| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

 

Hans Tollefsen f. ca 1683 og Karen Simensdatter f. ca 1688 og sin familie

 

 

Hans Tollefsen, f. ca 1683,[1] d. 1723 på Nordre Tveten i Eidanger,1 gravlagt 23.06.1723 på Eidanger kirkegård.[2]

Han var sønn av Tollef Nilsen Søndre Tveten.

 

Han ble nevnt under skifte etter sin mor i 1695.

 

Han giftet seg i 1709.

 

1709 - Den 7. Julij som var Mandagen nest efter Dom. 6. Trin.

Da var Tollef Tweten og Rolf Herøen, som Lehnsmand her i Eidanger,

her udj Præstegaarden, og bestilled Trolofvelse, for bemeldte Tollef Twetens Søn, nafnelig,

Hans Tollefsen med hands fæstemøe, Kari Simmensdatter

og hafve med sig underskrifne Tvende dommermænd, nafnlig,

Peder Thorsen Hogholt (segl) og Anders Stephensen Ørestved (segl). (Caveringsmænd).

 

Han overtok 5 huder i Nordre Tveten i 1711: 

Hans Tvetten lod lyse Frue General Major Arnolds kiøbebref paa 5 huder med Bøxel i nordre Tvetten (datert 15.07.1711)

 

Samme året, under skoskatten i 1711, var Hans bosatt på gården med sin kvinne, sin svoger og to tjenestepiker.

 

Hans nevnes som lensmann.

 

Han gravlegges som "Lensmanden Hans Tollefsøn Tvetten, betaler den ene klochen 40 aar".

 

Hans bror Jacob Tollefsen f. ca 1665 bodde i 1725 sammen med enken etter Hans Tollefsen og sin kone.

 

 

Gift 1709,[3] med1 Karen Simensdatter, f. ca 1688 på Nordre Tveten i Eidanger,1,[4] (datter av Simen Eggertsen), d. 1758 på Nordre Tveten i Eidanger,1,[5] gravlagt 16.09.1758 på Eidanger kirkegård.5

 

Karen:

Hun var datter av Simon Eggertssøn som eide Nordre Tveten fra omkring 1680. Simon var lensmann i bygda og det ble også Karens menn.

 

Under matrikulen av 1723 var Karen Simensdatter med sine barn bruker (nevnt som oppsitter) og eier av 5 huder.

 

Hun bodde i 1725 på Nordre Tveten som enke:

Twetten Nordre

Skylder 6 ½ Huud, Udreeder ingen Soldat, Bruges af Karen Simensdatter gl. 37 aar, (fra Herøya) haver 2de døttre Nafnlig Aase Hansdatter gl. 15 aar og Kirsten Hansdatter gl. 10 aar, begge hieme hos Moderen. Haver 2de Tieniste Drenge Nafnlig Søren Rejersen gl. 22 aar, iche Soldat og Ole Larsøn 20 aar gamel, iche Soldat, tiener begge for aarsløn samt Een Tienistepige Agnette Larsdatter gl. 21 ¼ aar tiener ligemaade for aarsløn. Haver til Huuse hos sig sin Salig Mands Broder Jacob Tollefsøn gl. 60 aar iche tient for Soldat er gift med Aaste Sørensdatter gl. 51 aar, ingen Børn.

Til gaarden Twetten N. er ingen Skoug uden allene Gierdefang og Brændeved til Gaardens fornødenhed.

Under Gaarden er Een Huusmandsplads Kaldet Rødningen.

 

Hun giftet seg 2. gang med Hans Jensen Qvist og bodde videre på nordre Tveten. Han overtok ikke bare henne, men også lensmansjobben etter hennes første mann.

 

Hun gravlegges som " Lensmanden Hans Tvetens kone, Karen Simensdatter 70 aar".

 

 

 

I.    Åse Hansdatter, f. ca 1710.[6]

      

 

       Gift 23.06.1735 i Eidanger kirke,3 med Nils Auensen, f. omkring 1695,[7] (sønn av Auen Guttormsen og Anne Nilsdatter Skoppum).

