| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE TVETEN |  


 

 

 

 

Amund Stoesen f. 1725 og Anne Christophersdatter f. 1727 sin familie

 

 

 

Amund Stoesen, f. 1725 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[1] døpt 25.02.1725 i Eidanger kirke,[2] d. 1803 på Ødegården i Eidanger,[3] gravlagt 16.01.1803 i Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Stoe Sørensen Ødegården.

 

Stoed Søfrensen Smecherød og Berthe Ingebredtsdatter - Amund

Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahll, Ingeborg Olsdatter Aachlungen, Kirsten Jacobsdatter, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Laers Søfrensen Qvæstad, Ingebredt Amundsen Øfreaassen.

 

Han giftet seg i 1751.

 

Trol. 18/11-1751 i Eid. Copul. 4/1-1752.

Soldat, Amund Stoesøn Ødegaarden med Anne Christophersd.

Caut: Lars Stoesøn og Niels Siljen.

Gifte Sæddel fra Capt. Ferman.

 

Han fikk i 1761 bygselbrev Ødegården. Eierne var da Carl og Wilhelm Deichmann i Porsgrunn. (Det stod V.(estre) Ødegården?):

Anno 1776, 6. sep. - Carl og Wilhelm Deichmans bøxelbrev paa V. Ødegaarden i Eidanger til Amund Stoesen (datert 14.08.1761)

Bygselsbref fra samtl. arv. etter Kansellieraad Herm. Løvenskiold og frue Margarethe Deichman til Amund med h. pluss barn på 1 hud i.d. Nordre Ødegaarden kaldet (datert 17.09.1761)

 

I ekstraskatten i 1762 nevnes Ødegården under Søndre Tveten.

 

Ødegården under Søndre Tveten i 1762:

Gaardsnavn: Ødegaarden under syndre Tveten

Eier: Proprietair gods, H. Deichmænes

Mand og hustru: Amund Stoesen Ødegaarden og kone

Drenger over 12 aar: Søren Stoesen

 

Det nevnes en Amund som bruker på Søndre Tveten i 1774. Dette var Amund Stoesen som brukte Ødegården som også da lå under Søndre Tveten.

 

Matrikulen 1774:
Tveten Søndre
Eiere: Oppsitteren Sr. Qvist 8 huder 6 skind, Cacelieraad Deichmann 1 hud
Oppsittere: Skipper Simon Qvist og Amund

 

Amund og konen Anne var bosatt hos datteren Berthe på Ødegården i 1801.

 

Amund Stoesen stod også i 1802 som bruker på Søndre Tveten og eier av 1 hud. Dette var da som bruker og eier av Ødegården under Søndre Tveten. Knud Aas var den andre brukeren og eieren som ble nevnt. Han eide 8 huder 4 skinn i gården.

 

Jordavgiften 1802:
Tveten Søndre
Knud Aas 8 huder 6 skind, Amund Stoesen 1 hud

 

Gravlagt som "Amund Stosen Ødegaarden 77 aar".

 

 

Gift 04.01.1752 i Eidanger kirke,[5] med Anne Christophersdatter, f. 1727 på Åltvedt i Gjerpen,[6],[7] (datter av Christopher Tollefsen og Anne Sørensdatter), døpt 15.07.1727 i Gjerpen kirke,[8] d. 1808 på Ødegården i Eidanger,[9] gravlagt 07.08.1808 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Anne:

Christopher Aaltveds Anne.

Test: Ole og Niels Lunde. Ole Ordals qde. Margit Ha........(borte).

 

Se gamlegjerpen.no

 

Hun er nevnt som 15 år under skifte etter faren i 1743.

 

Se hennes farfar Tollef Nilsen Søndre Lunde.

 

Gravlagt som "Anne Christophersd. Ødegaarden 87 aar".

 

 

 

I.    NN Amundsen, f. 1755 på Ødegården i Eidanger,[11] d. 1755 på Ødegården i Eidanger,[12] gravlagt 05.03.1755 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Amund Ødegaardens dødfødte barn".

 

 

 

II.   NN Amundsen, f. 1760 på Ødegården i Eidanger,[14] d. 1760 på Ødegården i Eidanger,[15] gravlagt 17.02.1760 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Amund Ødegaardens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Anun Ødegaards dødfødte barn".

 

 

 

III. Berte Amundsdatter, f. 1769 på Ødegården i Eidanger,[17] døpt 12.02.1769 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[19] død 18.11.1841 på Ødegården i Eidanger,[i] gravlagt 28.11.1841 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Amun Stosen Ødegaard og k. Anne - Berte

       Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Heinen 2. Marte Hansdtr. Grønsholt 3. Ole Stosen Stusrød 4. Engebret Stosen Waller 5. Søren Stosen.

      

       Konfirmert i 1784 som "Birte Amunsdatter Ødegaard 15".

 

      

       Gift 24.07.1792 i Eidanger kirke,4 med Gunder Pedersen, født ca 1758,13 død 27.09.1821 på Ødegården i Eidanger,13 gravlagt 05.10.1821 på Eidanger kirkegård.[iii]

 

       Se Ødegården u/Søndre Tveten denne gården

 

      

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  1801 tellingen.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[15]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 206.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.