| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD

 


 

 

Arve Gulliksen f. ca 1713 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Kjeldsdatter f. 1721 og 2. gang med Berte Larsdatter f. 1723.

 

 

 

Arve Gulliksen, født ca 1713 i Rollag i Buskerud,[1] død 1798 på Austad i Siljan,[2] gravlagt 15.04.1798 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Gullik Knudsen og Ambor Nilsdatter på Engelstad.

 

Arve giftet seg i 1737.

 

Trol. 14/3-1737 i Slemdal. Copul. 11/6-1737.

Arve Gullichsøn og Anne Kielsd. Ougestad.

Caut: Niels Simensøn Moholt, Povel Olsøn Kiste.

 

Han ble bosatt på en av brukerpartene på Austad. Han nevnes der som selveier.

 

Hans første kone døde på Austad i 1743. Ved skifte etter henne eide boet 1 hud 9 11/40 skinn i Austad, 3 1/8 skinn i Viken, 39/50 øresbol i Bergan i Styrvold i Lardal, 9/25 skinn Rambo i Hvarnes sogn og 39/50 øresbol i laksefiske i Kiærøen.

 

Arve giftet seg 2. gang i 1745.

 

Trol. 6/1-1745 i Slemdal. Copul. 7/2-1745.

Enkemand Arve Gulichsøn Ouestad og pigen Berthe Larsd. Buer.

Caut: Povel Andersøn Berjan fra Laurdahl og Gulich Elefsøn Serkland i Slemdal.

 

Arve nevnes i 1762 som bruker og selveier på en av brukerpartene på Austad. Hans 1. kones søskenbarn, Svend Nilsen, brukte den andre delen.

 

Austad 1762:

Gaardsnavn: Auestad

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Arve Auestad og kone, Svend Auestad og kone

Børn over 12 aar: Kiel Arvesen, Marthe Arvesdatter,

Marthe, Kari og Gunild Svendsdatter

Drenger over 12 aar: Niels Andersen, Ole Halvorsen

 

Arve nevnes også som eier og bruker på en brukerpart av Austad i 1782. Den andre delen var eid og brukt av sønner etter Svend Nilsen. (Svend Nilsen brukte denne delen i 1762.) Arve var også eier og bruker på Viken, som på denne tiden lå under Austad.

 

Han ble nevnt på Austad i 1782:

Ouestad med Finsrød, Gård, Arve

 

Han nevnes også på Viken i 1782:

Wiigen, Gård, Arne Gulliksen (Det står nok Arve. JO)

 

Arve solgte i 1782 1 hud 8 1/4 skinn i Austad samt 3 skinn i Vigen til sønnen Ole:

Skjøte fra Arve Gullichsen til Ole Arvesen på 1 huud 8 ¼ skinn i Austad og 3 skinn i Vigen for 300 rd. Datert 06.09.1782, tinglyst 07.09.1782

 

Arve døde på Austad i 1798.

 

Gravlagt som "Arve Gulichsen Auestad 85 aar".

 

 

(1) Gift 11.06.1737 i Siljan kirke,[3] med[4] Anne Kjeldsdatter, født 1721 på Austad i Siljan,[5] (datter av Kjeld Svendsen og Kirsten Evensdatter), døpt 28.09.1721 i Siljan kirke,5 død 1743 på Austad i Siljan,[6] gravlagt 15.12.1743 på Siljan kirkegård.6

 

Anne:

Anne døde på Austad i 1743.

 

Gravlagt som "Arve Ouestads kone Anne Kieldsdatter 22 aar".

 

Austad i Slemdal (Ougestad) 17.12., 18.12.1743 Sk.pr. 4, Fol. 324b

Anne Kieldsdtr. død, em. Arve Gullichsen.

Barn: 1. Kield Arvesen, 18 uker. 2. Karen Arvesdtr. 4 år.

Jordegods: 1. i Ougestad 1 hud 9 11/40 skind, takst 124-1-10. 2. i Viken i Slemdal 3 1/8 skind, takst 13-0-2. 3. i Bergan i Styrvold anneks 39/50 øresbol takst 3-2-21 3/25. 4. i Rambo i Hvarnes sogn 9/25 skind, takst 7-0-19 1/5. 5. i Kjæras (Kierøens) laksefiske 39/50 øresbol 3.2.21 3/25.

Brt: 297-2-11. Nt: 206-3-9

 

 

(2) Gift 07.02.1745 i Siljan kirke,3 med Berthe Larsdatter, født 1723 på Buer i Eidanger,[7] (datter av Lars Amundsen og Marthe Gundersdatter), døpt 14.02.1723 i Eidanger kirke,[8] død 1803 på Austad i Siljan,[9] gravlagt 01.07.1803 på Siljan kirkegård.9

 

Berthe:

Berthe kom fra Buer i Eidanger.

 

Hun var bosatt hos sønnen Ole på Austad i 1801 som "Berthe Larsdtr., Husbondens moder, 79 år, Enke 1ste gang".

 

Berthe døde på Austad i 1803.

 

Gravlagt som "Berthe Larsd. Ouestad 82 aar".

 

 

 

I.    Karen Arvesdatter, født 1740 på Austad i Siljan,4  (datter av Arve Gulliksen og Anne Kjeldsdatter), døpt 28.02.1740 i Siljan kirke,[10] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[11] død 1773 på Tveiten i Lardal.[12]

      

       Arve Ougestad og Anne Kielsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Knud Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Ingeborg Henrichsdatter Ougestad, mandfaddere: Lars Høchset, Ole Gulichsen Engelstad.

      

       Konfirmert som "Kari Arvesdatter Auestad 17 aar".

 

       Hun giftet seg i 1760 og kom til Tveiten i Lardal.

      

       Trol. 29/9-1760 i Slemdal.

       Uk. Arne Andersen fra Laurdal og Pigen Kari Arvesd. Auestad.

       Caut: Povel Bergen og Jens Kiste.

 

       Hun døde på Tveiten i Lardal i 1773.

 

      

       Gift 24.10.1760 i Styrvold kirke i Lardal,4,[13] med Arne Andersen, født 1735 på Tveiten i Lardal,[14] (sønn av Anders Arnesen og Kirsten Tormodsdatter), død 1776 på Tveiten i Lardal.12  De ble forlovet den 29.09.1760 i Siljan.3

      

       Arne:

       Han kom fra Tveiten i Styrvold og døde der i 1776.

 

 

      

II.   Kjeld Arvesen, født 1743 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Anne Kjeldsdatter), døpt 18.08.1743 i Siljan kirke,[15] død 1764 på Austad i Siljan,4 gravlagt 05.08.1764 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Arve Ouestad og Anne Kieldsdatter - Kield

       Faddere: baaren af Jon Ouestads kone Anne Arnesdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Niels Engelstad, Ole Eyet, Arne Nielsen Sortedal.

      

       Gravlagt som "Kittel Arvesøn Ouestad 21 aar". Dette er feilskrevet og gjelder sønnen Kjeld.

      

 

 

III. Anne Arvesdatter, født 1746 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 23.01.1746 i Siljan kirke,[17] død 28.03.1820 på Kvisla i Siljan, gravlagt 28.05.1820 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Arve Ouestad og Birthe Larsdatters datter Anne                                                           

       Faddere: baaren af Helge Gulichsdatter Gonsholt, Margrete Larsdatter Ouestad, mandfaddere: Svend Ouestad, Halvor Asbiørnsen ibid.

      

       Hun giftet seg ca 1763 med enkemannen Christen Olsen på Nærum i Gjerpen. Hun ble enke etter han alt i 1764.

      

       Hun nevnes her i skifte etter hennes 1. ektemann på Nærum i 1764. Hennes far var laugverge for henne.

      

       26/4-1764      CHRISTEN OLSSEN NÆRUM             Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 392b.

        Nærum      Skifteretten besto av: Tyrholm, Bratsberg og lagmænd Engelbret Espedalen og Christen Ekaasen.

