| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| VALLER |


 

 

Ole Hansen f. ca 1684 og Birthe Tollefsdatter f. ca 1679

 

 

 

Ole Hansen, f. ca 1684,[1] d. 1729 på Valler i Eidanger,[2] gravlagt 06.07.1729 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Larsen Valler.

 

Han kom fra Valler da han giftet seg i 1719.

 

Trol. 22/10-1719 i Eid.

Ole Hanssøn Valler med Birthe Tollefsd.

Caut: Hans Tollefssøn Tuethen (Tveten) og Ole Søfvrenssøn Lunde.

 

De var bosatt på Valler i 1725:

Waller

Skylder 4 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder, Nafnlig Lars Hansøn 2 Huuder som er Præsteenche Sæde og Ole Hansøn 2 Huuder.

Lars Hansøn gl. 30 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Catrine Christensdatter gl. 28 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Hans Christian Larsøn gl. 10 aar og Evert Larsøn gl. 2 aar.

Ole Hansøn gl. 41 aar har tient for Soldat, er frisk, gift med Børte Tollefsdatter gl. 46 aar, haver 1 Søn, Hans Olsøn gl. 6 ½ aar og 1 datter Karen Olsdatter gl. 3 aar.

Een Tienistepige Kirsten Pettersdatter gl. 36 aar, tiener for aarsløn.

Til bemeldte Waller, ingen Fureskoug uden Lidt Bircheskoug tilhielp til Gierdefang og Brændeved.

 

Gravlegges som "Olle Hansøn Valler 44 aar".

 

 

Gift 1719,[4] med Birthe Tollefsdatter, f. ca 1679,[5] (datter av Tollef Nilsen og Siri Svensdatter).

 

Birthe:

Hun ble nevnt under skifte etter moren i 1695.

 

 

 

I.    Hans Olsen, f. 1720 på Valler i Eidanger,[6] døpt 28.07.1720 i Eidanger kirke.[7]

      

       Olle Hansen Valler og Berthe Tollefsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Mademeselle Karen Nielsdatter Liind, Martha Tollefsdatter Lunde, Sirj Hansdatter, Jacob Tollefsdatter Tvedten, Errich Olsen Lunde.

 

      Det kan være han som nevnes i en liste over fattige i Gjerpen i 1782. Har ingen andre som passer så bra i alder?:
Hans Olsen
Eidanger
under Meen
Vanfør
62 aar
Huusarm
Gift

 

 

II.   Karen Olsdatter, f. 1722 i Valler i Eidanger,[i],[ii] døpt 27.09.1722 i Eidanger kirke,4 d. 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.07.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[iii]

      

       Olle Hansen Valler og Birthe Tollefsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Angnethe Laersdatter Røe, Jacob Tollefsen Tvedten, Olle Søfrensen Møller, Olle Laersen Røe.

      

       Hun giftet seg i 1755.

 

       Trol. 9/1-1755 i Eid. Copul. 25/6-1755.

       Enroullered Matros, Christopher Olsen og Pigen Karen Olsd. fra Porsgrund.

       Caut: Kield Larsen og Johannes Skomager.

 

       De fikk to barn sammen. Det var skifte etter Christopher i 1759.

      

       Karen giftet seg 2. gang med Lars Olsen Valler i 1759.

 

       Trol. 25/9-1759 i Eid. Copul. 18/10-1759.

       Uk. Lars Olsen Valler fra Porsgrund og Enken Karen Olsd. i Porsgrund.

       Caut: Niels Viersdal og Knud Laugesen.

 

       Gravlagt som "Lars Vallers enke Karen Olsdatter 99 aar". Det ser ut til å stå 99 år, men det stemmer jo ikke? Det kan være 69?

 

      

       (1) Gift 25.06.1755 i Eidanger kirke,3 med Christopher Olsen, f. omkring 1730,5 d. ca 1759 i Porsgrund.[iv]

      

       Christopher:

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 95   

       17.9.1759 - Eidanger, "Porsgrunds side"

             Christopher Olsen død, g. Karen Olsdtr.

