| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| RØRARØD |


 

 

 

 

 

Jacob Hansen f. 1751 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Maria Larsdatter f. 1753, 2 gang med Inger Halvorsdatter f. 1762 og 3. gang med Åste Nilsdatter f. 1780)

 

 

 

 

Jacob Hansen, f. 1751 på Grønsholt i Eidanger,[1] døpt 08.08.1751 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[3] død 14.01.1830 på Lille Døvik i Eidanger,[i] gravlagt 21.01.1830 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Hans Nilsen Grønsholt.

 

Hans Grønsholt og Marie Hendriksdatters søn Jacob                                               

Faddere: baaren af Amund Lillegaardens kone, Anne Henriksdatter, mandfaddere: Knud Uldrichsen, Erik S. Lunde, Christen Eriksen ibid.

 

Konfirmert i 1770 som "Jacob Hansen Grønsholt 18".

 

Han giftet seg 1. gang i 1776.

 

Trol. 15/8-1776 i Eid. Copul. 12/9-1776.

Uk. Jacob Hansøn og P. Anne Maria Larsd. Røra.

Caut: Peder Ingwolds. og Hans Hansøn Berg.

 

Han ble nevnt på Rørarød i 1782:

Rørerød, Plads, Jakob Skredder, 1 kone, 2 barn

 

Jacob og Anne Marie bodde på Rørarød. Jacob nevnes der som skredder. Hun døde på Rørarød i 1784. Jacob giftet seg 2. gang i 1786.

 

Trol. 19/4-1786 i Eid. Copul. 5/6-1786.

Enkemand Jacob Hans. Rørerød og P. Inger Halvorsd. Lillegaard.

Caut: Lensmand Nils Amunds. og Lars Amunse. Gusfred.

 

Lille Døvik var husmannsplass under Tråholt på 1600- og 1700-tallet. Jacob og hans 2. kone bosatte han seg på Lille Døvik. De kjøpte bruket 1789 som da ble fraskilt Tråholt. Bruket fikk en skyld på 2 skinn, og han betalte 333 rdl

 

Anno 26.06.1789 – Jacob Hansen Lille Døvigs obl. til Proc. Rougtevdt – 380 rd. med 1’ste prior i pls. Døvig. (dat. 07.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 – Sorenskriver Norss auctionsskiøde til Jacob Hansen paa pls. Lille Døevig mod betalt 303 rd. (dat. 03.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 – Sr. Albert Bloms odels skiøde til Jacob Hansen for betalt odelspenge til Jørgen Zachariassens børn 50 rd. paa pls. Døevig. (dat. 07.04.1789)

 

Han ble nevnt som husmann under Tråholt i 1801:

Jacob                   Hansen               Mand             50       2det ægteskab Husmand med jord

Inger                   Halvorsdtr          Kone              39       1ste ægteskab 

Lars                    Jacobsen             Hans børn      18       Ugift   

Marthe Marie     Jacobsdtr            Hans børn      23                  

Nils                    Jacobsen             Begges børn   12                  

Hans                  Jacobsen            Begges børn     9                    

Karen Marie     Jacobsdtr           Begges børn      7                    

Maria                Nilsdtr                                       61          Ugift    Inderste

 

Anno 15.05.1802 - Efter eieren Jacob Hansen, a.... pls. Lille Døvig. Skylden blev 2 skind som kommer til afdrag i Lars Nielsen og Jon Jacobsen Traaholdts gaard, enhver for det halve

 

Han giftet seg 3. gang i 1806.

 

Copul. 30.01.1806 i Eid.

Enkemand Jacob Hansen Døvig og Pigen Aase Nilsdatter Hasler.

Caut Hans Isachsen Lillegaarden og Amund Nilsen Lillegaarden.

 

Han døde i 1830, 79 år gammel som husmann på Døvig.

 

Gravlagt som "Jakob Hansen, huusmand paa Døvig 79 aar".

 

 

(1) Gift 12.09.1776 i Eidanger kirke,[4] med Anne Maria Larsdatter, f. 1753 på Røra i Eidanger,[5] (datter av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter), døpt 02.02.1753 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[7] d. 1784 på Rørarød i Eidanger,[8] gravlagt 14.05.1784 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anne:

Lars Røres barn navnl. Anne Marie                                                   

Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone, Otter Røres Datter, mandfaddere: Cornelius Sudsaasen, Hans Nielsen Røre, Jens Nielsen Sundsaasen.

 

Konfirmert i 1768 som "Anne Maria Larsdatter Røra 15".

 

Gravlagt som "Anne Marie Larsd. Rørerød /: Jacob Stridsklevs kone :/ 31 aar".

