| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

 

 

 

Peder Nilsen f. ca 1665 og Sibilla Olsdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

 

Peder Nilsen, f. ca 1665,[1] d. 1729 på Røtua i Eidanger,[2] gravlagt 16.11.1729 på Eidanger kirkegård.[3] 

 

Peder er i sjølegden i 1706 nevnt på "Rotøe Huusmands Pladz under Døevig" som "Huusmand 40 gifft, hafver ingen Sønner".

      

Det er nevnt en Peder Nilsen Røtua som fadder til Nils Pedersen Røtuas første barn. Alt peker mot at dette var hans sønn bortesett fra sjølegden av 1706 som ikke nevner at han hadde sønner. Det kan være feilført i sjølgden, men dette peker jo mot at han ikke var hans sønn?

 

Han var fadder for denne Nils Pedersens barn i 1720. Han stod da som Peder Nilsen Røtua.

 

Jeg synes det er flere ting som tyder på at han kan ha vært bror til Nils Nilsen Lanner?

      

Lille Døvik i 1725:

Lille Døvik

Den 3die Huusmandsplads kaldet Døewig, Bruges af Jens Andersøn gl. 24 aar, Enroullered, gift med Maria Larsdatter gl. 24 aar, har en datter Gunild Jensdatter gl. 1 aar. En Mand tilhuuse Peder Nielsøn en Mæssing smed gl. 60 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Zibbila Olsdatter gl. 66 aar, har en datter Aase Pedersdatter gl. 16 aar, tiener hos Even Lunde for half aarsløn. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe, 4 Saver.

    

Gravlagt som "i den fattiges jord, Peder Nielsøn Røretue 64 aar".

 

 

Gift[4] med Sibilla Olsdatter, f. ca 1675.[5] 

 

Sibilla:

Ut fra barnets alder må hun være noe yngre enn det som står i 1725.

 

 

I.    Maren Pedersdatter, f. ca 1684,[6] d. 1734 i Eidanger,[7] gravlagt 21.11.1734 på Eidanger kirkegård.[8]

      

      

       (1) Gift 1709 i Eidanger kirke,[9] med Gabriel Sivertsen, f. omkring 1680.[10]

      

 

       (2) Gift 13.09.1724 i Eidanger kirke,[11],[12] med Anders Emundsen, f. ca 1685.[13]

      

       Se Røtua u/Døvik

 

 

? II.   Nils Pedersen, f. omkring 1690.[14]

      

                                                           

       (1) Gift 28.02.1723 i Eidanger kirke,[15] med Maren Nilsdatter, f. omkring 1695.[16]

      

       Han fikk et uekte barn med Kari Thorsdatter, f. omkring 1690.[17]

 

       Se Røtua u/Døvik

 

 

III. Anne Pedersdatter, f. ca 1695,[18] d. 1749 på Rønningen u/Langangen i Eidanger,[19] gravlagt 26.05.1749 på Eidanger kirkegård.[20]

      

      

       Gift 29.11.1722 i Eidanger kirke,[21] med Gunder Jørgensen, f. ca 1703,[22],[23] (sønn av Jørgen Gundersen og Kari Anunsdatter), d. 1755 på Sundsåsdalen i Eidanger,[24] gravlagt 05.01.1755 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Se Dalen under Sundsåsen

 

 

      

IV. Eli Pedersdatter, f. ca 1699,[26] d. 1785 i Eidanger,[27] gravlagt 05.04.1785 på Eidanger kirkegård.[28]

      

 

       Gift 1719,[29],[30] med Simon Svendsen, f. ca 1699,[31],[32] (sønn av Svend Simonsen og Lisbeth Corneliusdatter), d. 1770 på Prestetangen u/Prestegården i Eidanger,[33] gravlagt 01.01.1771 på Eidanger kirkegård.[34]

 

       Se Rognlien under Bassebo

 

      

 

V.   Åse Pedersdatter, f. ca 1709.[35]

      

       Hun er nevnt på Lille Døvik i 1725:

       Aase Pedersdatter gl. 16 aar, tiener hos Even Lunde.

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Stipulert, Stipulert.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Skifte etter moren.

[23]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[26]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[29]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[30]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[32]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[35]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.