| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Tråholt Gnr. 1 Bnr. 25 m. fl.

 

Tråholt ligger nordøst for Herregårdstranden på Nystrand. Ødegården er nabo i nord, Slevolden i vest-sydvest og Lillegården i sydvest. Tråholt var den betydeligste gården i der gamle Bjerkevollgodset.

 

Litt fakta om gården Tråholt

 

 

 

 

Bosatt her i 1664

 

Knud Christensen f. ca 1596 (på 68 år) og sønnene Pros 22 aar og Christen 16 aar nevnes på Store Tråholt i 1664. Knud var gift med Ingeborg Gulbrandsdatter f. omkring 1600. Henne var det skifte etter på Slevolden i 1666.

 

Se Slevolden

 

 

 

Fam.1

Bosatt her fra ca 1680 (Maren til 1712)

 

Anders og Halvor nevnes som brukerer på Bjerkevoll med underliggende plasser i 1680 årene. Anders skal ha blitt nevnt på Tråholt omkring 1700. Det er trolig hans kone Maren Hansdatter som døde på Tråholt i 1712. En finnet navnet Maren igjen i barneflokken.

 

Barn:

Maren Andersdatter f. ca 1667 d. 1741

Prods Andersen f. ca 1673 d. 1753

Knud Andersen f. ca 1677 d. 1750

Mari Andersdatter f. omkring 1695 d. ca 1744

Lars Andersen f. ca 1695 d. 1773

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1703 til ca 1744

 

Sønnen Knud Andersen f. ca 1677 giftet seg 1. gang i 1703 med Anne Jonsdatter Nautser f. ca 1672. De var bosatt på Tråholt og Anne døde der i 1732. Knud gifter seg 2. gang i 1744 med Ingeborg Jonsdatter f. ca 1701. Hun var enke på Oklungen så de bosatt seg der. Knud fikk bygselen på Oklungen av greven i 1744. De døde begge bosatt på Oklungen i 1750.

 

Barn:

Inger Knudsdatter f. ca 1701 d. 1763

Anders Knudsen f. ca 1702 d 1750

Johanne Knudsdatter f. ca 1708

Hans Knudsen f. ca 1711 d 1764

Povel Knudsen f. 1713 d. 1743

Amund Knudsen f. 1716 d. 1763

Isack Knudsen f. 1718 d. 1719

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1746 (Anne til 1758)

 

Hans Amundsen f. ca 1680 er født på Lanner og nevntes som tjenestegutt på Langangen i 1706. Han giftet seg i Eidanger i 1708 med Anne Paulsdatter Oksum f. ca 1676. De bosatt seg på Tråholt og boodde der livet ut. Hans døde i 1746 og Anne i 1758.

 

Barn:

Hans Hansen f. ca 1711 d. 1748

Karen Hansdatter f. 1712 d. 1715

Amund Hansen f. 1714 d. 1715

Karen Hansdatter f. 1717 d. 1719

Finn Hansen f. 1718 d. 1719

Anders Hansen f. 1720 d. 1720

Anne Hansdatter f. 1721 d. 1747

Iver Hansen f. 1724 d. 1725

Ole Hansen f. 1726 d. 1726

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1738 til 1743

 

Povel Knudsen f. 1713 var sønn av Knud Andersen Tråholt. Han giftet seg i Eidanger i 1738 med Anne Villumsdatter f. ca 1710 fra Ragnhildrød i Hedrum. Povel har trolig bodd på Tråholt hele livet. Povel og Anne bosatte seg på Tråholt og levde der hele livet. Povel døde der i 1743 og Anne giftet seg på nytt i 1744 med sønn av Hans Amundsen Tråholt og levde videre på Tråholt.

 

Barn:

Jacob Povelsen f. 1738

Søren Povelsen f. 1740 d. 1740

Anne Povelsdatter f. 1741 d. 1741

Anders Povelsen f. 1742 d. 1784

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1744 til 1748

 

Enken etter Povel Knudsen, Anne Villumsdatter f. ca 1710 giftet seg i Eidanger i 1744 Hans Hansen Tråholt f. ca 1711. Hans var sønn Hans Amundseen Tråholt. Hans pg Anne bodde viderere på Tråholt og Anne døde der i 1744. Hans trolovet seg i Eidanger i 1748 med Karen Olsdatter f. ca 1720 fra Søndre Ås, men han døde samme året før de ble gift. Hans etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1748 til 1794

 

Karen Olsdatter f. ca 1720 som mistet Hans Hansen Tråholt rett etter trolovelsen i 1748 giftet seg i senere samme året i Eidanger med Paul Gulbrandsen Oksum f. 1721. De bodde livet ut på Tråholt og Karen døde der i 1784. Paul døde på Tråholt i 1794.