 

1784 8/10 Protokoll 10b fol. 655b

Brevik

Anne Marie Larsdtr. +  g. Jacob Hansen

            Barn:

            1.  Lars Jacobsen

            2.  Marthe Maria Jacobsdtr.

Brt. 39 - 3 - 7

Net. 24 - 2 - 7

 

 

(2) Gift 05.06.1786 i Eidanger kirke,[10] med Inger Halvorsdatter, f. 1762 på Langangen i Eidanger,[11] (datter av Halvor Olsen og Gjøran Nilsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[12] d. 1805 på Lille Døvik i Eidanger,[13] gravlagt 08.10.1805 på Eidanger kirkegård.[14]

 

Inger:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 16. mai 1762 finnes blant introduserte kvinner "Halvor Landgangen kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Inger.

 

Konfirmert i 1778 som "Inger Halvorsdatter p. Lillegaard 17".

 

Hun kom fra Lillegården da hun giftet seg. Hun var fadder for broren Nils Halvorsens barn i 1792.

 

Gravlagt som "Inger Halvorsdatter Døvig 43 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 286b

Skifte 12. November 1805 paa pladsen Døvig under gaarden Traaholt, Mat. No. 32, i Eidanger

Inger Halvorsdatter, død - enkemand Jacob Hansen

Barn:

1. Niels Jacobsen, 17 aar.

2. Hans Jacobsen, 14 aar.

3. Halvor Jacobsen, 2 aar.

4. Karen Jacobsdatter.

Alle hiemme hos faderen som værget for sine børn.

Brutto: 459-1-14

Netto: 61-0-19.

 

 

(3) Gift 30.01.1806 i Eidanger kirke,[15] med[16] Åste Nilsdatter, f. 1780 på Hasler i Eidanger,[17] (datter av Nils Jacobsen og Maren Rasmusdatter), døpt 10.09.1780 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[19] død 20.03.1835 på Døvik i Eidanger,[iii] gravlagt 27.03.1835 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

Åste:

Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr. - Aaste

Faddere: 1. Karen Rasmusdtr. Rørerød 2. Kisten Larsdtr. Wiersdal 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Peder Rasmusen Hasler.

 

Hun var 4 år under skifte etter moren i 1773.

 

Konfirmert som "Aaste Nilsdatter Hasler 15".

 

Bosatt på Lanner hos Hans Andersen i 1801 som "Aaste Nielsdtr., Tjenestefolk, 20 år".    

 

Gravlagt som "Aaste Nilsdatter - 54 ½ år - Follaugskone - Døvig".

 

 

 

I.    Marte Marie Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Anne Maria Larsdatter) f. 1777 på Rørarød i Eidanger,[20] døpt 01.01.1778 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[22] d. 1801 på Døvik i Eidanger,[23] gravlagt 17.05.1801 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Jacob Hansen Rørerød og k. Anne Marie Larsdtr. - Marte Marie

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Peder Hansen Grønsholt 4. Ole Christensen Leerstang 5. Lars Hansen i Præstegaarden.

      

       Konfirmert som "Marte Maria Jacobsdatter Døwig 15".

      

       Gravlagt som "Marthe Marie Jacobsd. Døvig 23 aar".

 

 

 

II.   Hans Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Anne Maria Larsdatter) f. 1779 på Rørarød i Eidanger,[25] døpt 05.12.1779 i Eidanger kirke,[26] d. 1783 på Rørarød i Eidanger,[27] gravlagt 05.10.1783 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Jacob Hansen Rørerød og k. Anne Maria Larsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Peder Pedersen Røra 4. Lars Hansen Hogholt 5. Hans Isachsen Leerstang.

      

       Gravlagt som "Hans Jacobs. Rørerød 4 aar".

      

 

 

III. Lars Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Anne Maria Larsdatter) f. 1783 på Rørarød eje i Eidanger,[29] døpt 16.03.1783 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke.[31]

      

       Jacob Hansen Rørerød Eje og k. Anne Maria Larsdtr. - Lars

       Faddere. 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Marte Maria Hansdtr. ibid 3. Lars Nilsen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Nils Larsen Røra.

      

       Konfirmert som "Lars Jacobsen Døvig 16".

      

       Han giftet seg i 1812. Faren var trolover og fadder for deres første barn.

      

       Cop. 5/6-1812. Ø. P.

       Uk. og Matros, Lars Jacobsen og p. Maren Aslachsdatter.

       Cav: Hans Larsen, Jacob Hansen.

 

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.142

       Avskrift 1

       Casserer Rasch (huseier)

       Logerende Lars Jensen 34 aar

       Ligesaa Lars Jacobsen 32 aar

       Sønn Andreas Larsen 2 aar

       Konen Maren Aslachsdatter 28 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Toldcasserer Jacob Rasch

       Logerende

       Dagarbeider Lars Jensen 35 aar

       Matros Lars Jacobsen 36 aar

       Kone Maren Aslachsdatter 29 aar

       Sønn Andreas Larsen 2 ½ aar

       Sønn Jacob Larsen

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 142

       Lars Jacobsen - 45 aar - Arbeydsmand

       Maren Asleichsen - 44 aar - Konen

       Jacob Larsen - 10 aar - Sønnen

       Andreas Larsen* - 8 aar - Sønnen

       Mathis Larsen* - 3 aar - Sønnen

       Mari Anne Larsdatter* - 7 Uger - Datteren.

