| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Maren Magdalene Godtfredsdatter f. 1723 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Thomas Christensen f. 1719 og 2. gang med Lars Levordsen f. 1721)

 

 

 

Maren Magdalene Godtfredsdatter, f. 1723 i Eidanger,[1],[2] døpt 27.12.1723 i Eidanger kirke,2 d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Hun var datter av Godtfred Jørgen Henriksen Heidel og Marthe Larsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Godtfred Frederichsen Snecher og Martha Laersdatter - Maren Magdalene

Faddere: baaren af frue Elisabeth Ask, Eline Josten, mandfaddere: Mons. Rasmus Malling, Mons. Laers Brinch.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1745.

 

Trol. 20/1-1745 i Porsgrund. Copul. 29/3-1745 i Eid.

Uk. Thomas Christensøn Strømtangen og pigen Maria Godtfridtsd.

Caut: Brynild Andersøn og Knud Laugesøn.

 

Han giftet seg 2. gang i 1754.

 

Trol. 28/12-1753 i Eid. Copul. 30/1-1754.

Enroullered Matros, Lars Levorsen og Enken Maria Gotfridsd. fra Porsgrund.

Caut: Knud Laugesen og Lucas Jacobsen fra Hære (Herre).

 

De var bosatt på Strømtangen i Østre Porsgrunn.

 

F.C. Knudsen:

Friisebryggen 4, L.matr.no. 39 a. Holmergaarden - Skrædder Holts hus

l 1747 fik Thomas Christensen Strømtangen grundbrev. I 1761 er Lars Ledvorsen eier af huset.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 55

Mand og hustru: Lars Levorsen og kone

Børn over 12 aar: Arne Tommesen

Piiger over 12 aar: Kisti Colbiørnsdatter

 

Han var bosatt i Porsgrund da hans kone ble introdusert i 1763 som "Lars Strømtangens kone".

 

Østre Porsgrund 1770:
37.
Lars Levorsen, 50 aar, født ved Wold værket, 1 stie sønn
Arne Tomesen, 21 aar, født i Porsgrund

 

Hun nevnes i Østre Porsgrunn som enke i 1801.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Maria          Gotfriedsdtr        Huusejer                     78       2det ægteskab og enke            Huusnæring

Malene        Larsdtr               Hendes datter             30        Ugivt                                       Plejer moderen

Anne           Hansdtr              Opfostringsbarn          14                   

 

Gravlagt som "Lars Ledvorsens enke Mari Gotfredsdatter 85 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 85a

Skifte 9. januar 1808 på Strømtangen i Porsgrund

Afdøde Marie Gotfredsdatter Strømtangen

Barn:

1. Ældste sønn Arne Thomasen boende paa Aasebakken

2. Ældste datter Marie Thomasdatter enke efter Hans Knudsen

3. Andre datter Marthe Larsdatter, død, har været i egteskab med Thomas Jørgensen og efterlater seg, A. Ældste sønn Lars Thomasen 23 aar, B. Yngste sønn Jørgen Thomasen 20 aar, C. Ældste datter Marthe Thomasdatter 28 aar gift med Jens Bøyesen, D. Yngste datter Anne Thomasdatter 22 aar ugift.

4. Også nevnt døtrene enken Guri Larsdatter og den yngste Malene Larsdatter.

 

 

(1) Gift 29.03.1745 i Eidanger kirke,[4] med Thomas Christensen, f. 1719 på Osebakken i Eidanger,1,[5] (sønn av Christen Thommesen og Maren Larsdatter), døpt 19.06.1719 i Eidanger kirke,5 d. 1752 på Strømtangen i Eidanger,[6] gravlagt 08.02.1752 på Eidanger kirkegård.6

 

Thomas:

Christen Thomasen og Maren Larsdatter - Thomas

Faddere: baaren af Mad. Wischers Elisabeth Asch, assist: Mademois. Malling, Christen Moyer.

 

Gravlegges som "Tommes Christensen Strømtangen 33 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 418a

4.10.1752 - Porsgrunn, Eidanger

Thomas Christensen Strømtangen, død - enke Mari Godfridsdatter

Barn:

1. Arne Thomassen, 4 aar.

2. Mari Thomasdatter, 1 ½ aar.

Brutto: 191-3-2

Netto: 115-3-18

Boet eier hus i Porsgrunn, takst 80 rdr.

 

 

(2) Gift 30.01.1754 i Eidanger kirke,4 med Lars Levordsen, f. 1721 i Vold i Solum,[7] (sønn av Levord Nilsen og Turi Larsdatter), døpt 07.09.1721 i Solum,[8] d. 1781 på Strømtangen i Eidanger,[9] gravlagt 12.12.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

 

Lars:

Levoll Nielsøns barn kaldet Lars.

