| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Arve Olsen f. 1835 sin familie. Han fikk et uekte barn med Karen Olsdatter f. 1837 og giftet seg med Maren Ingebretsdatter f. 1840.

 

 

 

Arve Olsen,[1] født 16.05.1835 i Austad Siljan TE.,[2] døpt 14.06.1835 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[3] død 10.02.1878 i Austad Siljan TE.,[4] gravlagt 18.02.1878 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Ole Olsen og Helvig Larsdatter på Austad.

 

Arve ble far til en uekte sønn i 1862.

 

Arve giftet seg i 1865 og vi ser dem bosatt med hans far på Austad i 1865.

 

Siljan 1865 - Auestad (søndre) løpenummer 556

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Olsen m e Husfader Gaardbr og Selveier 66 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 36 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Arvesen m ug hans Stedsøn hjælper Faderen med Gaardsbruget 42 (alder) Slemdal Prgj.

Arve Olsen m g hans Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 31 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Ingebretsdatter k g hans Søns Kone 26 (alder) Slemdal Prgj.

Knud Ougonsen m ug Tjenestekarl 25 (alder) Bø Prgj.

Anne M. Olsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Slemdal Prgj.

Gunhild M. Olsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Slemdal Prgj.

 

Arve kjøpte i 1866 gården Austad - løpnummer 556b - senere Bnr.12 av sin far:

Skjøte på Austad - løpnummer 556b - senere Bnr.12 fra Ole Olsen til sønnen Arve Olsen. Datert 02.11.1866, tinglyst 06.11.1866

 

Siljan 1875 - Austad – løpenummer 556a, 556b

Arve Olsen f. 1835 – husfader – selveier

Maren Ingebretsdatter f. 1840 – kone

Ole f. 1866 – sønn

Edvard f. 1868 – sønn

Hans f. 1870 – sønn

Tille f. 1873 – datter

Hilda M f. 1875 – datter

Anders Olsen f. 1850 – tjenestegutt

Martin Olsen f. 1860 – tjenestegutt

Elen Johannesdatter f. 1861 – tjenestepige

Berte Hansdatter f. 1859 tjenestepige

 

Arve døde på Austad i 1878.

 

 

Forhold til Karen Olsdatter,[5] født 28.09.1837 i Moholt nordre Siljan TE.,[6] (datter av Ole Andersen og Helvig Jonsdatter), døpt 22.10.1837 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[7] død 09.11.1905 i Høgseth Gjerpen TE.[8]

 

Karen:

Hun fikk et uekte barn med Arve Olsen Austad i 1862 bosatt på Moholt. Hun flyttet til Gjerpen i 1868 med sitt uekte barn Hans Olaf Arvesen.

 

Innflyttet til Gjerpen.

Febr. 1868

Karen Olsd. Moholt

Hendes uægte barn:

Hans Oluf Arvesen

 

Hun kom til Høgseth i Gjerpen.

 

 

(1) Gift 03.11.1865 i Siljan kirke TE., med Maren Ingebretsdatter,[9] født 16.06.1840 i Torsholt Siljan TE.,[10] (datter av Ingebret Nilsen og Taran Larsdatter), døpt 05.07.1840 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[11] død 11.11.1929 i Austad Siljan TE.[12]

 

Maren:

Hun kom fra Torsholt.

 

Maren satt som eier av gården Austad - løpnummer 556b - senere Bnr.12 etter at hennes mann døde i 1878.

 

Det ble skilt ut to eiendommer fra gården i henholdsvis 1878 og 1893:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad - løpnummer 556b - senere Bnr.12 den 17.09.1878, hvorved utskilt Austad/skolejord Bnr.13. Tinglyst 19.09.1878

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 27.04.1893, hvorved en parsell av dette bruk et tillagt Austad Bnr.20. Tinglyst 03.06.1893

 

I 1891 bodde hun der med flere barn. I 1900 bodde hun som enke på gården sammen med sine sønner Edvard og Martinius.

 

Siljan 1900 - Austad Gnr.29 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Maren Ingebretsd. k e b hm Gaardeierske S 1840 Slemdal herred* n s

Edvard Arves. m ug b s Agronom og gaardsbestyrer 1868 Slemdal herred* n s

Martinius Arves. m ug b s Arbeider ved gaardsb og skovdrift 1876 Slemdal herred* n s

Karoline Borgers. k ug b tj Tjenestepige 1874 Styrvol JL n s

Anne Olsd. k ug b tj Tjenestepige 1884 Slemdal herred* n s

Anne Ols. k ug b fl Til forpleining 1872 Porsgrund Brb n s Sjukdom: s

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.12 - Austad - eier/bruker Maren Ingebretsdatter

Bnr.14 - Austad - eier/bruker Maren Ingebretsdatter

 

I 1907 ble gården Austad Bnr.12 og eiendommen Austad Bnr.14 solgt til sønnen Martinius:

Skjøte på Austad Bnr.12 og Austad Bnr.14 fra Arve Olsens i uskiftet bo hendsiddelnde enke (bevilling tl. 14.09.1907) til Martinius Arvensen Austad for kr. 11 500. Datert 29.08.1907, tinglyst 04.09.1907.

