| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD

 


 

 

 

Ole Arvesen f. 1760 og Ingeborg Simensdatter f. 1768 sin familie.

 

 

 

Ole Arvesen, født 1760 på Austad i Siljan,[1] konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[2] død 01.01.1827 på Austad i Siljan, gravlagt 28.01.1827 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter på Austad.

 

Ole giftet seg i 1789.

 

Trol. 30/8-1789 i Sillien. Copul. 11/10-1789.

Uk. og Soldat, Ole Arves. Ouestad og P. Ingebor Simonsd. Moholt.

Caut: Jon Ouestad og Anders Moholt.

 

De ble bosatt på Austad. 

 

Hans far solgte i 1782 1 hud 8 1/4 skinn i Austad (Austad – løpnummer 556) samt 3 skinn i Vigen til sønnen Ole:

Skjøte fra Arve Gullichsen til Ole Arvesen på 1 huud 8 ¼ skinn i Austad og 3 skinn i Vigen for 300 rd. Datert 06.09.1782, tinglyst 07.09.1782

 

Han mor var bosatt hos dem i 1801.

 

Bosatt på Austad i 1801:

Ole Arvesen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 42 (alder)

Ingebor Simonsdatter k 1ste ægteskab Kone 32 (alder)

Arve Olsen m Deres børn 10 (alder)

Simon Olsen m Deres børn 8 (alder)

Gullich Olsen m Deres børn 4 (alder)

Ole Olsen m Deres børn 1 (alder)

Berthe Larsdatter k Enke 1ste gang Husbondens moder 79 (alder)

Jacob Hansen m Ugift Tjenestefolk Soldat 23 (alder)

John Larsen m Tjenestefolk 15 (alder)

Mari Helgesdatter k Tjenestefolk 22 (alder)

Ole døde på Austad i 1827.

 

Skifte efter Ole Arvesen hvorved Austad – løpnummer 556 er utlagt sønnen Ole Olsen. Datert 29.10.1828, tinglyst 19.01.1829

 

 

Gift 11.10.1789 i Siljan kirke,1,[4] med Ingeborg Simensdatter, født 1768 på Moholt i Siljan,[5] (datter av Simen Nilsen og Anne Olsdatter), døpt 21.08.1768 i Siljan kirke,5 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[6] død 31.10.1834 på Austad i Siljan, gravlagt 21.12.1834 på Siljan kirkegård.[7]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Moholt da hun giftet seg.

 

Ingeborg døde på Austad i 1834.

 

 

 

I.    Arve Olsen, født 1791 på Austad i Siljan,[8] døpt 14.02.1791 i Siljan kirke,8 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[9] død 05.05.1825 på Austad i Siljan, gravlagt 15.05.1825 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Ole Arvesen Ouestad og k. Ingebor Simonsdtr. - Arve

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. Ouestad 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Lars ibid 4. Kiel ibid 5. Lars Knudsen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Arve Olsen Ouestad 16".

 

       Arve giftet seg i 1821.

 

       Siljan - viet 30/9-1821

       Arve Olsen Auestad, 31. Gaardmand.

       Pigen Helvig Larsdatter Høyset, 23. Gaardmandsdatter.

       Forl: Kristen og Solve Præsteg.

 

 

       Gift 30.09.1821 i Siljan kirke,[11] med Helvig Larsdatter, født 1798 på Høgset i Siljan,[12] (datter av Lars Knutsen og Anna Olsdatter), døpt 09.09.1798 i Siljan kirke,12 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[13] død 25.08.1861 på Austad i Siljan, gravlagt 30.08.1861 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Helvig:

       Lars Knudsen Høysæt og Anna Olsdatter - Helvig

       Faddere: Ingebor Pedersdatter Øverbøe, Lisbeth Olsdatter ibid, Hans Olsen Høyset, Solve Olsen Øverbøe, Erich Olsen.

      

       Helvig giftet seg på nytt i 1826 med Ole Olsen Austad. Ole var bror til hennes første mann, Arve Olsen.

 

       Se Austad etter 1814

 

 

      

II.   Simon Olsen, født 1792 på Austad i Siljan,[15] døpt 12.08.1792 i Siljan kirke,15 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,9 død 15.12.1879 på Solverød i Siljan, gravlagt 23.12.1879 i Siljan.[16]

      

       Ole Arvesen Ouestad og k. Ingebor Simonsdtr. - Simon

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. ibid 2. Kisti Arvesdtr. ibid 3. Lars Arvesen 4. Kiel Arvesen 5. Nils Simonsen Moholt.