Faddere: Jan Rush, Tøger Jensøn, Anders Andersøn, Karen Bolvig, Marthe Guldbrandsdatter, Gun[ild]? Larsdatter.

 

Han er sønn av Masemester Levor Nielsen. Levor fikk barn blant annet på Vold i Solum. Han fikk sønnen Lars i Solum 1721 og datteren Guri født 1732 i Holla. Lars brukte søsteren Guri Levorsen som fadder i 1756.

 

Han nevnes i skifte etter søsteren Guri i Brevik i 1789.

 

1789 10/2, 11/6    Protokoll 11 fol. 365

Guri Ledvorsdtr. + g. Erik Larsen Fæset

Brevik

            Søskend:

            1.  Lars Ledvorsen +, 3 barn

                  -  Marthe Larsdatter gift med Thomas Jørgensen i Porsgrund

                  -  Guri Larsdatter 24 aar

                  -  Malene Larsdatter 22 aar

            2.  Nils Ledvorsen, myndig, boende paa Eidsfoss Jernverk

            3.  Hans Ledvorsen, myndig, boende i Skien

Sterbohus: På Sylterøen i Brevik.  Takst: 150 rdl.

Brutto: 378 - 2 - 20

Gjeld: 380 - 2 - 20

 

Gravlagt som "Lars Ledvorsen 60 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 378a

Skifte 8. Marti 1782 i Porsgrund

Lars Ledvorsen, død - enke Maria Gotfridsdatter

Barn:

1. Marthe Larsdatter, g.m. Thomas Jørgensen af Porsgrund.

2. Guri Larsdatter, 18 aar og hiemme.

3. Malene Larsdatter, 16 aar, hos moderen.

Enken Maria Gotfridsdatter tok til verge sin broder Jørgen Gotfridsen. Til formynder for de umyndige ble innsatt og beskikket morbroderen Jørgen Gotfridsen for datteren Guri, og for datteren Malene hennes søsters mand Thomas Jørgensen.

Brutto. 421-0-13

Netto. 358-2-21

Stervboehusene, takst 80 og 200 rdlr.

 

 

 

I.    Godtfred Thomasen, (sønn av Thomas Christensen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1746 på Strømtangen i Eidanger,[11] døpt 25.09.1746 i Eidanger kirke,11 d. 1751 på Strømtangen i Eidanger,6 gravlagt 18.07.1751 på Eidanger kirkegård.6

      

       Thomas Strømtangen og Maria Godtfridsdatters søn Godfrid                                       

       Faddere: baaren af Jørgen Godtfridsens kone Marte Christensdatter, Else Giertsdatter, mandfaddere: Jacob Strømtangen, Knud Laugensen, Brynild Andersen.

      

       Gravlagt som "Tommes Strømtangens barn i Porsgrund, Godfrid 5 aar".

 

 

 

II.   Arne Thomasen, (sønn av Thomas Christensen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1748 i Eidanger,[12] døpt 24.11.1748 i Eidanger kirke,12 d. 1814 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 14.05.1814 i Gjerpen.[13]

      

       Thomas Strømtangen og Maria Godtfridsdatters søn Arne                                                        

       Faddere: baaren af Knud Laugesens kone Maren Povelsdatter, Anne Nielsdatter Juel, mandfaddere: Hans Tobiassen Sadelmager, Jørgen Godtfridsen, Christen Jensen Smedsvend.

      

       Han nevnes i Kjølnesgaden 2. i Østre Porsgrunn i 1782. Han nevnes der også i 1801. Se gamlegjerpen.no

      

       Gravlagt som "Arne Tommesen Strømtangen f. Osebakken 68 aar".

 

 

       Gift 17.10.1781 i Gjerpen,13 med Margrethe Halvorsdatter, f. 1758 på Osebakken i Gjerpen (datter av Halvor Christensen og Margrethe Pedersdatter), døpt 16.05.1758 i Gjerpen,13 d. 31.12.1835 på Osebakken i Gjerpen.13

      

       Margrethe:

       Halvor Christensens pb. Margrethe

       Faddere: Ole Pedersens kone, Helvig Isaksdatter, Peder Olsen, Andreas Hansen.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Lars Petter Arnesen, født 1782 på Osebakken i Gjerpen, døpt 18.08.1782 i Gjerpen.13

              

               Arne Thommesens db. Lars Petter fra Osebachen

               Faddere: Thomas Jørgensens kone, Guri Larsdatter, Halvor Christensen, Ole Pedersen, Henrich Weidenhauer, Hans Knudsen, Ole Jørgensen.