 

      

      

       Gift 05.06.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[v] med Maren Aslachsdatter, født 1785 i Brevik (datter av Aslach Solvesen og Anne Mathiasdatter), døpt 15.04.1785 i Brevik kirke.[vi]

      

       Maren:

       Aslac Solveson og Anne Mathiesdatter - Maren

       Faddere: Peder Isacsons kone Kari Larsd, Gurri Mathiesd, Nils Olson, Peder Isacson

      

       Ei Karen Malene Aslachsdatter var fadder for barnet de fikk i 1819. Det kan jo være feil for søsteren Maren Magdalene Aslachsdatter?

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Andreas Larsen, født 1812 i Østre Porsgrunn, døpt 25.10.1812 i Østre Porsgrunn,[vii] død 17.04.1816 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.04.1816 i Østre Porsgrunn.[viii]

              

               Bekræftet Lars Jacobsen og Maren Aslachsdatters hjemmedøbte barn Andreas.

               Faddere: Isach Olsens kone Anne Mathiasdatter, pigen Elen Hansdatter, Hans Larsen, Jacob Hansen, Lars Andersen.

              

               Gravlagt som "Andreas Larsen, Søn af Daglønner Lars Jacobsen Døvig og hustrue Maren Aslaksdatter af Almuestand i østre Porsgrund, 3½ aar, druknet af Vaade i en Bæk".

              

 

 

        B.    Jacob Larsen, født 08.04.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 23.04.1815 i Østre Porsgrunn, konfirmert 02.10.1831 i Porsgrunn.[ix]

              

               Jacob Larsen – Lars Jacobsen Matros og Hustru Maren Aslachsdatter af østre Porsgrund

               Faddere: Maren Olsdatter af vestre Porsgrund, Karen Maria Jacobsdatter af Ejdanger Sogn af Arbeidsclassen, Hans Larsen Hugger af østre Porsgrund, Isach Johannesen Snedker af Skien, Niels Jacobsen Matros af Ejdanger Sogn, Hans Jacobsen Matros fra dito

              

               Konfirmert som " 5. Jacob Larsen, døbt 23.04.1815, fødested østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Lars Jacobsen Døvig og hustru Maren Aslaksdatter".

              

 

 

        C.    Andreas Larsen, født 11.04.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 04.05.1817 i Østre Porsgrunn,[x] konfirmert 07.10.1832 i Porsgrunn.[xi]

              

               Født 11.04.1817 – hjemmedøpt 18.04.1817 – bekreftet i kirken 04.05.1817: Andreas Larsen – Dagarbeider Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslachsdatter i østre Porsgrund, faddere: Skredder Jacob Hansens Kone Aaste Nielsdatter, Pige Karen Marie Jacobsdatter, begge af Eidanger Sogn, Daglønner Niels Jacobsen Døvig, dito Hans Jacobsen Døvig, ligeledes fra Eidanger, Tjenestkarl Christian Kortner, dito Lars Jensen, begge fra østre Porsgrund

              

               Konfirmert som "5. Andreas Larsen, døbt 04.05.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Tjenestekarl Lars Jacobsen og hustru Maren Aslaksdatter".

              

 

 

        D.    Maria Larsdatter, født 27.09.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 28.11.1819 i Østre Porsgrunn,[xii] død 12.11.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.11.1820 i Østre Porsgrunn.26

              

               Født 27.09.1819 – hjemmedøpt 02.10.1819 – bekreftet i kirken 28.11.1819: Maria Larsdatter – Dagarbeider Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslaksdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Asgier Giermundsdatter , Do Karen Malene Aslaksdatter, Begge af Tyendeclassen i østre Porsgr., Dagarbeider Niels Jacobsen Døvig, Do Hans Jacobsen Døvig, Do Halvor Jacobsen Døvig, Matros Jacob Sørensen Saga, Alle fra Eidanger Sogn

              

               Gravlagt som "Maria Larsdatter, Datter af Dagarbeider Lars Jacobsen Døvig og hustrue Maren Aslachsdatter af østre Porsgrund, 1 aar".

              

 

 

        E.    Mathias Larsen, født 20.08.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 29.09.1822 i Østre Porsgrunn,[xiii] konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[xiv]

              

               Født 20.08.1822 – hjemmedøpt 28.08.1822 – bekreftet i kirken 29.09.1822: Mathias Larsen – Dagarbeider Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslachsdatter af østre Porsgrund, faddere: Bonde Anders Halvorsen Hegnas Kone Karen Maria Jacobsdatter, Pige Kirsten Maria Nielsdatter Kaasa, Daglønner Niels Jacobsen Døvig, Do Hans Jacobsen Døvig, Do Halvor Jacobsen Døvig, Alle fra Eidanger, Arbeidsmand Halvor Bentsen fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "20. Mathias, døbt 29.09.1822, fødested østre Porsgrund, foreldre Lars Jacobsen og hustru Maren Aslaksdatter".

