| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

 

 

Jens Andersen f. ca 1701 sin familie (Han var gift 1. gang med Maria Larsdatter f. ca 1701, 2 gang med Maren Olsdatter f. ca 1715 og 3. gang med Mette Steffensdatter f. 1716)

 

 

Jens Andersen, f. ca 1701,[1],[2] d. 1763 i Brevik, gravlagt 24.05.1763 på Brevik kirkegård.[3] 

Han var sønn av Anders Findsen Lille Døvik.

 

Jens Døvig døper barn i Brevik i 1738. Dette er nok Jens Andersen som har bodd i Brevik og nevnt som Døvig. Det var flere som nevnes med gårdsnavnet sitt når de nevnes i kirkebøkene i Brevik.

      

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jens Andersen Døvig 21aar", fødested Døvig og bopel Døvig, innrullert 30. juni 1723.

      

Trol. 14/11-1723 i Eid. Copul. 2/1-1724.

Jens Anderssøn Døvig med Maria Laersd.

Caut: Knudt Traaholt og Olle Søfvrenssøn Møller.

      

Finner familien som husmenn under Bjerkevoll i 1725:

Lille Døvik

Den 3die Huusmandsplads kaldet Døewig, Bruges af Jens Andersøn gl. 24 aar, Enroullered, gift med Maria Larsdatter gl. 24 aar, har en datter Gunild Jensdatter gl. 1 aar. En Mand tilhuuse Peder Nielsøn Smed gl. 60 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Zibbila Olsdatter gl. 66 aar, har en datter Aase Pedersdatter gl. 16 aar, tiener hos Even Lunde for half aarsløn. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe, 4 Saver.

 

De døper et barn bosatt på Døvik i 1727. Hans første kone ble gravlagt i Brevik i 1738 så de ble bosatt i Brevik fra ca 1738.

 

Jens giftet seg 2. gang i Brevik i 1743.

 

Brevik: trolovet 06.02.1743, viet 04.08.1743

Jens Døwig og Maren Olsdatter

Caut.: Anthoni Henrichsen, Dideric Snedker.

 

Etter å ha blitt enkemann igjen i 1760 giftet han seg 3. gang i 1761.

 

Brevik: trolovet 13.08.1761, viet 30.12.1761

Enkemanden Jens Andersen Døvig og Mette Stephensdatter

Caut.: Jacob Sørensen, Niels Jensen Sandvig.

      

Brevik 1762:

Nr 59

Mand og hustru: Christen Svendsen og kone

Huusfolk: 1. Christen Svendsens Moder Ambor Halvorsdatter, 2. Jens Døvig og kone,

Søn Hans Jensen ude med Manals Skib, 3. Hans Venkesen og kone

De uformuende: Jacob Jensen Døvig, eet fattigt børn

 

Gravlagt som "Jens Døvig 63 aar gl.".

 

 

(1) Gift 02.01.1724 i Eidanger kirke,[4] med Maria Larsdatter, f. ca 1701,[5] (datter av Lars Jonsen og Maren Jansdatter), d. 1738 i Brevik, gravlagt 28.09.1738 på Brevik kirkegård.[6] 

 

Maria:

Hun var datter av Lars Jonsen Grønsholt.

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Anna Laersdatter Muulle, Laers Jensen Muulle, Olle Svendsen Muulle, Christen Olsen Qvæstad

      

Maria Larsdatter Døvig er brukt som fadder av Anna Larsdatter på Hitterø i 1724. Det er nok hennes søster. 

      

Gravlagt som "Jens Døevikes k.".

 

 

(2) Forlovet 06.02.1743 i Brevik,[i] gift 04.08.1743 i Brevik kirkegård,[ii] med Maren Olsdatter, f. 1717 i Brevik (datter av Ole Olsen og Maren Jacobsdatter), døpt 02.01.1717 i Brevik kirke,[iii] d. 1760 i Brevik, gravlagt 30.03.1760 på Brevik kirkegård.[iv]

 

Maren:

døpt Ole Olsen og Mari Jacobsdatters ægtebarn N. Maren

baaren af Bodel Jacob Nielsen, assist: Else Laursdatter, mandfaddere: Henrich Kierulf, Hans Madsen, Jacob Jacobsen

 

Brevik 27.02.1718: introdusert kone, Maren Ollufsdatter, Olle Olsdatters

 

Hennes mann ble brukt som fadder til to av hennes søster, Else, sine barn i Brevik som Jens Døvig. Maren ble også brukt som fadder ev søsteren som Jens Døvigs kone.

 

Gravlagt som "Jens Døvigs kone Mari Olsdatter 45 aar".

 

 

(3) Gift 30.12.1761 i Brevik kirke,[7] med Mette Steffensdatter, f. 1716 i Brevik,[8] (datter av Steffen Jensen og Margaretha Christensdatter),  døpt 09.04.1716 i Brevik kirke,[9] d. 1772 i Brevik, gravlagt 07.05.1772 på Brevik kirkegård.[10] 

 

Mette:

Hun var enke etter Nils Mortensen i Brevik da hun giftet seg i 1761.