              

               De nevnes i Østre Borge 1835. (Kjølnesgaden 3).

 

              

               Gift 27.05.1806 i Gjerpen,[14] med Ingeborg Kittilsdatter, født 1779 på Hauen i Gjerpen (datter av Kittil Olsen og Anne Jensdatter), døpt 10.10.1779 i Gjerpen.14

              

               Ingeborg:

               Kittil Houens pb. Ingebor:

               Faddere: Ole Løbergs kone, Guri Jensdtr., Thor Houen, Jon Løberg, Jens Ballestad.

              

 

 

        B.    Anne Marie Arnesdatter, født ca 1788.13

 

 

 

        C.    Hedvig Cathrine Arnesdatter, født 1789 på Osebakken i Gjerpen, døpt 07.03.1789 i Gjerpen,13 død 20.03.1839 på Osebakken i Gjerpen.14

              

               Arne Thomesens pb. Helvig Catrine fra Osebachen

               Faddere: Berthel Knudsens kone, Helvig Halvorsdtr., Lave Knudsen, Brynil Borge, Hans Torjersen, Halvor Isaksen, Povel Halvorsen.

              

               Bosatt på Borgestad i 1865. (Bråten).

 

              

               Gift 02.09.1830 i Gjerpen,14 med Lars Olsen, født 1801 på Fossjord i Gjerpen (sønn av Ole Larsen og Ingeborg Gundersdatter), døpt 15.01.1801 i Gjerpen,14 død 05.04.1878 på Bråten i Gjerpen.14

              

               Lars:

               Ole Larssøn f. Fossejores Lars

               Faddere: Lars Bakkens k., Karen Olesdtr.,Niels Anderssøn, Jacob Nielssøn, Anders Tordssøn.

              

               Han giftet seg 2. gang i 1842 med Ingeborg Marie Trondsdatter (1802-1871) fra Frogner.

 

 

              

        D.    Ellen Margrethe Arnesdatter, født 1796 i Osebakken i Gjerpen, døpt 08.05.1796 i Gjerpen.13

              

               Arne Thomæsøns pb. Ellen Margarete f. Aasebakken

               Faddere: Gullik Christenssøns k., Anne Sørene Michelsdtr., Hans Torjussøn, Thomas Jørgenssøn, Peder Aslakssøn.

              

               Trolig hun som nevnes her i 1825.

               

               Østre Porsgrunn 1825

               Søren Rasch - 62 aar - Mægler

               Madame Rasch - 64 aar

               Grethe Giøg - 25 aar - Huus Jomfr.

               Hanne Arveskau - 21 aar - Huus Jomfr.*

               Elen Arnesdatter - 27 aar - Tjenestepige

               Maren Jacobsdatter - 34 aar - Tjenestepige

               Karen Hansdatter - 10 aar - Tjenestepige

               Anders Gundersen - 29 aar - Tjeneste Dreng*.

 

              

               Gift 04.11.1828 i Gjerpen,[15] med Gunder Olsen, født 1785 på Bratsbergkleiva i Gjerpen (sønn av Ole Gundersen og Pernille Olsdatter), døpt 23.01.1785 i Gjerpen,14 død 18.10.1847 i Skien, gravlagt 23.10.1847 i Skien.15

              

               Gunder:

               Ole Gundersen fra BradsbergKlevens db. Gunder

               Faddere: Karen Olsdtr., Anne Larsdtr, Giert Jacobsen, Halvor Larsen.

              

               Han var enkemann etter Anne Marie Larsdatter (ca 1782 - 1826) som døde i Skien.

              

               Gunder var salmaker/garver i Skien. Se gamleskien.no

 

 

 

      

III. Maren Thomasdatter, (datter av Thomas Christensen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1751 på Strømtangen i Eidanger, døpt 14.03.1751 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 23.10.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 06.09.1818 på Osebakken i Gjerpen.13

      

       Thomas Strømtangen og Maria Godfridsdatters datter Maren                                                   

       Faddere: baaren af Michel Seylmagers kone i Porsgrund, Elen Hansdatter, mandfaddere: Jørgen Godfridsen, Jens Juel, Knud Laugesen.

      

       Konfirmert som "10. Mari Tomesdatter 17 aar".

 

       Hun giftet seg i 1780.

 

       Trol. 19/2-1780.

       Matros og uk. Hans Knudsen med p. Maren Thomesd.

       Cav: Lars Ledvorsen, Jørgen Gotdriedsen.

