| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Larsen f. 1800 og Berte Jacobsdatter f. 1805 sin familie.

 

 

 

Ole Larsen,[1] født 1800 i Austad Siljan TE., døpt 20.04.1800 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[3] død 08.02.1871 i Austad Siljan TE.,[4] gravlagt 16.02.1871 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Lars Arvesen og Maren Olsdatter på Austad før 1814.

 

Hans far var eier og bruker på Austad løpenummer 555, men ifølge Bakken så vokste Ole opp på Aarhus Gjerpen.

 

I 1825 så delte hans far denne brukerparten i to og solgte en del til Ole og en del til hans bror Jacob.

 

Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9 ble solgt til Ole:

Skjøte på Austad - løpnummer 555a fra Lars Arvesen til sønnen Ole Larsen for 300 spd. Datert 06.06.1825, tinglyst 06.07.1825

 

Helge Helgesen fikk i 1826 festebrev på en del av Austad. (Dette var husmannsplassen Gorningøya. På Øya var det to plasser, hvorav en var under Austad):

Festebrev på en del av Austad - løpnummer 555(a) fra Lars Arvesen og Ole Larsen til Helge Helgesen, hustru og barn osv. Datert 02.05.1825, tinglyst 05.04.1826

 

Matrikkelen 1838

Ouestad matrikkelnr.183 (gammelt matrikkelnummer 140)

Løpenummer 555a - Ouestad - skyld 10 1/8 skinn - oppsitter Ole Larsen

 

Forlig mellom eierne av grevskapet i Laurvig samt Ole Olsen, Ole Larsen, Jacob Nielsen og Ole Arvesen angående utskiftningen av gaarden Austad, indgaaet 12.09.1843, tinglyst 11.01.1845

 

Ole solgte i 1863 gården Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9 til sønnen Lars:

Skjøte på Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9 fra Ole Larsen til Lars Olsen. Datert 16.06.1863, tinglyst 29.08.1863

 

I 1865 var han og kona Berte føderådsfolk hos sønnen Lars på Austad.

 

Ole døde der i 1871.

 

 

Gift 11.09.1825 i Siljan kirke TE., med Berte Jacobsdatter,1 født 1805 i Røsholt Lardal VE.,[5] (datter av Jacob Kristensen og Ingeborg Knutsdatter), død 23.09.1881 i Austad Siljan TE.,[6] gravlagt 01.10.1881 i Siljan kirkegård TE.6

 

Berte:

Hennes mor var datter av Knut Larsen på Høiseth i Siljan.

 

Berte bodde som føderådskone på Austad i 1875.

 

Siljan 1875 - Austad løpenummer 555a

Nils Alfsen f. 1833 – husfader – losjerende, skovarbeider

Maren Knudsdatter f. 1833 – kone

Anders f. 1857 – deres sønn – tjenestegutt

Peder f. 1867 i Laurvig – deres sønn

Nils f. 1872 i Laurvig – deres sønn

Anne f. 1863 i Laurvig – deres datter

Hans Halvorsen f. 1844 i Lunde – husfader – losjerende, skovarbeider

Aaste Thorsdatter f. 1836 i Lunde – kone

Thor f. 1871 i Lunde – sønn

Marie f. 1873 i Lunde – datter

Berte Jacobsdatter f. 1803 i Laurdal – husmoder - enke – føderaadskone

Ingeborg Arvesdatter f. 1848 – tjenestepige

 

Berte døde på Austad i 1881.

 

 

 

I.    Ingeborg Maria Olsdatter, født 22.08.1826 i Austad Siljan TE.,[7] døpt 10.09.1826 i Siljan kirke TE.,7 død 18.09.1827 i Austad Siljan TE., gravlagt 30.09.1827 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

 

 

II.   Lars Olsen,1 født 21.02.1828 i Austad Siljan TE.,[9] døpt 23.02.1828 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE,[10] død 21.08.1890 i Gjerpen TE.

 

      

       Gift 16.10.1863 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Danielsdatter,1 født 29.04.1833 i Kiste Siljan TE.,[11] (datter av Daniel Nilsen og Berte Marie Larsdatter), døpt 19.05.1833 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE,[12] død 22.12.1915 i Gjerpen TE.

