| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET |     


 

 

 

Hans Alfsen f. ca 1686 og Maren Abrahamsdatter f. ca 1685 sin familie

 

 

 

Hans Alfsen, f. ca 1686,[1] d. 1750 på Ørstvedt i Eidanger,[2] gravlagt 29.04.1750 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han var sønn av Alf Alfsen Håøya.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Hans Alfsen Haaøen" født i Eidanger, innrullert 8. mai 1704.

 

Han var 20 år, ungkar og innrullert nevnt sammen med faren i sjølegden i 1706 på Håøya.

 

Han giftet seg i Brevik i 1709.

 

Brevik 21.10.1708

trolovelse Hans Alfsen Haaøen og Maren Abrahamsdatter, Caut: Lars Nilsen og Nils Jensen

 

Brevik 23.03.1709:

brudevielse Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter

 

Han ble oppført i ekstraskattmanntallet i 1711 på Ørstvet i Eidanger.

 

De nevnes på Ørstvet i 1725:

Ørestwedt

Skylder 6 Huuder er Een Søegaard, bruges af 2de Bønder Nafnlig Anders Stephensøn 3 Huuder og Hans Alvssen 3 huuder.

Anders Stephensøn gl. 56 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 56 aar, haver 2de Sønne hieme hos sig Nafnlig Lars Andersøn gl. 18 aar iche inroulered, Stephen Andersøn gl. 12 ½ aar og 3de døttre Sara Andersdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn hos Niels Pedersøn Hogholt, Magnild Andersdatter gl. 16 aar, Ingeborg Andersdatter gl. 10 aar, begge hieme hos Forældrene.

Hans Alvssen gl. 36 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Maren Abrahamsdatter gl. 40 aar, 1 Søn Abraham Hansøn gl. 9 aar og 2de døttre Anne Hansdatter gl. 16 aar og Johanne Hansdatter gl. 6 aar, alle hieme hos Forældrene.

Same Gaard er i Skoven Ligesaa de andre Kun lid Gierdefang og Brændeved ellers ganske lidet til Huusfornøden.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Ørstvedt 6 huder

Brukes av:

-          1. Anders Stephensen 50 aar med 2 sønner, Lars Andersen 19 aar, Stephen Andersen 15 aar

-          2. Hans Alfsen 41 aar med 1 sønn, Abraham Hansen 10 aar

 

I 1728 opplyses det i justisprotokollen at Hans Alfssøn Østvedt og hans kones søster, Maria Abrahamsdatter m.fl. hadde inngått en kontrakt om plassen Labelot s.å.

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Ørestvedt – Nr.6

Bruger:

Hans Alfsen 50 aar, ej tienet

Unge mandskaber:

Abraham Hansen 23 aar, gift

 

Han nevnes i matrikulen av 1747 som oppsitter på Ørstvet. ”Mad. Karen Sal. Jens Schhaaning” stod som eier av gården.

      

Han gravlegges som "Hans Alfsøn Ørestvedt 70 aar".

 

 

Gift 23.03.1709 i Brevik kirke,[4],[5] med[6] Maren Abrahamsdatter, f. ca 1685,1 (datter av Abraham Labelotten og Kirsten Hovoldsdatter), d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,3 gravlagt 21.04.1742 på Eidanger kirkegård.3 

 

Maren:

Hun var datter av den Abraham som eide og brukte Labelot i 1700.

 

Hun gravlegges som "Hans Ørestvedts kone Maren Abrahamsdatter 63 aar".

 

 

 

I.    Anne Hansdatter, f. ca 1710 på Ørstvedt i Eidanger,[7],[8] d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,7,3 gravlagt 23.03.1742 på Eidanger kirkegård.3 

 

      

       Gift 23.03.1741 i Eidanger kirke,[9] med[10] Ole Hansen, f. 1714 på Lønnebakke i Eidanger,[11] (sønn av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), døpt 30.12.1714 i Eidanger kirke.11 

 

       Se Lønnebakke

 

 

      

II.   Amborg Hansdatter, f. 1712 på Ørstvedt i Eidanger,1,[12] døpt 27.11.1712 i Eidanger kirke,12 d. 1713 på Ørstvedt i Eidanger,[13] gravlagt 26.02.1713 på Eidanger kirkegård.13 

 

       Hans Alfsen Øristvedt og Maren Abrahamsdatter - Amborg

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Gurj Pedersdatter Skielsvig, Maria Abrahamsdatter Labbelotten, mandfaddere: Michel Alfsen Haaøen, Anund Steffensen Øristvedt, Olle Michelsen Haaøen.