      

       Østre Porsgrunn 05.03.1780:

       Cop. ungkarl og matros Hans Knudsen med pigen Maren Thomesdatter.

      

       De bruker hennes bror Arne Tommasen som fadder.

      

       Bosatt hos Ole Halvorsen i 1801 "Mari Thomasdtr., Logerende, 51 aar, Enke efter 1ste ægteskab, Haandarbejde".

 

       Gravlagt som "Maren Thomesd., Osebakken, enke efter Hans Knudsen".

 

      

       Gift 05.03.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[18] med Hans Knudsen, f. 1753 på Kjølnes i Gjerpen,7 (sønn av Knud Hansen og Margrethe Sivertsdatter), døpt 21.07.1753 i Gjerpen,13 d. 1789 på Osebakken i Gjerpen,[19] gravlagt 18.02.1789 i Gjerpen.[20]

      

       Hans:

       Knud Kiølnæses db. Hans

       Faddere: Jomfrue Kisten Aal, Jomfru Pros, Anders Rasmussen, Henrich Berggreen, Hans Thomas Vejer.

      

       Hans barn er nevnt i skifte etter hans bror Sivert Knudsen i Porsgrunn i 1789.

 

       Han nevnes i Storgaden 167b. på Osebakken i 1782. Se gamlegjerpen.no

 

       Gravlagt som "Hans Knudsen f. Oseb. 37 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 427a

       Skifte 18. April 1789 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 14. Nov. 1789.

       Hans Knudsen, død - enke Marie Thomasdatter

       Barn:

       1. Thomas Hansen, 8 aar.

       2. Marthe Margrethe Hansdatter, 6 aar.

       3. Anne Hansdatter, 3 aar.

       Broderen Arne Thomasen laugverge for enken Marie Thomasen.

       Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket morbroderen Thomas Jørgensen i Porsgrund.

       Sum boets intægt: 130-0-11

       Sum gjeld og udgift: 174-0-10

       Gjelden overstiger formuen med 43-3-23

       Stervboehuuset, paa Borrestad gaards grund beliggende, taksert til 60 rdlr.,ved auction for 82 rdlr.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Thomas Hansen, født 1781 på Kjølnes i Gjerpen,7 døpt 14.01.1781 i Gjerpen, konfirmert 22.04.1798 i Østre Porsgrunn kirke.[21]

              

               Hans Knudsens db. Thomas fra Kiølnæs

               Faddere: Jørgen Gotfredsens kone, Guri Larsdatter, Lars Ledvorsen, Rasmus Knudsen, Arne Thomesen, Anders Christensen.

              

               Konfirmert som "Thomas Hansen 16 aar".

              

 

 

        B.    Marte Margrethe Hansdatter, født 1783 på Kjølnes i Gjerpen,[22],[23] døpt 01.09.1782 i Gjerpen,14 konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[24] død 1803 på Nordalseter i Eidanger,[25] gravlagt 09.10.1803 på Eidanger kirkegård.26

              

               Hans Andersen Kiølnæse fra Osebachens Marthe Margrethe.

               Fadd: Marthe Larsdtr., Margrethe Larsdtr., Jørgen Godfridsen, Henrich Weidenhouer, Knud Svendsen, Vetle Larsen.

              

               Her er nok fars navn er skrevet galt. Hun nevnes jo i skifte etter han.

              

               Trolig hun som ble konfirmert i Eidanger i 1800 bosatt på Nordal som "Marthe Margrethe Hansdatter Nordahl". Alder ikke nevnt.

              

               Hun er tjenestejente det i 1801, 17 år gammel.

              

               Gravlagt som "Marthe Hansd. Sæter 20 aar".

              

 

 

        C.    Anne Hansdatter, født 1785 på Osebakken i Gjerpen, døpt 07.08.1785 i Gjerpen,13 konfirmert 11.04.1802 i Østre Porsgrunn kirke.[26]

              

               Hans Knudsens pb. Anne fra Osebachen.

              

               Test: Arne Thomesens kone, Guri Larsdtr., Sivert Knudsen, Ole Larsen, Simon Bommen.

              

               Bosatt hos enken etter morfaren i 1801 "Anne Hansdtr., Opfostringsbarn, 14 aar".         

              

               Trolig konfirmert som "Anne Hansdatter 16 ½".

