| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

Simen Eggertsen f. omkring 1640 sin familie

 

 

 

Simen Eggertsen, f. omkring 1640.[1]

Han var sønn av Eggert Ingebretsen og NN Simensdatter Herøya.

 

Skattemanntallet av 1680 oppførte Simen som bruker av hele Nordre Tveten. Han eide selv 5 huder med bygsel, Gjerpen prosti eide 1 hud og Eidanger kirke ½ hud. I odelskattemanntallet av 1680 finner vi Simen Eggertsen som eier av 5 huder i Nordre Tveten.

 

Slik var situasjonen også i rostjenestemanntallet fra 1685 og i odelskatten fra 1685. Den var også uendret under kontribusjonsberegningen fra 1692 og under rostjenesteberegningen i 1700.

 

Simon var lensmann i Eidanger i begynnelsen av 1690 åra. Han ble nevnt i skifte etter sin far i 1694. Han var fremdeles lensmann i 1707.

 

 

 

I.    Marthe Simensdatter, f. ca 1679,[2] d. 1756 på Herøya i Eidanger,[3] gravlagt 23.12.1756 på Eidanger kirkegård.[4]

      

      

       Hun giftet seg med3 Rolf Larsen, f. ca 1680,3 (sønn av Lars Evensen og Tønnild Rolfsdatter), d. 1743 på Herøya i Eidanger,3 gravlagt 15.02.1743 på Eidanger kirkegård.4

      

       Se Herøya

 

      

 

II.   Karen Simensdatter, f. ca 1688 på Nordre Tveten i Eidanger,[5],2 d. 1758 på Nordre Tveten i Eidanger,5,4 gravlagt 16.09.1758 på Eidanger kirkegård.4

      

       Hun er datter av Simon Eggertssøn som eide Nordre Tveten fra omkring 1680. Simon var lensmann i bygda og det ble også Karen sin mann Hans Qvist.

      

      

       (1) Gift 1709,[6] med5 Hans Tollefsen, f. ca 1683,5 (sønn av Tollef Nilsen og Siri Svensdatter), d. 1723 på Nordre Tveten i Eidanger,5 gravlagt 23.06.1723 på Eidanger kirkegård.[7]

      

       Se Nordre Tveten denne gården

 

 

       (2) Gift 12.02.1726 i Eidanger kirke,6 med[8] Hans Jensen Qvist, f. ca 1704 på Sundby på Stokke i Vestfold,5,2 (sønn av Jens Christensen Qvist og Elisabeth Iversdatter Stockmann), d. 1763 på Nordre Tveten i Eidanger,5,[9] gravlagt 22.06.1763 på Eidanger kirkegård.9

      

       Se Nordre Tveten denne gården

 

      

 

III. Eggert Simonsen, f. ca 1698 på Nordre Tveten i Eidanger,[10] d. 1767 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 14.03.1767 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Han fikk bygselsseddel på Sandøya i Eidanger i 1720.

      

      

       (1) Gift 14.11.1717 i Brevik kirke,[12],6 med12 Johanne Hansdatter, f. ca 1677,12 (datter av Hans Amundsen), d. 1752 på Sandøya i Eidanger,12 gravlagt 12.02.1752 på Eidanger kirkegård.4

      

      

       Han fikk et uekte barn med Kirsten Torsdatter, f. 1728 på Skjelsvik i Eidanger,[13] (datter av Tor Rolfsen og Berthe Hansdatter), døpt 24.10.1728 i Eidanger kirke,13 d. 1794 i Brevik, gravlagt 15.06.1794 på Brevik kirkegård.[14]

 

       Se Sandøya

      

      

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 328.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 176.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, 339.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Ifølge de sjømilitære rullene for Eidanger i 1740 fotografert av Grenland Ættehistorielag.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 116.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.