| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Austad – Gnr.29

Austad ligger syd for Gorningen. Den grenser mot Gonsholt i nordvest, Vika i nordøst, Kiste i øst og mot Moholt i sydøst.

Se Austad før 1814

 

 

Eier i 1814 var kongen med en halvpart og Lars Arvesen med en halvpart

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

(Med Austad/Skogen Bnr.1 Austad/Findsrød Bnr.4 Austad/Riset Bnr.5/Bnr.19 Austad/Skogen Bnr.6 Austad/Stranden Bnr.8 Austad/Skogen Bnr.11 Austad/Skolejord Bnr.13 Austad Bnr.14 Austad/Trangedal Bnr.15 Austad Bnr.16,  Austad/Skogbetjentgården Bnr.17 Austad Bnr.18 Austad/Gorningøya Bnr.20Austad/Skog Bnr.21 Austad/Kistefossene Bnr.22 Austad/Skolejordet Bnr.23 Austad/Vang Bnr.24  Austad/Gorningdammen Bnr.25 Austad/Bedehus Bnr.26 Austad/Vestlund Bnr.27,  Austad/Myrskau Bnr.28 Austad/Skoletomten Bnr.29 Austad/Kistefossene Bnr.30,  Austad/Vindstad Bnr.31 Austad/Stenstad Bnr.32 Austad/Blekevolden Bnr.33 Austad/Løvstad Bnr.34,  Austad/Vindstad Bnr.35 Austad/Stenstad Bnr.36 Austad/Seierstad Bnr.37 Austad/Hygga Bnr.38 Austad/Sørflata Bnr.39 og plassene  Bakkene Tangen og  Vallerdalen)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Litt om eierskapet:

Skyld totalt 6 huder 9 skinn.

Grevskapet kjøpte halve Austad i 1790. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. (Kongen eide 3 huder 4 ½ skinn i Austad da jordegodset ble solgt i 1817. Dette var da halvparten av gården.)

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også denne eierdelen i Austad, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

Lars Arvesen f. 1757 d. 1826 på Austad og Ole Arvesen f. 1760 d. 1827 på Austad overtok sin far Arve Gulliksen sin eierdel i Austad. Dette var da den andre halvdelen av gården.

 

Det var tre løpenummer på Austad i 1838. Løpenummer 553 (med to brukere), løpenummer 554, løpenummer 555 som var delt i to (a og b) og løpenummer 556.

 

 

Her følger Austad Bnr.2, Austad Bnr.3, Austad Bnr.7, Austad Bnr.9, Austad Bnr.10 og Austad Bnr.12

 

 

 

Del 1 – løpenummer 553 – Nordre

 

Senere adresse Austadveien 558

 

Det var to brukere på løpenummer 553 i 1838. I 1865 nevnes også to brukerparter, løpenummer 553a og løpenummer 553b.

 

Matrikkelen 1838

Ouestad matrikkelnr.183 (gammelt matrikkelnummer 140)

Løpenummer 553 - Ouestad - skyld 1 huder 8 ¼ skinn - oppsitter Niels Nielsen og Peder Johnsen  

 

Austad/Nordre – løpenummer 553c – senere Bnr.3

Skylddeling avholdt på Austad - løpenummer 553 den 07.09.1873, hvorved utskilt Austad (en del av indmarken) – løpenummer 553b – senere Bnr.2 som brukes av Nils Carlsen, Austad – løpenummer 553c – senere Bnr.3 (en del av indmarken) som brukes av Jacob Nielsen, Austad (pladsen Findsrød) – løpenummer 553d – senere Bnr.4, Austad (halvdelen av pladsen Riset) – løpenummer 553e/554e – senere Bnr.5. Den igjenværende delen ble Austad/Skogen - løpenummer 553(a) – senere Bnr.1. Tinglyst 01.11.1873

Austad (en del av indmarken) Bnr.2 ble i 1891 overført og sammenføyd med Austad Bnr.3. Tinglyst 15.07.1891

 

 

 

Brukerpart 1 - Løpenummer 553a – senere løpenummer 553b – senere Bnr.2

 

Denne brukerparten ble brukt av skogsbestyrere

 

 

Det som hadde vært løpenummer 553a og 553b ble i 1891 igjen sammenføyd som et bruk igjen. Det ble det undernevnte Austad Bnr.3:

Austad (en del av indmarken) Bnr.2 ble i 1891 overført og sammenføyd med Austad Bnr.3. Tinglyst 15.07.1891

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1810 til ca 1840

 

Nils Nilsen f. 1785 var sønn av Nils Svendsen Austad. Nils kom fra Kiste da han giftet seg 1. gang i 1810 med enken på Austad, Inger Pedersdatter f. 1768. De bodde som brukere på en del av Austad og Inger døde der i 1828. Nils giftet seg 2. gang i 1839 med Maren Solvesdatter f. 1801 fra Prestegården.

 

Se Austad før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1832 til 1837

 

Nils Vetlesen f. 1806 var sønn av Vetle Nilsen Holte. Nils giftet seg i 1832 med Ingeborg Nilsdatter f. 1811 fra Austad. De døpte barn bosatt på Austad frem til 1837. De bodde nok da hos hennes foreldre. Fra 1838 nevnes de på Holte.

 

Se Holte

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1845 til 1864

 

Fredrik Hauch Paludan f. 1805 fra Rakkestad giftet seg i Eiker i 1836 med Anne Nicoline Christine Hertzberg f. 1804 fra Kvinnherad. De bodde på Eiker noen år, men kom til Siljan fra Eiker og fikk anvist bolig på Austad. De døpte barn der fra 1845. Dette ble senere bosted for skogsbestyrere. Paludan var skogsbestyrer fra 1840 til 1860. Han døde på Austad i 1864. Hans kone døde på Larvik Hospital i 1872.

