| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLOGSTAD |


 

 

 

Søren Torgersen f. ca 1641 og Kirsti Michelsdatter f. ca 1636 som familie

 

 

 

Søren Torgersen, f. ca 1641,[1] d. ca 1696 på Flogstad i Eidanger.[2]

Han var sønn av Torger Tallaksen Flogstad.

 

Han er nevnt som bruker på Flogstad i Eidanger fra 1670 årene ved siden av faren. Senere overtok Søren gården alene. Det var skifte etter han på Flogstad 6. august 1696. Han etterlot seg enke og deres felles barn.

 

Flogstad i Eidanger 6.8.1696 Sk.pr. 2, Fol. 46b.

Søfren Torgiusen død, enke: Kirsti Michelsd.

1. Torchild Søfrensen, myndig.

2. Michel Søfrensen, umyndig.

3. Aase Søfrensd., umyndig.

4. Børte Søfrensd., umyndig.

Avdødes bror var Reier Torgiusen.

Brt: 42-"-4. Nt: 27-"-8.

 

 

Han giftet seg med[3] Kirsti Michelsdatter, f. ca 1636,[4] d. 1724 på Flogstad i Eidanger,[5] gravlagt 02.06.1724 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Kirsti:

Dette er trolig Kirsti som gifter seg 2. gang.

 

4. Dec. som var Dom. 2. Adv. (1698). Blef her i Eidanger trolofved Jens Amundsøn og Kirsti Michelsdaatter. Begge to er i Kofold?

Caut: Halvor Siljen og H. Olssøn Sætter.

 

Hun gravlegges i Eidanger i 1724 som "Kirsten Michelsdatter Floochstad 88 aar og 4 maaneder gl. ".

 

 

(2) Hun giftet seg med Jens Amundsen, f. ca 1647,[7] (sønn av Amund Amundsen og NN Halvorsdatter).

 

Jens:

Dette kan være sønn av Amund Amundsen Søli i Gjerpen som trolig hadde sin kone fra Flogstad.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

Barn av Søren Torgersen og Kirsti Michelsdatter:

 

 

I.    Torkild Sørensen, f. ca 1669 på Flogstad i Eidanger,[8] d. 1740 på Hasler i Eidanger,[9] gravlagt 02.03.1740 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Han er myndig under skifte etter faren i 1696.

 

 

       Gift omkring 1690,[11] med[12] Maren Andersdatter, f. ca 1667,[13],[14] (datter av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. 1741 på Hasler i Eidanger,[15] gravlagt 22.05.1741 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Se Hasler

 

      

 

II.   Åse Sørensdatter, f. ca 1677 på Flogstad i Eidanger,[17] d. 1728 på Tveten i Eidanger,[18] gravlagt 26.06.1728 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Hun giftet seg 1. gang i 1716.

      

       Trol. 25/10-1716 i Eidanger. Copul. 29/11-1716.

       Anund Nirissen med Aase Søfrensd.

       Caut: Torchild Søfrensøn Hasler og Rejer Torgersen Hogstad.

      

       Hun var fadder til broren Michel sin datter Kirsten i 1724.

      

       Hun giftet seg 2. gang i 1724.

 

       Gjerpen, onsdag d. 26. Jan. 1724 trolovet:

       Jacob Tolfssøn og Aaste Sørensdatter fra Aasebachen.

       Caut: Michel Larssøn, Ole Jenssøn af Ejdanger.

 

       Gjerpen, Løverdagen d. 4. Mart. 1724 viet: Jacob Tolfssøn og Aaste Sørensdatter.

      

       Hun er nevnt som 51 år og gift med Jacob Tollefsen i 1725.

 

       Hun etterlot seg ingen barn.

      

       Gravlegges som "Jakob Thollefsøn Tvettens qvinde Aaste Søfrensdatter 51 aar 6 maaneder".

 

      

       (1) Gift 29.11.1716 i Eidanger kirke,[20] med Anund Nirisen, f. ca 1648,[21] d. 1722 på Osebakken i Gjerpen,[22] gravlagt 10.10.1722 i Gjerpen.[23]

      

       Anund:

       Han betalte i Porsgrunn i 1712, 3 rdl. 3 ort 6 sk. i krigsskatt og nevnes blant strandsitterne.

      Amund Nerisen-3-3-6

 

       Han hadde vært gift før han giftet seg med Åse.  Se gamlegjerpen.no

 

       Gravlagt som " Anun Nirissøn fra Osebachen, 74 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1701

 

      

       (2) Gift 04.03.1724 i Gjerpen kirke,[24] med Jacob Tollefsen, f. ca 1665,[25] (sønn av Tollef Nilsen og Siri Svensdatter), d. 1741 på Nordal i Eidanger,[26] gravlagt 21.06.1741 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Jacob:

       Jacob kom fra Søndre Tveten. Han var myndig under skifte etter moren i 1695.

 

       Den 17. Dom 8. Trin. Her i Eidanger trolofved Jacob Tollefssøn med Aaste Larsd. Bassebue.

       Caut: Halvor Siljen og Jon Larsen Nouster.

       Copulation og Brøllup den 7. Sept. 1701.

 

       Jacob var enkemann etter Åse Larsdatter  f. ca 1674 d. dør 1711

      

       Han nevntes i ekstraskatteregnskapet i 1711 under Bassebo som en enkemann med ei tjenestepike.

      

       Han bodde i 1725 hos sin bror, Hans Tollefsen, sin enke Karen Simensdatter på Nordre Tveten:

       Haver til Huuse hos sig sin Salig Mands Broder Jacob Tollefsøn gl. 60 aar iche tient for Soldat er gift med Aaste Sørensdatter gl. 51 aar, ingen Børn.

      

       Han gravlegges som "Jacob Tollufsøn Nordal 75 aar". Han døde da hos sin bror Ole på Nordal.

 

       Se Bassebo

 

 

 

III. Michel Sørensen, f. ca 1679 på Flogstad i Eidanger,[28],[29] d. 1738 på Flogstad i Eidanger,[30] gravlagt 26.02.1738 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Han er i ekstraskatten i 1711 oppført på Flogstad i Eidanger. Han betalte der skoskatt for seg selv, 3 søstre og en liten gutt.

 

      

       Gift 23.02.1716 i Eidanger kirke,[32] med Anne Amundsdatter, f. ca 1700 på Skavråker i Eidanger,[33],[34] (datter av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter), d. 1742 på Flogstad i Eidanger,[35] gravlagt 24.02.1742 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Se Flogstad denne gården

 

      

      

IV. Berthe Sørensdatter, født ca 1683,7 død 1755 på Auen i Eidanger,14 gravlagt 27.03.1755 på Eidanger kirkegård.14 .

      

       Hun var datter av Søren Torgersen på Flogstad. Vi finner både søsteren Åse og hennes bror Torkild som faddere.

      

       Hun nevnes i skifte etter sin far i 1696 som "Børte Søfrensd., umyndig".

      

      

       Gift 30.07.1719 i Eidanger kirke,10 med Halvor Pedersen, født ca 1673,7 (sønn av Peder Jacobsen og Peder Jacobsen Auens første kone), død 1747 på Auen i Eidanger,14 gravlagt 01.01.1748 i Eidanger kirkegård.14

      

       Se Auen

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[8]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 302.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[14]  Alder ved død.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 305.

[17]  Alder ved død.

[18]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[19]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Stipulert, Stipulert.

[22]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[29]  Alder ved død.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 298.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[34]  Stipulert, Stipulert.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 308.