| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

 

 

Hans Amundsen f. ca 1680 og Anne Paulsdatter f. ca 1676 sin familie

 

 

 

Hans Amundsen, f. ca 1680,[1] d. 1746 på Tråholt i Eidanger,[2] gravlagt 22.05.1746 på Eidanger kirkegård.[3]

Han er trolig sønn av Amund Torgersen Lanner.

 

Det er trolig han en finner på Langangen i sjølegden i 1706 som "Hans Amundsen Tienestedreng 24 fød paa Lander i Edanger Sogn, ung Karl, ej enroulleret".

 

I 1665 nevnes en Amund Torgersen Lanner. Dette er trolig hans far.

 

Eidanger 4/1-1708.

Den 4. Jan. var her i Eidanger Hans Amundsen Soldat begiered, haft tilladelse fra Commitionen, Trolofvelse til neste Søndag Dom. 1. Epiphania (8/1-1708), til sig og sin Festemøe Anne Poullsdaatter.

Cav: Amun Langangen, Isach Nøchlegaard.

 

De bodde på Tråholt i Eidanger.

 

Tråholt 1725:

Hans Amunsøn gl. 45 aar, har tient for Soldat er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 49 aar, har En Søn Hans Hansøn gl. 14 aar, iche endnu døgtig, en datter Anne Hansdatter gl. 5 aar, en Fosterdatter Karen Hansdatter gl. 10 aar. Ingen Tienistefolch.

 

NB! Skal nok være Anne Pauelsdatter eller Povelsdatter.

 

Fosterdatteren var nok Karen Hansdatter f. 1714 som datter av Hans Trulsen Lønnebakke og Maren Anundsdatter. 

 

Gravlegges som "Hans Amundsøn Traaholt 64 aar".

 

 

Gift 1708,[4],[5] med Anne Paulsdatter, f. ca 1676 på Oksum i Eidanger,[6] (datter av Paul Gulbrandsen og Anne Gudmundsdatter), d. 1758 på Tråholt i Eidanger,[7] gravlagt 27.10.1758 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Anne:

Gravlagt som "Avg. Hans Amundsen Traaholtes Enke, Anne Povelsdatter 74 aar 6 maaneder".

 

 

 

I.    Hans Hansen, f. ca 1711,[9] d. 1748 på Tråholt i Eidanger,[10] gravlagt 05.06.1748 på Eidanger kirkegård.[11]

 

 

       (1) Gift 21.01.1744 i Eidanger kirke,[12] med[13] Anne Villumsdatter, f. ca 1710,[14] (datter av Villum Olsen og Sibille Hansdatter), d. 1744 på Tråholt i Eidanger,[15] gravlagt 10.09.1744 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Anne:

       Hun var datter av Villum Olsen Ragnhildrød og enke etter Povel Knudsen Tråholt f. 1713 d. 1743 på Tråholt. 

 

      

       Forlovet med Karen Olsdatter, f. ca 1720,[17] (datter av Ole Tengelsen og Ingeborg Jonsdatter), d. 1784 på Tråholt i Eidanger,[18] gravlagt 25.07.1784 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Karen:

       Hun var gift med Paul Tråholt under skifte etter faren på Ås i 1750. Hun forlovet seg med enkemannen Hans Hansen Tråholt i 1748 Han døde rette etter dette og hun giftet seg senere samme året med Paul Gulbrandsen fra Oksum.

      

       Se Tråholt denne gården

 

      

 

II.   Karen Hansdatter, f. 1712 på Tråholt i Eidanger,[20] døpt 18.09.1712 i Eidanger kirke,[21] d. 1715 på Tråholt i Eidanger,[22] gravlagt 12.05.1715 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Hans Amundsen og Anne Povelsdatter boende paa Traaholt - Karen

       Faddere: baaren af Anne Joensdatter Traaholt, assist: Ingeborg Povelsdatter Oxsum, Ragnhild Torchildsdatter, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Sigurd Poulsen Oxum.

      

       Hun gravlegges som "Hans Amundsen Traaholtis datter Karen 2 aar 8 maaneder".

      

 

 

III. Amund Hansen, f. 1714 på Tråholt i Eidanger,[24] døpt 19.08.1714 i Eidanger kirke,[25] d. 1715 på Tråholt i Eidanger,[26] gravlagt 18.05.1715 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter - Anund

       Faddere: baaren af Anne Jonsdatter Traaholt, assist: Ingeborg Povelsdatter Oxum, Karen Søfrensdatter Røra, mandfaddere: Olle Gudmundsen Qvæstad, Hans Elefsen Lillegaarden, Gulbrand Poulsen Oxum.