 

Barn:

Dorthea Marie Paludan f. 1836

Jensine Dorthea Paludan f. 1837

Jens Teodor Paludan f. 1840

Else Marie Paludan f. 1845 d. 1845

Hans Paludan f. 1847 d. 1848

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1864 til 1870

 

Arne Karlsen f. 1827 fra Holla giftet seg i Holla i 1857 med Anne Jørgensdatter f. 1836, også fra Holla. De står som innflyttet fra Holla til Siljan med to barn i mars 1864. Han nevnes da som skogfogd for Treschow. De bosatt på Austad løpenummer 553a. Anne døde der allerede i 1865. Arne bodde der videre og var fogd til han døde på Austad i 1870.

 

Barn:

Anne Karoline Arnesdatter f. 1859

Helene Arnesdatter f. 1862

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1870 til 1878

 

Nils Karlsen f. 1825 var bror av overnevnte skogfogd Arne Karlsen fra Holla. Nils giftet seg i Holla i 1852 med Anne Arnesdatter f. 1826 fra Solum. Nils og hans bror Arne kom fra Langeland i Holla. Nils og Anne døpte barn bosatt der frem til 1865. De kom til Siljan i 1870 og Nils overtok da som skogfogd for Treschow etter sin bror. De ble bosatt på Austad løpenummer 553a. Nils var skogfogd og bosatt på Austad fra 1870 til 1878.

 

Barn:

Anne Susanne Nilsdatter f. 1853

Ingeborg Nilsdatter f. 1855

Karl Nilsen f. 1857

Arne Nilsen f. 1860 d. 1861

Arne Nilsen f. 1862

Nils Nilsen f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1876 til 1897

 

Knut Kittelsen Kleve f. 1844 fra Nissedal giftet seg i Nordre Land i 1873 med Karen Matea Gulbrandsdatter f. 1848 fra Nordre Land. De døpte et barn bosatt der i 1874. De kom så til Siljan der Knut nevnes som skogsbetjent på Eidet u/Moholt i 1875 tellingen. De ble bosatt på skogfogd/bestyrerboligen på Austad og døpte barn der fra 1876. Knut ble skogfogd i 1879. Karen Matea døde på Austad i 1894 og Knut var skogfogd frem til 1897. Han var i 1900 og 1910 gift på nytt og bosatt på Dale i Drangedal. I 1900 var han landmåler og i 1910 nevnes han som kjøpmann.

 

Barn:

Klara Marie Knutsdatter f. 1874

Karl Johannes Knutsen f. 1876

Gustav Bernard Knutsen f. 1878

Alfred Laurits Knutsen f. 1880

Birgitte Laurentse Knutsdatter f. 1883 d. 1889

Halvdan Nikolay Knutsen f. 1885 d. 1886

Halvdan Nikolay Knutsen f. 1886 d. 1886

Helga Otilie Knutsdatter f. 1887 d. 1892

 

Familieark

 

 

Fra 1891 ble skogsbetjentsgården utskilt fra Austad Bnr.3 som Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17.

 

 

 

 

 

Brukerpart 2 - Løpenummer 553b – senere løpenummer 553c – senere Bnr.3

 

Senere adresse Austadveien 558

 

 

Det som hadde vært løpenummer 553a og 553b ble i 1891, sammen med Austad (halvdelen av pladsen Riset) Bnr.5, sammenføyd som et bruk som Austad Bnr.3:

Austad (en del av indmarken) Bnr.2 og Austad (halvdelen av pladsen Riset) Bnr.5 ble i 1891 sammenføyd med Austad/en del av indmarken Bnr.3. Tinglyst 15.07.1891

 

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/en del av indmarken Bnr.3 den 16.06.1891, hvorved utskilt Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17, Austad Bnr.3 som Mathis Evensen bruker, Austad/Riset Bnr.19, Austad Bnr.18. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Austad/Nordre Bnr.3 fra Treschow til Hans Larsen for 3500 kr. Selger forbeholdt seg rett til tømmerlegger, driftsveier, vand og strandrett og jaktrett osv. Datert 20.07.1893, tinglyst 01.08.1893

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Nordre Bnr.3 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/en parsell Bnr.22. Datert 10.06.1911, tinglyst 12.07.1911

Skjøte på Austad/Nordre Bnr.3 fra Hans Larsen Austad til Jacob H Austad for kr. 7500, hvorav for løsøre kr. 1000. Datert 04.11.1938

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.3 - Austad - eier/bruker Hans Larsen

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.3 - Austad nordre - 1 mark 05 øre - Jakob H. Austad

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra før 1838 til 1849

 

Peder Jonsen f. 1796 var sønn av Jon Pedersen og Inger Pedersdatter. Det var to brukere på løpenummer 553 i 1838. Peder brukte den ene og hans mor og hans stefar, Nils Nilsen, den andre. Peder døde i 1849. Han tok sitt eget liv.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1850 til 1877

 

Jacob Nilsen f. 1825 var sønn av Nils Svendsen Austad. Jacob giftet seg i 1851 med Amborg Marie Jacobsdatter f. 1827 fra Oklungen i Eidanger. De ble bosatt på Austad der Jacob var leilending på en av delene på Auestad (nordre) - løpenummer 553. Jacob døde der i 1877.

 

Barn:

Nils Jacob Jacobsen f. 1854

Gunhild Marie Jacobsdatter f. 1856

Karen Anne Jacobsdatter f. 1859 d. 1950

Sina Julia Jacobsdatter f. 1863 d. 1955

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1877 til 1893

 

Mathis Evensen f. 1833 fra Lardal giftet seg 1. gang i Lardal i 1861 med Ingeborg Gulliksdatter f. 1827 fra Lardal. De ble bosatt på Helgelandsmoen i Lardal og Ingeborg døde på der i 1870. Mathis giftet seg på nytt i 1872 med Anne Helene Olsdatter f. 1845. Hun kom også fra Lardal. Mathis ble eier og bruker på Helgelandsmoen etter sin far fra 1873 til 1876. De kom til Siljan og døpte barn bosatt på Austad fra 1879 til 1891. Mathis kjøpte i 1898 plassen Strand u/Søndre Hannevold i Lardal av sin svigerfar, Ole Halvorsen. Mathis døde der i 1913.

