| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Arvesen f. 1866 og Anne Bertine Trulsdatter f. 1871 sin familie.

 

 

 

Ole Arvesen,[1] født 09.09.1866 i Austad Siljan TE.,[2] døpt 14.10.1866 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.01.1943 i Austad Siljan TE.[4]

Han var sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter på Austad.

 

Ole giftet seg i 1892.

 

De døpte et barn i 1893 bosatt på Naphaug. (Naphaug Nordstua Bnr.14 hadde i 1891 blitt sammenføyd med Naphaug Søstua Bnr.12 og det ble da bare et bruk på Naphaug.)

 

Ole kjøpte i 1894 Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 av Treschow i 1894. Han skilte ut et bruk i 1896 og i 1904 solgte han Naphaug Bnr.12 til Hans Nilsen:

Skjøte på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 fra Treschow til Ole Arvesen for kr. 5500, med div. forbehold som jagtrett, driftsveier, strandrett osv. Datert 28.11.1894, tinglyst 01.12.1894

Skylldelinsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.07.1896, hvorved utskilt Moholt/Naphogg søndre Bnr.32. Tinglyst 18-19.09.1896

Skjøte på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 m.m. fra Ole Arvesen til Hans Nilsen for kr. 6950. Datert 23.03.1904. Tinglyst 30.04.1904

 

I 1898 døpte de et barn bosatt på Gonsholt. Ole nevnes da som landhandler.

 

I 1900 bodde familien på Austad Bnr.12. De drev landhandel og meieri. De nevnes på Austad også i 1910. Da drev Ole og hans kone fortsatt landhandel, men han arbeidet også i skogen. De hadde flere i huset som far bortsatt til forpleining enten av egne midler eller de var fattiguderstøttet. Det stod da et de bodde i et umatrikulert hus. Dette var nok da et hus på grunnen til Austad Bnr.12.

 

Siljan 1900 - Austad under Gnr.29 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Arves. Austad m g b hf Driver landhandleri og meieri 1866 Slemdal herred* n s

Anne Arves. k g b hm Hustru 1871 Tjølling JL n s

Arve Arves. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

Trygve Arves. m ug b s søn 1898 Slemdal herred* n s

Marie Jens. k ug b tj Tjenestepige 1881 Kjose JL n s

 

Moholt/Naphaug søndre Bnr.32 m.m ble i 1904 solgt fra Ole Arvesen til Hans Nilsen:
Skjøte på Moholt/Naphogg søndre Bnr.32 m.m. fra Ole Arvesen til Hans Nilsen for kr. 6950. Datert 23.03.1904, tinglyst 30.04.1904

 

Siljan 1910 - Austads landhandleri Gnr.29

Merknad: Umatrikuleret hus

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ole Arvesen m g b hf Landhandler & skovarbeider 09.09.1866 Slemdal n s

Anna Hansen k g b hm Landhandlerkone (husstel) 08.03.1870 Tjødling n s

Arve Olsen m ug b s Jordb. & skovarbeider 13.11.1893 Slemdal n s

Trygve Olsen m ug b s Barn 11.07.1898 Slemdal n s

Hanna Arvesen k ug b Bortsat til forplening egne Midler Skien

Merknad: egne Midler E: tilført med rød penn. Fødselsdatum ukjent Sjukdom: s

Anna Olsen k ug b Bortsat til forplening Fattigunders. Porsgrund

Merknad: Fattigunders. E: tilført med rød penn. Fødselsdatum ukjent Sjukdom: s.

 

Han skrev seg nok som Austad.

 

Eiendommen Austad/Vang Bnr.24 ble i 1917 utskilt fra Austad Bnr.12 og solgte fra hans bror Martinius A Austad til Ole:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 07.06.1917, hvorved til Ole Arvesen er utskilt eiendommen Austad/Vang Bnr.24. Tinglyst 12.01.1918

Skjøte på eiendommen Austad/Vang Bnr.24 fra Martinius A Austad til Ole A Austad for kr. 150. Datert 14.11.1917, tinglyst 24.11.1917

 

Ole døde i 1943.

 

Gift 02.12.1892 i Siljan kirke TE.,[5] med Anna Bertine Trulsdatter,[6] født 08.03.1871 i Sandene Tjølling VE.,[7] (datter av Truls Hansen og Anne Marie Andersdatter), døpt 30.04.1871 i Tjølling VE., død 29.03.1947 i Austad Siljan TE.4

 

Anna:

Hun kom fra Tjølling til Siljan i 1892 for å gifte seg.

 

Hun døde i 1947.

 

 

 

I.   Arve Olsen,6 født 13.11.1893 i Naphaug Siljan TE.,[8] døpt 21.01.1894 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[9] død 16.05.1969 i Austad Siljan TE.4

      

    Eiendommen Austad/Myrskau Bnr.28 ble i 1925 utskilt fra Austad Bnr.12 og solgt fra Martinius Austad til nevøen Arve Austad:

    Skylldelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 21.02.1925, hvorved utskilt en parsell Austad/Myrskau Bnr.28. Tinglyst 28.02.1925

    Skjøte på eiendommen Austad/Myrskau Bnr.28 fra Martinius Austad til Arve Austad for kr. 50. Datert 19.05.1925, tinglyst 23.05.1925

 

    Matrikkelutkast 1950

    Austad Gnr.29

    Bnr.28 – Myrskau - 0 mark 06 øre - Arve Austad 

 

    Arve Austad var arving etter foreldre Ole A Austad og Anna. Han arvet eiendommen Austad/Vang Bnr.24 og solgte den til Bjarne Eriksen i 1960:

    Hjemmelsovergang til Arve Austad f. 13.11.1893 på Austad/Vang Bnr.24 som eneste, myndige og selvskiftende arving after avdøde Ole A Austad og hustru Anna, verdi kr. 8000. Datert 15.11.1960

    Skjøte fra Arve Austad til Bjarne Eriksen f. 05.10.1916 på Austad/Vang Bnr.24 for kr. 8000. Datert 15.11.1960

 

 

     Han giftet seg med Hjørdis Pettersen, født 28.03.1899 i Kristiania. (datter av Johan Pettersen og Laura Elevine Kristensdatter), død 01.02.1943 i Austad Siljan TE.4

      

 

 

II.   Trygve Olsen,6 født 11.07.1898 i Gonsholt Siljan TE.,[10] døpt 21.08.1898 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[11] død 1955 i Austad Siljan TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 22 og 172.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 79.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[6]  Siljan bygdebok. side 22.

[7]  Tjølling ministerialbok 1860-1876. side 87.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.