      

       Konfirmert som "Simon Olsen Ouestad 16".

 

      

       Gift 01.10.1820 i Siljan kirke, med Kirstine Abrahamsdatter, født 1789 på Solverød i Siljan,[17] (datter av Abraham Olsen og Marie Jacobsdatter), døpt 20.09.1789 i Siljan kirke,17 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,9 død 12.05.1840 på Solverød i Eidanger, gravlagt 28.05.1840 i Siljan.[18]

      

       Kirstine:

       Hun var enke etter Knud Johannesen f. 1790 fra Kiste Søndre som døde på Solverød i 1820. Han var sønn av Johannes Jonsen Kiste Søndre.

      

       Se Solverød etter 1814

 

 

 

III. NN Olsen, født 1794 på Austad i Siljan,[19] død 1794 på Austad i Siljan,[20] gravlagt 02.02.1794 på Siljan kirkegård.20

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1794 "Ole Ouestads kone efter dødfødde Drengebarn introdusert".

      

       Gravlagt som "Ole Ouestads dødf. D.B.".

      

 

 

IV. NN Olsen, født 1795 på Austad i Siljan,[21] død 1795 på Austad i Siljan,21 gravlagt 01.10.1795 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1795 "Ole Arvesen Ouestads kone efter dødfødt Drengeb. Introduseret".

      

       Gravlagt som "Ole Arves. Ouestads dødfødte D.B.".

      

 

 

V.   Gulich Olsen, født 1797 på Austad i Siljan,[23] døpt 26.02.1797 i Siljan kirke,23 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,[24] død 17.02.1855 på Prestegården i Siljan, gravlagt 25.02.1855 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Ole Arvesen Ouestad og Ingeborg Simonsdatter - Gulich

       Faddere: Ingeborg Jacobsdatter Kiste, Maren Helgesdatter Moholt, Niels Pedersen Kiste, Ole Solvesen Høyseth, Kiel Arvesen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Gullik Olsen Ouestad 16".

 

       Han giftet seg i 1826.

 

       Siljan - viet 18/6-1826

       Uk. Gullik Olsen Præstegaarden, 29. Gaardmand.

       Pigen Birthe Olsd. Højset, 26. Gaardmandsdatter.

       Forl: Christen Præstegaarden og Anders Kjølnæs.

 

       De døpte barn bosatt på Prestegården i Siljan, men kom til Glenna i Gjerpen. De må ha kommet tilbake til Siljan, for de døde begge på Prestegården i Siljan.

 

      

       Gift 18.06.1826 i Siljan kirke, med Berte Olsdatter, født 1800 på Høgset i Siljan,[26] (datter av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter), døpt 29.06.1800 i Siljan kirke,[27] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,13 død 22.05.1857 på Prestegården i Siljan, gravlagt 29.05.1857 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Se gamlegjerpen.no

 

       Se Prestegården etter 1814

 

 

      

VI. Anna Olsdatter, født 1799 på Austad i Siljan,[29] døpt 05.05.1799 i Siljan kirke,29 død 1799 på Austad i Siljan,[30] gravlagt 14.07.1799 på Siljan kirkegård.30

      

       Ole Arvesen Ouestad og Ingeborg Simensdatter - Anna

       Faddere: Maren Olsdatter Ouestad, Tharan Nielsdatter ibid, Lars Arvesen ibid, Kjel Arvesen ibid, Niels Simonsen Moeholt.

      

       Gravlagt som "Anna Olsdatter Questad 12 uger".

      

      

 

VII. Ole Olsen, født 1800 på Austad i Siljan,[31] døpt 02.11.1800 i Siljan kirke,31 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[32] død 14.06.1867 på Austad i Siljan, gravlagt 21.06.1867 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Ole Arvesen Ouestad og Ingeborg Simonsdatter - Ole

       Faddere: Lene Iversdtr. Moholt, Maren Helgesdtr. ibid, Lars Arvesen Ouestad, Kiel Arvesen Qvislen, Jacob Hansen Ouestad.

 

       Han giftet seg i 1827 med enken etter hans bror Arve.

 

       Siljan -viet 9/9-1827

       Uk. Ole Olsen Auestad, 27. Gaardmand.

       Enken Helvig Larsdatter Auestad, 23. Gaardmandsenke.

       Forl: Knud Olsen Højset og Gullik Olsen Præstegaarden.

