| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NESET ETTER 1814

 


 

 

 

Arve Kjellsen f. 1811 og Inger Marie Nilsdatter f. 1817 sin familie.

 

 

 

Arve Kjellsen,[1] født 10.11.1811 i Neset Siljan TE., døpt 29.12.1811 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,[3] død 23.09.1883 i Neset Siljan TE.,[4] gravlagt 30.09.1883 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Kjell Arvesen og Kirsten Pedersdatter på Neset før 1814.

 

Arve giftet seg i 1842 og ble bosatt hos foreldrene på Neset. Han overtok i desember samme året bygselen på gården.

 

Bygselsbrev fra Michael Treschow til Arve Kjeldsen på Neset. Datert 18.12.1842, tinglyst 11.01.1843

 

Begge foreldrene hans døde på Neset i 1853.

 

Siljan 1865 - Næsset løpenummer 568

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Arve Kjeldsen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 55 (alder) Slemdal Prgj.

Inger M. Nielsdatter k g hans Kone 49 (alder) Slemdal Prgj.

Eli Arvesdatter k ug deres Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

Karen K. Arvesdatter k ug deres Datter 12 (alder) Slemdal Prgj.

Oline Arvesdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

Karen P. Arvesdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

Gunelia Arvesdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Ch. Arvesen m ug deres Søn 10 (alder) Slemdal Prgj.

Knud Olsen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Neset - løpenummer 568

Arve Kjeldsen f. 1811 - husfader - leilending

Inger M Nielsdatter f. 1816 - kone

Kristian f. 1856 - sønn - hjelper faderen

Elen f. 1847 - datter - forsørges av foreldrene

Gunelia f. 1862 - datter - forsørges av foreldrene

 

Arve døde på Neset i 1883.

 

 

Gift 02.10.1842 i Siljan kirke TE., med Inger Marie Nilsdatter,[5] født 09.02.1817 i Kvisla Siljan TE. (datter av Nils Jensen og Ellen Hansdatter), døpt 02.03.1817 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[7] død 02.11.1891 i Neset Siljan TE.,[8] gravlagt 07.11.1891 i Siljan kirkegård TE.8

 

Inger:

Hun kom fra Sikane u/Kiste Søndre. Hun ble enke i 1883 og satt med bygselen/åremålet på Neset til hun døde der i 1891.

 

 

 

 

I.    Karen Marie Arvesdatter,1 født 15.09.1843 i Neset Siljan TE.,[9] døpt 15.10.1843 i Siljan kirke TE.,9 død 11.07.1853 i Neset Siljan TE.,[10] gravlagt 07.08.1853 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Kjell Arvesen,1 født 05.12.1844 i Neset Siljan TE.,[11] døpt 29.12.1844 i Siljan kirke TE.,11 død 15.07.1853 i Neset Siljan TE.,10 gravlagt 07.08.1853 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

III. Eli Arvesdatter,1 født 16.01.1846 i Neset Siljan TE.,[12] døpt 08.02.1846 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[13] død 26.02.1876 i Neset Siljan TE.,[14] gravlagt 03.03.1876 i Siljan kirkegård TE.14

 

 

 

IV. Ingeborg Arvesdatter,1 født 14.11.1847 i Neset Siljan TE.,[15] døpt 09.01.1848 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[16] død 14.12.1909 i Neset Siljan TE.,[17] gravlagt 22.12.1909 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1865 var hun tjenestejente hos Arne Pedersen på søndre Kiste. I 1900 bodde hun hos sin bror Nils Kristian på Neset. Hun døde der i 1909.

      

 

 

V.   Oline Arvesdatter, født 23.11.1849 i Neset Siljan TE.,[18] døpt 13.01.1850 i Siljan kirke TE.,18 død 13.06.1853 i Neset Siljan TE.,10 gravlagt 26.06.1853 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

VI. Jens Arvesen, født 05.05.1851 i Neset Siljan TE.,[19] døpt 09.06.1851 i Siljan kirke TE.,19 død 24.05.1853 i Neset Siljan TE.,10 gravlagt 05.06.1853 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

VII. Karen Kirstine Arvesdatter, født 28.09.1854 i Neset Siljan TE.,[20] døpt 22.10.1854 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[21] død 17.09.1875 i Austad Siljan TE.,14 gravlagt 23.09.1875 i Siljan kirkegård TE.14

      

       Hun døde som pike på Austad.

      

 

 

VIII. Nils Kristian Arvesen,1 født 09.09.1856 i Neset Siljan TE.,[22] døpt 09.11.1856 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[23] død 1942.

      

      

       Gift 22.12.1892 i Siljan kirke TE.,[24] med Berte Jansdatter, født 07.09.1850 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[25] (datter av Jan Halvorsen og Anne Helvig Nilsdatter), døpt 13.10.1850 i Siljan kirke TE.,25 død 09.06.1913 i Neset Siljan TE.,[26] gravlagt 14.06.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Neset denne gården

 

 

 

IX. Oline Arvesdatter,1 født 21.02.1858 i Neset Siljan TE.,[27] døpt 28.03.1858 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[28] død 25.06.1929 i Neset Siljan TE., gravlagt 01.07.1929 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1875 var hun tjenestepike på Unneberg vestre i Sandar. Dette var hos familien Peder Danielsen og Maren Kirstine Olsdatter som begge kom fra Siljan.

 

       I 1900 i 1910 bodde hun hos sin bror Nils Kristian på Neset.

      

       Det står da følgende i 1900: Forsørges af sin Broder. Sjukdom: Sinsvag i mindre grad omkring 30 Aars alderen

      

       Hun døde i 1929.

 

 

 

X.   Karen Petrea Arvesdatter,1 født 21.11.1859 i Neset Siljan TE.,[29] døpt 01.01.1860 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.[30]

      

       Hun var tjenestepike i Bygdø Allé 64 i Kristiania i 1910. (Feil fødselsdata oppført i tellingen.)

      

 

 

XI. Gunelia Arvesdatter,1 født 19.06.1862 i Neset Siljan TE.,[31] døpt 20.07.1862 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.[32]

      

       Hun bodde som ugift i 1910 i Sverresgate 15a i Larvik og var sydame.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 46.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 159.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 247.

[5]  Siljan bygdebok. side 46 og 96.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 55.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 147.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 29.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 31.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 33.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 38.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[17]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 188.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 43.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 53.

[21]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[23]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[24]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 155.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 45.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[28]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 96.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[30]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 66.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 130.