| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Jacob Nilsen f. 1825 og Amborg Marie Jacobsdatter f. 1827 sin familie.

 

 

 

Jacob Nilsen,[1] født 13.06.1825 i Austad Siljan TE.,[2] døpt 19.06.1825 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[3] død 16.06.1877 i Austad N. Siljan TE.,[4] gravlagt 22.06.1877 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Nils Svendsen og Gunhild Jonsdatter på Austad.

 

Jacob giftet seg i 1851.

 

De ble bosatt på Austad. Der var Jacob leilending på en av delene på Auestad (nordre) - løpenummer 553.

 

Siljan 1865 - Auestad (nordre) - løpenummer 553b

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Nielsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 41 (alder) Slemdal Prgj.

Amborg M. Jacobsdatter k g hans Kone 39 (alder) Eidanger Prgj.

Niels J. Jacobsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

Gunhild M. Jacobsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

Karen A. Jacobsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

Sina J. Jacobsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Austad løpenummer 553c

Jacob Nielsen f. 1825 – husfader – leiledning

Amborg Jacobsdatter f. 1827 i Eidanger – kone

Karen A f. 1859 – datter

Stine f. 1863 – datter

 

Jacob døde der i 1877.

 

 

Gift 28.09.1851 i Siljan kirke TE.,[5] med Amborg Marie Jacobsdatter,1 født 11.03.1827 i Oklungen Eidanger TE.,[6],[7] (datter av Jacob Nilsen og Aase Caspersdatter), døpt 01.04.1827 i Eidanger kirke TE.7

 

Amborg:

Ved vielsen stod navnet Ingeborg Marie Jacobsdatter, men det var feil. Hun kom til Siljan i 1851.

 

Hun het Amborg og kom fra Oklungen.

 

 

 

I.    Nils Jacob Jacobsen,1 født 19.02.1854 i Austad Siljan TE.,[8] døpt 19.03.1854 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Han skal ha vært leilending på Auestad (nordre) - løpenummer 553b etter sin far en periode. Nils Jacob bodde i Risør til rundt 1880 da han flyttet til Utah i Amerika.

      

 

 

II.   Gunhild Marie Jacobsdatter,[10] født 24.02.1856 i Austad Siljan TE.,[11] døpt 20.03.1856 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.[12]

      

       De flyttet til Nord Dakota.

 

      

       Gift 17.05.1882 i Gjerpen kirke TE.,[13] med Jacob Rasmussen, født 30.10.1856 i Søli Gjerpen TE.,[14],[15] (sønn av Rasmus Hansen og Gunhild Marie Jensdatter), døpt 26.12.1856 i Gjerpen kirke TE.14

      

 

 

III. Karen Anne Jacobsdatter,1 født 15.07.1859 i Austad Siljan TE.,[16] døpt 14.08.1859 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,[17] død 1950 i Bakkeskogen u/Jarseng Gjerpen TE.15

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1880. Hun var tjenestejente på Søli før hun giftet seg med Martin.

      

       De overtok hennes manns foreldres eiendom Bakkeskauen u/Jarseng.

      

       Gjerpen 1900 - Bakkerydningen

       Namn Alder/født Fødested Sivilstand Yrke Bostatus

       Ole Ols. 1825 Gjerpen herred* hf e Gaardbr, selveier b

       Martin Ols. 1853 Gjerpen herred* s g Jordbrugsarbeide b

       Karen Anne Jakobsd. 1859 Slemdal Brb Svigerdatter g Husbestyrerinde b

       Marie Martinsd. 1882 Gjerpen herred* d af no 2 og 3 ug Husstel og fjøsstel b

       Ole Martins. 1885 Gjerpen herred* s af no 2 og 3 ug Jordbrugsarbeide b

       Jakob Martins. 07.05.1900 Gjerpen herred* s af no 2 og 3 ug b

 

      

       Gift 14.01.1881 i Gjerpen TE., med Martin Olsen, født 28.01.1853 i Bakkeskogen u/Jarseng Gjerpen TE.,15 (sønn av Ole Olsen og Anne Gundersdatter), død 1944 i Bakkeskogen u/Jarseng Gjerpen TE.15

      

       Se gamlegjerpen.no (Jarseng 2 - Bakkeskauen)

 

 

 

IV. Sina Julia Jacobsdatter,1 født 28.12.1863 i Austad Siljan TE.,[18] døpt 14.02.1864 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[19] død 1955 i Svinholt u/Høgseth Gjerpen TE.15

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1888.

      

       De ble selveiere på Svinholt.

      

      

       Gift 30.11.1888 i Siljan kirke TE.,15 med Kristen Hansen, født 13.09.1863 i Sanni Gjerpen TE.,15 (sønn av Hans Christensen og Kirsten Gurine Simonsdatter), død 09.01.1961 i Svinholt u/Høgseth Gjerpen TE.15

      

       Kristen:

       Han kom fra Høgset i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no (Høgset 5 - Svinholt)

 

      

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 166.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 155.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 225.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 322.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 45.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[10]  Siljan bygdebok. side 166 og 363.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[12]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 92.

[13]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 261.

[14]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 221.

[15]  Gamle Gjerpen.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[17]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.