| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

Ole Solvesen f. ca 1695 og Dorthe Nilsdatter f. ca 1687 sin familie

 

 

 

Ole Solvesen, f. ca 1695.[1]

Han var sønn av Solve Michelsen Flåtten.

 

Han ble bruker på Flåtten i Eidanger. Hans mor var bosatt hos dem i 1725.

 

Flåtten i 1725:

Ole Solvesen gl. 30 aar tiener for Soldatter er gift med Dorte Nielsdatter gl. 38 aar, haver 2de Søner Nafnlig Even Olsøn gl. 5 aar og Amund Olsøn gl. 2 aar og 1 datter Kirsten Olsdatter gl. 6 aar. Haver 1 tienistepige Nafnlig Elen Pedersdatter gl. 12 aar, tiener for aarsløn. Haver og tilhuuse hos sig sin gl. Moder Dorte Ifversdatter gl. omtrent 67 aar.

 

De ble ikke gravlagt i Eidanger og det er noen barn som ikke setter mer spor etter seg her, så familien kan ha flyttet?

 

 

Han giftet seg med[2] Dorthe Nilsdatter, f. ca 1687,1 (datter av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone).

 

Dorthe:

Ut fra fadderbruken var hun nok datter av Nils Ellefsen på Kleven. 

 

 

 

I.    Kirsten Olsdatter, f. 1719 på Flåtten i Eidanger,2 døpt 04.06.1719 i Eidanger kirke.[3]

      

       Olle Solfvesen Flaatten og Dorthe Nilsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, assist: Anne Nilsdatter Flaatten, Kirsten Andersdatter Klefven, mandfaddere: Niels Elevfsen, Niels Andfindsen Hougholt, Olle Andfindsen Hougholt.

      

       Hun bodde med familien i 1725, 6 år gammel.

 

 

 

II.   Even Olsen, f. 1721 på Flåtten i Eidanger,2 døpt 31.08.1721 i Eidanger kirke,[4] d. 1789 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[5] gravlagt 22.10.1789 på Eidanger kirkegård.[6]

      

       Ole Solfvesen Flaatten og Doorthe Nielsdatter - Even

       Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaatten, Berthe Olsdatter Klefstranden, Anna Hansdatter Muulle, mandfaddere: Niels Andfindsen Hovgholt, Hans Solfvesen Flaatten.

      

      

       (1) Gift 12.01.1747 i Eidanger kirke,[7] med Kirsten Hansdatter, f. 1724 på Lønnebakke i Eidanger,[8] (datter av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), døpt 03.09.1724 i Eidanger kirke,8 d. 1765 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[9] gravlagt 29.09.1765 på Eidanger kirkegård.9

      

      

       (2) Gift 14.06.1766 i Eidanger kirke,7 med Karen Olsdatter, f. ca 1727,[10] d. 1767 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[11] gravlagt 08.11.1767 på Eidanger kirkegård.11

      

            

       (3) Gift 26.05.1768 i Eidanger kirke,7 med Birthe Michelsdatter, f. ca 1728,10 d. 1788 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[12] gravlagt 18.07.1788 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Åsen under Prestegården

 

 

      

III. Amund Olsen, f. 1724 på Flåtten i Eidanger,2 døpt 05.03.1724 i Eidanger kirke.4

      

       Olle Solfvesen Flaatten og Dorthe Nielsdatter - Amund

       Faddere: baaren af Berthe Olsdatter Klefstranden, Kirsten Andersdatter Klefven, Aaste Pedersdatter Klefstranden, mandfaddere: Niels Andfindsen Havgholt, Hans Olsen Gundeklef, Hans Solfvesen Flaatten.

      

       Han bodde med familien i 1725, 2 år gammel.

 

 

 

IV. Barbro Olsdatter, f. 1727 på Flåtten i Eidanger,2 døpt 09.02.1727 i Eidanger kirke.4

      

       Olle Solfvesen Flaatten og Daarthe Nielsdatter - Barbroe

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaatten, Aasse Pedersdatter Klefstranden, mandfaddere: Hans Solfvesen Tangen, Olle Olsen Flaatten.

      

 

 

V.   Karen Olsdatter, f. 1730 på Flåtten i Eidanger,2 døpt 15.10.1730 i Eidanger kirke.4

      

       Olle Solfvesen Flaatten og Daarthe Nielsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Flaatten, Anne Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Peder Nielsen Klefstranden, Olle Pedersen Corporall.

      

       Det er nok hun som er fadder for broren Even sitt barn i 1749 som "Karen Olsdatter hos Marte Baner i Porsgrund". Hun var da ut fra dette 19 år gammel og trolig tjenestepike hos Marte Baner i 1749.

      

       Det er nok hun som har giftet seg og som døpte barn bosatt på Flåtten i 1768.

 

      

       Hun giftet seg med Hans Evensen, f. omkring 1730.[13]

 

 

       A.   Ole Hansen, f. 1768 på Flåtten i Eidanger,[14] døpt 29.09.1768 i Eidanger kirke.38

            

             Hans Ewensen Flaaten og k. Karen Olsdtr. - Ole

             Faddere: 1. Inger Olsdtr. Rødningen ved Porsgrund 2. Inger Larsdtr. fra Bamble 3. Ewen Erichsen Flaaten og 4. Peder Tolfsen Klewstrand.

            

 

      

 

 

 

                 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 173.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 21.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 149.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[12]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.