| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Stranden – Gnr.29 Bnr.8

 

 

Stranden eller Stranda nevnes som en plass under Austad fra ca 1825. Den nevnes også i 1865 tellingen.

Treschow skilte i 1873 ut eiendommen Austad/Stranden – løpnummer 554d – senere Bnr.8 fra Austad - løpenummer 554:

Skylddeling avholdt på Austad - løpenummer 554 den 18.09.1873, hvorved utskilt Austad/indmarken – løpenummer 554b – senere Bnr.7, Austad (halvdelen av pladsen Riset) – løpenummer 554e – senere Bnr.5 og Austad/Stranden – løpnummer 554d – senere Bnr.8. Den gjenværende delen ble Austad/Skogen - løpenummer 554(a) – senere Bnr.6. Tinglyst 01.11.1873

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.8 - Stranden - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.8 - Stranden - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1825 til 1864

 

Anders Jansen f. 1789 fra Moholt verk giftet seg i 1823 med enken fra Moholt verk, Margrete Rasmusdatter f. ca 1785. De gravlegger et barn bosatt på Dåpan u/Kiste i 1823 og på Moholt Verk i 1825. Fra 1826 nevnes familien på plassen Stranda u/Austad. Margrete døde på Stranda i 1855. Anders døde der i 1864.

 

Barn:

Anne Andersdatter f. 1823 d. 1823

Marte Andersdatter f. 1824 d. 1824

Jan Andersen f. 1826

Marte Kirstine Andersdatter f. 1829 d. 1896

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1832

 

Paul Mikkelsen f. omkring 1810 og Anne Marie Torgersdatter f. omkring 1810 døpte et uekte barn bosatt på Stranden i 1832. De nevnes siden på Moholt verk og døpte et ektefødt barn der i 1833.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1855 til 1867 (Maren Kirstine til 1896)

 

Ole Andersen f. 1815 fra Tangen u/Austad giftet seg i 1850 Marte Kirstine Andersdatter f. 1829. Hun var datter av overnevnte Anders Jansen. De døpte et barn bosatt hos hennes foreldre på Stranden u/Austad samme året. I 1852 og i 1854 døpte de barn bosatt på Moholt verk. Hans svigermor døde på Stranden i 1855 og Ole og Marte Kirstine flyttet tilbake dit rundt denne tiden. De døpte barn bosatt på Stranden fra 1857. Svigerfaren døde der i 1864. I 1865 ser vi Ole som husmann på Stranden. Ole døde der i 1867. Marte Kirstine overtok ansvaret for gården og nevnes som leilending der i 1875. Hun døde i 1896.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1850 d. 1885

Maren Andrea Olsdatter f. 1852

Gullik Olsen f. 1854 d. 1934

Margrete Olsdatter f. 1857 d. 1911

Anne Kirstine Olsdatter f. 1859 d. 1859

Ole Martin Olsen f. 1860 d. 1932

Matias Olsen f. 1863

Johan Jørgen Olsen f. 1865 d. 1879

 

Familieark

 

 

 

Treschow skilte ut Stranden som eget bruk, (Austad/Stranden – løpnummer 554d – senere Bnr.8) i 1873.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1887 til 1896

 

Gullik Olsen f. 1854 var sønn av overnevnte Ole Andersen. Gullik giftet seg i Siljan i 1887 med Martine Kristensdatter f. 1861 fra Lardal. De ble bosatt på Standen der hans mor nå var enke. De døpte barn der til 1894 og døpte barn bosatt på Dåpan i november i 1896. Under tellingen i 1891 nevnes de som brukere på Austad/Stranden Bnr.8, men også Moholt Strandalen Bnr.5. De flyttet nok da hans mor døde på Standen i 1896.

 

Se Kiste Søndre/Dåpan

 

 

 

Etter dette bodde det nok ikke noen på plassen. (Det nevnes ingen der i 1900 og 1910 tellingen)