 

Barn:

Hans Paulsen f. 1750 d. 1750

Gulbrand Paulsen f. 1754 d. 1784

Kari Paulsdatter f. 1756

Ole Paulsen f. 1760 d. 1761

Ingeborg Paulsdatter f. 1762 d. 1762

Ole Paulsen f. 1763

Ingeborg Paulsdatter f. 1767

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1746 til 1793

 

En datter av Hans Amundsen Tråholt, Anne Hansdatter f. 1721, giftet seg i Eidanger i 1746 med Nils Larsen f. 1720 på Høgset i Gjerpen. Han kom fra Nordre Lunde da han giftet seg i 1746. Hans far var Lars Olsen f. ca 1693 på Kvestad i Eidanger og død 1773 på Nordre Lunde i Eidanger. Anne døde allerede på Tråholt i 1747 og enkemannen, Nils Larsen, giftet seg på nytt i 1749 med enken etter Knud Gundersen Åltvedt f. ca 1719 d. 1748, Margrethe Larsdatter f. 1719 på Kvestad. Nils og Margrethe levde begge livene ut på Tråholt. Hun døde i 1766 og han i 1793.

 

Nils Larsen barn med Anne Hansdatter:

Anne Nilsdatter f. 1747 d. 1748

 

Nils Larsen barn med Margrethe Larsdatter:

Knud Nilsen f. 1750 d. 1812

Anne Nilsdatter f. 1752 d. 1807

Hans Nilsen f. 1755 d. 1792

Maren Nilsdatter f. 1758 d. 1803

Lars Nilsen f. 1761 d. 1838

Amborg Nilsdatter f. 1764 d. 1845

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1789 til 1838

 

Nils Larsen Tråholts sønn, Lars Nilsen f. 1761, giftet seg i Eidanger i 1789 med Berthe Christensdatter Øvre Lunde f. 1765. De ble boende på Tråholt til de døde der i 1838. Han var selveier av halvparten av Tråholt fra 1789. Jon Jacobsen Nedre Lunde kjøpte den andre halvdelen.

 

Barn:

Margrethe Larsdatter f. 1790 d. 1858

Maren Larsdatter f. 1792 d. 1820

Sara Larsdatter f. 1794 d. 1892

Nils Larsdatter f. 1797

Iver Larsen f. 1800 d. 1889

Anne Christine Larsdatter f. 1803 d. 1820

Berthe Marie Larsdatter f. 1807 d. 1893

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra ca 1787 til 1807 (Gunhild til 1829)

 

Jon Jacobsen f. 1751 på Nedre Lunde giftet seg i Eidanger i 1778 med Gunhild Amundsdatter Lillegården f. 1754. De døper barn bosatt på Nedre Lunde frem til 1784. Fra 1787 døper de barn bosatt på Tråholt og i 1789 kjøpte han halvparten av gården og ble selveier. De bodde der livet ut. Jon døde i 1807 og Gunhild i 1829.

 

Barn:

Jacob Jonsen f. 1778 d. 1780

Amborg Margrethe Jonsdatter f. 1780 d. 1846

Amund Jonsen f. 1782

Margrethe Jonsdatter f. 1784 d. 1851

Lars Jonsen f. 1787

Nils Jonsen f. 1790

Marte Jonsdatter f. 1792 d. 1854

Jacob Jonsen f. 1795

 

Famlieark

 

 

 

Torjus Christensen f. 1764 på Søndre Lunde kjøpte det en del av Tråholt i 1811. Denne delen ble senere Bnr. 28. Torjus hadde før dette bodd lenge på Søndre Lunde. Han var gift med Gunnild Gundersdatter f. 1759 på Bekkevold i Gjerpen. Gunnild døde på Tråholt i 1820.

 

Se mer om denne familien på Søndre Lunde i Eidanger 

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Tråholt:

 

Fam.10 - Ingeborg Nilsdatter f. 1711 nevnes på Tråholt i 1725. Trolig hun som giftet seg med Jacob Nirisen i Eidanger i 1741. De ble bosatt i Gjerpen.

 

Karen Hansdatter f. 1714 var trolig fosterdatter hos Hans Amundsen på Tråholt i 1725. Hun ble gift med Abraham Hansen og nevnes på Søndre Nordal.

 

Nils Rejersen f. ca 1703 var tjenestedreng hos søsteren Anne på Tråholt i 1725. Han nevnes under sin far, Rejer Torgersen, på Flogstad.

