| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

 

Hans Andersen f. ca 1656 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Nirisdatter f. omkring 1650 og 2. gang med Karen Kittelsdatter f. ca 1672)

 

 

 

Hans Andersen, f. ca 1656,[1] d. 1728 på Nordre Rød i Eidanger,[2] gravlagt 11.12.1728 på Eidanger kirke.2,[3]

 

En Anders var bruker på Nordre Rød på 1690 tallet. Dette kan ha vært far til Hans Andersen.

 

Det var skifte etter Hans sin første kone i Porsgrunn i 1697.

 

Hans var skomaker og giftet seg 2. gang i 1697.

 

Den 20. January Anno 1697 blef her i Eidanger Trolofved Hans Andersen Schomager, var een Enchemand, og Kari Kittilsdaatter.

Caut: Olle Hougesøn (Ouesen) Fløtterøe og Jon (Olsen) Klep, begge af Gierpen Sogn.

 

Han drev halvparten av gården Nordre Rød ca. 1690. Han drev den sammen med Anders i 1692. Dette kan da ha vært sammen med hans far.

 

Kontribusjonsberegningen i 1692 oppførte Hans og Anders som brukere.

 

I rostjenesteberegningen av 1700 var brukerne Hans, Laurs og Ole. Christen Clausen eide 2 ½ hud og Engebret Høysets arvinger eide ½ hud.

 

Nordre Rød nevnes i ekstraskatten (skoskatten) i 1711 med to brukere. Den ene var Hans Andersen med kvinne og et barn og den andre var Lars Jensen med kvinne og barn.

 

Matrikulen av 1723 oppførte Jørgen Mandal som eier av 2 ½ hud med bygselsrett og Ole Høgsets arvinger som eiere av 6 skinn. Oppsittere var Hans, Lars og Ole.

 

Nordre Rød i 1725:

Røe Nordre

Skylder 3 Huuder, udreeder (åpent felt. G.S.) Soldat, bruges af 3de Bønder Nafnlig Hans Andersøn 1 ½ Huud, Lars Jensøn 9 Skind, og Ole Olsøn Flaatten 9 Skind.

Hans Andersøn gl. 72 aar, har været LandDragoun i 20 aar, er gift med Karen Kittilsdatter gl. 50 aar, haver 2de Sønne Anders Hansøn gl. 16 aar er inroulered og tiener hos SognePræst Friderich Mejer for aarsløn, Cornelius Hansøn gl. 9 aar og 2de døttre Ingeborg Hansdatter gl. 15 aar og Pernille Hansdatter gl. 26 aar tiener i Laurwigen. Den Eene Sønnen og den eene datter er hieme.

 

Han gravlegges som "Hans Andersøn Røe, betaler den ene klochen 72 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3a, side 214a      

15.10.1729  Tveten nordre i Eidanger Rød nordre

       Hans Andersen død, g.2. ...., o.h. Karen Kittilsd. død

     Barn:

       1.   Anne Hansd. g.m. Tore Andersen boende "paa Porsgrunds østside under Biørntvedt gaard".

       (Hun var fra hans første kuld. Disse etter her er fra det "anden kuld" JO.)

       2.   Anders Hansen 20 år.

       3.  Cornellius Hansen 14 år.

       4.   Pernille Hansd. 31 år.

       5.   Ingeborg Hansd. g.m. Hans Amundsen Rød nordre.

Brutto 123-2-14.

Netto: 97-0-11.

 

 

(1) Han giftet seg med Ingeborg Nirisdatter, f. omkring 1650 på Fløtterød i Gjerpen,[4] (datter av Niri Dyresen og Karen), d. ca 1697 i Porsgrunn.[5]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Fløtterød. Se gamlegjerpen.no

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 67a

18.03.1697 - Porsgrund, Eidanger Sogn

Ingeborg Nærisdatter, død - enkemand Hans Andersen

Barn:

1. Anne Hansdatter.

Avdødes bror var Amund Nerisen.

Brutto: 106-2-22

Netto: 88-0-2

Hvori medregnet huset ved Porsgrund - takst 80 rdr.

