| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

 

Knud Andersen f. ca 1677 sin familie (Gift 1. gang med Anne Jonsdatter f. ca 1672 og 2. gang med Ingeborg Olsdatter f. ca 1701.)

 

 

 

 

Knud Andersen, f. ca 1677,[1] d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[2] gravlagt 16.04.1750 på Eidanger kirkegård.[3]

Han er sønn av Anders Tråholt.

 

I skattelistene fra 1711 ser en at Knud Anderssøn med kvinne og en sønn oppholdt seg på gården Tråholt.

 

Den 1. July (1703) her i Eid. Trolofved:

Knut Anderssen med Anne Jonsdaatter.

Cav: Lars Jonssen Grønsholt, Ole Qvæstad.

 

Her er Knud med sin familie på Tråholt i 1725:

Bierchensvold med Traaholt

Skylder 6 huder, udreeder En Soldat. Bruges af 5 bønder, Nafnlig Hans Amunsøn 1 ½ hud, Knud Andersøn 1 ½ Hud, Niels Torchildsøn 1 Hud, Hans Lillegaard 1 Hud, