| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/TEIE BNR.12 ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Nilsen f. 1794 og Helvig Jonsdatter f. 1798 sin familie.

 

 

 

Ole Nilsen,[1] født 1794 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE., døpt 04.05.1794 i Siljan kirke TE.,[2] død 02.12.1882 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[3] gravlagt 09.12.1882 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Nils Olsen og Gunhild Paulsdatter på Teie u/Kiste Søndre før 1814.

 

Ole giftet seg i 1820. Hans far var husmann på Teie u/Kiste Søndre og Ole ble bosatt der med familien. Han overtok som husmann etter sin far som døde i 1836.

 

Hans kone døde i 1856.

 

I 1865 har Hans Albertsen overtatt som husmann på Teie og Ole var bosatt hos han som føderådsmann. Ole bodde sammen med sin bror Paul og datteren Anne Helvig med en datter.

 

Hans Albertsen var gift med enken etter sønnen til Ole, Jon Olsen.

 

Siljan 1865 - Teiet u/Kiste Søndre

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Hans Alebretsen m g Husfader Husmand med Jord 30 (alder) Slemdal Prgj.

Aaste M. Sørensdatter k g hans Kone 44 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Johnsen m ug hendes Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

Josine G. Hansdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Nielsen m e deres Føderaadsmand 72 (alder) Slemdal Prgj.

Paul Nielsen m ug hans Broder Bødker 70 (alder) Slemdal Prgj. Sjukdom: Døvstum

Anne H. Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 34 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Olsdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

 

Ole bodde der med datteren Anne Helvig i 1875.

 

Siljan 1875 - Teiet løpenummer 559f, 560f

Lars Halvorsen f. 1828 i Laurdal – husfader- leilending, skovarbeider

Berte Larsdatter f. 1827 i Qvelle i Hedrum – kone

Hans f. 1864 i Laurdal – sønn

Sofie f. 1861 – datter

Elise M f. 1867 i Laurvid – datter

Ole Nielsen f. 1794 – husfader – enkemann – føderaadsmann

Anne H Olsdatter f. 1840 – hans datter – hjelper faderen

 

Ole døde som enkemann og føderåsmann på Teie i 1882.

 

 

Gift 20.08.1820 i Siljan kirke TE., med Helvig Jonsdatter,[4] født 1798 i Austad Siljan TE. (datter av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter), døpt 18.11.1798 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[6] død 10.07.1856 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[7] gravlagt 23.07.1856 i Siljan kirkegård TE.

 

Helvig:

Hun kom fra Austad og døde på Teie i 1856.

 

 

 

I.    Gunhild Olsdatter,1 født 02.12.1820 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[8] døpt 31.12.1820 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[9] død 04.12.1838 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[10] gravlagt 01.01.1839 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Ingeborg Olsdatter,1 født 06.10.1822 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[11] døpt 27.10.1822 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[12] død 10.09.1864 i Teie u/Kiste S. Siljan TE., gravlagt 17.09.1864 i Siljan kirkegård TE.[13]

      

       Selv om alderen ikke stemmer helt var det nok hun som døde som pike på Teie i 1864, 36 år gammel.

      

 

 

III. Jon Olsen,1 født 07.08.1825 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[14] døpt 21.08.1825 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[15] død 01.01.1853 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[16] gravlagt 09.01.1853 i Siljan kirkegård TE.

      

       Han druknet i Lakssjø sammen med Jan Halvorsen Kjølnes i 1853.

 

      

       Gift 16.06.1850 i Siljan kirke TE., med Aaste Maria Sørensdatter,1 født 05.04.1823 i Naphaug Siljan TE.,[17] (datter av Søren Olsen og Inger Olsdatter), døpt 25.05.1823 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.12

      

       Aaste:

       Foreldrene var ugift da hun ble født. De var tjenestefolk på Moholt. Hun giftet seg 2. gang i 1861 med Hans Albertsen f. 1836 og ble bosatt på Teie u/Kiste Søndre.

 

 

       Barn:

      

        A.    Ole Jonsen,1 født 06.05.1852 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[18] døpt 20.06.1852 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.[19]

 

 

 

IV. Marte Olsdatter, født 01.10.1828 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[20] døpt 26.10.1828 i Siljan kirke TE.,19 død 09.11.1842 i Teie u/Kiste S. Siljan TE., gravlagt 01.01.1843 i Siljan kirkegård TE.[21]

 

 

 

V.   Anne Helvig Olsdatter, født 30.04.1832 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[22] døpt 18.05.1832 i Siljan kirke TE.,[23] konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.,[24] død 30.10.1889 i Stranddalen u/Moholt Siljan TE.,[25] gravlagt 05.11.1889 i Siljan kirkegård TE.24

      

 

       Forhold til Olaus Olsen.4

      

       Olaus:

       Han var handelsbetjent fra Skien.

      

 

       Barn:

 

        A.    Maren Olausdatter,[26] født 18.10.1859 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[27] døpt 11.12.1859 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,[28] død 03.06.1902 i Streket Siljan TE.,[29] gravlagt 09.06.1902 i Siljan kirkegård TE.

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født.

 

              

               Gift 03.05.1882 i Siljan kirke TE., med Ole Berntsen,25 født 1855 i Larvik VE.,[30] (sønn av Bernt Olsen), død 24.01.1919 i Streket Siljan TE.,[31] gravlagt 31.01.1920 i Siljan kirkegård TE.

              

               Se Moholt/Strekrønningen Bnr.18

 

 

 

VI. Maren Olsdatter, født 24.01.1836 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[32] døpt 07.02.1836 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[33] død 11.07.1859 i Austad Siljan TE.,[34] gravlagt 14.07.1859 i Siljan kirkegård TE.33

 

 

 

VII. Gunhild Marie Olsdatter, født 06.09.1843 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[35] døpt 24.09.1843 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 03.10.1858 i Siljan kirke TE.,[36] død 23.07.1910 i Riset Siljan TE.,[37] gravlagt 29.07.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

       Det var nok hun som i 1865 var tjenestejente hos Ole Olsen på søndre Austad.

 

      

       Gift 10.11.1876 i Siljan kirke TE., med Knut Jonsen, født 21.03.1846 i Riset u/Austad Siljan TE.,[38] (sønn av Jon Henriksen og Anna Halvorsdatter), døpt 34.05.1846 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[39] død 04.06.1933 i Riset u/Austad Siljan TE.[40]

      

       Se Riset u/Austad

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 92.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 70.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 245.

[4]  Kirkebok for Siljan.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 80.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 280.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 66.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 267.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 70.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 154.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 155.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 71.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[20]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 276.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 3.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side ?.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.

[26]  Siljan bygdebok. side 42.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[28]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 12.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 29.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 176.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[40]  Siljan kirkegård.