      

       Se Håøya

 

      

 

II.   Kirsten Hansdatter, f. 1715 på Tveten i Eidanger,1 døpt 28.07.1715 i Eidanger kirke.[8]

      

       Hans Tollefsen Tvetten og Karen Simensdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Martha Simensdatter Herøen, assist: Martha Tollefsdatter Lunde, Birthe Tollefsdatter Tvetten, mandfaddere: Tollef Nielsen Tvetten, Ole Tollefsen Nordahl, Eggert Simensen Herøen.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1746.

      

       Copul. 1/4-1746 i Eid. Uden foregaaende Trolovelse:

       Uk. Andreas Christensøn Borrestad og Pigen Kirsten Hansd. Tveten.

       De hafde Kongebrev og Consumptions Seddel fra Lange.

       Caut: Christian Borrestad i Gierpen Sougn og Simon Pedersøn i Porsgrund.

 

       Hun bodde på Osebakken uten sin mann i 1762.

      

       Hun giftet seg på nytt i Gjerpen i 1764.

 

       Copul. 24.05.1764:  Ole Pedersen og Kisten Hansdtr.

      

       Finn C. Knudsen - Storgaden no. 191

       Br. mat. no. 286. udgaaet fra Borge ved grundbrev no. 53.

       Den første kjendte eier er i 1726 Christopher Andersen, som

       18/4 1746 sælger til Anders Christensen for 90 Rdl.

       6/3 1766 sælger Ole Pedersen Bue til Ole Engebretsen Bratsberg huset bestaaende af stue, 2 kammers og kjøkken

       O. P. Bues hjemmel paa huset skrev sig fra at han var gift med A. Christensens enke.

      

      

       (1) Gift 01.04.1746 i Eidanger kirke,3 med[9] Andreas Christensen, f. 1720 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Christen Andersen og Margrethe Halvorsdatter), døpt 06.03.1720 i Gjerpen.[10]

      

       Andreas:

       Christen Anderssøns søn Andreas fra Osebachen

       Faddere: Claus Tofte, Germund fra Osebachen. Ole Nirissøns søn Marcus, Daniel Toftes qde, Mourits Nilsdatter i Scheen.

 

       Han ble trolig borte på sjøen ifølge gamlegjerpen.no.

 

       Han var sønn av Christen Andersen Østre Borge. Se gamlegjerpen.no (fam.3)

 

      

       (2) Gift 24.05.1764 i Gjerpen,[11] med Ole Pedersen, født 1727 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Peder Olsen og Catrine Povelsdatter), døpt 12.01.1727 i Gjerpen,23 død 1783 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 22.04.1783 i Gjerpen.23

      

       Ole:

       Per Olssøns Ole fra Aasebachen

       Faddere: Hans Sivertssøn, Giermun og qde., Anne Sophia Ejdanger.

 

       Han var enkemann etter Boel Thorsdatter f. ca 1726 som døde på Osebakken i 1763. De hadde giftet seg i Eidanger 20.01.1752 og etterlot seg datteren Anne Cathrine Olsdatter f. 1752. Hun giftet seg i Gjerpen i 1779 med Steffen Gulbrandsen f. 1749.

      

       Trol. 4/1-1752, hiemme i Huuset. Copul. 20/1-1752 i Eid.

       Matros Ole Pedersen og Boel Thorsd.

       Caut: Christen Bøe (Røe?) og Simen Persen.

      

       Ole nevnes som los i 1782.

      

       Gravlagt som "Ole Pedersen f. Oseb. 56 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 505a

       Skifte 14. Mai 1783 i Porsgrund paa Aasebachen under Borge gaards grund

       Ole Pedersen, død - enke Kirstie Hansdatter

       Barn:

       1. Anne Chatrine, g.m. Stefen Gulbrandsen.

       Enkens verge Simon Bommen.

       Enken i uskiftet bo til sin død?

 

       Se gamlegjerpen.no (Østre Borge 1762 - fam.14)

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 176.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 181.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.