| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I TRÅHOLT I


 

 

Fakta om gården:

 

Tråholt Gnr. 1 Bnr 25. m. fl.

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 02.12.1713 - Sig. Anders Nielsen lod lyse velbaarne Hr. Obr. Krags kiøbebref paa dets Bierchewold og Traaholt jordgods, for 700 rd. (dat. 10.01.1713)

 

Anno 10.12.1721 - Hermand Leopoldus kiøbebref til Mons. Jacob Nielsens paa Traaholdt godset for 700 rd. det videre (dat. 03.11.1721)

 

Anno 10.04.1752 - Sr. Niels Larsens pentebref stor 1000 rd. af hvis rente organisten i Brevik skal belonnes, imod fordsikring i det saakaldede Traaholdt gods af 30. decb. sidtleden

 

Anno 26.06.1789 - Sorenskr. Norss auctionsskiøde til Jon Jacobsen paa grd. Traaholdt 1 1/2 hud med bøxel og herlighed. Betalt m. 531 rd. (dat. 03.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 - Et odelskiøde af Albert Blom som Verg. for Jørgen Zachariassens børn: Niels, Zacharias, Inger og Bodil deres vegne til Jon Jacobsen paa grd. Traaholdt af skyld 1 1/2 hud med betalt 250 rd. (dat. 07.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 - Sorenskr. Norss auctions skøde til Lars Nilsen paa en 1/2 del af grd. Traaholt af skyld 1 1/2 hud mot betalt 531 rd. (dat. 03.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 - Et odelskiøde fra Sr. Albert Blom for Jørgen Zachariassens børns odelsrett til grd. Traaholdt, den del Lars Nielsen deraf har kiøbt sig mod betalt 250 rd. (dat. 07.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 - Lars Nielsen Traaholdt obl. til Halvor Nielsen stor 800 rd. mod 1. priors pant i 1 1/2 hud i grd. Traaholdt og 9 1/2 skind i Solverød (dat. 03.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 – Jacob Hansen Lille Døvigs obl. til Proc. Rougtevdt – 380 rd. med 1’ste prior i pls. Døvig. (dat. 07.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 – Sorenskriver Norss auctionsskiøde til Jacob Hansen paa pls. Lille Døevig mod betalt 303 rd. (dat. 03.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 – Sr. Albert Bloms odels skiøde til Jacob Hansen for betalt odelspenge til Jørgen Zachariassens børn 50 rd. paa pls. Døevig. (dat. 07.04.1789)

 

Anno 27.06.1789 - Jon Jacobsen obl. til Hr. Halvor Nielsen i Scheen, 800 rd. med 1'ste prior i grd. Traaholt 9 1/2 skind i Solverød (dat. 03.04.1789)

 

Anno 26.08.1791 – Qvitering fra Proc. Rougtevdt til Jacob Hansen Døevig for betalt 80 rd. (dat. 07.04.1791)

Anno 26.08.1791 - Qvittering fra Halvor Nielsen til Lars Nielsen Traaholdt for betalte 200 rd. (dat. 11.06.1791)

 

Anno 11.10.1791 - blev retten sadt paa grd. Traaholdt for at udele ben'te Traaholdt grd. mellom oppsidderne Lars Nielsen og Jon Jacobsen ......( en nokså lang sak)

 

Anno 27.08.1792 - aflyst Hans Nielsen Traaholdts p. obl. til Hr. Hans Holst = 399 rd. hvorfor var pantsat Debitors hus og løsøre i Brevig, dat. 19. des. 1791 afqvitt 12. juli d.a.

 

Anno 27.08.1792 - Qvitt fra Halvor Nielsen til Lars Nielsen Traaholdt for paa hans obl. at have betalt 100 rd. (dat. 11.06. d.a.)

 

Anno 27.08.1792 - Halvor Nielsen qvitt til John Jacobsen Traaholdt for paa hans obl. til han betalte 200 rd. (dat. 11.06.1792)

 

Anno 28.08.1795 - Aflyst Lars Nielsens Traaholdt obl. til Hr. Halvor Nielsen, forsaavidt betalt 50 rd. eft. qvitt af (11.06.1795)

 

Anno 09.06.1801 - John Jacobsen Traaholdst panteobl. til Bamble sorenskriveri og overformynderi stor 52 rd., hvorfor er pantsadt m. 2'den prior 1 1/2 hud i grd. Traaholdt (dags dato)

 

Anno 15.05.1802 - Efter eieren Jacob Hansen, a....  pls. Lille Døvig. Skylden blev 2 skind som kommer til afdrag i Lars Nielsen og Jon Jacobsen Traaholdts gaard, enhver for det halve

 

Anno 15.01.1805 - Skifteforvalteren udj boet efter John Jacobsen Traaholdts skiøde til Amund Johnsen paa 1 hud 5 skind i Traaholdt for 1612 rd. (dat. 15.01.1808)

 

Anno 12.09.1810 - Taxarion og besigtelsesfor. efter regvisisjon af Ni. Ben. Aal paa grd. Traaholdtr - 1 hud 5 skind.... (en større sak)

 

 

 

Gårdsopplysninger

For tida før 1725 vises til generelle opplysninger for Birkevold

 

 

Eidanger Sogn 1725

Sjeleregister for Eidanger Sogn utarbeidet av lensmann Nils Halvorsen:

 

Bierchensvold med Traaholt, skylder 6 huder, udreeder en Soldat.