 

Mathis Evensen og Ingeborg Gulliksdatter sine barn:

Emilie Mathisdatter f. 1862

Gullik Mathisen f. 1863

Maren Kirstine Mathisdatter f. 1866

Even Mathiesen f. 1869

 

Mathis Evensen og Anne Helene Olsdatter sine barn:

Johan Mathisen f. 1872

Martin Mathisen f. 1873

Olaf Mathisen f. 1875

Anton Mathisen f. 1877

Magna Karoline Mathisdatter f. 1879

Hella Marie Mathisdatter f. 1881 d. 1914

Kristian Mathisen f. 1882 d. 1969

Bredine Mathisdatter f. 1885

Edvard Mathisen f. 1887

Anna Mathisdatter f. 1889

Gustav Mathisen f. 1891

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1938 (Hans døde i 1956)

 

Hans Laurits Larsen f. 1864 fra Gonsholt Søndre giftet seg i 1888 med Julia Martinsdatter f. 1863 som også kom fra Gonsholt Søndre. De døpte barn bosatt på Gonsholt i 1888 og 1890. I 1893 kjøpte Hans gården Austad/Nordre Bnr.3 fra Treschow og familien ble bosatt der. Vi ser at hans foreldre er bosatt hos dem både i 1900 og 1910. (Hans far døde der i 1912 og hans mor i 1917.) I 1911 skilt de ut eiendommen Austad/en parsell Bnr.22. De solgte i 1938 gården Austad/Nordre Bnr.3 til sønnen Jacob. Hans døde i 1956.

 

Barn:

Lars Martinius Hansen f. 1888 d. 1960

Martin Johan Hansen f. 1890

Kristian Hansen f. 1893

Berta Hansdatter f. 1895 d. 1990

Hans Jacob Hansen f. 1898

Olava Hansdatter f. 1901 d. 1975

Jacob Hansen f. 1903

Edvard Hansen f. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1938

 

Jacob Hansen f. 1903 var sønn av overnevnte Hans Laurits Larsen. Jacob overtok Austad/Nordre Bnr.3 etter sine foreldre i 1938. Jacob var ugift.

 

Se under hans far

 

 

 

 

 

 

Del 2 – løpenummer 554(b) – senere Bnr.7 (Søndre/Opstua)

 

Senere adresse Austadveien 583

 

 

Matrikkelen 1838

Ouestad matrikkelnr.183 (gammelt matrikkelnummer 140)

Løpenummer 554 - Ouestad - skyld 1 huder 8 ¼ skinn - oppsitter Svend Nielsen  

 

 

Austad/Søndre – løpenummer 554

Skylddeling avholdt på Austad - løpenummer 554 den 18.09.1873, hvorved utskilt Austad/indmarken – løpenummer 554b – senere Bnr.7, Austad (halvdelen av pladsen Riset) – løpenummer 554e – senere Bnr.5 og Austad/Stranden – løpnummer 554d – senere Bnr.8. Den i gjenværende delen ble Austad/Skogen - løpenummer 554(a) – senere Bnr.6. Tinglyst 01.11.1873

 

 

Austad/Søndre (innmarken) – løpenummer 554b – senere Bnr.7

 

Skylddeling avholdt på Austad/indmarken Bnr.7 den 15.07.1891, hvorved utskilt Austad Bnr.16. (Gården delt i to deler) Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Austad/Søndre Bnr.7 fra Treschow til Peder Nielsen for kr. 3700, hvorav med forbeholt og driftsveier, strandrett, jagtrett osv. Datert 17.06.1893, tinglyst 01.07.1893

Skjøte på Austad/Søndre Bnr.7 fra Peder Nielsen Austads eneste og myndige arvinger ifølge attest til Ole Pedersen Austad for kr. 4000, hvorav for løsøre kr. 2500 med forbeholt for fri kost, klær, og pleie samt husvær på dette bruket for livstid for Maren Nilsen Austad osv. Datert 30.12.1920, tinglyst 12.01.1921

Kontrakt fra Ole P Austad til Austad bedehus for kr. 50 på et jordstykke med gjerdeplikt for kjøper. Dokumentet er kalt kjøpekontrakt. Datert 11.04.1921, tinglyst 18.05.1921

Skylddeling avholdt på Austad/Søndre Bnr.7 den 12.11.1921, hvorved til Ytre Siljan Kristelige forening utskilt Austad/bedehus Bnr.26. Tinglyst 26.11.1921

Skylddeling avholdt på Austad/Søndre Bnr.7 den 02.12.1922, hvorved utskilt til Edvin Andersen eiendommen Austad/Vestlund Bnr.27. Tinglyst 17.01.1923

Skjøte på Austad/Søndre Bnr.7 og Austad/Blekevolden Bnr.33 fra Ole P Austad f. 11.09.1884 til sønnen Peder Austad f. 16.09.1922 for kr. 15 000, hvorav for løsøre kr. 8000. Datert 31.12.1953

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.7– Austad Søndre (indmarken) – eier/bruker Peder Nilsen

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.7 - Austad søndre (innmark) - 1 mark 61 øre - Ole Pedersen Austad

 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1798 til 1842 (Maren 1854)

 

Svend Nilsen f. 1776 var sønn av Nils Svendsen Austad/Viken. Svend overtok som bruker på en fjerdepart av Austad i 1798. Han giftet seg i 1801 med Maren Isaksdatter f. 1778 fra Kløverød. De bodde på Austad livet ut. Svend døde der i 1842 og Maren i 1854.