                         Arvinger:

                       Enka Anne Arvesdatter (barnløse) og avdødes søsken:

                       1. Broren Peder Olssen Meen, myndig.

                       2. Søstera Magnhild Olsdtr. død, etterlatt seg 2 barn: vært g.m. Jacob Johannessen Nærum.

                           a. Anne Maria Jacobsdtr.     10 år.

                           b. Karen Christine Jacobsdtr. 5 "

                       4. Søstera Karen Olsdtr. g.m. Harald Pederssen Sem.

                       5.  ---"--- Maria Olsdtr. g.m. Ole Jacobssen Buer.

                       6.  ---"--- Marichen Olsdtr. ugift, 24 år.

                       For Anne Maria og Karen Kristine verger faren.

                       -"-  Marichen broren Peder Meen.

                       Enkas far Arve Gullikssen Ouestad, ble hennes laugverge.

        Brt: 508 - 1 -  4

        Net: 318 - 0 - 22

        Jordegods: 1 hud 4 1/4 skind i Nærum med Troldsaas m.b. og herlighet samt påstående husebygninger.

        (Ifølge skjøte dat. 30/1-1758, tingl. 31/1.) Vurdert for 400 rdlr.

        Enka Anne Arvesdatter, gav tilkjenne at hennes medarvinger var uenige seg imellem om jordegodsets

        vurdering. Denne uenighed ville hun ikke ta del i. Hun ville slå alt til auksjon. Hun ville fraflytte gaarden

        mot at motta sin arvelodd i kontanter.

        Boets løsøre og effekter ble på auksjon solgt for 191 rdl. - 3 mark - 15 skilling. Det har således vært et rikelig løsøre.

        Registreringen finnes dessverre ikke i skifteprotokollen.

      

       Hun flyttet tilbake til Siljan og giftet seg der på nytt i 1765.

      

      

       (1) Gift ca 1763, med Christen Olsen, født 1738 på Nærum i Gjerpen (sønn av Ole Isachsen og Maren Pedersdatter), døpt 27.04.1738 i Gjerpen,[19] død 1764 på Nærum i Gjerpen, gravlagt 17.03.1764 i Gjerpen.19

      

       Christen:

       Ole Nærums Christen

       Faddere: Solve Meen, Anders Anderssøn, Anders Anderssøns qde. Osebachen, Inger Nielsd.

      

       Han kom fra Nærum og overtok gården der etter sin far.

      

       Gravlagt som "Christen Nærum 26 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

       (2) Gift 15.09.1765 i Siljan kirke,4 med Johannes Sørensen, født ca 1738 på Eidet i Siljan,[20] (sønn av Søren Johannesen og Berte Olsdatter), konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,11 død 1794 på Eidet i Siljan,[21] gravlagt 28.09.1794 på Siljan kirkegård.21

      

       Se Eidet u/Moholt

 

 

      

IV. Marthe Arvesdatter, født 1747 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 01.10.1747 i Siljan kirke,[22] konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[23] død 1788 på Åres i Brunlanes.[24]

      

       Arve Ouestad og Birthe Larsdatters datter Marthe                                            

       Faddere: baaren af Svend Ouestads kone Taran Henrichsdatter, Kirsten Larsdatter Buer, mandfaddere: Niels Engelstad, Halvor Asbiørnsen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Marthe Arvesdatter Questad 17".

 

      

       Gift 08.10.1769 i Siljan kirke,4,3 med Peder Hansen, født 1749 i Siljan,[25] (sønn av Hans Pedersen og Maren Knudsdatter), døpt 08.04.1749 i Siljan kirke,25 konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,23 død 1809 på Åres i Brunlanes.24

      

       Se Moholt verk

 

 

      

V.   Gulik Arvesen, født 1749 på Austad i Siljan,[26] (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 02.11.1749 i Siljan kirke,26 død 1749 på Austad i Siljan,6 gravlagt 21.12.1749 på Siljan kirkegård.6

      

       Arve Ouestad og Birthe Larsdatters søn Gulich                                                 

       Faddere: baaren af Svend Ouestads kone Taran Henrichsdatter, Giøran Knudsdatter Gonsholt, mandfaddere: Svend Ouestad, Halvor Asbiørnsen ibid.