 

Maren bodde på gården hos sønnen Martinius i 1910. (Martinius var ugift)

 

Siljan 1910 - Austad Gnr.29 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Martinus Arvesen m ug b hf Gaardb. (selveier) 24.12.1876 Slemdal n s

Maren Ingebretsen k e b hm Gaardmandsenke 16.06.1840 Slemdal n s

Hans Arvesen m ug mt s Kasserer 23.08.1870 Slemdal n s Sedvanleg bustad: Obsevatoriegt. 17 III Kristiania

Abel Olsen m ug b tj Gaard og skovarb. 04.04.1894 Skien n s

Anna Kristiansen k ug b tj Kreatur & husstel 07.01.1894 Slemdal n s

Ingeborg Kristiansen k ug b tj Husstel 10.11.1896 Slemdal n s.

 

Maren døde på Austad i 1929.

 

 

 

 

I.    Hans Olaf Arvesen, (sønn av Arve Olsen og Karen Olsdatter) født 17.09.1862 i Moholt Siljan TE.,[13] døpt 12.10.1862 i Siljan kirke TE.13

      

       Foreldrene var ugift da han ble født. Han bodde med sin mor på Moholt i 1865.

      

       Han flyttet til Gjerpen med moren i 1868.

      

       Han kom til Lid i Gjerpen.

      

       Han ble gift og i 1910 bodde han med familien i Adal i Borre i Vestfold. Han skrev seg som Lid.

      

       Borre 1910 - Adal mellem

       Olaf Lid 17.09.1862 Slemdal hf g Gaardbruker b

       Ingeborg Lid 28.08.1869 Tudal hm g Husmor b

       Karoline Lid 15.10.1893 Gjerpen d ug Hjælp i huset b

       Ida Lid 21.12.1896 Gjerpen d ug Datter b.

      

 

       Gift 17.11.1891 i Gjerpen kirke TE., med  Ingeborg Olsdatter, født 28.08.1869 i Hjartdal TE.8,[14]

      

 

 

II.   Ole Arvesen,[15] (sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 09.09.1866 i Austad Siljan TE.,[16] døpt 14.10.1866 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[17] død 17.01.1943 i Austad Siljan TE.12

      

      

       Gift 02.12.1892 i Siljan kirke TE.,[18] med Anna Bertine Trulsdatter,[19] født 08.03.1871 i Sandene Tjølling VE.,[20] (datter av Truls Hansen og Anne Marie Andersdatter), døpt 30.04.1871 i Tjølling VE., død 29.03.1947 i Austad Siljan TE.12

      

       Se Austad

 

 

      

III. Edvard Arvesen,1 (sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 25.11.1868 i Austad Siljan TE.,[21] døpt 17.01.1869 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[22] død 14.05.1940 i Siljan TE.12

      

       Han giftet seg i 1908 og meldte flytting til Hvittingfoss sammen med sin kone samme året.

      

       De bodde i 1910 i Ytre Sandsvær og drev meieriforretning. De bodde der på Ysterigården sammen med 23 andre.

 

       Sandsvær 1910 - Ysterigaarden

       Edvard A. Austad 25.11.1868 Slemdal pr. Skien hf g Meieriforretning b

       Anna Austad 19.03.1878 Slemdal pr. Skien hm g Husmor b

       Karoline Olsen 08.08.1891 Lardal tj ug Husgjerning b

 

       Han døde i 1940.

 

      

       Gift 05.12.1908 i Gjerpen kirke TE.,[23],[24] med Anna Sofie Arnesdatter,[25] født 19.03.1878 i Kiste Siljan TE.,[26] (datter av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter), døpt 22.04.1878 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[27] død 05.09.1913 i Vittingen Sandsvær BU.,[28] gravlagt 12.09.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

       Anna:

       Hun kom fra Kiste.

 

       Anna døde på Vittingen i Sandsvær og ble gravlagt i Siljan. Hun stod der som gift med kjøpmann Edvard Arvesen.

      

 

 

IV. Hans Arvesen,1 (sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 23.08.1870 i Austad Siljan TE.,[29] døpt 09.09.1870 i Siljan kirke TE., konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.,[30] død 17.07.1958 i Austad Siljan TE.12

      

       I 1900 var han kontorist i en import og agenturforretning i Kristiania. Han hadde samme adresse som sin bror Anton. De bruker ikke samme etternavn. Han kaller seg Austad. Det bodde 15 personer på denne adressen.

