født etter farens død, under skifte etter faren i 1733.

      

       Trolovede i Gjerpen 31.10.1776: 

       uk. Jacob Olsen og p. Dorthe Halvorsdtr. fra Osebachen. (Vielsen mangler)

      

       Bosatt på Osebakken i Gjerpen i 1782. Hans gamle mor Mari Olsdatter bodde også der i 1782.

      

       Gravlagt som "Jacob Olsens Riis fra Osebachen 51 aar".

      

       13/6-1785      JACOB OLSSEN RIIS       Bamble Skifteprotokoll nr. 11, s. 79a.

       Osebakken      Arvinger:

                      Enka Dorthe Halvorsdatter

                      og deres eneste barn Halvor Jacobssen 4 år.

                      Laugverge for enka ble Hans Riis.

                      Verge for Halvor ble farbroren Lars Haagenssen Ouestad.

       Brt: 58 - 2 - 22

       Net: 36 - 2 - 11.

 

      

       Gift 1776, med Dorthe Halvorsdatter, f. 1750 på Osebakken i Gjerpen,[29] (datter av Halvor Monsen og Magnild Hansdatter), døpt 30.08.1750 i Gjerpen kirke,[30] d. 1809 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[31] gravlagt 09.04.1809 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Dorthe:

       Halvor Monsens pb. Dorthe fra Osebachen.

       Test: Christen Jacobsens kone, Anne Halvorsdatter, Sven Engebretsen, Jacob Halvorsen.

      

       Det er nok hun som giftet seg i 1776 med Jacob Olsen bosatt på Osebakken.

      

       Hun nevnes som Halvorsdatter, Olsdatter og Jacobsdatter??

 

       Hun giftet seg 2. gang med Søren Nilsen Røra.

      

       I folketelling 1801 på Røra i Eidanger nevnes Dorthe Olsdatter[!], 53 år, i første ekteskap med Søren Nilsen.

      

       Gravlagt som "Dorthe Halvorsd Visevog 60 aar". Hun gravlegges samme dag som sin mann.

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[15]  Skifte etter han.

[16]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[17]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[22]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[23]  Alder ved død.

[24]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 1.

[27]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.