      

Gravlagt som "Jens Døwigs enke Mette Stephensdatter 58 aar".

 

 

 

I.    Gunild Jensdatter, (datter av Jens Andersen og Maria Larsdatter) f. 1724 på Lille Døvik i Eidanger,[11],[12] døpt 13.08.1724 i Eidanger kirke.[13] 

 

       Jens Andersen Døvig Nedre og Maria Laersdatters første ægte barn Gunild

       Faddere: baaren af Maren Johansdatter Grønsholt, Marj Andersdatter Døvig, Jens Olsen Døvig, Hans ..........holt?, Anders Knudsen T..........? (klussete JO)

      

 

      

II.   Anders Jensen, (sønn av Jens Andersen og Maria Larsdatter) f. 1727 på Døvik i Eidanger,[14] døpt 11.04.1727 i Eidanger kirke,[15] d. 1793 i Brevik, gravlagt 26.01.1793 på Brevik kirkegård.[16] 

 

       Jens Andersen Døvigen og Maria Laersdatter - Anders

       Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Anne Nielsdatter Lander, Anne Andersdatter Døvig, mandfaddere: Laers Joensen Grønsholt, Søfren Nielsen Lander.

      

       Brevik: trolovet 30.10.1753, viet 28.11.1753

       Enrolleret matros Anders Jensen Døvig og Marte Gulbransdatter

       Caut.: Eggert Larsen, Abraham Hansen Ørestved.

            

       Brevik 1762:

       Nr 127

       Mand og hustru: Anders Jensen Døvig og kone

       Huusfolk: Isak Thorsen

       De uformuende: Kisti Thorsdatter, eet fattigt qvinde menniske    

 

       Brevik 1770:
125.
Anders Jensen Døvig, 44 aar, født i Eidanger, 1 søn, 1 oppfostringsdreng
Gulbrand Andersen, 12 aar. født i Brevik
Jens Olsen, 2 aar, født i Brevik
Jacob Jensen Døvig, 24 aar

 

       Denne Jacob Jensen var hans bror.

 

       Gravlagt som "Anders Døwig ca 70 aar". 

 

      

       Gift 28.11.1753 i Brevik kirke,[17] med Marthe Gulbrandsdatter, f. 1727 i Brevik (datter av Gulbrand Pedersen og Karen Andersdatter),  døpt 26.01.1727 i Brevik kirke,[18] d. 1801 i Brevik, gravlagt 29.11.1801 på Brevik kirkegård.[19] 

 

       Marthe:

       Gulbrand Døhls P.b. Marthe

       baaren af Anne Anthonies, Anne Margrete Isaachsdatter, mandfaddere: Frants Lunde, Lars Jømle

      

       Gravlagt som "Anders Døvigs enke Marthe Gulbrandsdatter".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

III. Maren Jensdatter, (datter av Jens Andersen og Maria Larsdatter) f. 1734 på Døvik i Eidanger,[v] døpt 15.08.1734 i Brevik kirke,[vi] konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke,[vii] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.05.1807 på Østre Porsgrunn kirke.[viii]

      

       Jens Dyevads P.b. Maren

       baaren af Dideric Snedkers K., Anne Cathrine Olsdatter, mandfaddere: Frantz Lunde, Gunner Larsen, Hans Jensen

      

       Dette må være Jens Døvik og den Maren Jensdatter Døvig som ble konfirmert og som ble mor til et uekte barn i 1757.

      

       Konfirmert som "8. Maren Jensdatter Døvig". (Dersom hun ikke var fra Døvig stod det ofte "p. Døvig")

      

       I 1755 var hun fadder for sin brors barn.

      

       Brevik 20.02.1757:

       Publice absolverede: Maren Jensdatter Døvig for 1’ste lejermaal udlagt Skredderdreng Bent Andersen Grøtsund

      

       Bosatt på Prestegården i Eidanger i 1762:

       Piiger over 12 aar: Mette Alsing, Maren Jensdatter, Mari Larsdatter

      

       Hun fikk et uekte barn bosatt på Prestegården i Eidanger i 1767 og som siden giftet seg med Christen Ellefsen. Dette var ifølge dåpen av dette barnet hennes 2. leilermaal.

 

       Hun giftet seg i 1773.

 

       Østre Porsgrunn 26.09.1773:

       Trol. enkemand og soldat Christen Ellefsen med pigen Mari Jensdatter.

      

       Trol. 26/9-1773.

       Soldat, Christen Ellefsen med p. Mari Jensd. af Ejdanger Sogn.

       Cav: Hans Hansen, Carl Larsen Valler.

 

       Gravlagt som "Christen Ellefsens enke Mari Jensdatter 84 aar".

 

      

       Forhold til Bent Andersen, f. ca 1740,[ix] konfirmert 28.03.1756 i Brevik kirke.22

      

       Bent:

       Trolig han som ble konfirmert som "4. Bent Andersen Smed".

      

       Faren var vel da smed?

      

       Brevik 15.05.1757:

       Publice absolverede: Bent Andesen for lejermaal med Maren Jensdatter.

