| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

 

Povel Knudsen f. 1713 og Anne Villumsdatter f. ca 1710 sin familie

 

 

 

Povel Knudsen, f. 1713 på Tråholt i Eidanger,[1] døpt 26.02.1713 i Eidanger kirke,[2] d. 1743 på Tråholt i Eidanger,[3] gravlagt 29.01.1743 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Knud Andersen Tråholt.

 

Knud Andersen Traaholt og Anne Joensdatter - Povel

Faddere: baaren af Anne Poulsdaater Traaholt, assist: Ragnild Torchelsdatter, mandfaddere: Lars Joensen Grønsholt, Hans Elefsen Lillegaarden, Claus Findsen Slevolden.

 

Han var 19 under skifte etter moren i 1732.

 

Trol. 3/9-1737 i Eid. Copul. 2/1-1738.

Povel Knudsøn Traaholt og Anne Villumsd.

Caut: Lars Olsøn S. Lunde, Hans Anundsøn Traaholt.

 

Han gravlegges som "Povel Knudsøn Traaholt 31 aar".

 

Bamble skifteprotokoll nr. 4, Fol. 308

22.6.1743 Traaholt i Eidanger

       Poul Knudsen død e. Anne Villumsdtr.

       Barn:

       1.  Jacob Poulsen 5 år.

       2.  Anders Poulsen, 8 mndr.

Laugverge for enken: Lars Søndre Lunde.

Formynder: Knud Traaholt.

Brutto 47-3-8.

Netto 22-0-14.

 

Ved skifte etter han ble registrert midler for brutto rdlr. 47-3 - 8,

mens gjelden utgjorde rdlr. 22 - 0 - 14. Foruten enken tok barna Jacob og Anders arv.

Av dyr ble registrert 2 hester, 3 kuer, 2 sauer og 1 veder.

 

Han er nevnt i skifte etter Hans Knudsen Nabhaug i 1764 som hans avdøde bror som ”Pouel Knudsen, død, etterlater seg: a. Jacob Paulsen umyndig, b. Anders Paulsen umyndig".

 

Han er nevnt i skifte etter sin brors sønn Ole Amundsen på Oklungen i 1779:

farbroder Paul Knudsen, død og etterladt sig 2 barn:

a) Jacob Paulsen boende i Laurvig, død og etterladt sig et Barn som er i Laurvig, hvis navn ikke viides.

b) Anders Paulsen er boende ved Døvig i Eidanger, myndig.

 

 

Gift 02.01.1738 i Eidanger kirke,[5] med[6] Anne Villumsdatter, f. ca 1710,[7] (datter av Villum Olsen og Sibille Hansdatter), d. 1744 på Tråholt i Eidanger,[8] gravlagt 10.09.1744 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anne:

Hun kom fra Ragnhildrød i Hedrum. Hun bruker Ole Ragnildrød som fadder til sin førstefødte sønn Jacob i 1738. Dette er trolig Ole Vilumsen på Ragnildrød og dette er nok da hennes bror. Ole Ragnildrød kan også være Ole Larsen som var gift med Ole sin søster Elen Vilumsdatter. De døper også et barn bosatt på Ragnildrød i 1738. Anne Villumsdatter er derfor sikkert datter av Vilhelm (Villum) Olsen Ragnildrød.

 

Hun gifter seg 2. gang i 1743 med sønn av Hans Amundsen Tråholt, Hans Hansen Tråholt f. 1711. Se Tråholt.

 

Trol. 29/12-1743 i Eid. Copul. 21/1-1744.

Uk. Hans Hansøn Traaholt og enken Anne Villumsd.

Caut: Lars Olsøn S. Lunde og Niels Torkildsøn Sledevolden.

 

Hun gravlegges som "Hans Hansøn Traaholtes kone Anne Villumsdatter 34 aar".

 

Bamble skifteprotokoll nr. 4, Fol. 359

24.11.1744 Tråholt i Eidanger

       Anna Willumsdtr. død e.m. Hans Hansen.

       Barn i avdødes 1. ekte:

       1. Jacob Poulsen, 6 år.

       2. Anders Poulsen, 2 år.

Brutto 41-0-18.

Netto: 20-0-2.

 

 

 

I.    Jacob Povelsen, f. 1738 på Tråholt i Eidanger,[10],[11] døpt 20.08.1738 i Eidanger kirke.[12]

      

       Povel Traaholt og Anne Villumsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Torger Flochstad, Ole Ragnildrøe, Hans Hansen Traaholt.

      

       Han er nevnt i skifte etter Ole Amundsen på Oklungen i 1779 som "Jacob Paulsen boende i Laurvig, død og etterladt sig et Barn som er i Laurvig, hvis navn ikke viides".

 

 

 

II.   Søren Povelsen, f. 1740 på Tråholt i Eidanger,[13] døpt 23.01.1740 i Eidanger kirke,[14] d. 1740 på Tråholt i Eidanger,[15] gravlagt 31.01.1740 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Povel Traaholt og Anne Villumsdatter - Søfren

       Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Anne Larsdatter Grønsholt, mandfaddere: Anders Lander, Christen Larsen S. Lunde.

      

       Han gravlegges som "Povel Traaholtes liden søn Søfren 8 dager".

 

 

 

III. Anne Povelsdatter, f. 1741 på Tråholt i Eidanger,[17] døpt 18.06.1741 i Eidanger kirke,[18] d. 1741 på Tråholt i Eidanger,[19] gravlagt 06.07.1741 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Povel Traaholt og Anne Willumsdatter - Anne

       Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Guri Larsdatter Huset, mandfaddere: Hans Traaholt, Anund Knudsdatter ibid.

      

       Hun gravlegges som "Povel Traaholtes liden datter Anne 3 uger".

 

 

 

IV. Anders Povelsen, f. 1742 på Tråholt i Eidanger,[21] døpt 29.09.1742 i Eidanger kirke,[22] d. 1784 på Lille Døvik i Eidanger,[23] gravlagt 28.03.1784 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Povel Traaholt og Anna Villumsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Knudsen ibid.

 

      

       Gift 05.11.1775 i Eidanger kirke,[25] med Marte Madsdatter, f. 1749 på Ødegården i Eidanger,[26] (datter av Mads Nilsen og Birthe Olsdatter), døpt 12.10.1749 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[28] d. 1813 på Hasler i Eidanger,[29] gravlagt 01.09.1813 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Se Lille Døvik under Tråholt

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 57.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 69.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[28]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.