 

       Kristiania 1900 - Welhavens Gade 21 (15 personer)

       Ant. Arvesen 1876 Slemdal fl ug reisende i colonialforr. b

       Hans Austad 1870 Slemdal fl ug kontorist ved agentur- og importf. b

      

       I 1910 bodde de fortsatt i Kristiania som losjerende. De bodde hos ei Mathea Wiig som drev med utleie av værelser. Hans var nå kontorsjef.

 

       Kristiania 1910 - Observatoriegate 17

       Hans Arvesen Austad 23.08.1870 Slemdal pr Skien Losjerende ug Kontorchef Fr. Lie f

       Anton Arvesen 24.12.1878 Slemdal pr Skien Losjerende ug Handelsreisende Korn, mel m.m. b

 

 

 

V.   Tilla Karoline Arvesdatter,1 (datter av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 19.03.1872 i Austad Siljan TE.,[31] døpt 12.05.1872 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[32] død 18.10.1890 i Austad Siljan TE.,[33] gravlagt 25.10.1890 i Siljan kirkegård TE.33

 

 

 

VI. Hilda Marie Arvesdatter,1 (datter av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 30.12.1873 i Austad Siljan TE.,[34] døpt 15.02.1874 i Siljan kirke TE., død 13.03.1875 i Austad Siljan TE.,[35] gravlagt 20.03.1875 i Siljan kirkegård TE.35

 

 

 

VII. Hilda Marie Arvesdatter, (datter av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 28.07.1875 i Austad Siljan TE.,[36] døpt 26.09.1875 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.[37]

      

       Hun giftet seg og flyttet til Stokke prestegjeld i 1898.

 

       I 1900 bodde hun med familien på Toverød i Stokke i Vestfold. I 1910 bodde de i Jevnaker i Stokke.

      

       Stokke 1900 - Toverød

       Jens Andersen Toverød 1871 Sandeherred Hf g Folkeskolelærer b

       Hilda Andersen Toverød 1875 Slemdal Brb Hm g Kone, huslig gjerning b

       Alf Andersen Toverød 22.04.1899 Stokke herred* S ug Søn b

       Gudrun Andersen Toverød 13.07.1900 Stokke herred* D ug Datter b

       Klara Nilsen Toverød 1888 Stokke herred* Tj ug Tj, barnepige b

      

       Stokke 1910 - Jevnaker

       J. Andersen 03.07.1871 Sandhered hf g Folkeskolelærer & kjøbmd. b

       Hilda Andersen 28.07.1875 Slemdal hm g husgjerning & handel b

       Alf Andersen 22.04.1899 Stokke s ug søn b

       Gudrun Andersen 13.07.1900 Stokke d ug datter b

       Arve Andersen 24.12.1902 Stokke s ug søn b

       Monrad Andersen 08.09.1904 Stokke s ug søn b

       Rolf Andersen 17.09.1907 Stokke s ug søn b

       Oliva Andersen 09.12.1893 Sandeherred tj ug tjenestepike b.

      

 

       Gift 13.07.1898 i Siljan kirke TE.,[38] med Jens Andersen, født 03.07.1871 i Namløs Sandar VE.,[39] (sønn av Anders Olsen og Gunhild Jensdatter), døpt 16.07.1871 i Sandar VE., yrke Lærer.

      

 

 

VIII. Martinius Arvesen,1 (sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 23.12.1876 i Austad Siljan TE.,[40] døpt 18.03.1877 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,37 død 16.08.1959 i Siljan TE.12

      

        Se Austad denne gården

 

 

 

 

IX. Anton Arvesen,1 (sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter) født 23.12.1876 i Austad Siljan TE.,40 døpt 18.03.1877 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.37

      

       I 1900 er han reisende i kolonialforretning i Kristiania. Han har her samme adresse som sin bror Hans.

      

       I 1910 var de fortsatt bosatt i Kristiania som handelsreisende i korn og mel. Se mer under hans bror Hans.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 172.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[5]  Siljan bygdebok. side 13.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 16.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[8]  Gamle Gjerpen.

[9]  Siljan bygdebok. side 320.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 22.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[12]  Siljan kirkegård.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 67.

[14]  1910 tellingen.

[15]  Siljan bygdebok. side 22 og 172.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 79.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[19]  Siljan bygdebok. side 22.

[20]  Tjølling ministerialbok 1860-1876. side 87.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 83.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 162.

[24]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 95.

[25]  Siljan bygdebok. side 88.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 159.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 144.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 150.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 253.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 23.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 156.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 196.

[39]  Sandar ministerialbok 1862-1871. side 231.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 26.