 

Se Austad før 1814

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1825 til 1879

 

Nils Svendsen f. 1802 var sønn av overnevnte Svend Nilsen. Nils giftet seg i 1825 med Gunhild Jonsdatter f. 1801 fra Austad. De ble bosatt på Austad der Nils overtok som leilending på Austad løpenummer 554 etter sin far. Nils døde på Austad i 1872. Gunhild døde der i 1879.

 

Barn:

Jacob Nilsen f. 1825 d. 1877

Anne Helvig Nilsdatter f. 1827 d. 1844

Svend Nilsen f. 1830 d. 1862

Maren Nilsdatter f. 1832 d. 1881

Peder Nilsen f. 1835 d. 1920

John Nilsen f. 1837 d. 1859

Inger Nilsdatter f. 1840 d. 1903

Ingeborg Nilsdatter f. 1843 d. 1914

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1857 til 1862

 

Svend Nilsen f. 1830 var sønn av overnevnte Nils Svendsen. Svend giftet seg i 1857 med Maren Pernille Olsdatter f. 1831 fra Moholt. De ble nok bosatt hos hans foreldre på Austad. De døpte barn bosatt på Austad fra 1858 til 1860. Svend døde på Austad i 1862. Maren Pernille giftet seg på nytt i 1863 med Ole Andersen på Dåpan u/Kiste.

 

Barn:

Ole Nikolai Svendsen f. 1858 d. 1917

Anders Svendsen f. 1860 d. 1862

Anne Helvig Svendsdatter f. 1860 d. 1946

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra før ca 1872 til 1920 (Maren bodde der videre.)

 

Peder Nilsen f. 1835 var sønn av overnevnte Nils Svendsen. Peder hadde overtatt som leilending etter sin far i 1875. Faren døde jo i 1872 og Peder overtok nok da ansvaret for gården. Peder ble gift i 1880 med Maren Kirstine Olsdatter f. 1847 fra Lardal. De ble bosatt på Austad og i 1893 ble de selveiere på Austad Bnr.7. De kjøpte dette året gården av Treschow. Peder døde på Austad i 1920. Austad/Søndre Bnr.7 ble samme året solgt til sønnen Ole mot at moren Maren Kirstine fikk fritt opphold. Hun døde i 1931.

 

Barn:

Nils Pedersen f. 1881

Karen Gunelia Pedersdatter f. 1882

Ole Pedersen f. 1884 d. 1974

Jacob Pedersen f. 1891 d. 1911

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1920 til 1954 (Ole døde i 1974)

 

Ole Pedersen f. 1884 var sønn av overnevnte Peder Nilsen. Ole giftet seg i 1884 med Hilda Marie Mathisdatter f. 1890. De ble bosatt på Austad Bnr.7. Hans far døde der i 1920. Samme året ble Austad/Søndre Bnr.7 solgt til Ole, mot at moren Hilda Marie fikk fritt opphold. Sønnen Peder overtok gården på Austad i 1954. Hilde Marie døde i 1959 og Ole døde i 1974.

 

Barn:

Magnhild Austad f. 1919 d. 2004

Peder Austad f. 1922 d. 1987

Hella Marie Austad f. 1926 d. 2012

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1954

 

Peder Austad f. 1922 var sønn av overnevnte Ole Pedersen. Peder overtok gården på Austad etter foreldrene i 1954.

 

Se under hans foreldre

 

 

 

 

 

Del 3 - løpenummer 555

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1783 til 1826 (Maren til 1832)

 

Lars Arvesen f. 1757 var sønn av Arve Gulliksen Austad. Lars giftet seg i 1783 med Maren Olsen f. 1763 fra Øverbø. De ble bosatt på Austad. Lars overtok der en del av brukerparten som hans far delte i 1790. Hans far overdro en del til Lars og en til hans bror Ole. Lars døde på Austad i 1826 og Maren i 1832.

 

Se Austad før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1814 til 1825

 

Nils Larsen f. 1792 var sønn av overnevnte Lars Arvesen. Nils giftet seg i 1814 med Helvig Jacobsdatter f. 1797 fra Røsholt i Lardal. De ble bosatt hos hans foreldre på Austad. Nils døde på der i 1825. Helvig giftet seg 2. gang i 1826 med enkemannen Solve Hansen Høiseth.

 

Barn:

Jacob Nilsen f. 1815 d. 1895

Arne Nilsen f. 1816

Lars Nilsen f. 1818 d. 1824

Knut Nilsen f. 1821 d. 1884

Ole Nilsen f. 1823 d. 1911

 

Familieark

 

 

 

 

Brukerpart 1 - løpenummer 555a – senere Bnr.9 – Opstua

 

Senere adresse Austadveien 585

 

Matrikkelen 1838

Ouestad matrikkelnr.183 (gammelt matrikkelnummer 140)

Løpenummer 555a - Ouestad - skyld 10 1/8 skinn - oppsitter Ole Larsen  

 

Austad løpenummer 555 ble i 1825 delt i to deler.

 

Austad – løpnummer 555a – senere Bnr.9

Skjøte på Austad – løpnummer 555a fra Lars Arvesen til sønnen Ole Larsen for 300 spd. Datert 06.06.1825, tinglyst 06.07.1825

Festebrev på en del av Austad – løpnummer 555(a), (plassen på Gorningøya) fra Lars Arvesen og Ole Larsen til Helge Helgesen, hustru og barn osv. Datert 02.05.1825, tinglyst 05.04.1826

Forlig mellom eierne av grevskapet i Laurvig samt Ole Olsen, Ole Larsen, Jacob Nielsen og Ole Arvesen angående utskiftningen av gaarden Austad, indgaaet 12.09.1843, tinglyst 11.01.1845

Utbytningsforretning over skogen til gaarden Austad mellom eieren grev Ahlfeldt samt Lars og Ole Arvesønner, avholdt 15-18.11.1790, tinglyst18.07.1861

Skjøte på Austad – løpnummer 555a – senere Bnr.9 fra Ole Larsen til Lars Olsen. Datert 16.06.1863, tinglyst 29.08.1863