              

 

 

        F.    Marianne Larsdatter, født 07.10.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 20.11.1825 i Østre Porsgrunn,[xv] konfirmert 04.10.1840 i Porsgrunn.[xvi]

              

               Født 07.10.1825 – døpt 20.11.1825: Mariane Larsd. – Tjenestekarl Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslaksd. fra Ø.P., faddere: Tømmermand Ole Taraldsens Kone Berthe Andersd., Pige Maroe Antteonisd., Røyert Thomas Olsen, Matros Jacob Sørensen Saga, Alle fra østre Porsgr., Dagarbeider Jacob Jacobsen Døvig fra Eidanger.

              

               Konfirmert som "11. Mariane Larsdatter, 15 aar, fødested østre Porsgrund, foreldre Lars Jacobsen og Maren Aslagsdatter".

              

 

      

IV. Anne Marie Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1787 på Rørarød i Eidanger,[32] døpt 19.08.1787 i Eidanger kirke,[33] d. 1787 på Rørarød i Eidanger,[34] gravlagt 18.09.1787 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Jacob Hansen Rørerød og k. Inger Halvorsdtr. - Anne Marie

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Ørestved 2. Inger Isacsdtr. Lillegaard 3. Søren Hansen Slewold 4. Nils Halvorsen Tweten 5. Nils Larsen Røra.

      

       Gravlagt som "Anne Marie Jacobsd. Rørerød 5 uger".

      

      

 

V.   Nils Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1788 på Rørarød i Eidanger,[36] døpt 26.12.1788 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[38] død 14.09.1840 på Døvikrydningen i Eidanger,[xvii] gravlagt 20.09.1840 på Eidanger kirkegård.16

      

       Jacob Hansen Rørerød og k. Inger Halvorsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Gunil Amunsdtr. Traaholt 2. Jøran Jacobsdtr. Røra 3. Amun Olsen Lillegaarden 4. Peder Pedersen Røra 5. Nils Larsen Røra.

      

       Konfirmert som "Nils Jacobsen Døvig 16".

      

       Døvikrydningen var en del av Lille Døvik fem til begynnelsen av 1800-tallet. I 1820 skjøtet faren - Jacob Hansen - denne eiendommen over sønnen for 70 spesidaler.

      

       Copul. 25/6-1822 i Eid.

       Niels Jacobsen Døvig, 34. Tjenestedreng.

       Pigen Maren Sørensd., 29.

       Forl: Amund Lillegaarden og Anders Herregaardsstrand.

 

       Gravlagt som "Nils Jakobsen 53 år - Jordeier - Rødningen".

 

 

       Gift 25.06.1822 i Eidanger kirke,[39],[40] med Maren Karine Sørensdatter, f. 1795 på Slevolden i Eidanger,[41] (datter av Søren Hansen og Mari Jonsdatter), døpt 13.09.1795 i Eidanger kirke,[42] konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke.[43]

      

       Maren:

       Søren Hansen Slewold og k. Maren Jonsdtr. P. b. Maren Karine.

       Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Døwiig 2. Marte Pedersdtr. Qvæstad 3. Ole Jonsen Kiøndal 4. Nils Larsen Wiersdal 5. Hans Nilsen i Porsgrund.

      

       Konfirmert som "Maren Karine Sørensdatter Saga 18".

 

       Barn, se under hennes foreldre

 

      

 

VI. Hans Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1791 på Lille Døvik i Eidanger,[44] døpt 06.10.1791 i Eidanger kirke,[45] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke.[46]

      

       Jacob Hansen Lille-Døwig og k. Inger Halvorsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegd. 2. Ambor Engebrictsdtr. Prgd. [Præstegaarden. IK] 3. Nils Pasa 4. Søren Slewold 5. Hans Halvorsen Smededreng.

      

       Konfirmert som "Hans Jacobsen Døvig 16".

      

       Han giftet seg i 1823. Hans søster Karen (Hegna) er blant fadderne de brukte.

      

       Copul. 18/7-1823 i Eid.

       Uk. Hans Jakobsen Siljen, 32. Tjenestedreng.

       Pigen Kirsten Maria Nilsd. Kaasa, 24. Huusmandsd.

       Forl: Nils Siljen og Ole Kaasa

 

       Bosatt på Flata Bnr.14 under Prestegården.

 

      

       Gift 18.07.1823 i Eidanger kirke,43,36 med Kirsten Marie Nilsdatter, født 1793 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[xviii] (datter av Nils Amundsen og Kirsten Sørensdatter), døpt 16.06.1793 i Eidanger kirke,46 konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[xix] død 1862.43

      

       Kirsten:

       Nils Anundsen Kaasen og k. Kisten Sørensdtr. - Kisten Marie

       Faddere: 1. Marte Sørensdtr. Røra 2. Elen Sørensdtr. Kiørsrød 3. Søren ibid 4. Torjus ibid 5. Tolv Anunsen Sillien.