 

 

(2) Gift 1697,2,[6] med Karen Kittelsdatter, f. ca 1672,1 (datter av Kittil Gullichsen og Karen Giertsdatter), d. 1729 på Nordre Rød i Eidanger,2 gravlagt 02.07.1729 på Eidanger kirkegård.2,3

 

Karen:

Hun kom fra Østre Porsgrunn og ble nevnt i skifte etter moren der i 1702.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 208b x
18/3, 5/7, 23/11-1702 - Porsgrund, Eidanger Sogn
Karen Giertdatter, død - enkemand Kittil Gunlichsen.
Barn:
1. Karen Kittilsdatter, g.m. Hans Andersen.
Brutto: 123-3-20
Netto: 81-2-8
Hvori medregnet jordegods:
1. Et hus i Porsgrund, takst 18 rdr.
2. Et hus i Porsgrund, takst 26 rdr.

 

Gravlegges som "Karen Kittilsdatter Røe 57 aar 7 maaneder".

 

 

 

I.    Anne Hansdatter, (datter av Hans Andersen og Ingeborg Nirisdatter) f. ca 1689,[7] d. 1753 i Porsgrund,[8] gravlagt 16.02.1753 på Eidanger kirkegård.8

 

       Finner familien i Porsgrunn i sjeleregisteret i 1725:

       Tor Andersøn gl. 50 aar har tient for Soldat. I 8 aar er lit Tunghør, er gift med Anne Hansdatter gl. 36 aar haver et pigebarn Marte Torsdatter gl. 3 aar.

 

       Gravlegges som "Thor Andersens enke Anne Hansdatter fra Porsgrund 66 aar".

 

      

       Gift7 med Tor Andersen, f. ca 1675,7 d. 1741 i Porsgrunn,8 gravlagt 01.08.1741 på Eidanger kirkegård.8

      

       Tor:

       Gravlagt som "Thor Andersøn Røe fra Porsgrund 64 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 112b 

       10.11.1741 - Bjørntvet i Eidanger, et hus

             Thor Andersen død, e. Anne Hansdr.

             Barn:

           1. Marte Torsdr., 20 år, ugift.

       Formynder for datteren Marte er Cornelius Hansen i Porsgrunn. Som laugeverge for enken hennes broder Anders Hansen, Kjølnes i Gjerpen.

       Brutto 58-2-18.

       Netto 41-2-18. Hvori medregnet huset på Bjørntvet grund i Eidanger (Porsgrund). Takst 50 rd.

 

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

II.   Pernille Hansdatter, (datter av Hans Andersen og Karen Kittelsdatter) f. ca 1699,7 d. 1757 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 17.04.1757 i Gjerpen.[9]

      

       Hun ble nevnt som datter av Hans Andersen på Nordre Rød i 1725 ”Pernille Hansdatter gl. 26 aar tiener i Laurwigen”.

 

       Hun giftet seg i 1740.

      

       Trol. 3/5-1740 i Porsgrund. Copul. 18/7-1740 i Eid.

       Sivert Vernersøn Kølnæs, enkem. og pigen Pernille Hansd. Røe.

       Caut: Anders Caspersøn og Helge Hansøn Lie.

      

       Gravlagt som "Sivert Kiølnæses kone 62 aar".

 

      

       Gift 18.07.1740 i Eidanger kirke,6 med Sivert Vernersen, f. ca 1685 på Riis i Gjerpen,9 (sønn av Verner Riis og Anne Sørensdatter), d. 1760 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 14.09.1760 i Gjerpen.9

      

       Sivert:

       Fra gamlegjerpen.no:

       Den nygifte familien Sivert Vernersen bodde på Osebakken til de flyttet hit i 1720. Da ble Sivert forpakter på Kjølnes for eieren Hans Holmboe. I 1735 fikk han kjøpe gården.

      

       Sivert var 1. gang fift med Christense Eriksdatter f. 1684. Hun var datter av Erik Andersen. Se Porsgrunn 1701

 

       Gravlagt som "Sivert Kiølnæs 87 aar". Ut fra foreldrenes alder må han være yngre. Stipulerer han ned noen år.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

III. Anders Hansen, (sønn av Hans Andersen og Karen Kittelsdatter) f. ca 1709,7 d. 1747 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 18.03.1747 i Gjerpen.9

      

       Han var 16 år i 1725. Han ble der nevnt som sønn av Hans Andersen på Nordre Rød: Sønnen Anders Hansøn gl. 16 aar er inroulered og tiener hos SognePræst Friderich Mejer for aarsløn

 

       Han giftet seg i 1735. Han giftet seg med sins øster Pernille Hansdatters stedatter, Margrethe Sivertsdatter.

