| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Solli Gnr. 17

 

I dalføre mellom Langangsfjorden og Oklungen finner vi gården Solli. Nabogård i nord var Kjendalen.

 

Landskyld 2 rdl (1664)

 

 

Litt fakta om gården Solli

 

 

De tidlige manntallene på Solli:

 

I 1611 finner vi Ole Solli blant ødegårdsmenn. I 1619-20 nevnes han fortsatt. Skylden på gården var 1 hud

 

Lauritz Solli nevnes i 1637 og noen år senere nevnes en Paul Solli. Vi finne Paul Solli i 1640 og i 1645 nevnes han i Koppskattmanntallet med kvinne og ei tjenestepike.

 

I 1645 nevnes Ingeborg Solli som eier av 11 skinn i Viersdalen.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Sollj som Pouell paaboer, 
schylder 1 hudt,
som med bøxell følger Edangers presteboel.
Er goed for 1 fierdings schat, penge - 6 mk.
Edangers presteboel bygger

 

Paul Solli nevnes sammen med andre i 1655-56 i forbindelse en bøtlegging.

 

Paul Sigvartssøn 58 år nevnes som en av to oppsittere på Solli i sogneprestens manntall av 1664. Den andre oppsitteren var Iver Lauritzen 33 år. Den nevnes også en Olaf Laursen (Lauritzen) som ”udreyst”.

 

Paul som var leilending på Solli nevnes i midten av 1650 årene som eier av de 11 skinn i Viersdalen som hadde tilhørt Ingeborg Solli. Paul nevnes fortsatt på Solli i 1680 årene.

 

Tidlig i 1690 årene nevnes Iver som bruker av Solli.

 

I en rosstjenesteberetning fra 1700 nevnes Syver Solli og denne Syver Solli pantsetter en hest og noen kuer i 1705.

 

I 1706 nevnes en Arne Iversen som pantsetter av husdyr.

 

To oppsittere nevnes i ekstraskatten av 1711 på Solli, Davis Rasmussen og Arne Iversen. En Hans Trulsen nevnes som husmann. Alle står oppført med en ”kvinde”.

 

I forbindelse med en tinglysning fra 1712 ser en at de brukte halvdelen av gården hver. Da lot Davis Rasmussen lyse Karen sal. Hr. Halvors bygselseddel på en halv hud i Solli.

 

Matrikulen i 1723 nevnes bare en oppsitter på Solli, nemlig en Arne.

 

 

 

I 1664 finner vi to oppsittere på Solli. Det finnes i 1711 to brukere med to like store deler på gården.

 

I 1725 nevnes det bare en bruker. På den ene delen bodde Davis Rasmussen frem til 1719. Ole Jonsen overtok ikke bygselen før i 1727.

 

I 1747 nevnes bare en bruker, men i 1762 og 1782 nevnes to. I 1801 finner vi igjen bare en bruker på Solli.

 

 

 

Del 1

 

På denne delen var det bruker i 1664 og fremover. Vi finner også bruker her fra 1705 til 1743. I matrikulen i 1747 nevnes ingen bruker her, men fra 1760 finner vi igjen bruker på denne delen. I 1801 var det ingen bruker nevnt her.

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1630 til ca 1650 (Sønnen Iver til ca 1695)

 

Lauritz Iversen f. ca 1600 var sønn av Iver Viersdalen. Lauritz nevnes på Solli i 1636. Det er nok hans enke, Ingeborg Solli, som nevnes i 1645. Sønnen Iver Lauritzen f. ca 1631 nevnes på gården etter faren. Han er en av to brukere i 1664 og nevnes til starten av 1690 årene.

 

Barn:

Olaf Lauritzen f. ca 1624

Iver Lauritzen f. ca 1631

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1705 til 1743

 

Arne Iversen f. ca 1667 var sønn av Iver Lauritzen Solli. Arne var gift med Sidsel Andersdatter f. ca 1676. Hun kom fra Eiklund i Brunlanes. Arne nevnes på Solli fra 1706 til han døde der i 1743.

 

Barn:

Iver Arnesen f. ca 1705 d. 1787

Anne Arnesdatter f. ca 1707 d. 1788

Knud Arnesen f. ca 1709 d. 1751

Ole Arnesen f. 1712

Anne Marie Arnesdatter f. 1715 d. 1785

Gunnild Arnesdatter f. 1718 d. 1764

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1732 til 1735.

