| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |


 

 

 

 

Robert Bakke f. omkring 1580 - hans familie og etterkommere

 

 

Robert Bakke, f. omkring 1580.[1]

 

Det står følgende om han i bygdeboken i Hedrum:

 

I 1604 var Robert bruker på Bakke i Hedrum, og står i skattemanntallene til over 1650. Herman og Robert er fremmede navn i Hedrum på den tiden, og det ligger nær å anta at vi har med en innvandret slekt å gjøre. Trolig var de to far og sønn. To sønner av Robert nevnes, Hans som kom til Ragnhildrød, og Sven som ble bruker her.

 

 

 

I.    Sven Robertsen, født ca 1615.

      

       Sven Robertsen sies å være 50 år i 1665, og var bruker på Bakke fra ca. 1657 - ca. 1688.

      

       Av Hedrum bygdebok framgår at han bl.a. hadde 3 sønner:

       Lars 12 år, Peder 10 år, kom visst til Hvarnes Ø, og Kristen 9 år i 1665. De blir vekk.

      

       Lars og Christen finner vi igjen i henholdsvis Brevik og Eidanger. I Eidanger finner vi også deres søster Siri.

 

 

      

        A.    Siri Svensdatter, født omkring 1650,1 død ca 1695 på Søndre Tveten i Eidanger.

              

               Hun var søster av Christen Svendsen Berg og Lars Svendsen i Brevik.

              

              

               Hun giftet seg med[i] Tollef Nilsen, født ca 1646,[ii],[iii] død 1716 på Søndre Tveten i Eidanger,3 gravlagt 23.07.1716 på Eidanger kirkegård.[iv]

              

               Se Søndre Tveten i Eidanger

 

 

              

        B.    Lars Svendsen, født ca 1653,1 død ca 1715 i Brevik.

              

               Han var 12 år i 1665.

              

              

               (1) Han giftet seg med Elen Nilsdatter, født omkring 1660 (datter av Nils Haftorsen og Gunhild Christophersdatter), død ca 1692 i Brevik.

              

              

               (2) Han giftet seg med Margrethe Arntsdatter, født ca 1650,4 død 1718 i Brevik, gravlagt 03.08.1718 på Brevik kirkegård.[v]

              

               Se Brevik 1701

 

 

              

       C.   Peder Svendsen, f. ca 1655.[2]

            

             Han var bruker på Hvarnes Østre i Hedrum fra 1674 til 1691. Han var trolig fra Bakke, og vel sønn av Sven Robertsen der. Peder var 10 år i 1665. Han flyttet senere til Kjose i Brunlanes. Han var i 1701 en av to oppsittere på Eikenes i Kjose. Peder Svendsen og Quinde skal være nevnt på Eikenes i skoskatten i 1711.

            

 

             Gift ca 1675,[3] med Maren Hansdatter, f. omkring 1640 på Hellenes Søndre i Hedrum,[4] (datter av Hans Jacobsen og Margrete Gulliksdatter).

            

             Maren

             Hun kom fra Hellenes S i Hedrum. Hun giftet seg 2. gang med Peder Svendsen. Hun er nevnt i skifte etter moren i 1678 som gift med denne Peder Hvarnes. Jacob Haugen nevnes som hennes bror.

 

 

             Barn:

            

             1.    Peder Pedersen, f. ca 1672 på Hvarnes østre i Hedrum,[5] d. 1722 på Eikenes i Kjose i Brunlanes.[6]

                   

                    Han er nevnt i skifte etter Reier Sørensen i på Gjelstad i Skjee i 1742. Han var død under dette skifte og hans arv gikk til hans barn. Han bodde på Eikenes i Kjose fra omkring 1695 til han død der 50 år gammel. Det var skifte etter han 27., 28. november 1722. I 1701 var han 29 år og oppsitter på Eikenes sammen med Peder Svensson som var hans far.

                   

 

                    Han giftet seg med[7] Marte Olsdatter, f. omkring 1680.[8]

                   

                    Marte:

                    Hun kom fra Omsland ifølge Lorens Berg. Hun ble 2. gang gift med Amund Jonsen.

 

                   

 

             2.    Gjeske Pedersdatter, f. omkring 1675 på Hvarnes østre i Hedrum,[9] d. før 1742 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[10]

                   

                    Hun er nevnt i skifte etter Reier Sørensen i på Gjelstad i Skjee i 1742. Hun var da død og hennes barn nevnes i skifte.

                   

 

                    Hun giftet seg med[11] Anun Olsen, f. omkring 1675,[12] (sønn av Ola Sørensen), d. ca 1742 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[13]

                   

                    Anun:

                    Han var bruker på Omsland Søndre fra 1706 til 1740, da han tok opphold på gården og døde straks etter.