 

      

       Forhold til Ole Christensen, f. omkring 1730.24

 

      

       (3) Forlovet 26.09.1773 i Østre Porsgrunn,[x] gift 1773, med Christen Ellefsen, f. 1739 på Hvalen i Eidanger,[xi] (sønn av Ellef Hansen og Birthe Christensdatter), døpt 15.03.1739 i Eidanger kirke,26 konfirmert 17.04.1757 i Eidanger kirke,[xii] d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.11.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[xiii]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

      

 

 

IV. Anna Jensdatter, (datter av Jens Andersen og Maria Larsdatter) f. 1738 på Døvik i Eidanger, døpt 07.04.1738 i Eidanger kirke.[20] 

 

       Jens Døviges P.B. Anna

       baaren af Anders Nielsens k. i Sæteret, Anne Engelbretsdatter til Jacob Nielsen, mandfaddere: Ole Smid, Smid Svend Andreas

      

 

 

V.   Hans Jensen, (sønn av Jens Andersen og Maren Olsdatter) f. 1744 i Brevik, døpt 16.08.1744 i Brevik kirke,[21] konfirmert 28.03.1762 i Brevik kirke.[22] 

 

       Jens Døvigs Dr. barn Hans

       baaren af Sara Andersdatter, Helvig Isaachsdatter, mandfaddere: Peder Sæteret, Giert Smed, Ole Frandsen

      

       Konfirmert som "5. Hans Jensen Døvig".

 

 

 

VI. Isach Jensen, (sønn av Jens Andersen og Maren Olsdatter) f. 1746 i Brevik, døpt 02.07.1746 i Brevik kirke.[23] 

 

       Jens Døvigis Drbarn Isaach

       baaren af Berthe Anders Nielsens, Lisbeth Pettersdatter, mandfaddere: Michel Gundersen, Peder Nielsen

 

 

VII. Maria Jensdatter, (datter av Jens Andersen og Maren Olsdatter) f. 1747 i Brevik, døpt 19.11.1747 i Brevik kirke,[24] d. 1748 i Brevik, gravlagt 14.11.1748 på Brevik kirkegård.[25]

 

       Jens Døvigs Pigebr. Maria

       baaren af Maren Didrich Snedker, Else Olsdatter, mandfaddere: Michal Gundersen, Michel Svænumsen

      

       Trolig gravlagt som "Jens Døviges og Mathia Skomagers Enkes Pigebarn". Dette er nok da Jens Døvigs pigebarn som blir gravlagt.

 

 

VIII. Jacob Jensen, (sønn av Jens Andersen og Maren Olsdatter) f. 1749 i Brevik, døpt 09.11.1749 i Brevik kirke,[26] konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke.[27] 

 

       Jens Døvigs Drbr. Jacob

       baaren af Sara Giert Sivertsens, Siri Knudsdatter, mandfaddere: Michel Gundersen, Michel Andersen, Jacob Egertsen

      

       Konfirmert som "Jacob Jenson 19 aar".

 

       Bosatt hos sin bror i Brevik i 1770.

 

       Brevik 1770:
125.
Anders Jensen Døvig, 44 aar, født i Eidanger, 1 søn, 1 oppfostringsdreng
Gulbrand Andersen, 12 aar. født i Brevik
Jens Olsen, 2 aar, født i Brevik
Jacob Jensen Døvig, 24 aar

      

 

 

IX. NN Jensen, (sønn av Jens Andersen og Maren Olsdatter) f. 1750 i Brevik, d. 1750 i Brevik, gravlagt 26.05.1750 på Brevik kirkegård.[28] 

 

       Gravlagt som "Jens Døvigs Drbarn".

 

 

 

X.   Anne Marie Jensdatter, (datter av Jens Andersen og Maren Olsdatter) f. 1751 i Brevik, døpt 21.11.1751 i Brevik kirke,[29] d. 1756 i Brevik, gravlagt 05.02.1756 på Brevik kirkegård.[30] 

 

       Jens Døvigs barn Anne Marie

       baaren af Jacob Parugvmagers kone, assist: Marthe Gulbrandsdatter, mandfaddere: Jacob Sørensen Skomager, Morten Skrædder

      

       Gravlagt som "Jens Døvigs barn navnl. Anne Maria 4 ½ aar".

 

 

 

XI. Isach Jensen, (sønn av Jens Andersen og Maren Olsdatter) f. 1754 i Brevik, døpt 10.03.1754 i Brevik kirke,[31] d. 1754 i Brevik, gravlagt 23.05.1754 på Brevik kirkegård.[32] 

 

       Jens Døvigs barn navnl. Isak

       baaren af Jacob Skomagers kone, assist: Marthe Amundsdatter, mandfaddere: Andreas Snedker, Jacob Sommesen Skomager

      

       Gravlagt som "Jens Døvigs barn navnl. Isak 10 uger gl.".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 66.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34p.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[iii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[iv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[v]  1801 tellingen.

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[vii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[viii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[ix]  Stipulert, Stipulert.

[x]   Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 50-51.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 51.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 185.

[xiii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.