      

       Trolig hun som konfirmeres som "Kirsten Maria Nielsdatter 15".

      

 

       Barn:

 

      

        A.    Nils Hansen, født 07.09.1823 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger, døpt 14.09.1823 i Eidanger kirke.44

              

               Nils - Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, inderster.

 

              

               Gift 08.04.1859 i Eidanger kirke,[xx] med Anne Hansdatter, født 1825 på Vibeto i Holla (datter av Hans Anundsen og Anne Jonsdatter), døpt 10.11.1825 i Holla.[xxi]

              

               Anne:

               Holden, døpt Anne, foreldre gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsd.

               Fadd: Kirsten Steensd. Wibetoe, Kirsten Hansd. Wale, Anders Th. Wibetoe, Jørgen Juvet og Jørgen Jonsen Kaalstad.

              

               Hun var født på Vibeto i Holla, men bodde på Ødegården i Eidanger da hun giftet seg.

               

 

 

        B.    Inger Kirstine Hansdatter, født 26.12.1826 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger, døpt 07.01.1827 i Eidanger kirke,39 død 1900.[xxii]

              

               Inger Kirstine - Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, inderster.

 

              

               Gift 1857, med Anders Nilsen, født 19.07.1829 i Siljan i Eidanger,[xxiii] (sønn av Nils Halvorsen og Lisbeth Andersdatter), døpt 30.08.1829 i Eidanger kirke,39 død 1910.49

              

               Anders:

               Anders - Foreldre: Nils Halvorsen og Lisbet Andersdatter Siljan, gaardmand (hjemmedøbt 20.07)

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Siljan.

              

               Overtok Nordre Siljan i 1849 etter sin mor.

 

 

              

        C.    Karen Marie Hansdatter, født 20.04.1830 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger, døpt 31.05.1830 i Eidanger kirke.39

              

               Karen Marie - Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, husmand.

 

              

               Gift 1863,[xxiv] med Jacob Ellevsen, født 01.06.1837 på Haukeråsen i Gjerpen,50,[xxv] (sønn av Ellev Helgesen og Elen Jacobsdatter).

 

               Jacob:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Buer.

 

 

              

        D.    Jacob Hansen, født 1833,[xxvi] død 1901.

              

               Han kom fra Flata under Prestegården i Eidanger. De ble også bosatt der.

 

 

               Gift 1863, med Ingeborg Marine Ellevsdatter, født 24.11.1831 på Buer i Eidanger (datter av Ellev Helgesen og Elen Jacobsdatter), døpt 26.12.1831 i Eidanger kirke.39

              

               Ingeborg:

               Ingeborg Marine - Foreldre: Elev Helgesen og Elen Jakobsdatter Buer, gaardmand

 

                Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Buer.

 

 

 

         E.    Hans Hansen, født 1833.56

       

                     

 

 

VII. Karen Maria Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1793 på Lille Døvik i Eidanger,[47] døpt 26.12.1793 i Eidanger kirke,[48] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[49] d. 1861 på Hegna i Eidanger.[50]

      

       Jacob Hansen Lille Døwig og k. Inger Halvorsdtr. - Karen Maria

       Faddere: 1. Birte Lillegd. 2. Marie Pedersdtr. Gusfred 3. Peder Røra 4. Nils Pasa 5. Hans Halvorsen.

      

       Konfirmert som "Karen Maria Jacobsdatter Døvig 15".

      

       Hun var tjenestejente da hun giftet seg.

 

       Copul. 5/1-1819 i Eid.

       Anders Halvorsen Sillien, 32. Gaardmand.

       Karen Jacobsd. Døvig, 25, Tienestepige.

       Forl: Niels Sillien, Søren Nordal.

 

 

       Gift 05.01.1819 i Eidanger kirke,[51],[52] med Anders Halvorsen, f. 1786 på Siljan i Eidanger,[53] (sønn av Halvor Nilsen og Karen Andersdatter), døpt 25.02.1786 i Eidanger kirke,[54] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[55] død 03.01.1853 på Hegna i Eidanger,54 gravlagt 09.01.1853 på Eidanger kirkegård.16

      

       Anders:

       Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr. - Anders

       Faddere. 1. Inger Nilsdtr. Gusfred 2. Anne Marie Andersdtr. Nordal 3. Anders Jacobsen ibid 4. Jacob Andersen Solie 5. Nils Pedersen Sundsaas.

      

       Konfirmert som "Anders Halvorsen Silljen".

      

       Han fikk auksjonsskjøte på eiendommen Hegna Gnr.4 Bnr.8 i 1809 og var bosatt der.

 

       Gravlagt som "Anders Halvorsen 67 år - Grdm. - Hægna".