 

Ole Gulbrandsen f. 1724 og Gunhild Nilsdatter gravla et barn bosatt på Tråholt i 1753. De nevnes på Slevolden.

 

Ingeborg Jonsdatter f. ca 1696 døde bosatt hos datteren Karen på Tråholt i 1766. Hun var da enke etter Ole Tengelsen og de nevnes på Søndre Ås.

 

Ole Johannesen f. ca 1772 døde ved dukning i 1793 bosatt på Tråholt. Han fikk et uekte barn med Gunild Marie Olsdatter og nevnes under hennes far, Ole Larsen, i Brevik 1762 -1782.

 

Anne Marie Ingebretsdatter f. 1770 døde i 1794 bosatt på Tråholt. Han nevnes under sin far, Ingebret Hansen, på Nedre Lunde.

 

Fam.11 – Maria Nilsdatter f. ca 1740 var bosatt som Inderst under Tråholt i 1801.

 

Fam.12 – Henrik Nilsen f. ca 1774 var bosatt hos Lars Nilsen på Tråholt i 1801.

 

 

 

Husmannsplasser

 

Plassen Lille Døvik var husmansplass under Tråholt på 1600 og 1700 tallet. Det er derimot forbundet med noen problemer å plassere folk rett da vi også har gården Døvik Gnr. 42 i Eidanger. Står det bare Døvik kan det menes begge steder?

 

 

 

Lille Døvik

 

 

Fam.13

 

Bosatt her i 1706 til 1713

 

Anders Findsen f. ca 1670 nevnes på Lille Døvik i 1706. Han kom fra Sandefjord og giftet seg i Eidanger i 1697 med Gunhild Pedersdatter f. ca 1665. Anders døde før 1713 for da giftet hans enke seg på nytt med Jens Olsen Døvik f. ca 1671 og ble bosatt på Døvik.

 

Barn:

Jens Andersen f. ca 1701 d. 1763

Maren Andersdatter f. ca 1703

Lars Andersen f. ca 1705

Anne Andersdatter f. ca 1708 d. 1733

Ingeborg Andersdatter f. ca 1713

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Nevnes her i 1725

 

I 1725 nevnes bosatt på Lille Døvik en Peder Nilsen f. ca 1665 og hans hustru Sibilla Olsdatter f. ca 1675. Han ble nevnt i 1706 på Røtua under Døvik og i 1729 nevnes han også død bosatt på Røtua.

 

Barn:

Maren Pedersdatter f. ca 1684 d. 1734

Nils Pedersen f. omkring 1690

Anne Pedersdatter f. ca 1695 d. 1749

Eli Pedersdatter f. ca 1699 d. 1795

Åse Pedersdatter f. ca 1709

 

Familieark

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her far 1724 til ca 1738

 

Sønn av Anders Findsen og Gunhild Pedersdatter, Jens Andersen f. ca 1701 giftet seg i Eidanger i 1724 med Maria Larsdatter Grønsholt f. ca 1701. De døper barn bosatt på Lille Døvik fra samme året og nevnes også der i 1725. De var bosatt på Lille Døvik frem til ca 1738 da han 1. kone døde dette året bosatt i Brevik.  Jens Andersen giftet seg igjen i 1743 i Brevik med Maren Olsdatter f. 1717 fra Brevik. Etter å ha blitt enkemann igjen giftet han seg for 3. gang i Brevik med Mette Steffensdatter f. 1716 i Brevik. Jens fikk ingen barn i sitt 3. ekteskap. De døde begge to i Brevik.

 

Jens Andersens barn med Maria Larsdatter:

Gunild Jensdatter f. 1724

Anders Jensen f. 1727 d. 1793

Maren Jensdatter f. 1734 d. 1807

Anne Jensdatter f. 1738

 

Jens Andersens barn med Maren Olsdatter:

Hans Jensen f. 1744

Isach Jensen f. 1746

Maria Jensdatter f. 1747 d. 1748

Jacob Jensen f. 1749

NN Jensen f. 1750 d. 1750

Anne Marie Jensdatter f. 1751 d. 1756

Isach Jensen f. 1754 d. 1754

 

Familieark

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1731 til 1733

 

En datter av Anders Findsen, Anne Andersdatter f. ca 1708 og Christen Nilsen f. ca 1709 var også bosatt på Lille Døvik noen år. De giftet seg i Eidanger i 1731 og døpte barn på Døvik fra dette året til 1732. I 1733 døde Anne på Døvik og Christen giftet seg på nytt i 1735 med Johanne Knudsdatter f. ca 1708 på Tråholt. Han flyttet da fra gården. 