      

       Gravlegges som "Arve Ouestad og Birthe Larsdatters ægte søn Gulich 7 uger".

      

 

 

VI. Helvig Arvesdatter, født 1750 på Austad i Siljan,[27] (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 06.12.1750 i Siljan kirke,27 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[28] død 1785 på Høgset i Siljan,[29] gravlagt 17.04.1785 på Siljan kirkegård.[30]

      

       Arve Ouestad og Birthe Larsdatters datter Helvig                                                         

       Faddere: baaren af Svend Ouestads kone Taran Henrichsdatter, Kirsten Larsdatter Ouestad, mandfaddere: Niels Engelstad, Ole Larsen ibid.

      

       Konfirmert i Siljan i 1767 som "Helvig Arvesdatter Ouestad 16".

      

 

       Gift 30.09.1770 i Siljan kirke,3 med[31] Knut Larsen, født 1740 på Høgset i Siljan,31,[32] (sønn av Lars Pedersen og Ingeborg Gulichsdatter), døpt 20.11.1740 i Siljan kirke,32 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[33] død 1786 på Høgset i Siljan,30 gravlagt 06.08.1786 på Siljan kirkegård.30

      

       Se Høgset

 

 

 

VII. Gullik Arvesen, født 1753 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 04.02.1753 i Siljan kirke,[34] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,28 død 1773 på Austad i Siljan,4 gravlagt 22.08.1773 på Siljan kirkegård.[35]

      

       Ved hans dåp står det "Dom. 5p Trin. (22. juli)". Det skulle nok vært "Dom 5p Epiph."(4. februar). Da stemmer kronologien.

       Arve Auestads barn navnl. Gullik                                                                       

       Faddere: baaren af Svend Auestads kone, Marthe Larsdatter, mandfaddere: Niels Engelstad, Olle Larsen.

      

       Konfirmert som "Gullich Arvesen ibid. 16".

      

       Gravlagt som "Gullic Arveson Questad 20 aar".

      

 

 

VIII. Amborg Arvesdatter, født 1755 på Austad i Siljan,[36] (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 04.05.1755 i Siljan kirke,[37] konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,28 død 23.11.1826 på Hogstad Øvre i Siljan,36 gravlagt 01.01.1827 på Siljan kirkegård.[38]

      

       Arve Auestads barn navnl. Ambiør                                            

       Faddere: baaren af Svend Auestads kone, Marthe Larsdatter Engelstad, mandfaddere: Niels Engelstad, Halvor Knudsen Gonsholt.

      

       Konfirmert i 1771 som "Ambiør Arvesdatter Ouestad 16".

 

      

       Gift 21.08.1774 i Siljan kirke,3 med36 Jens Jacobsen, født 1744 på Sølland i Siljan,36,[39] (sønn av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 27.12.1744 i Siljan kirke,39 død 1801 på Hogstad Øvre i Siljan,36 gravlagt 01.01.1802 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Se Hogstad Øvre

 

 

      

IX. Lars Arvesen, født 1757 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 25.09.1757 i Siljan kirke,[41] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,28 død 22.09.1826 på Austad i Siljan, gravlagt 01.10.1826 på Siljan kirkegård.38

      

       Arve Austads barn navnl. Lars                                                   

       Faddere: baaren af Per Olsen nordre Kistes kone, Ambor Knudsdatter Gonsholt, mandfaddere: Svend Auestad, Per Larsen Højsæt.

      

       Konfirmert i 1773 som "Lars Arvesen Ouestad 16".

      

      

       Gift 27.07.1783 i Siljan kirke,[42],3 med Maren Olsdatter, født 1763 på Øverbø i Siljan,[43] (datter av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter), konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[44] død 28.02.1832 på Austad i Siljan, gravlagt 31.12.1832 på Siljan kirkegård.[45]

      

       Se Austad denne gården

 

 

      

X.   Ole Arvesen, født 1760 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,44 død 01.01.1827 på Austad i Siljan, gravlagt 28.01.1827 på Siljan kirkegård.[46]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 10. februar 1760 finnes blant introduserte kvinner "Arve Auestads kone" etter å ha fått et barn. Dette er da etter å ha fått sønnen Ole.