             Barn:

       1.    Ole 4 år.

       Brutto 51-0-6.

       Netto 23-1-6.

 

       Se undernevnte lenke til Østre Porsgrunn 1762, der nevnes også deres barn

      

 

       (2) Gift 18.10.1759 i Eidanger kirke,3 med Lars Olsen, f. 1737 på Valler i Eidanger,[v] (sønn av Ole Svendsen og Ellen Larsdatter), døpt 03.03.1737 i Eidanger kirkegård,9 konfirmert 21.04.1754 i Eidanger kirke,[vi] d. 1788 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.06.1788 på Østre Porsgrunn kirkegård.[vii]

      

       Lars:

       Ole Valler og Elen Larsdatter - Lars

       Faddere: baaren af Aase Larsdatter Viersdal, Karen Jonsdatter Toldskougen, mandfaddere: Niels Valler, Søfren Rolfsen Oxum

      

       Konfirmert som "Lars Olsen Valler 17 aar".

            

       Bosatt i Østre Porsgrund 1762:

       Nr 11

       Mand og hustru: Lars Olsen og kone

       Andre hos sig havende folk: Anders Børresen og kone

      

       F.C. Knudsen:

       Kirkebakken 10, L.matr.no. 98. Osvald Hobbers hus

       I 1761 fik Lars Olsen Waller grundbrev af Severin v. Løvenskiold. I 1778 er huset takseret for 75 Rdl.

 

       Gravlagt som "Lars Olsen Valler 53 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 320a

       Skifte 11. August 1788 i østre Porsgrund under Eidanger tinglaug. Påfølgende skiftebehandling 14. December 1788.

       Lars Olsen Waller, død - enke Kari Olsdatter.

       Arvinger:

       1. Broderen Søren Olsen Waller, myndig og bor i Porsgrund.

       2. Fuldsøsteren Berthe Olsdatter, død og efterladt sig:

             a) Sønnen Nils Madsen, 19 aar og tiener paa Wiersdalen.

             b) Datteren Marthe Madsdatter, g.m. Nils Hasler.

       3. Fuldsøster Kari Olsdatter, død og efterladt sig:

             a) Sønnen Ole Anundsen, myndig.

             b) Datteren Elin Anundsdatter, 20 aar og tiener hos Hr. ? Rasch.

       4. Fuldsøster marthe Kirstine Olsdatter, enke efter Rejer Pedersen.

       5. Fuldsøster Sara Olsdatter, g.m. Hans Hansen i Porsgrund.

       Johan Wilhelm Wejdenauer laugværge for enken Kari Olsdatter.

       Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket Søren Olsen Waller.

       Sum boets indtægt: 144-0-22

       Sum gield og udgift: 167-0-15

       Stervboehuuset, takst 90 rdlr., ved auction 110 rdlr.

 

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

      

 

III. NN Olsen, f. 1723 på Valler i Eidanger,[8] d. 1723 på Valler i Eidanger,[9] gravlagt 24.02.1723 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Gravlegges som "Olle Hansøn Wallers dødfødte søn".

 

 

 

IV. Tollef Olsen, f. 1727 på Valler i Eidanger,[11] døpt 05.10.1727 i Eidanger kirke,[12] d. 1728 på Valler i Eidanger,[13] gravlagt 18.04.1728 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Olle Hansen Waller og Berthe Thollefsdatter - Tollef

       Faddere: baaren af Aasse Søfrensdatter Tvetten, Marthe Thollefsdatter Lunde eje, Berthe Hansdatter Valler, mandfaddere: Halfvor Bendtsen, Hans Halfvorsen.

      

       Gravlegges som "Olle Hansøn Vallers søn Thollef Olsøn 6 maaneder 9 uger".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.[i]  Stipulert, Stipulert.

[ii]  Alder ved død.

[iii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[iv]  Skifte etter han.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 36.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[vii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 140-141.