 

       Barn, se under hans foreldre

 

      

 

VIII. Maren Margrethe Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1798 på Lille Døvik i Eidanger,[56] døpt 11.02.1798 på Eidanger kirke,[57] d. 1798 på Lille Døvik i Eidanger,[58] gravlagt 26.08.1798 på Eidanger kirkegård.[59]

      

       Jacob Hansen Lille Døvig og Inger Halvorsdatter - Maren Margrethe

       Faddere: Gunil Amundsdatter Traaholt, Karen Olsdatter Tveten, Peder Pedersen Røra, Niels Jacobsen Hasler, Ole Isachsen i Præstegaarden, Niels Sørensen Øfre Lunde.

      

       Gravlagt som "Maren Margrethe Jacobsd. Døvig 24 uger".

 

 

 

IX. Jacob Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1800 på Lille Døvik i Eidanger,[60] d. 1800 på Lille Døvik i Eidanger,[61] gravlagt 23.03.1800 på Eidanger kirkegård.[62]

      

       Gravlagt som "Jacob Hansøn Døvigs hiemmedøbte Dbr. Jacob 1 1/2 dag".

 

 

 

X.   Halvor Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1801 på Lille Døvik i Eidanger,[63] døpt 31.05.1801 i Eidanger kirke,[64] d. 1835.[65]

      

       Jacob Hansen Døvig og Inger Halvorsdatter - Halvor

       Faddere: Berthe Jacobsdtr. Lillegaarden, Ingebor Sørensdtr. Tveten, Nils Halvorsen Pasa, Søren Hansen Tangen, Bente Jonsen Døvig.

      

      

 

XI. Jacob Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter) f. 1804 på Lille Døvik i Eidanger,[66] døpt 03.06.1804 i Eidanger kirke,[67] d. 1804 på Lille Døvik i Eidanger,[68] gravlagt 12.08.1804 i Eidanger kirke.[69]

      

       Jacob Hansen Døvig og Inger Halvorsdatter - Jacob

       Faddere: Karen Halvorsdtr. Lillegaarden, Anne Pedersdtr. Røra, Søren Hansen Saugen, Aasmund Andersen ibid, Lars Jacobsen Døvig.

      

       Gravlagt som "Jacob Jacobsen Lille Døvig 12 uger".

 

 

 

XII. Jacob Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Åste Nilsdatter) f. 1806 på Lille Døvik i Eidanger,[70] døpt 01.12.1806 i Eidanger kirke,[71] d. 1895.[72]

      

       Jacob Hansen Døvig og Aaste Nilsdatter - Jacob

       Faddere: Ingeborg Sørensdtr. Saugen, Maren Nilsdtr. Qvæstad, Nils Jacobsen Hasler, Søren Hansen Saugen, Nils Jacobsen Døvig.

      

       Bosatt på Lille Døvik Bnr.2 u/Bjørkevold.

 

      

       (1) Gift 1834,[73] med Maren Erichsdatter, f. 1806 på Viersdalen i Eidanger,[74] (datter av Erich Larsen og Amborg Margrethe Jonsdatter), døpt 09.02.1806 i Eidanger kirke,[75] død 21.04.1849 i Døvik i Eidanger,66 gravlagt 29.04.1849 på Eidanger kirkegård.16

      

       Maren:

       Erich Larsen Wiersdalen og Amborg Margrethe Jonsdatter - Maren

       Faddere: Kirstine Christensdtr, Wiersdalen, Aaste Kirstine Caspersdtr, ibid, Michel Iversen Sæter, Anders Jonsen ibid, Amund Jonsen Traaholt, Anders Sørensen ibid.

 

       Gravlagt som "Maren Eriksdatter 43 år - Gaardmandskone - Døvigen".

 

      

       (2) Gift 1850,[76] med Karen Erichsdatter, f. 05.05.1820 på Viersdalen i Eidanger,[77] (datter av Erich Larsen og Amborg Margrethe Jonsdatter), døpt 04.06.1820 i Eidanger kirke,[78] d. 1894.[79]

      

       Karen:

       Hun giftet seg med sin svoger.

 

       Barn, se under hans kones foreldre (De var søsken)

 

      

 

XIII. Maren Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Åste Nilsdatter) f. 1808 på Lille Døvik i Eidanger,[80] døpt 21.08.1808 i Eidanger kirke,[81] d. 1810 på Lille Døvik i Eidanger,[82] gravlagt 11.09.1810 på Eidanger kirkegård.[83]

      

       Jacob Hansen Døvig og Aaste Nilsdatter - Maren

       Faddere: Karen Halvorsdtr. Lillegaarden, Margrethe Larsdtr. Traaholt, Nils Jacobsen Hasler, Jacob Nilsen Wersvig, Nils Jacobsen Lillegaarden.

      

       Gravlagt som "Maren Jakobsd. Døvig 2 aar".