 

                   

 

             3.    Margrete Pedersdatter, f. omkring 1680 på Hvarnes østre i Hedrum,[14] d. 1753 på Eikenes i Kjose i Brunlanes.[15]

                   

                    Hun er nevnt i skifte etter Reier Sørensen i på Gjelstad i Skjee i 1742. Hun er der nevnt som gift med Nils Anundsen på Eikenes.

                   

 

                    Hun giftet seg med[16] Nils Anundsen, f. ca 1673.[17]

                   

                    Nils:

                    Han kom fra Kroken ifølge Lorens Berg. Han var bruker på Eikenes fra 1705 til 1754. Han levde da konen døde i 1743. Da gav han fra seg jordbruker over 80 år gammel. Han hadde overlatt halvparten av bruket til den eldste sønnen ca 1735.

 

 

 

        D.    Christen Svendsen, født ca 1656,1 død ca 1695 på Berg i Eidanger.[vi]

              

               Han var 9 år i 1665.

              

              

               Han giftet seg med[vii] Bodil Sørensdatter, født ca 1669,8 død 1747 på Berg i Eidanger,8 gravlagt 20.11.1747 på Eidanger kirkegård.[viii]

              

               Se Berg i Eidanger

 

 

 

       E.   Anne Svensdatter, f. omkring 1660.[18]

            

             Hun kom muligens fra Bakke ifølge bygdeboken i Hedrum

            

 

             Hun giftet seg med[19] Hans Torgersen, f. ca 1675 på Bonnegolt i Kvelde,[20] (sønn av Torger Sivertsen og Kirsti Sørensdatter), døpt ca 1744 på Bonnegolt i Kvelde.[21]

            

             Hans:

             Han kom fra Bonnegolt. Han ble bruker der etter sine foreldre fra 1712 til 1744. Han var 26 år og soldat i 1701.

 

 

             Barn:

 

             1.    Kari Hansdatter, f. ca 1711 på Bonnegolt i Kvelde,[22] d. 1785 på Bonnegolt i Kvelde.[23]

                   

 

                    Gift[24] med Peder Alfsen, f. ca 1723,[25] d. 1785 på Bonnegolt i Kvelde.[26]

 

                   

 

       F.   Maren Svendsdatter, f. omkring 1660,[27] d. 1713 på Bakke i Hedrum.[28]

            

 

             Hun giftet seg med[29] Jon Olsen, f. ca 1661,[30] d. 1721 på Østre Hasås i Andebu

 

             Se Bakke denne gården

 

 

 

 

II.   Hans Robertsen, f. omkring 1620.[31]

      

       Se Ragnhildrød

 

 

 

 

III. Gedske Robertsdatter, født omkring 1620.1

      

       Hun nevnes i skifte etter sin mann i 1669 på Strand i Kjose. Vi ser her hennes bror Svend Robersten som laugverge for henne.

 

       De hadde ikke noen barn for hans søsken nevnes som arvinger.

      

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 1 (1666-1677) side 8b

       Skifte 24. Marty 1669 paa gaarden Strand udj Tiose

       Afgangne sal. Haluor Olsen - enke Gedske Robbertsdatter

       Arvinger:

       1.    Broderen Søffren Olsen paa øffre Hobech.

       2.    Søster Astrj Olsdatter, ugift.

       3.    Søster Birte Olsdatter, har tilstede sin mand Anders Siffuertsen paa Kleppen boende.

       4.    Søster Johanne Olsdatter, iligemaade hendis mand Amon Børgersen på Krogen boende.

       Paa enkens vegne var tilstede og som laugverge hendis broder Suend Robbertsen paa Bache i Quel sogn boende.

       Enken ble sittende i uskiftet bo

      

 

       Hun giftet seg med Halvor Olsen, født omkring 1620,1 død ca 1669 på Strand i Kjose i Brunlanes.[ix]

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 1053.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 1053.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 569.

[6]  Gjallarhorn nr 37 Artikkel av Kristian Hunskaar, side 344.

[7]  Gjallarhorn nr 37 Artikkel av Kristian Hunskaar, side 344.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Gjallarhorn nr 37 Artikkel av Kristian Hunskaar, side 345.

[11]  Gjallarhorn nr 37 Artikkel av Kristian Hunskaar, side 345.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 574.

[14]  Stipulert, Stipulert.

[15]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 568.

[16]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 568.

[17]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 568.

[18]  Stipulert, Stipulert.

[19]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[20]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 854.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 854.

[22]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 854.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 854.

[24]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 854.

[25]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 854.

[26]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 854.

[27]  Stipulert, Stipulert.

[28]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[29]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[30]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[31]  Stipulert, Stipulert.[i]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 184.

[iii]  Alder ved død.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[v]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 129.

[vii]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[viii]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[ix]  Skifte etter han.