Skjøte på Austad – løpnummer 555a – senere Bnr.9 fra Lars Olsen Austad til F W Treschow for 5000 spd. Datert 13.07.1873, tinglyst 21.07.1873

Odelskjøte på Austad – løpnummer 555a – senere Bnr.9 fra F W Treschow (y/oversakfører Bacher) til Jacob Olsen Austad for 1900 spd. Datert og tinglyst 20.09.1875

Skjøte på Austad – løpnummer 555a – senere Bnr.9 fra Jacob Olsen Austad til Erik Hansen Aaklungen for kr. 4000. Datert 25.06.1881, tinglyst 01.07.1881

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.9 den 27.04.1893, hvorved utskilt en anpart av Austad/Gorningøen Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.9 den 18.09.1909, hvorved utskilt Austad/Skog Bnr.21. Tinglyst 17.11.1909

Skjøte på Austad Bnr.9 fra Erik Hansen Austad og hustrus samtlige og myndige arvinger ifølge attest til Nils J Eriksen Austad for kr. 14 375. Datert 18.06.1910, tinglyst 25.06.1910

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.9 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/Kistefossene Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Forpaktningskontrakt på Austad Bnr.9 fra Nils Austad til Torgeir Sjernen, untagen frukthagen, for 3 år fra 20.11.1947 å regne osv.

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.9 – Austad – eier/bruker Erik Hansen

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.9 – Austad - 3 mark 84 øre - Nils J. Eriksen Austad 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1825 til 1871 (Berte til 1881)

 

Ole Larsen f. 1800 var sønn av Lars Arvesen Austad. I 1825 så delte hans far denne brukerparten i to og solgte en del til Ole og en del til hans bror Jacob. Ole kjøpte Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9. Ole giftet seg i 1825 med Berte Jacobsdatter f. 1805 fra Lardal. De ble bosatt på Austad - løpnummer 555a. Ole solgte i 1863 gården til sønnen Lars. I 1865 var han og kona Berte føderådsfolk hos sønnen Lars på Austad. Ole døde der i 1871 og Berte døde i 1881.

 

Barn:

Ingeborg Maria Olsdatter f. 1826 d. 1827

Lars Olsen f. 1828 d. 1890

Maren Kirstine Olsdatter f. 1829

Jacob Olsen f. 1832

Ingeborg Olsdatter f. 1834 d. 1893

Karen Olsdatter f. 1837 d. 1864

Anne Helvig Olsdatter f. 1839 d. 1839

Anne Helvig Olsdatter f. 1841 d. 1847

Berte Marie Olsdatter f. 1844

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1863 til 1873

 

Lars Olsen f. 1828 var sønn av overnevnte Lars Olsen Austad. Lars giftet seg i 1863 med Anne Helvig Danielsdatter f. 1833 fra Kiste. Samme året kjøpte Lars gården Austad - løpnummer 555a av sin far. Lars solgte i 1873 gården på Austad til Treschow.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1874 til ca 1881

 

Nils Alfsen f. 1833 fra Moen u/Island giftet seg i 1857 med Maren Knutsdatter f. 1833 fra Gonsholt Nordre. De døpte samme året et barn bosatt på Rønningen u/Austad. Familien flyttet til Larvik i 1871, men i 1874 flyttet de tilbake til Siljan. Nils ble forpaktere på Austad - løpnummer 555a. De kan ha bodde der til den ble solgt i 1881. Familien flyttet til Lardal i 1887.

 

Barn:

Anders Kristian Nilsen f. 1857

Anne Gunelia Nilsdatter f. 1860 d. 1861

Anne Gunelia Nilsdatter f. 1863 d. 1949

Johan Petter Nilsen f. 1866

Nils Magnus Nilsen f. 1873 d. 1958

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1875 

 

Hans Halvorsen f. 1844 og Åste Thorsdatter f. 1836 fra Lunde var losjerende hos Nils Alfsen på Austad i 1875. Hans var skogsarbeider.

 

Barn:

Thor Hansen f. 1871

Marie Hansdatter f. 1873

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1875 til 1881

 

Lars Olsen solgte i 1873 gården Austad - løpnummer 555a til Treschow. I 1875 kjøpte Jacob Olsen f. 1832 gården tilbake på odel. Han var bror til Lars Olsen. Jacob bodde på Bergan i Lardal. Jacob solgte i 1881 gården til sin søster Ingeborg Olsdatter og hennes mann Erik Hansen. (Nils Alfsen forpaktet nok gården til den ble solgt til 1881)

 

Se under deres far Ole Larsen Austad

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1881 til 1910

 

Erik Hansen f. 1839 fra Oklungen i Eidanger giftet seg i Siljan i 1859 med Ingeborg Olsdatter f. 1834. Hun var datter av overnevnte Ole Larsen Austad. Erik fikk bygsel fra Treschow på den gårdparten av Oklungen som hans far hadde bygslet. De flyttet til Siljan med 5 barn i 1878. Hans kone Ingeborg Olsdatters bror, Lars Olsen, solgte gården Austad - løpnummer 555a til Treschow i 1873. I 1875 kjøpte deres bror, Jacob Olsen, gården tilbake på odel. Jacob Olsen solgte den igjen i 1881 til søsteren Ingeborg og hennes mann. Ingeborg døde i 1893. I 1900 bodde Erik på Austad som enkemann sammen med sin sønn Nils. Erik døde på Austad i 1908. I 1910 solgte arvingene etter Erik og Ingeborg gården Austad Bnr.9 til deres sønn Nils.

