| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Martinius Arvesen f. 1876

 

 

 

Martinius Arvesen,[1] født 23.12.1876 i Austad Siljan TE.,[2] døpt 18.03.1877 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[3] død 16.08.1959 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter på Austad.

 

I 1907 ble gården Austad Bnr.12 og eiendommen Austad Bnr.14 solgt til Martinius fra hans mor og arvingene:

Skjøte på Austad Bnr.12 og Austad Bnr.14 fra Arve Olsens i uskiftet bo hendsiddende enke (bevilling tl. 14.09.1907) til Martinius Arvensen Austad for kr. 11 500. Datert 29.08.1907, tinglyst 04.09.1907.

 

Han mor var bosatt hos han i 1910. Hans bror Hans var også på gården, men hadde bodde til vanlig i Kristiania.

 

Siljan 1910 - Austad Gnr.29 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Martinus Arvesen m ug b hf Gaardb. (selveier) 24.12.1876 Slemdal n s

Maren Ingebretsen k e b hm Gaardmandsenke 16.06.1840 Slemdal n s

Hans Arvesen m ug mt s Kasserer 23.08.1870 Slemdal n s Sedvanleg bustad: Obsevatoriegt. 17 III Kristiania

Abel Olsen m ug b tj Gaard og skovarb. 04.04.1894 Skien n s

Anna Kristiansen k ug b tj Kreatur & husstel 07.01.1894 Slemdal n s

Ingeborg Kristiansen k ug b tj Husstel 10.11.1896 Slemdal n s

 

Han skilte ut tre eiendommer fra Austad Bnr.12:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 10.06.1911, hvorved en parsell av dette bruk et tillagt Austad/Kistefossene Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 07.06.1917, hvorved til Ole Arvesen er utskilt eiendommen Austad/Vang Bnr.24. Tinglyst 12.01.1918

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 21.02.1925, hvorved utskilt en parsell Austad/Myrskau Bnr.28. Tinglyst 28.02.1925

 

I Norske Gårdsbruk 1955 står det at Austad (Framstua) Bnr.12 og Bnr.14 var eid av Martinius Austad, men at den var forpaktet av Bjarne Eriksen f.1916.

 

Eiendommen Austad/Hygga Bnr.38 ble i 1952 utskilt fra Austad Bnr.10 og solgt fra Jacob G Austad til Martinius Austad:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.10 den 17.09.1952, hvorved utskilt eiendommen Austad/Hygga Bnr.38.

Grunnbrev på eiendommen Austad/Hygga Bnr.38 fra Jacob G Austad til Martinius Austad. Datert 16.09.1952

 

Martinius døde i Siljan i 1959.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 172.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 26.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 156.

[4]  Siljan kirkegård.