 

 

      

IV. Godtfred Larsen, (sønn av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1754 i Porsgrund,[27] døpt 21.07.1754 i Eidanger kirke,19 d. 1755 i Porsgrund,6 gravlagt 09.11.1755 på Eidanger kirkegård.6

      

       Lars Levorsens barn fra Porsgrund navnl. Gotfrid                                 

       Faddere: baaren af Knud Lauesens kone, Mette Olsdatter, mandfaddere: Michal Sejlmager, Jens Larsen, Jørgen Gotfridsen, Halvor Larsen.

      

       Gravlagt som "Lars Ledvorsens barn fra Porsgrund, Gotfrid 2 aar".

 

 

 

 

V.   Marthe Margrethe Larsdatter, (datter av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1756 i Porsgrund,[28] døpt 14.03.1756 i Eidanger kirke,20 konfirmert 11.10.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[29] d. 1790 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.01.1790 på Østre Porsgrunn kirkegård.[30]

      

       Lars Ledvorsens barn fra Porsgrund navnl. Marthe Margethe                           

       Faddere: baaren af Halvor Larsens kone, Guri Ledvorsdatter, mandfaddere: Hans Christian Arveskoug, Michel Sejlmager, Knud Laugesen.

      

       Konfirmert som "11. Marthe Margrethe Larsdatter 16 aar".

      

      

       Gift 07.11.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[31] med Tommas Jørgensen, f. 1753 i Eidanger,[32] (sønn av Jørgen Henrich Godtfredsen og Martha Bolette Christensdatter), døpt 29.07.1753 i Eidanger kirke,24 konfirmert 07.05.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[33] død 06.02.1824 i Østre Porsgrunn,[34] gravlagt 13.02.1824 i Østre Porsgrunn.[35]

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

      

VI. Ledvor Larsen, (sønn av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1758 i Eidanger,[36] døpt 08.01.1758 i Eidanger kirke,27 d. 1759 i Eidanger,6 gravlagt 02.02.1759 i Eidanger kirkegård.6

      

       Lars Ledvorsens barn navnl. Ledvor                                          

       Faddere: baaren af Hans Christian Arveskougs kone, Knud Laugesens kone, mandfaddere: Halvor Smed, Michel Sejlmager, Jørgen Gotfridsen.

      

       Gravlagt som "Lars Ledvorsens barn Ledvor 1 aar 3 uger".

 

 

 

VII. Guri Larsdatter, (datter av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1760 i Eidanger,[37] d. 1762 i Porsgrund,[38] gravlagt 20.10.1762 i Eidanger.29

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. jun 1760 finnes blant introduserte kvinner "Lars Ledvorsens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Lars Ledvorsens b. Guri 3 aar".

 

 

 

 

VIII. Guri Larsdatter, (datter av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1763 i Porsgrunn.

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 30. oktober 1763 finnes blant introduserte kvinner "Lars Strømtangens kone" etter å ha fått et barn.

      

      

       (1) Gift 06.11.1791 på Østre Porsgrunn kirke,[39] med Gullich Christensen, f. 1764 på Østre Porsgrunn (sønn av Christen Olsen og Karen Steffensdatter), døpt 25.10.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[40] konfirmert 03.10.1779 i Østre Porsgrunn kirke,23 d. ca 1800.9

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

      

       (2) Gift 30.12.1803 i Porsgrunn,[41] med Anders Pedersen, f. ca 1748,7 d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård

 

          Se Østre Porsgrunn 1801

             

 

      

 

IX. Malene Larsdatter, (datter av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter) f. 1766 på Østre Porsgrunn, døpt 28.03.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[42] konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke.10

      

       Døbt Lars Ledvorsen og Mariæ Gotfridsdatters barn Malene.

       Test: Knud Lauesens kone Maren Povelsdatter, pigen Ragnille Arnesdatter, Jørgen Gotfridsen, Christen Christophersen Skoemager, Johan David Verner, Rejer Andersen Bjørntved.

      

       Konfirmert som "13. Malene Larsdatter 16 aar".

      

       Bosatt hos moren i 1801"Malene Larsdtr., Hendes datter, 30 aar, Ugivt, Plejer moderen". 

 

       Hun nevnes hos søsteren Guri i Østre Porsgrunn i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.98

       Avskrift 1

       Skomager Anders Pedersens enke 46 aar

       Søster Magdalene Larsdatter 40 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Enke Guri Larsdatter 52 aar

       Søster Malene Larsdatter 49 aar

      

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Stipulert

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 20.

[9]  Skifte etter han.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 118.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  gamlegjerpen.no.

[15]  gamleskien.no.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[19]  Skifte etter hans bror.

[20]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 297.

[22]  1801 tellingen.

[23]  Skifte etter faren.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[34]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[35]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[37]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[38]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170 -171.

[40]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[41]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.