 

Barn:

Ole Eriksen f. 1860 d. 1956

Hans Edvard Eriksen f. 1863

Gunder Kristian Eriksen f. 1865 d. 1957

Nils Jacob Eriksen f. 1869 d. 1961

Lars Johan Eriksen f. 1873

Bernard Martinius Eriksen f. 1875 d. 1910

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra ca 1881 til 1922

 

Johanne Toveline Hansdatter f. 1843 var søster til overnevnte Erik Hansen fra Oklungen. Hun kom til Siljan som tjenestejente i 1876. I 1900 var hun tjenestejente hos sin bror Erik Hansen på Austad. I 1910 var hun også bosatt på gården og var da husbestyrer for sin nevø, undernevnte, Nils Jacob Eriksen. Hun døde der i 1922.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere/ her fra 1910 til 1961

 

Nils Jacob Eriksen f. 1869 var sønn av overnevnte Erik Hansen. I 1910 solgte arvingene etter hans foreldre gården Austad Bnr.9 til Nils. Nils skilte i 1911 ut Austad Bnr.22. I 1933 kjøpte han tre eiendommer på auksjon som han solgte.

I Norske gårdsbruk 1955 nevnes Otto Stangeland som forpakter på Austad Bnr.9. Det er uvisst hvor lenge han forpaktet den. I 1957 forpaktet Nils Jacob bort Austad Bnr.9 til Torgeir Sjernen. Nils døde ugift i Siljan i 1961.

 

Se under hans far

 

 

 

Forpakter her rundt 1956

 

Otto Stangeland f. 1916 og Karen Grødland nevnes som forpaktere på Austad Bnr.9 i Norske gårdsbruk 1955. Uvisst hvor lenge de var der. (Gården ble forpaktet av en annen i 1957.)

 

Barn:

Johan Stangeland f. 1939

Alf Stangeland f. 1943

Elna Stangeland f. 1950

 

Familieark

 

 

Forpakter her fra 1957

 

En Torgeir Stjernen forpaktet gården fra 1957 ifølge Bakken.

 

Se under Nils Jacob Eriksen

 

 

 

 

Brukerpart 2 - løpenummer 555b – senere Bnr.10 (Nistua)

 

Senere adresse Austadveien 591

 

 

Matrikkelen 1838

Ouestad matrikkelnr.183 (gammelt matrikkelnummer 140)

Løpenummer 555b - Ouestad - skyld 10 1/8 skinn - oppsitter Jacob Nielsen   

 

 

Austad løpenummer 555 ble i 1825 delt i to deler. 

Austad – løpnummer 555b – senere Bnr.10

Skjøte på Austad – løpnummer 555b fra Lars Arvesen til Jacob Nielsen for 300 spd. Datert 21.06.1825, tinglyst 06.07.1825

Forlig mellom eierne av grevskapet i Laurvig samt Ole Olsen, Ole Larsen, Jacob Nielsen og Ole Arvesen angående utskiftningen av gaarden Austad, indgaaet 12.09.1843, tinglyst 11.01.1845

Utbytningsforretning over skogen til gaarden Austad mellom eieren grev Ahlfeldt samt Lars og Ole Arvesønner, avholdt 15-18.11.1790, tinglyst18.07.1861

Skjøte på Austad – løpnummer 555b – senere Bnr.10 fra Jacob Nielsen til Gregorius Knudsen for 900 spd. Datert 12.10.1864, tinglyst 17.10.1864

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.10 den 27.04.1893, hvorved utskilt en anpart av Austad/Gorningøen Bnr.20. Tinglyst 03.07.1893

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.10 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/en parsell Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Skjøte på Austad Bnr.10 og Austad Bnr.23 fra Gregorius Knudsen Austad til Jacob G Austad for kr. 20 000, hvorav for løsøre kr. 8000. Datert 22.11.1926, tinglyst 15.12.1926

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.10 den 30.04.1946, hvorved utskilt Austad/Stenstad Bnr.32.

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.10 den 17.09.1952, hvorved utskilt eiendommen Austad/Hygga Bnr.38.

Skjøte på Austad Bnr.10 og Austad/Skolejordet Bnr.23 fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Hjalmar Norheim f. 28.02.1927 for kr. 100 000. Datert 09.01.1954

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.10 – Austad – eier/bruker Gregorius Knudsen

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.10 – Austad - 4 mark 33 øre - Jakob G. Austad 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1825 til 1864 (Marte døde i 1885 og Jacob døde i 1895)

 

Jacob Nilsen f. 1815 fra Austad kjøpte i 1825 gården Austad – løpnummer 555b – senere Bnr.10 av sin farfar Lars Arvesen Austad. Jacob giftet seg i 1835 med Marte Andersdatter f. 1814 fra Kiste. Jacob sin nevø Gregorius Knudsen, sønn av Jacob bror Knut Nilsen, var bosatt hos dem som en pleiesønn. (Jacob og Marte fikk ingen egne barn.) I 1864 solgte de gården til pleiesønnen/nevøen Gregorius Knudsen. De bodde videre hos Gregorius på Austad. Marte døde der i 1885. Jacob døde der som føderådsmann i 1895.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1864 til 1926 (Gregorius døde i 1940)

 

Gregorius Knutsen f. 1849 var født i Gjerpen. Hans far, Knut Nilsen, var bror til overnevnte Jacob Nilsen. Gregorius bodde hos Jacob Nilsen som en pleiesønn. Jacob og hans kone fikk ingen egne barn. I 1864 solgte de gården på Austad til pleiesønnen/nevøen Gregorius Knudsen. Gregorius giftet seg i 1876 med Ingeborg Karine Jacobsdatter f. 1844 fra Kiste. De bodde videre på gården. I 1911 skilte de ut eiendommen Austad/en parsell Bnr.22 som de makeskiftet mot Treschows eiendom Austad/Skolejordet Bnr.23. Ingeborg Karine døde i 1916. I 1926 solgte Gregorius gården Austad Bnr.10 og eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 til sønnen Jacob. Gregorius døde i 1940.