 

Sønnen Iver Arnesen f. ca 1705 bodde her fra han giftet seg i 1732 til han etter 1735 flyttet til Nordalsetret.

 

Se Nordalsetret

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1754 til ca 1760

 

Anne Marie Arnesdatter f. 1715 var datter av Arne Iversen Solli. Hun giftet seg utenfor sognet ca 1748 med Isach Larsen f. ca 1716. De fikk to barn før de i 1753 nevnes på Solli. De bodde der til ca 1760 og flyttet så til Dalen u/Skavråker. De ble boende på Dalen livet ut. Isak døde der i 1784 og Anne Marie i 1785.

 

Barn:

Birthe Isaksdatter f. ca 1749 d. 1773

Knud Isaksen f. ca 1751 d. 1779

Sissel Isaksdatter f. 1754 d. 1792

Arne Isaksen f. 1758 d. 1759

Anne Isaksdatter f. 1762 d. 1762

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1760 til 1793 (Enken til 1796)

 

Anders Olsen f. 1727 var sønn av Ole Jonsen Solli. Anders giftet seg i 1760 med Ingeborg Olsdatter f. ca 1731 og fikk festekontrakt på halve Solli i 1761. De bodde der livet ut. Anders døde i 1793 og Ingeborg i 1796.

 

Barn:

Ole Andersen f. 1760 d. 1760

 

Familieark

 

 

 

Del 2

 

På denne delen var det bruker i 1664 og fremover. Fra ca 1708 til 1719 er det også bruker på denne delen av gården. I 1725 var det ingen bruker her men fra 1727 var det igjen bruker her. Det var det da sammenhengende fremover.

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra ca 1640 til ca 1685 (Sønnen Sigurd til ca 1705)

 

Paul Sigvartsen f. 1606 nevnes på Solli fra 1640 til uti 1680 årene. Paul er en av to brukere i 1664. Hans sønn Sigurd Paulsen f. omkring 1650 giftet seg i 1709 med Berthe Andersdatter f. omkring 1650. Han nevnes på Solli frem til 1705 så kan ha vært gift før han giftet seg med Berthe i 1709. Har ikke funnet noen barn knyttet til dem.

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1708 til 1719

 

David Rasmussen f. omkring 1675 nevnes som en av to oppsittere på Solli i 1711. Han hadde i 1708 giftet seg med Maren Sørensdatter f. omkring 1690 fra Kokkersvold. De bodde på Solli frem til 1719 og flyttet så til Vestby i Hedrum.

 

Barn:

Rasmus Davidsen f. ca 1708 d. 1791

Gunhild Davidsdatter f, ca 1709 d. 1777

Isak Davidsen f. 1713 d. 1713

Elias Davidsen f. 1714 d. 1779

Iver Davidsen f. 1716

Isak Davidsen f. 1719 d. 1778

Søren Davidsen f. ca 1726 d. 1769

Berte Davidsdatter f. ca 1729

Abraham Davidsdatter f. ca 1733 d. 1795

Elisabeth Davidsdatter f. ca 1735 d. 1823

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1727 til 1770 (Enken til 1788)

 

Ole Jonsen f. ca 1701 giftet seg i 1727 med Anne Arnesdatter f. ca 1707. Hun kom fra Solli og Ole fikk bygselen på gården samme året de giftet seg. De bodde på Solli til de døde. Ole døde i 1770 og Anne i 1788.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1727 d. 1793

Jon Olsen f. 1729 d. 1790

Margrethe Olsdatter f. 1732 d. 1803

Ingeborg Olsdatter f. ca 1733 d. 1748

Maren Olsdatter f. 1734 d. 1734

Maren Olsdatter f. 1735

Søren Olsen f. 1738 d. 1748

Sissel Olsdatter f. 1741 d. 1804

Anne Olsdatter f. 1744 d. 1827

Isach Olsen f. 1747 d. 1789

Ingeborg Olsdatter f. 1750 d. 1834

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1769 til 1789 (Enken til 1809)

 

Isach Olsen f. 1747 var også sønn av Ole Jonsen Solli. Isach giftet seg i 1773 med Anne Pedersdatter f. 1749 fra Sundsåsen. Isach fikk festekontrakt på halve Solli i 1769. Isach døde der i 1789 og Anne giftet seg på nytt.