 

Barn:

Peder Christensen f. 1731

Tomas Christensen f. 1732 d. 1801

NN Christensen f. 1732

 

Familieark

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra ca 1753 til 1762

 

Mads Nilsen Ødegården f. 1723 giftet seg i Eidanger i 1748 med Birthe Olsdatter f. 1724. De døpte barn på Ødegården i 1748 og 49, men fra 1753 døper de barn bosatt på Døvik. Dette er ganske sikkert Lille Døvik. Mads var en fattig husmann. Han og hans kone var nevnt i Eidanger i 1762 uten at det går frem hvor de bodde. De står som fattige og uformuende. Hans datter, Marte Madsdatter f. 1749, finner vi fra 1776 på Lille Døvik gift med Anders Povelsen f. 1742. 

 

Mads og Birthe døper fra 1767 barn på Bekken u/Søndre Tveten. De døde begge der. Birthe i 1778 og Mads i 1800.

 

Familieark

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her rundt 1765

 

Erik Larsen f. omkring 1730 og hans kone Siri Madsdatter f. omkring 1730 nevnes på Lille Døvik rundt 1765. Erik var sagmester men jeg vet ikke hvor de kom fra.

 

Barn:

Johannes Eriksen f. 1762

Mads Eriksen f. 1765 d. 1766

 

Familieark

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra 1768 til 1775

 

Peder Ingvaldsen f. 1719 kom til Lille Døvik ca i 1768. Han hadde mistet sin første kone, Marie Andersdatter f. ca 1720 d. 1764, mens de bodde på Hytterød under Siljan i Bamble. Han giftet seg så 2. gang i 1765 i Solum med Maren Jensdatter f. 1740 på Vold i Solum. De døpte et barn bosatt på Vold før de kom til Lille Døvik og døper barn der fra 1768. De nevnes på Lille Døvik til 1775. De nevnes de på Rønningen under Hvalen i Eidanger fra 1779.

 

Peder Ingvaldsens barn med Marie Andersdatter:

 

Christen Pedersen f. 1743 d. 1748

Marthe Pedersdatter f. 1746

Anders Pedersen f. 1748

Christen Pedersen f. 1751

Inger Margrethe Pedersdatter f. 1754 d. 1755

Inger Margrethe Pedersdatter f. 1756 d. 1769

 

Peder Ingvaldsen barn med Maren Jensdatter:

Ingvald Pedersen f. 1765 d. 1766

Maren Pedersdatter f. 1768

Jens Pedersen f. 1770 d. 1771

Inger Margrethe Pedersdatter f. 1772 d. 1772

Inger Margrethe Pedersdatter f. 1773 d. 1774

Margrethe Pedersdatter f. 1775

Gunnil Margrethe Pedersdatter f. 1779

Peder Pedersen f. 1784 d. 1785

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra 1776 til 1787

 

Anders Povelsen Tråholt f. 1742 giftet seg i Eidanger i 1775 med Marte Madsdatter f. 1749. Hun kom fra Bekken u/Søndre Tveten der hennes far, Mads Nilsen f. 1723, var bosatt. De fikk et barn bosatt på Bekken u/Søndre Tveten i 1775 men fra 1776 var de bosatt på Lille Døvik. Anders døde der i 1784 og enken Marte Madsdatter bodde der til hun giftet seg 2. gang i Eidanger i 1787 med Nils Jacobsen f. 1741. Marte og Nils flyttet til Hasler og nevnes der.

 

Barn:

Poul Andersen f. 1775 d. 1775

Poul Andersen f. 1776 d. 1776

Anne Kirstine Andersdatter f. 1778

Jacob Andersen f. 1779

Poul Andersen f. 1780

Ole Andersen f. 1782 d. 1818

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1779

 

Erik Andersen Lanner f. 1747 giftet seg i Eidanger i 1778 med Anne Nilsdatter Tråholt f. 1752. De døpte en sønn Anders bosatt på Lille Døvik i 1779 men flyttet etter det til Lanner.

 

Se Lanner

 

 

Bosatt her fra ca 1791 til 1830

 

I 1789 ble Lille Døvik fraskilt Tråholt og Jacob Hansen f. 1751 fikk auksjonskjøte på plassen for 303 rdl. I 1802 ble Lille Døvik (Gnr. 1 Bnr. 2) skyldsatt og fikk en skyld på 2 skinn. Jacob Hansens 2. kone Inger Halvorsdatter døde på Lille Døvik i 1805. Han var gift tre gangen og døde på Lille Døvik i 1830. Jacob Hansen kom fra Rørarød og familien nevnes der.

 

Se Rørarød