| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GORNINGØEN BNR.20 u/AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Helge Helgesen f. ca 1783 og Jøran Nilsdatter f. 1792 sin familie.

 

 

 

Helge Helgesen, født ca 1783 i Eiker BU., død 04.10.1866 i Gorningøya Siljan TE.,[1] gravlagt 11.10.1866 i Siljan kirkegård TE.,1 yrke Skolelærer.[2]

 

Han skrives som skoleholder da han giftet seg i Siljan i 1820. Ifølge 1865 tellingen var han født i Eiker.

 

Han og hans familie fikk festebrev på plassen Gorningøya u/Austad i 1826:

Festebrev på en del av Austad - løpnummer 555a fra Lars Arvesen og Ole Larsen til Helge Helgesen, hustru og barn osv. Datert 02.05.1825, tinglyst 05.04.1826

 

I 1865 var det to plasser på Gorningøya. Det var den nordre og den søndre. Denne familien ble husmenn uten jord på Gorningøya under Austad, som var på den søndre plassen av Gorningøya. (Den nordre lå under Gonsholt Søndre)

 

Siljan 1865 - Gorningøya (Øya)

Eigar: Husmand med Jord Helge Helgesen Utsæd: bl1/8 ha1/2 po1, kreaturhald: ku1 få2

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Helge Helgesen m g Husfader Husmand med Jord 82 (alder) Eker Prgj.

Jøran Nielsdatter k g hans Kone 75 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Olsen m ug Tjenestekarl 16 (alder) Slemdal Prgj.

 

Helge døde på Gorningøya u/Austad i 1866.

 

 

Gift 22.10.1820 i Siljan kirke TE.,[3] med Jøran Nilsdatter,[4] født 1792 i Teie u/Kiste S. Siljan TE. (datter av Nils Olsen og Gunhild Paulsdatter), døpt 03.06.1792 i Siljan kirke TE.,[5] død 08.10.1885 i Sandbrekkene Siljan TE.,[6] gravlagt 16.10.1885 i Siljan kirkegård TE.6

 

Jøran:

Hun kom fra Teie u/Kiste Søndre.

 

Hun døde i 1885 og ble gravlagt som "selveiersken Jøran Nilsdatter f. 1790 Sandbrekkene".

 

Dette var på Øverbø/Sandbrekka Gnr.19 Bnr.12 som var eid av hennes sønn Ole fra 1861.

 

 

 

I.    Ole Helgesen,[7] født 07.01.1821 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[8] døpt 21.01.1821 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[9] død 30.07.1911 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[10] gravlagt 04.08.1911 i Siljan kirkegård TE., yrke Sagmester.

      

      

       (1) Gift 23.10.1842 i Siljan kirke TE.,[11] med Ingeborg Olsdatter,2 født 24.09.1820 i Island Siljan TE.,[12] (datter av Ole Ingebretsen og Dorte Nilsdatter), døpt 01.10.1820 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[13] død 02.04.1857 i Torsholtsaga Siljan TE.,[14] gravlagt 09.04.1857 i Siljan kirkegård TE.14

      

      

       (2) Gift 19.08.1858 i Siljan kirke TE., med Helvig Nilsdatter,[15] født 21.02.1822 i Toklev u/Island Siljan TE.,[16] (datter av Nils Knutsen og Berte Jonsdatter), døpt 04.04.1822 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[17] død 23.06.1898 i Sandbrekkene Siljan TE.,[18] gravlagt 30.06.1898 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Torsholt - Saga/Bakkane

 

 

 

II.   Nils Helgesen, født 30.01.1823 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[19] døpt 02.02.1823 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[20] død 31.01.1890 i Nygård Siljan TE.,[21] gravlagt 07.02.1890 i Siljan kirkegård TE.21

      

      

       Gift 01.10.1848 i Siljan kirke TE., med Anne Kristine Jacobsdatter,[22] født 11.06.1822 i Moholt verk Siljan TE.,19 (datter av Jacob Kristensen og Anne Andreasdatter), døpt 14.07.1822 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,20 død 23.12.1891 i Nygård Siljan TE.,[23] gravlagt 30.12.1891 i Siljan kirkegård TE.23

      

       Nygård Bnr.12 u/Moholt

 

 

 

III. Gunhild Helgesdatter, født 26.05.1825 i Gorningøya Siljan TE.,[24] døpt 19.06.1825 i Siljan kirke TE.,24 død 31.03.1839 i Gorningøya Siljan TE., gravlagt 12.05.1839 i Siljan kirkegård TE.[25]

 

 

 

IV. Paul Helgesen,2 født 22.07.1827 i Gorningøya Siljan TE.,[26] døpt 19.08.1827 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[27] død 29.08.1847 i Gorningøya Siljan TE.,[28] gravlagt 19.09.1847 i Siljan kirkegård TE.28

 

 

 

V.   NN Helgesen, født 29.09.1829 i Gorningøya Siljan TE., død 29.09.1829 i Gorningøya Siljan TE., gravlagt 18.10.1829 i Siljan kirkegård TE.[29]

      

       Han var dødfødt.

      

 

 

VI. Helge Helgesen,2 født 06.10.1830 i Gorningøya Siljan TE.,[30] døpt 10.10.1830 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[31] død 04.11.1886 i Sem Gjerpen TE.[32]

      

            

       Gift 27.12.1856 i Siljan kirke TE.,[33] med Ingeborg Nilsdatter,[34] født 16.02.1824 i Toklev u/Island Siljan TE.,[35] (datter av Nils Knutsen og Berte Jonsdatter), døpt 13.03.1824 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[36] død 11.04.1881 i Hogstad Siljan TE.,[37] gravlagt 20.04.1881 i Siljan kirkegård TE.37

      

       Se Hogstad Øvre

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[2]  Siljan bygdebok. side 107.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 216.

[4]  Siljan bygdebok. side 92 og 107.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 67.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[7]  Siljan bygdebok. side 107 og 359.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 66.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 217.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 65.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[15]  Siljan bygdebok. side 359.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 69.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 154.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[19]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 70.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.

[22]  Siljan bygdebok. side 43 og 107.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[24]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 268.

[26]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[29]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 157.

[30]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.

[32]  Gamle Gjerpen.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 228.

[34]  Siljan bygdebok. side 602.

[35]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 73.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.