      

       Konfirmert i 1775 som "Ole Arvesen Ouestad 17".

      

      

       Gift 11.10.1789 i Siljan kirke,4,3 med Ingeborg Simensdatter, født 1768 på Moholt i Siljan,[47] (datter av Simen Nilsen og Anne Olsdatter), døpt 21.08.1768 i Siljan kirke,47 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[48] død 31.10.1834 på Austad i Siljan, gravlagt 21.12.1834 på Siljan kirkegård.45

      

       Se Austad denne gården

 

 

      

XI. Margrethe Arvesdatter, født 1762 på Austad i Siljan,[49],[50],43 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,44 død 18.03.1829 på Hogstad Øvre i Siljan,49 gravlagt 06.04.1829 på Siljan kirkegård.[51]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. april 1762 finnes blant introduserte kvinner "Arve Auestads kone" etter å ha fått et barn. Dette var etter å ha fått datteren Margrethe.

      

       Konfirmert i 1777 som "Margrete Arvesdatter Ouestad 16".

      

       Hun kom fra Austad da hun giftet seg i 1781.

 

      

       Gift 02.09.1781 i Siljan kirke,3 med49 Nils Jacobsen, født 1756 på Hogstad Øvre i Siljan,49 (sønn av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 08.02.1756 i Siljan kirke,[52] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,28 død 29.08.1836 på Hogstad Øvre i Siljan,49 gravlagt 11.09.1836 på Siljan kirkegård.[53]

      

       Se Hogstad Øvre

 

 

      

XII. Kjeld Arvesen, født 1764 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 04.11.1764 i Siljan kirke,[54] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,48 død 02.02.1853 på Neset i Siljan, gravlagt 20.02.1853 på Siljan kirkegård.[55]

      

       Arve Gudliksen Ouestad og Berte Laersdtr. Kiel

       Faddere: Rønnoug Svensdtr. Ouestad, Marte Svensdtr. Serkland, Hans Halvorsen Ouestad, Jacob Laersen Gonsholt.

      

       Konfirmert i 1780 som "Kiel Arvesen Ouestad 16".

      

      

       Gift 29.07.1801 i Siljan kirke,4,3 med Kirsten Pedersdatter, født 1772 på Kvisla i Siljan,[56] (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter), døpt 29.11.1772 i Siljan kirke,56 konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[57] død 18.01.1853 på Neset i Siljan, gravlagt 30.01.1853 på Siljan kirkegård.55

      

       Se Neset

 

 

      

XIII. Kirsten Arvesdatter, født 1768 på Austad i Siljan,[58] (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 24.05.1768 i Siljan kirke,58 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,48 død 14.03.1840 på Austad i Siljan, gravlagt 10.05.1840 på Siljan kirkegård.[59]

      

       Arve Gullichsen Ouestad og k. Børte Larsdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Tharan Hendrichsdtr. Ouestad 2. Karen Swensdtr. ibid 3. Amun Pedersen ibid 4. Arne Nilsen Gonsholt 5. Johannes Sørensen Eyet.

      

       Konfirmert i 1784 som "Kistie Arvesdatter Ouestad 16".

      

       Hun var bosatt hos søsteren Anne på Eidet i 1801 som "Kirsten Arvesdtr., Tjenestepiger, 32 år".       

 

       Hun døde på Austad i 1840.

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 271.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 63.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 58.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[12]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 769.

[13]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 35.

[14]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 769.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 84.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 113.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[19]  gamlegjerpen.no.

[20]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 126.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[24]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 405.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 138.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[28]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[29]  Skifte etter henne selv.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[31]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[36]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 588.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 105.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[42]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[43]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[45]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 257.

[46]  Kirkebok for Eidanger 1814-1831, side 155.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[49]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 587.

[50]  1801 tellingen.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side157.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[53]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 261.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[55]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[59]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.