 

 

 

XIV. Nils Jacobsen, (sønn av Jacob Hansen og Åste Nilsdatter) f. 04.12.1810 på Lille Døvik i Eidanger,[84] døpt 09.12.1810 i Eidanger kirke,[85] d. 1891.[86]

      

       Jakob Hansen Døvig og Aaste Nielsdatter - Niels

       Faddere: Anne Vissevog, Karen Maria Døvig, Søren Saugen, Peder Røra, Niels Jakobsen fra Porsgrund.

      

       Bosatt på Grønli under Hovholt.

 

      

       Gift 1847,15 med Anne Marie Jørgensdatter, født 10.05.1817 på Hovholt Eidanger,15 (datter av Jørgen Halvorsen og Karen Maria Nilsdatter), døpt 26.05.1817 i Eidanger kirke.

 

       Anne:

       Anne Marie - Foreldre: Gaardmand Jørgen Halvorsen Hougholt og Karen Maria Nielsdatter.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Karen Marie Nilsdatter, født 1848,[xxvii] død 1936.74

              

               I Eidanger bind 3 står det at hun giftet seg 1. gang i 1883. Det var ikke henne.

              

               Bosatt på Ørstvetøya Bnr.8 under Ørsvedt.

 

              

               Gift 27.06.1884 i Eidanger kirke,[xxviii] med Stephanus Koth, født 01.07.1844 i Porsgrunn,74 døpt 21.07.1844 i Porsgrunn, (sønn av Stephan Pedersen Koth og Anne Johanne Hassel), død 1932.74

              

               Stephanus:             

               Stephanus nevnes som fisker og hans far som skipper da han giftet seg.

 

 

              

        B.    Amalie Nilsdatter, født 1849.74

              

               Bosatt på Løkken Bnr.4 under Hvalen, senere på Grønli Bnr.4 under Hovholt.

 

              

               Gift 12.10.1880 i Porsgrunn,74 med Hans Peter Koth, født 23.11.1829 på Kongsberg,[xxix] , døpt 18.06.1830 i Kongsberg, (sønn av Stephan Pedersen Koth og Anne Johanne Hassel).

              

               Hans:

               Han var hjemmedøpt, dåpen ble bekreftet i Konsberg kirke 18.06.1830.

 

               Hans Peter bodde med sin mor på Ørstvetøya Bnr.8 i 1865. Han giftet seg 1. gang i 1867. Han var enkemann etter Karen Jørgensdatter som døde i 1879 da han giftet seg med Amailie.

      

               Han var fraktmann. Han og Amalie levde begge i 1910 og nevnes på Grønli Bnr.4. De hadde en sønn Nils født i 1889.

 

 

              

        C.    Maren Jacobina Nilsdatter, født 1851,[xxx] død 1912.77

              

               Hun kom fra Grønli under Hovholt. Bosatt på Mule Bnr.1.

 

              

               Gift 1876,77 med Vetle Nilsen, født 1843,77 (sønn av Nils Vetlesen og Nilia Marie Abrahamsdatter), død 1933.

              

               Vetle:

               Han kom fra Slevolden Bnr.24 u/Bjørkevold. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Slevolden.

 

 

              

        D.    Anne Elise Nilsdatter, født 1853.[xxxi]

 

              

               Gift 26.04.1888 i Eidanger kirke,[xxxii] med Torkild Johannesen, født 15.01.1858 på Fjeldalen i Gjerpen,51 (sønn av Johannes Torkildsen og Aaste Svenkesdatter).

              

               Torkild:

               Han utflyttet fra Gjerpen til Eidanger i april 1888 "U.k. Torkel Johannesen Skjelbred f. 1858".

              

               Han kom fra Skilbred i Gjerpen ifølge vielsen. Hans far ble husmann på Tangen under Skilbred.

 

 

              

        E.    Ninia Sophie Nilsdatter, født 1856, død 1917.51

              

               Ifølge gamlegjerpen.no så var Edvard tømmermann og vognmann, og de bodde i Crøgerlia i Porsgrunn. Han forpaktet jordene under Prestegården.

 

              

               Gift 17.01.1878 i Eidanger kirke,[xxxiii] med Edvard Ellevsen, født 26.04.1852 i Haukeråsen i Gjerpen,51 (sønn av Ellev Helgesen og Elen Jacobsdatter), død 1942.51

 

               Edvard:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Buer.

 

      

 

XV. Inger Marine Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Åste Nilsdatter) f. 25.11.1812 på Lille Døvik i Eidanger,[87] døpt 06.12.1812 i Eidanger kirke,[88] d. 1837.[89]

      

       Jakob Hansen Døvig og Aaste Nielsdatter - Inger Marine

       Faddere: Karen Ødevold, Karen Lillegaard, Søren Saga, Lars og Hans Døvig.

      

 

 

XVI. Anne Marie Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Åste Nilsdatter) født 06.11.1815 på Lille Døvik i Eidanger,15 døpt 19.11.1815 i Eidanger kirke,39 død 1877.[xxxiv] .

      

       Anne Maria - Foreldre: Jacob Hansen Døvig og Aaste Nielsdatter, husmannsfolk

      

       Bosatt på Garveriet under Langangen og senere på Åsetre.