Bruges af 5 bønder, Nafnlig Hans Annundsøn 1½ huud, Knud Andersøn 1½ huud, Niels Torchildsøn 1 hud, Hans Lillegaard 1 hud, Niels Lanner 1 hud.

 

Knud Andersøn gl. 48 aar, iche har tient, er frisk, gift med Anne Jonsdatter gl. 53 aar, haver 4 drenge-børn nafnlig Anders Knudsøn gl. 22 aar, tiener for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 23 aar, har ingen børn, er hos sin Værfader, Hans Knudsøn gl. 13 aar, Povel Knudsøn gl. 10 aar, Amun Knudsøn gl. 8 aar, de 3 hiemme hos forældrene, 2 døtre Inger Knudsdatter gl. 2 aar, Johanne Knudsdatter gl. 1 aar, bemelte 2de døttre er og hiemme.

 

Til bemelte gaard er 4 Huusmænder

 

Den 1. kaldet Holle indengierds, beboes af Gunder Christensøn gl. 60 aar, har tient for Mariner Soldat, er gift med Børthe Torchildsdatter gl. 28 aar, har ingen børn, heller ingen andre huusfolch. Paa Pladsen kand fødes 5 Saver.

Den 3. Huusmandspladz kaldet Døewig, bruges af Jens Andersøn gl. 24 aar, enroullered, gift med Maria Larsdatter gl. 24 aar, har en datter Gunild Jensdatter gl. 1 aar. En Mand til huuse Peder Nielsøn Smed gl. 60 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Zibbila Olsdatter gl. 66 aar, har en datter Aase Pedersdatter gl. 16 aar, tiener hos Even Lunde for half aarsløn. Paa Pladsen kand fødes 1 koe, 4 saver.

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Se Birkevold

 

 

Manntall 1782

 

Se Birkevold

 

 

1801:

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Traaholt

268

John

 

Jacobsen

Husbonde

50

Begge i 1ste ægtesk.

Gaardbruger

M

Traaholt

269

Gunnild

 

Amundsdtr

Hans kone

47

Begge i 1ste ægtesk.

 

K

Traaholt

270

Amund

 

Jonsen

Deres børn

19

Ugift

 

M

Traaholt

271

Lars

 

Jonsen

Deres børn

15

 

 

M

Traaholt

272

Nils

 

Jonsen

Deres børn

12

 

 

M

Traaholt

273

Jacob

 

Jonsen

Deres børn

7

 

 

M

Traaholt

274

Margrethe

 

Jonsdtr

Deres børn

17

Ugift

 

K

Traaholt

275

Marthe

 

Jonsdtr

Deres børn

10

 

 

K

Traaholt

276

Lars

 

Nilsen

Husbonde

36

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Traaholt

277

Berthe

 

Christensdtr

Hans kone

32

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Traaholt

278

Nils

 

Larsen

Deres børn

3

 

 

M

Traaholt

279

Iver

 

Larsen

Deres børn

1

 

 

M

Traaholt

280

Margrethe

 

Larsdtr

Deres børn

10

 

 

K

Traaholt

281

Maren

 

Larsdtr

Deres børn

9

 

 

K

Traaholt

282

Sara

 

Larsdtr

Deres børn

7

 

 

K

Traaholt

283

Henrich

 

Nilsen

Tjenestefolk

27

Ugift

Soldat

M

Traaholt

284

Anne

 

Jacobsdtr

Tjenestefolk

21

 

 

K

Traaholt

285

Jacob

 

Hansen

Mand

50

2det ægteskab

Husmand med jord

M

Traaholt

286

Inger

 

Halvorsdtr

Kone

39

1ste ægteskab

 

K

Traaholt

287

Lars

 

Jacobsen

Hans børn

18

Ugift

 

M

Traaholt

288

Marthe

Marie

Jacobsdtr

Hans børn

23

 

 

K

Traaholt

289

Nils

 

Jacobsen

Begges børn

12

 

 

M

Traaholt

290

Hans

 

Jacobsen

Begges børn

9

 

 

M

Traaholt

291

Karen

Marie

Jacobsdtr

Begges børn

7

 

 

K

Traaholt

292

Maria

 

Nilsdtr

 

61

Ugift

Inderste

K