      

       Han gravlegges som "Hans Amundsen Traaholtes søn N. Amund 9 maaneder 8 dager".

      

 

 

IV. Karen Hansdatter, f. 1717 på Tråholt i Eidanger,[28],[29] døpt 31.01.1717 i Eidanger kirke,[30] d. 1719 på Tråholt i Eidanger,[31] gravlagt 15.08.1719 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Karen Lind, assist: Anne Jonsdatter Traaholt, Dorthe Nilsdatter Lander, mandfaddere: Ole Gudmundsen Qvæstad, Hans Ellefsen Lillegaard, Stoe Søfrensen Qvæstad.

      

       Hun gravlegges som "Hans Amundsøn Traaholt og Anne Povelsdatters lille søn og datter søn Find 1 aar 3 uger”.

 

 

 

V.   Finn Hansen, f. 1718 på Tråholt i Eidanger,[33],[34] døpt 05.10.1718 i Eidanger kirke,[35] d. 1719 på Tråholt i Eidanger,[36] gravlagt 15.08.1719 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter - Find

       Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Anna Joensdatter Traaholt, Marthe Hansdatter, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Guldbrand Povelsen Oxum, Lars Andersen.

      

       Han gravlegges som "Hans Amundsøn Traaholt og Anne Povelsdatters lille søn og datter datter Karen 2 aar 6 maaneder”.

 

 

 

VI. Anders Hansen, f. 1720 på Tråholt i Eidanger,[38],[39] døpt 09.04.1720 i Eidanger kirke,[40] d. 1720 på Tråholt i Eidanger,[41] gravlagt 24.11.1720 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Anne Joensdatter Traaholt, Karen Søfrensdatter Oxum, Maren Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Ole Gudmundsen Questad, Hans Ellefsen Lillegaarden, Niels Olsen Questad.

      

       Han gravlegges som "Hans Amundsøn Traaholts lille søn Anders Hansøn 37 uger".

 

 

 

VII. Anne Hansdatter, f. 1721 på Tråholt i Eidanger,[43],[44] døpt 21.12.1721 i Eidanger kirke,[45] d. 1747 på Tråholt i Eidanger,[46] gravlagt 14.12.1747 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Hans Amundsen Traaholt og Anna Povellsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Anna Joensdatter Traaholt, Gunnille Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Ole Gudmundsen Quæstad, Guldbrand Povelsen Oxhum, Christen Olsen Quæstad.

      

 

       Gift 30.12.1746 i Eidanger kirke,[48] med Nils Larsen, f. 1720 på Høgset i Gjerpen,[49] (sønn av Lars Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 29.12.1720 i Gjerpen kirke,[50] d. 1793 på Tråholt i Eidanger,[51] gravlagt 25.05.1793 på Eidanger kirkegård.[52]

 

       Se Tråholt denne gården

 

 

 

VIII. Iver Hansen, f. 1724 på Tråholt i Eidanger,[53],[54] døpt 08.03.1724 i Eidanger kirke,[55] d. 1725 på Tråholt i Eidanger,[56] gravlagt 24.06.1725 på Eidanger kirkegård.[57]

      

       Hans Amundsen Traaholt og Anna Povelsdatter - Iver

       Faddere: baaren af Anna Jonesdatter Traaholt, Maria Laersdatter Døvig, Inger Knudsdatter, mandfaddere: Olle Gudmundsen Quæstad, Guldbrand Povelsen Oxum, Christen Olsen Quæstad.

      

       Gravlegges som "Hans Thraaholtis lille søn Iver Hansøn 1 aar 14 uger".

      

 

IX. Ole Hansen, f. 1726 på Tråholt i Eidanger,[58] døpt 18.04.1726 i Eidanger kirke,[59] d. 1726 på Tråholt i Eidanger,[60] gravlagt 01.12.1726 på Eidanger kirkegård.[61]

      

       Hans Amundsen Traaholt og Anna Povelsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Anna Joensdatter Traaholt, Maren Søfrensdatter Oxsom, Maren Olsdatter Quæstad, Hans Ellefsen Lillegaarden, Guldbrand Povelsen Oxsom, Niels Olsen tienner på Qvæstad.

      

       Gravlegges som "Hans Ammundsøn Traaholtis lille søn Ole Hansøn 7 maaneder 3 uger ".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Alder ved død.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[22]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[23]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[26]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[31]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[36]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[41]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[42]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[46]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[48]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[49]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[50]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[56]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[57]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[60]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[61]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen