| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LØNNEBAKKE |


 

 

 

Ole Hansen f. 1714 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Hansdatter f. ca 1710 og 2. gang med Mari Anundsdatter f. ca 1710)

 

 

 

 

Ole Hansen, f. 1714 på Lønnebakke i Eidanger,[1] døpt 30.12.1714 i Eidanger kirke.[2]

Han var sønn av Hans Trulsen Lønnebakke.

 

Hans Truelsen Lønnebache og Maren Amundsdatter, deris ægtebørn, tvillinger, drengebarnet Olle

Faddere: baaret av Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Kirsten Olsdatter, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Søfren Christensen Berg.

 

Han var tvilling til søsteren Karen.

 

Det er nok han som står under gården Langangen i manntallet for 1725 for Eidanger sogn som "En liden dreng Olle Hansøn gl. 13 aar tiener uden løn."

 

Han giftet seg i 1741.

 

Trol. 5/1-1741 i Eid. paa Ørestvedt. Copul. 23/3-1741.

Ole Hansøn Lønnebache og Anne Hansd. Ørestvedt.

Caut: Isach Pedersøn Schielsvig, Abraham Hansøn Ørestvedt.

 

Ole fikk i 1744 bygselsbrev på Lønnebakke:

Anno 06.04.1744 – Frue Wiels bøxelsbref til Ole Hansen paa pladsen Lønnebache under grd. Landgangen af 25. febr. 1744.

 

Han giftet seg 2. gang i 1744.

 

Trol. 20/9-1744 i Eid. Copul. 18/11-1744.

Enkemand Ole Hansøn Lønnebachen og pigen Maren Anundsd. Hvalen.

Caut: Knud Anundsøn Flotten og Abraham Hansøn Ørestvedt.

 

Husmenn og Inderster under Langangen 1762:

Ole Lønnebakke og kone, søn Anders, piige Maria Gundersdatter

 

Anno 22.01.1761 – Lensmand Hans Jensen Qvistes, hans transport til Ole Hansen Lønnebachen paa hans pant i Ødegaarden Solberg til Ole Hansen Lønnebachen, for 430 rd. (Ingen dato)

 

Anno 22.01.1761 – Ole Hansen pant. obl. til Aache Rørholdt med pant i Pls. Rørholdt. (dat. 11.09.1760)

 

Anno 25.01.1770 – Rødningsbrev dat. 19 sep. 1769 udstæd af Hr. Laugmand Greger til Ole Hansen for pls. Lønnebachen under Scheen laugstols benifiverede gaard Landgangen.

 

I 1772 kom det opp en rettssak om Solbergsetret mellom Amund Michelssøn på Siktesøya og Ole. Amund påstod at Solbergsetret i fordums tid hadde ligget under Siktesøya. Rettsaken gikk over 5 år og Ole Hansen Lønnebakke kom seirende ut av saken. 

 

Anno 06.12.1776 – Retten sat paa grd. Muhle til domsafsagelse mellom Amund Sigtesøen og Ole Lønnebachen. Sagen er Solberg setter som Ole Lønnebachen i mange aar har haft og fremdeles bruker, (en svært lang sak)

 

Telemark fylke, Bamble sorenskriveri, Tingbok 20, 1772-1777 (fol. 423a)

Siste del av dommen:
Thi Kiendes for Rett: at Contra Citanten Ole Lønnebakken med de fleere bør frie at være for Citanten Amund Sigtesøens Tiltale i denne Sag, for saavidt Soelberg Sætter angaaer, og Stadfæstes Ole Lønnebakken udi sin lovlige Rætt dertil for fremtiiden i følge her producerede adkomst Breve, hvoraf følger, at den ved Fogden giordte Relaxations Forretning ved magt kjendes og stadfæstes for lovlig. Processens omkostninger betaler Amund Sigtesøen til Contra Citanten med 30 rd [...]

 

Ole solgte setra videre til sin sønn Anders i 1789:

Anno 26.06.1789 – Solbergsætret som Ole i mange aar har brudt sag med Amund Sigtesøen. Ole Hansens skiøde til sønnen Anders Olsen paa pls. Solberg Setret af skyld 3 skind med bøxel, Betalt 450 rd. (dat. 09.02.1789)

 

 

(1) Gift 23.03.1741 i Eidanger kirke,[3] med[4] Anne Hansdatter, f. ca 1710 på Ørstvedt i Eidanger,[5],[6] (datter av Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter), d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,[7],[8] gravlagt 23.03.1742 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anne:

Hun kom fra Ørstvedt i Eidanger.

 

Hun døde i 1742 etter å ha vært gift med Ole i bare ca et år. 

 

Hun gravlegges som "Ole Lønnebaches kone Anne Hansdatter Ørestvedt 32 aar".

 

 

(2) Gift 18.11.1744 i Eidanger kirke,[10] med[11] Mari Anundsdatter, f. ca 1710 på Hvalen i Eidanger,[12],[13] (datter av Anund Knudsen og Else Ellefsdatter), d. 1794 på Lønnebakke i Eidanger,[14] gravlagt 17.10.1794 på Eidanger kirkegård.[15]

 

Mari:

Hun bodde hos sin mor på Hvalen i 1725, 15 år gammel.

 

Hun bar Maren Amundsdatter Grinnen sin datter Marthe til dåpen i 1728.

 

Hun kom fra Hvalen da hun giftet seg.

 

Gravlagt som" Maren Anunsd. Lønnebakke 84 aar".

 

 

 

I.    Anders Olsen, (sønn av Ole Hansen og Mari Anundsdatter) f. 1745 på Lønnebakke i Eidanger,[16] døpt 04.04.1745 i Eidanger kirke,[17] d. 30.06.1833 på Lønnebakke i Eidanger,[18] gravlagt 08.07.1833 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Ole Lønnebache og Mari Anundsdatters søn Anders                                         

       Faddere: baaren af Kirsten Hansdatter Tveten, Kirsten Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Knud Flotten, Anders Tveten.

 

      

       Gift 27.07.1770 i Tanum kirke i Brunlanes,[20] med Mari Jonsdatter, f. ca 1743 på Solum i Brunlanes,[21],[22] (datter av Jon Torgersen og Gudbjør Larsdatter), d. 1809 på Lønnebakke i Eidanger,[23] gravlagt 09.06.1809 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Se Lønnebakke denne gården

 

      

 

 

II.   Hans Olsen, (sønn av Ole Hansen og Mari Anundsdatter) f. 1749 på Lønnebakke i Eidanger,[25] døpt 19.02.1749 i Eidanger kirke.[26]

      

       Ole Lønnebache og Maren Anundsdatters søn Hans                                                      

       Faddere: baaren af Laers Landgangens kone Guri Nielsdatter, Marthe Maria Nielsdatter Sundsaasen, mandfaddere: Laers Haravarp, Ole Nøglegaard, Hans Hansen Lønnebache.

 

 

 

 

III. Amund Olsen, (sønn av Ole Hansen og Mari Anundsdatter) f. 1754 på Lønnebakke i Eidanger,[27] døpt 19.05.1754 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[29] død 17.11.1839 på Viersdalen i Eidanger,15 gravlagt 25.11.1839 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Ole Lønnebakkes barn navnl. Anun                                                       

       Faddere: baaren af Per Sundsaasens kone, Kisti Knudsdatter Flaatten, mandfaddere: Lars Langangen, Ole Nøglegaard, Anders Olsen ibid.

      

       Konfirmert i 1771 som "Anun Olsen Lønnebache 16".

      

 

       Gift 27.08.1778 i Eidanger kirke,[30],[31] med Kirsten Christensdatter, f. 1759 på Viersdalen i Eidanger,[32] (datter av Christen Nilsen og Åste Nilsdatter), døpt 24.05.1759 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[34] død 20.09.1851 på Viersdalen i Eidanger,15 gravlagt 28.09.1851 på Eidanger kirkegård.18

 

      

       Se Viersdalen

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[13]  Alder ved død.

[14]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 87.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 107.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 107.

[18]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 258.

[19]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 258.

[20]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 62.

[21]  Alder ved død.

[22]  1801 tellingen.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 137.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[29]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.