| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

 

Hans Hansen f. ca 1711 sin famile. (Gift 1. gang med Anne Villumsdatter f. ca 1710. Forlovet med Karen Olsdatter f. ca 1720.)

 

 

 

Hans Hansen, f. ca 1711,[1] d. 1748 på Tråholt i Eidanger,[2] gravlagt 05.06.1748 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Amundsen Tråholt

 

Trol. 29/12-1743 i Eid. Copul. 21/1-1744.

Uk. Hans Hansøn Traaholt og enken Anne Villumsd.

Caut: Lars Olsøn S. Lunde og Niels Torkildsøn Sledevolden.

 

Han forlovet seg i april 1748, med døde i juni samme året før de ble gift.

 

Trol. 6/4-1748 i Eid.

Enkemand Hans Hansøn Traaholt og Pigen Karen Olsd. Aas.

Caut: Halvor Saltboen og Anders Lanner.

 

Han gravlegges som "Hans Hansøn Traaholt 38 aar".

 

 

(1) Gift 21.01.1744 i Eidanger kirke,[4] med[5] Anne Villumsdatter, f. ca 1710,[6] (datter av Villum Olsen og Sibille Hansdatter), d. 1744 på Tråholt i Eidanger,[7] gravlagt 10.09.1744 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Anne:

Hun var datter av Villum Olser Ragnhildrød og enke etter Povel Knudsen Tråholt f. 1713 da hun giftet seg med Hans Hansen.

 

Hun gravlegges som "Hans Hansøn Traaholtes kone Anne Villumsdatter 34 aar".

 

Bamble skifteprotokoll nr. 4, Fol. 359

24.11.1744 Tråholt i Eidanger

       Anna Willumsdtr. død e.m. Hans Hansen.

       Barn i avdødes 1. ekte:

       1. Jacob Poulsen, 6 år.

       2. Anders Poulsen, 2 år.

Brutto 41-0-18.

Netto: 20-0-2.

 

 

Forlovet med Karen Olsdatter, f. ca 1720,[9] (datter av Ole Tengelsen og Ingeborg Jonsdatter), d. 1784 på Tråholt i Eidanger,[10] gravlagt 25.07.1784 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Karen:

Karen kom fra Ås Søndre i Eidanger. Hun var gift med Paul Tråholt under skifte etter faren på Ås i 1750. Hun forlovet seg med enkemannen Hans Hansen Tråholt i 1748, men an døde rette etter forlovelsen og hun giftet seg senere samme året med Paul Gulbrandsen fra Oksum. Karen og Paul bodde videre på Tråholt.

 

Se Tråholt denne gården

 

Trol. 9/10-1748 i Eid. Copul. 30/12-1748.

Soldat, Povel Guldbrandsøn Oxum med Sl. (salige - avdøde) Hans Traaholtis efterladte festemøe, Karen Olsd. Aas. Hafde sin beførige Officer Seddel.

Caut: Giert Olsøn Aas og Niels Torkildsøn Slevolden.

 

Gravlagt som "Karen Olsd. Traaholt 64 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 65b         

25.10.1784 Tråholt i Eidanger

       Kari Olsdtr. død g. Paul Gulbrandsen.

       Barn:

       1.   Ole Paulsen 24 år.

       2.   Kari Paulsdtr. 28 år.

       3.   Ingeborg Paulsdtr. 17 år.

Brutto: 82-2-18.

Netto: 5-0-6.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på "Eidangerslekt.org"

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på "Eidangerslekt.org"

[9]  Alder ved død.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.