 

Barn:

Knut Gregoriusen f. 1877 d. 1942

Hilda Marie Gregoriusdatter f. 1879

Maren Sofie Gregoriusdatter f. 1882

Jacob Gregoriusen f. 1885 d. 1965

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1926 til 1954

 

Jacob Gregoriusen f. 1885 var sønn av overnevnte Gregorius Knutsen Austad. Jacob kjøpte i 1926 gården Austad Bnr.10 og eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 av sin far. Jacob var ugift og forpaktet rundt 1950 bort gårdene til Hjalmar Norheim, som senere kjøpte den. Jacob skilte ut eiendommene Austad/Stenstad Bnr.32 og Austad/Hygga Bnr.38 som han solgte. Han solgte gården Austad Bnr.10 og eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 til Hjalmar Norheim i 1954. Jacob døde i 1965.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra ca 1950

 

Hjalmar Norheim f. 1927 fra Rogaland forpaktet gården Austad Gnr.29 Bnr.10 og Bnr.23, av Jacob Gregoriusen. Ut fra hans alder var vel dette da rundt 1950. Hjalmar giftet seg i Siljan i 1952 med Hella Marie Austad f. 1926 fra Austad. Jacob Gregoriusen solgte gården Austad Bnr.10 og eiendommen Austad/Skolejordet Bnr.23 til Hjalmar Norheim i 1954. Sønnen Arild overtok gården i 1988. Hjalmar døde i 1997. Hella Marie døde i 2012.

 

Barn:

Steinar Norheim f. 1952

Arild Norheim f. 1953

Kari Hilde Norheim f. 19957

 

Familieark

 

 

 

 

Del 4 - løpenummer 556(b) – senere Bnr.12 (Framstua)

 

Senere adresse Austadveien 581

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1789 til 1827 (Ingeborg til 1834)

 

Ole Arvesen f. 1760 var sønn av Arve Gulliksen Austad. Ole giftet seg i 1789 med Ingeborg Simensdatter f. 1768 fra Moholt. De ble bosatt på Austad. Ole kjøpte 1 hud 8 ¼ skinn i Austad og 3 skinn (Austad løpenummer 556) av sin far. Ole døde på Austad i 1827. Ingeborg døde der i 1834.

 

Se Austad før 1814

 

 

Skifte efter Ole Arvesen hvorved Austad – løpnummer 556 er utlagt sønnen Ole Olsen. Datert 29.10.1828, tinglyst 19.01.1829

 

Matrikkelen 1838

Ouestad matrikkelnr.183 (gammelt matrikkelnummer 140)

Løpenummer 556 - Ouestad - skyld 1 huder 8 ¼ skinn - oppsitter Ole Olsen  

 

 

Ole Arvesen skilte i 1866 ut skogen fra Austad – løpnummer 556:

Skylddeling avholdt på Austad – løpnummer 556 den 18.10.1866, hvorved utskilt Austad/skog – løpnummer 556a – senere Bnr.11. Den igjenværende delen ble Austad – løpnummer 556b – senere Bnr.12. Tinglyst 06.11.1866

 

Austad – løpnummer 556 (b) – senere Bnr.12:

Skjøte på Austad – løpnummer 556b – senere Bnr.12 fra Ole Olsen til sønnen Arve Olsen. Datert 02.11.1866, tinglyst 06.11.1866

Skylddelingsforretning avholdt på Austad – løpnummer 556b – senere Bnr.12 den 17.09.1878, hvorved utskilt Austad/skolejord Bnr.13. Tinglyst 19.09.1878

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 27.04.1893, hvorved en parsell av dette bruk et tillagt Austad/Gorningøen Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

Skjøte på Austad Bnr.12 og Austad Bnr.14 fra Arve Olsens i uskiftet bo hendsiddende enke (bevilling tl. 14.09.1907) til Martinius Arvensen Austad for kr. 11 500. Datert 29.08.1907, tinglyst 04.09.1907

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 10.06.1911, hvorved en parsell av dette bruk et tillagt Austad/Kistefossene Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 07.06.1917, hvorved til Ole Arvesen er utskilt eiendommen Austad/Vang Bnr.24. Tinglyst 12.01.1918

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 21.02.1925, hvorved utskilt en parsell Austad/Myrskau Bnr.28. Tinglyst 28.02.1925

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.12 – Austad – eier/bruker Maren Ingebretsdatter

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.12 – Austad - 4 mark 12 øre - Martinius Arvesen Austad 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1821 til 1866 (Ole døde i 1867)

 

Helvig Larsdatter f. 1798 fra Høiseth giftet seg 1. gang i 1821 med Arve Olsen f. 1791. Han var sønn av overnevnte Ole Arvesen og ble bosatt på Austad. Arve døde på der alt i 1825. Helvig giftet seg på nytt i 1827 med hans bror Ole Olsen f. 1800. De bodde videre på Austad. Ole overtok i 1829 gården Austad - løpnummer 556 etter skifte etter hans far. Helvig døde på Austad i 1861. I 1865 ser vi at Ole drev gården ved hjelp av barn/stesønn. Han skilte i 1866 ut skogen fra Austad - løpnummer 556. Ole solgte i 1866 Austad - løpnummer 556b - senere Bnr.12 til sønnen Arve. Ole døde på Austad i 1867.

 

Helvig Larsdatter og Arve Olsen sine barn:

Ingeborg Arvesdatter f. 1822 d. 1898

Ole Arvesen f. 1824 d. 1897

 

Helvig Larsdatter og Ole Olsen sine barn:

Anne Helvig Olsdatter f. 1828 d. 1907

Maren Olsdatter f. 1830 d. 1898

Gunhild Marie Olsdatter f. 1833 d. 1837

Arve Olsen f. 1835 d. 1878

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1865 til 1878 (Maren til 1929)

 

Arve Olsen f. 1835 var sønn av overnevnte Ole Olsen Austad. Arve ble far til en uekte sønn i 1862. Barnets mor var Karen Olsdatter f. 1837 fra Moholt. Hun flyttet senere til Gjerpen med denne sønnen. Arve giftet seg i 1865 med Maren Ingebretsdatter f. 1840 fra Torsholt. De ble bosatt på Austad og bodde der med hans far i 1865. Arve kjøpte i 1866 gården Austad - løpnummer 556b - senere Bnr.12 av faren. Arve døde på Austad i 1878. Maren satt som eier av gården på Austad etter at hennes mann døde i 1878. Hun skilte ut to eiendommer, Austad/skolejord Bnr.13 og Austad Bnr.20, fra gården i henholdsvis 1878 og 1893. I 1891 bodde hun der med flere barn. I 1900 bodde hun som enke på gården sammen med sine sønnene Edvard og Martinius. I 1907 ble gården på Austad solgt til sønnen Martinius. Maren bodde der hos sønnen Martinius i 1910. Hun døde på Austad i 1929.