      

       Hun gravlegges som " et Pigebarn N. Amborg, faderen nafn Hans Alfsøn Øristved, moderen Maren Maren Abrahamsdatter 13 uger 4 dager".

 

 

 

III. Ragnhild Hansdatter, f. 1714 på Ørstvedt i Eidanger,[14] døpt 14.03.1714 i Eidanger kirke,14 d. 1725 på Ørstvedt i Eidanger,[15] gravlagt 18.02.1725 på Eidanger kirkegård.15 

 

       Hans Alfsen Øristvedt og Maren Abrahamsdatter - Ragnilde

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Maria Abrahamsdatter Labbeloten, mandfaddere: Lars Jensen Muule, Anders Steffensen Øristvedt, Jørgen Bentsen Øvald.

      

       Hun gravlegges som "Hans Alfsøn Ørristvedts lille datter Ragnille 11 aar".

 

 

 

IV. Abraham Hansen, f. 1717 på Ørstvedt i Eidanger,1,[16] døpt 17.02.1717 i Eidanger kirke,16 d. 1763 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[17] gravlagt 30.11.1763 på Eidanger kirkegård.[18] 

 

       Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter - Abraham

       Faddere: baaren af Birthe Hansdatter, assist: Anne Pedersdatter Øristvedt, Maria Abrahamsdatter, mandfaddere: Lars Jonsen Muule, Rolf Olsen Skielsvig, Niels Andersen Guttua.

      

      

       (1) Gift 27.10.1739 i Eidanger kirke,9 med Sophie Svendsdatter, f. ca 1715,1 (datter av Svend Axelsen og Anne Olsdatter), d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,3 gravlagt 21.04.1742 på Eidanger kirkegård.3 

 

        

       (2) Gift 04.10.1743 i Eidanger kirke,9 med Karen Hansdatter, f. 1714 på Lønnebakke i Eidanger,11 (datter av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), døpt 30.12.1714 i Eidanger kirke,11 d. 1769 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 27.10.1769 på Brevik kirkegård.[19] 

 

        Se Søndre Nordal 

 

 

      

V.   Johanne Hansdatter, f. 1719 på Ørstvedt i Eidanger,1,[20] døpt 12.11.1719 i Eidanger kirke,20 d. 1746 på Skjelsvik i Eidanger,[21] gravlagt 12.06.1746 på Eidanger kirkegård.3 

 

       Hans Alfsen Øeristweedt og Maren Abrahamsdatter - Johanna

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Øeristwet, assist: Maria Abrahamsdatter, mandfaddere: Lars Jensen Muule, Søren Andersen.

 

       De døpte to barn bosatt på Ørstvet før de kom til Skjelsvik.

 

      

       Gift 23.03.1741 i Eidanger kirke,9 med21 Peder Jørgensen, f. ca 1709,8 d. 1770 på Skjelsvik i Eidanger,[22] gravlagt 09.03.1770 på Eidanger kirkegård.22 

 

       Se Skjelsvik

 

      

 

VI. Rasmus Hansen, f. 1726 på Ørstvedt i Eidanger,[23] døpt 30.06.1726 i Eidanger kirke.23 

 

       Hans Alfsen Ørristvedt og Maren Abrahamsdatter - Rasmus

       Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Kirsten Hansdatter Skiælsvig, Anne Laersdatter Mulle, mandfaddere: Anders Steffensen Ørristvedt, Thor Rolfsen Skiælsvig.

      

      

       .

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 212.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 100.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[13]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[15]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 62.

[18]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 220.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.