 

      

       Gift 09.09.1827 i Siljan kirke, med Helvig Larsdatter, født 1798 på Høgset i Siljan,12 (datter av Lars Knutsen og Anna Olsdatter), døpt 09.09.1798 i Siljan kirke,12 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,13 død 25.08.1861 på Austad i Siljan, gravlagt 30.08.1861 på Siljan kirkegård.14

      

       Helvig:

       Hun var enke etter Arve Olsen Austad, bror til hennes andre mann, Ole Olsen Austad.

 

       Se Austad etter 1814

      

      

      

VIII. Anne Olsdatter, født 1803 på Austad i Siljan,[34] døpt 17.07.1803 i Siljan kirke,34,[35] konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke,[36] død 10.10.1851 på Løkkenberg i Gjerpen.35

      

       Ole Arvesen Ouestad og Ingebor Simonsdtr. - Anne

       Faddere: Maren Olsdtr. Ouestad, Dorthe Nilsdtr. Kiste, Lars Arvesen Ouestad, Nils Simonsen Moholt, Søren Johannesen Eyet.

      

       Hun ble gift i Siljan i 1840 og ble bosatt på Løkenberg i Gjerpen.

      

      

       Gift 09.10.1840 i Siljan kirke,11 med Petter Hansen, født 1793 i Vestre Porsgrunn (sønn av Hans Pettersen Pilgaard og Karen Hansdatter), døpt 13.10.1793 i Vestre Porsgrunn kirke,[37] konfirmert 04.10.1810 i Vestre Porsgrunn kirke,37 død 10.03.1877 på Løkkenberg i Gjerpen.35

      

       Petter:

       døbt Hans Pillegaard og Karen Hansdatters barn Petter.

       Faddere: Isaach Hansens kone Ane Solvesdatter, pig. Johanne Larsdatter, Hans Kielsen, Rasmus Bødker, Hasle Olsen, Hartvig Larsen.

 

       Han var enkemann etter Gjertrud Olsdatter f. 1786 som døde på Løkenberg i Gjerpen i 1839.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IX. Berthe Olsdatter, født 1805 på Austad i Siljan,[38] døpt 03.11.1805 i Siljan kirke,38 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke,[39] død 06.02.1867 på Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 14.02.1867 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Ole Arvesen Ouestad og Ingebor Simonsdatter - Berthe

       Faddere: Maren Olsdtr. Ouestad, Maren Helgesdtr. ibid, Lars Arvesen ibid, Svend Nilsen ibid, Henrich Nilsen Kiste.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1829.

      

       Siljan - viet 6/9-1829

       Uk. Nils Andersen Kiste, 21.

       Pigen Birthe Olsdatter Auestad, 23.

       Forl: Ole Olsen Auestad og Gullik Olsen Præstegaarden.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1849.

 

 

       (1) Gift 06.09.1829 i Siljan kirke, med Nils Andersen, født 1809 på Kiste i Siljan,[41] (sønn av Anders Johannesen og Dorthe Nilsdatter), døpt 09.04.1809 i Siljan kirke,41 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[42] død 30.10.1847 på Kiste i Siljan, gravlagt 09.01.1848 i Siljan kirke.[43]

      

       Se Kiste Søndre etter 1814

 

 

       (2) Gift 11.03.1849 i Siljan kirke,11 med Arne Pedersen, født 26.11.1824 på Gurholt i Siljan (sønn av Peder Knudsen og Margrethe Knudsdatter), døpt 19.12.1824 i Siljan kirke,[44] konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke,[45] død 02.11.1903 på Kiste eje i Siljan, gravlagt 10.11.1903 på Siljan kirkegård.[46]

      

       Se Kiste Søndre etter 1814

 

 

 

X.   NN Olsen, født 1808 på Austad i Siljan, død 1808 på Austad i Siljan, gravlagt 22.05.1808 på Siljan kirkegård.[47]

      

       Gravlagt som "Ole Arvesen Questads døfødte D.barn".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Kirkebok for Eidanger 1814-1831, side 155.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[7]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 257.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 154.

[11]  Øivind Solberg sin database.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[14]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[16]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[18]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[26]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[33]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 235.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[35]  gamlegjerpen.no.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[37]  Solumslekt, Solumslekt.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 284.

[40]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 154.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[43]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 282.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 74.

[45]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 155.

[46]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 3 (1896-1910), skannet av digitalarkivet, side 184.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.