      

        Se Austad

 

 

 

III. Maren Kirstine Olsdatter, født 05.11.1829 i Austad Siljan TE.,[13] døpt 01.01.1830 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[14]

      

      

       Gift 21.09.1856 i Siljan kirke TE., med[15] Peder Danielsen, født 21.06.1827 i Kiste Siljan TE.,[16] (sønn av Daniel Nilsen og Berte Marie Larsdatter), døpt 01.07.1827 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.10

      

       Se Kiste Nordre

      

 

 

IV. Jacob Olsen, født 21.02.1832 i Austad Siljan TE.,[17] døpt 04.03.1832 i Siljan kirke TE.,[18] konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.[19]

      

       Han var ugift selveier på Bergan Bnr.14 i Lardal i 1865. Hans søster Berte Marie var da bosatt hos han. Han hadde kjøpt gården av Hans Anundsen i 1860.

      

       Bergan - Styrvold - Lardal - 1865:

       Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

       Jacob Olsen 33 Slemdal hf ug Gaardbrg. Selveier

       Marthinius Abrahamsen 16 Laurdal ug Tjenestekarl

       Berthe Marie Olsdatter 21 Slemdal ug Tjenestepige

       Anne Marie Nielsdatter 32 Laurdal ug Tjenestepige

      

       Jacob giftet seg i Lardal i 1867.

 

       Lars Olsen solgte gården Austad - løpnummer 555a til Treschow i 1873. I 1875 kjøpte Jacob Olsen gården tilbake på odel og solgte den igjen i 1881 til sin søster Ingeborg Olsdatter og hennes mann Erik Hansen. (Nils Alfsen forpaktet nok gården ble solgt til 1881):

       Odelskjøte på Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9 fra F W Treschow (y/oversakfører Bacher) til Jacob Olsen Austad for 1900 spd. Datert og tinglyst 20.09.1875

       Skjøte på Austad - løpnummer 555a - senere Bnr.9 fra Jacob Olsen Austad til Erik Hansen Aaklungen for kr. 4000. Datert 25.06.1881, tinglyst 01.07.1881

 

       De nevnes på Bergan også i 1900 og 1910. Han skriver seg som Jacob Bergan.

 

      

       Gift 12.11.1867 i Lardal VE.,[20],[21] med Inger Marie Knutsdatter, født 1842 i Opsal østre Lardal VE..,20 (datter av Knut Nilsen og Ingeborg Borgersdatter).

      

 

 

V.   Ingeborg Olsdatter,[22] født 13.02.1834 i Austad Siljan TE.,[23] døpt 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,12 død 18.04.1893 i Austad Siljan TE.,[24],[25] gravlagt 26.04.1893 i Siljan kirkegård TE.24

      

 

       Gift 07.10.1859 i Siljan kirke TE.,[26] med Erik Hansen,22 født 23.10.1839 i Oklungen Eidanger TE. (sønn av Hans Eriksen og Gunild Johannesdatter), døpt 26.12.1839 i Eidanger TE.,[27] død 17.11.1908 i Austad Siljan TE.,[28],25 gravlagt 25.11.1908 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Austad

 

 

      

VI. Karen Olsdatter, født 28.05.1837 i Austad Siljan TE.,[29] døpt 02.07.1837 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[30] død 12.02.1864 i Austad Siljan TE.,[31] gravlagt 20.02.1864 i Siljan kirkegård TE.31

 

 

 

VII. Anne Helvig Olsdatter, født 1839 i Austad Siljan TE., døpt i Hjemme., død 17.10.1839 i Austad Siljan TE., gravlagt 27.10.1839 i Siljan kirkegård TE.[32]

 

 

 

VIII. Anne Helvig Olsdatter, født 17.05.1841 i Austad Siljan TE.,[33] døpt 06.06.1841 i Siljan kirke TE.,33 død 24.03.1847 i Austad Siljan TE.[34]

 

 

 

IX. Berte Marie Olsdatter, født 17.03.1844 i Austad Siljan TE.,[35] døpt 12.05.1844 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[36]

 

      Hun var i 1865 bosatt hos sin bror Jacob på Bergan i Lardal.

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 169.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 90.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[5]  Lardal bygdebok bind 3. side 866.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 245.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 77.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 155.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 228.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side ?.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[20]  Lardal bygdebok bind 3. side 916.

[21]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 251.

[22]  Siljan bygdebok. side 170.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 7.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[25]  Siljan kirkegård.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[27]  Eidanger Eidanger ministerialbok 1831-1858. side 36.

[28]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 16.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 269.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.