 

       Trolovet i Gjerpen 7.februar 1735:

       Anders Hanssøn og Margrete Siversdatter.

       Caut: Lorens Hanssøn. Henric Tolfssøn.

      

       Han var selveier på Kjølnes.

 

       Gravlagt som "Anders Kiølnæs 40 aar".

      

       12/6/1747      ANDERS HANSSEN KJØLNES     Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 71a.

       Kjølnes        Arvinger:

                      Enka Margrethe Sivertsdatter og barna:

                      1. Hans Anderssen         10 år

                      2. Erik Anderssen            5 "

                      3. Christense Andersdtr.   1/2 "

                      Enka tok til laugverge Gunnar Borge.

                      For barna farbroren Cornelius Hanssen Sundsaasen.

       Brt: 209 - 3 - 22

       Net: 176 - 3 - 6

       Jordegods:

       a. 1 hud m.b. i Kjølnes u/ Aakre iflg. skjøte av 22.3.1740, tingl. 4.4. samme Anno.

       Dette skjøtet utgitt av enkas far Sivert Wernssen.

       b. Videre skjøte dat. 5.3.1740, tingl. 21.7.s.a.

       Dette skjøtet utgitt av major Holmboe til Sivert Wernssen.

       Sivert Wernssen forbeholdt seg rett til for han og kona, å bo på gården i hele deres livstid.

 

      

       Gift 03.03.1735 i Gjerpen,9 med Margrethe Sivertsdatter, f. 1717 på Osebakken i Gjerpen (datter av Sivert Vernersen og Christense Erichsdatter), døpt 22.08.1717 i Gjerpen,9 d. 1774 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 24.04.1774 i Gjerpen.9

      

       Margrethe:

       Siverts datter Margrete fra Osebachen

       Faddere: Verner Riis, Brynild Borge, Verner Riises qde., Aaste Becheval.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1748 med Knud Hansen f. 1706. Se under hans foreldre på Lønnebakke.

 

       Gravlagt som "Knud Kiølnæses enke 57 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. Ingeborg Hansdatter, (datter av Hans Andersen og Karen Kittelsdatter) f. ca 1710,7 d. 1776 på Øveråsen i Eidanger,[10] gravlagt 31.03.1776 på Eidanger kirkegård.10

      

       Hun ble nevnt som datter av Hans Andersen på Nordre Rød i 1725. Da nevnt som døttre Ingeborg Hansdatter gl. 15 aar.

      

      

       Gift 10.08.1729 i Eidanger kirke,6 med Hans Anundsen, f. ca 1698,1 (sønn av Anund Andersen og Ragnild Ingebretsdatter), d. 1776 på Øveråsen i Eidanger,10 gravlagt 16.06.1776 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Øveråsen

 

      

 

V.   Cornelius Hansen, (sønn av Hans Andersen og Karen Kittelsdatter) f. 1714 på Rød i Eidanger,[11],[12] døpt 01.06.1714 i Eidanger kirke,12 d. 1796 på Sundsåsen i Eidanger,11 gravlagt 02.03.1796 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Hans Andersen Røe og Kari Kittilsdatter - Cornelius

       Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tveten, assist: Birthe Tollefsdatter, mandfaddere: Rolf Larsen Herøen, Even Solfvesen Flaatten.

      

      

       (1) Gift 08.12.1739 i Eidanger kirke,6 med11 Anne Pedersdatter, f. ca 1692,1 (datter av Peder og Maren Sørensdatter), d. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,11 gravlagt 17.12.1769 på Eidanger kirkegård.[14]

      

      

       (2) Gift 10.01.1772 i Eidanger kirke,6 med11 Anne Gjertsdatter, f. 1731 på Berg i Bamble,11,[15] (datter av Gjert Olsen og Helga Villumsdatter), døpt 29.07.1731 i Bamble kirke,15 d. 1804 på Sundsåsen i Eidanger,11 gravlagt 04.05.1804 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Se Sundsåsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 182.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Skifte etter henne.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.