 

Barn:

Ole Isachsen f. 1774 d. 1774

Anne Isachsdatter f. 1775 d. 1847

Ole Isachsen f. 1777 d. 1830

Peder Isachsen f. 1779 d. 1827

Søren Isachsen f. 1781

Nils Isachsen f. 1782 d. 1824

Anne Margrethe Isachsdatter f. 1785 d. 1808

Marthe Maria Isachsdatter f. 1787 d. 1787

Marthe Isachsdatter f. 1788 d. 1803

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1790 til 1817

 

Enken etter Isach Olsen, Anne Pedersdatter f. 1749 giftet seg 2. gang i 1790 med Nils Larsen f. 1759 fra Røra. Nils overtok således bygselen på Solli. Anne døde på Solli i 1809 med Nils giftet seg på nytt i 1810 med Marie Michelsdatter f. 1784 fra Nordalsetret. Nils Larsen døde på Solli i 1817.

 

Nils Larsen og Anne Pedersdatter sine barn:

Isach Nilsen f. 1791 d. 1793

 

 

Nils Larsen og Marie Michelsdatter sine barn:

Lars Nilsen f. 1811

Michel Nilsen f. 1812 d. 1873

Isach Nilsen f. 1815 d. 1892

Anne Tonette Nilsdatter f. 1817 d. 1880

 

Familieark

 

 

Andre som ble nevnt på Solli:

 

Fam.10

 

Ole Hansen f. omkring 1640 nevnes på Solli i 1665.

 

 

Fam.11

 

Ole Pedersen f. ca 1755 ble konfirmert i 1772 i Eidanger bosatt på Solli.

 

 

Fam.12

 

Christen Rasmussen f. ca 1752 kom fra Valle prestegjeld og døde på Solli i 1783.

 

 

Ingeborg Larsdatter f. 1798 døde på Solli i 1803. Hun nevnes under sin far, Lars Larsen, på Sundsåsen.

 

 

 

Husmenn

 

Jeg finner bare en husmann nevnt på Solli før 1814.

 

 

Nevnt her i 1711

 

Hans Trulsen f. ca 1670 giftet seg i 1698 med Maren Andersdatter f. ca 1696. I 1711 nevnes han som husmann på Solli før de fikk festeseddel på Lønnebakke i 1712 og flyttet dit.

 

Se Lønnebakke

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1766 til 1776 (De kan ha vært inderster/husmenn?)

 

Nils Amundsen f. 1726 giftet seg i 1753 med Maria Nilsdatter f. 1734. Nils kom fra Langangerønningen og Maria fra Hovholt. De bodde først på Langangrønningen og siden på Kjendalen. De ser ut til å ha bodd på Solli fra 1766 til Maria døde der i 1774. Nils bodde på Solli da han giftet seg på nytt i 1776.

 

Barn:

Birthe Nilsdatter f. 1753 d. 1754

Kirsti Nilsdatter f. 1754 d. 1755

Ellen Nilsdatter f. 1768

Guri Nilsdatter f. 1760 d. 1763

NN Nilsen f. 1762 d. 1762

Hans Nilsen f. 1764 d. 1764

Hans Nilsen f. 1766

Amund Nilsen f. 1769 d. 1770

Ole Nilsen f. 1771

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1786 til ca 1790 (De kan ha vært inderster/husmenn?)

 

Jon Olsen f. 1760 giftet seg i Hedrum i 1785 med Berthe Olsdatter f. ca 1768 fra Bakke i Hedrum. De kom til Solli og døpte barn der fra 1786 til 1790. De er bosatt på Kjendalen i 1801. Jon var sønn av Ole Olsen f. 1725 og Margrethe Jonsdatter f. ca 1724. Denne moren døde på Solli i 1805.

 

Barn:

Ole Jonsen f. 1786 d. 1786

Søren Jonsen f. 1787 d. 1790

Marthe Jonsdatter f. 1790 d. 1813

Mari Jonsdatter f. ca 1803 d. 1804

 

Familieark