 

      

       Gift 1849,82 med Anders Halvorsen, født 1806,82 (sønn av Halvor Larsen), død 1885.[xxxv]

      

       Anders:

       Han kom fra Hedrum. Han var skomaker.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Hagebart Andersen, født 1849,76 død 1923.76

              

               De fikk ingen barn. Bosatt på Åsetre Bnr.5 under Håøya.

 

              

               Gift 1878, med Karen Pedersdatter, født 1850 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,76 (datter av Peder Nilsen og Anne Karine Hansdatter), død 1932.76

              

               Karen:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Kleven.

              

 

        B.    Andrea Andersdatter, født 1851 på Langangen i Eidanger,[xxxvi] død 1914.[xxxvii]

              

               De var bosatt på Rognlia Bnr.15 under Håøya.

 

              

               Gift 1874,85 med[xxxviii] Christen Knudsen, født 1846,85 (sønn av Knud Nilsen og Anne Maria Olsdatter), død 1930.85

              

               Christen:

               Han var åremaker. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Rørarød.

 

 

              

        C.    Marie Anne Andersdatter, født 1857,82 død 1857.82

 

 

      

 

XVII. Maren Jacobsdatter, (datter av Jacob Hansen og Åste Nilsdatter) født 10.03.1818 på Lille Døvik i Eidanger,15 døpt 23.03.1818 i Eidanger kirke.39

      

       Maren - Foreldre: Husmand Jakob Hansen Døvig og Aaste Nielsdatter.

 

      

       Gift 1844 i Eidanger kirke,[xxxix] med Nils Rasmussen, født 1823 i Tvedalen i Brunlanes,[xl] (sønn av Rasmus Andersen og Nilia Nilsdatter), døpt 10.08.1823 i Berg kirke i Brunlanes,88 død 1866 på Bålsrød i Brunlanes.[xli]

      

       Nils:

       Hans foreldre nevnes under hans farfar på Kokkersvold.

 

       Nils kjøpte plassen Kjøya Bnr.20  u/Kokkersvold i 1844. Plassen ble utskilt fra hovedbruket med en skyld på 3 skilling og gitt løpenummer 6b. Familien var bosatte der frem til 1861. Da ble plassen solgt, og Nils kjøpte Bålsrud i Brunlanes og familien flyttet dit. Han var eier og bruker av Bålsrud frem til han døde der i 1866.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Jacob Nilsen, født 1845 på Kjøya u/Nedre Kokkersvold i Eidanger,[xlii] død 1904 på Rønningen u/Tvedalen i Brunlanes.[xliii]

              

               Han var eier og bruker av Rønningen u/Tvedalen fra 1874 til 1903.

 

              

               Gift 1867,91 med Berte Kristine Paulsdatter, født 1847 i Barkvika i Brunlanes,91 (datter av Paul Jensen og Anne H. Hansdatter), død 1911 på Rønningen u/Tvedalen i Brunlanes.91

 

 

              

        B.    Nilia Nilsdatter, født 1849 på Kjøya u/Nedre Kokkersvold i Eidanger.87

              

               Bosatt på Nygård u/Helgeroa i Brunlanes.

 

              

               Hun giftet seg med90 Kristen Martin Martinsen, født 1844 på Omsland i Kjose i Brunlanes.[xliv]

              

 

 

        C.    Olalia Nilsdatter, født 1852 på Bålsrød i Brunlanes,89 død 1857 på Bålsrød i Brunlanes.89

 

 

 

        D.    Rasmus Nilsen, født 1856 på Bålsrød i Brunlanes,89 død 1940 på Bålsrød i Brunlanes.89

              

               Han var eier og bruker på Bålsrød i Brunlanes.

 

              

               Gift 1874,90 med Anna Knudsdatter, født 1850 på Ingeri i Brunlanes.89

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[7]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side134.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 21.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 21.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 24.

[40]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 21.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 21.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 138.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[52]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[70]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[72]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[73]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[76]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[84]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[86]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[87]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[89]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[vii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 226-227.

[viii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[ix]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 128.

[x]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 35.

[xi]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 132.

[xii]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 55.

[xiii]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 84.

[xiv]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 277.

[xv]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 159.

[xvi]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 237.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 25.

[xviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[xix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[xx]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 190.

[xxi]  gamleholla.no.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 187.

[xxiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 188.

[xxiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[xxv]  gamlegjerpen.no.

[xxvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 26.

[xxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 233.

[xxviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 154.

[xxix]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett.

[xxx]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 60.

[xxxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 234.

[xxxii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 158.

[xxxiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 28.

[xxxiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 366.

[xxxv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 166.

[xxxvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 366 - 722.

[xxxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 722.

[xxxviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 493.

[xxxix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 52.

[xl]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 178.

[xli]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 586.

[xlii]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[xliii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 569.

[xliv]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, 641.