 

Arve Olsen og Karen Olsdatter sitt uekte barn:

Hans Olaf Arvesen f. 1862

 

Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter sine barn:

Ole Arvesen f. 1866 d. 1943

Edvard Arvesen f. 1868 d. 1940

Hans Arvesen f. 1870 d. 1958

Tilla Karoline Arvesdatter f. 1872 d. 1890

Hilda Marie Arvesdatter f. 1873 d. 1875

Hilda Marie Arvesdatter f. 1875

Martinius Arvesen f. 1876 d. 1959

Anton Arvesen f. 1876

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her (I et eget hus, landhandel, på Bnr.12) fra ca 1900 til 1943 (Anne Bertine til 1947)

 

Ole Arvesen f. 1866 var sønn av overnevnte Arve Olsen. Ole giftet seg i 1892 med Anna Bertine Trulsdatter f. 1871 fra Tjølling. De døpte et barn i 1893 bosatt på Naphaug og i 1894 kjøpte de Naphaug Bnr.12 av Treschow. (Naphaug Nordstua Bnr.14 hadde i 1891 blitt sammenføyd med Naphaug Søstua Bnr.12 og det ble da bare et bruk på Naphaug.) I 1898 døpte de et barn bosatt på Gonsholt. Ole nevnes da som landhandler. I 1900 bodde familien på Austad Bnr.12. De drev landhandel og meieri. I 1904 solgte de Naphaug Søndre til Hans Nilsen. (Hans bodde der med familien allerede i 1900) De nevnes på Austad også i 1910. Da drev Ole og hans kone fortsatt landhandel, men han arbeidet også i skogen. De hadde flere i huset som var bortsatt til forpleining enten av egne midler eller de var fattigunderstøttet. Det stod da et de bodde i et umatrikulert hus. Dette var nok da et hus på grunnen til Austad Bnr.12. Eiendommen Austad/Vang Bnr.24 ble i 1917 utskilt fra Austad Bnr.12 og solgte fra Martinius Austad til hans bror Ole Austad. Ole døde i 1943 og Anne Bertine i 1947. Sønnen Arve arvet Austad/Vang Bnr.24 og solgte eiendommen i 1960.

 

Barn:

Arve Olsen f. 1893 d. 1969

Trygve Olsen d. 1898 d. 1955

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1907 til 1959

 

Martinius Arvesen f. 1876 var sønn av overnevnte Arve Olsen. I 1907 ble gården Austad Bnr.12 og eiendommen Austad Bnr.14 solgt til Martinius fra hans mor og arvingene. Han skilte ut tre eiendommer fra Austad Bnr.12. I Norske Gårdsbruk 1955 står det at gården Austad (Framstua) (Bnr.12 og Bnr.14) var eid av Martinius Austad, men at den var forpaktet av Bjarne Eriksen. Martinius døde ugift i Siljan i 1959.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1910/1912

 

Hanna Arnesen f. ca 1840 i Skien bodde hos overnevnte Ole Arvesen i 1910. Hun var bortsatt på forpleining som det stod i tellingen. Hun døde der i 1912 og nevnes da som ugift og sindsyk. Hun ble gravlagt i Skien.

 

Familieark

 

 

 

Forpakter her rundt 1950

 

Bjarne Eriksen f. 1916 fra Gjerpen giftet seg med Ingrid Laurine Kvisla f. 1919 fra Kvisla. I Norske Gårdsbruk 1955 står det at gården Austad (Framstua) (Bnr.12 og Bnr.14) var eid av Martinius Austad, men at den var forpaktet av Bjarne Eriksen f. 1916. Bjarne kjøpte i 1960 eiendommen Austad/Vang Bnr.24 av Arve Austad. Ingrid Laurine døde i Siljan i 1992. Bjarne døde der i 2000.

 

Barn:

Olav Eriksen f. 1945

Eva Eriksen f. 1959

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Austad:

 

 

 

Nevnt her i 1843

 

Helvig Knutsdatter f. ca 1816 døde som tjenestepike på Austad i 1843, 27 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1856

 

Kari Anundsdatter f. ca 1790 døde som enke på Austad i 1856, 66 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1859

 

Maren Olsdatter f. 1836 var datter av Ole Nilsen på Teie u/Kiste Søndre. Maren døde som pike på Austad i 1859.

 

Se under hennes far

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Karen Kirstine Arvesdatter f. 1854 var datter av Arve Kjellsen på Neset. Hun døde som pike på Austad i 1875.

 

Se under hennes far

 

 

 

Bosatt her fra i 1916

 

Ketil Halvorsen f. 1890 og Anna Birgitte Jacobsdatter f. 1886 var bosatt forpaktere på Austad da de døpte barn bosatt der i 1916. Han skrives som Ketil Halvorsen Sundbø.

 

Barn:

Synnøve Halvorsen f. 1916

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1918 til 1932

 

Ole Kristian Johannesen Øksenholt f. 1886 var født i Lardal, men foreldrene nevnes en periode på Løkka i Siljan. Han giftet seg i 1918 med Susanne Pauline Antonsen Kiste f. 1887 fra Kiste. De døpte barn bosatt på Austad, men i 1932 kjøpte de Gurholt/Svingen Bnr.25 av Albert Kiste.

 

Se Gurholt/Svingen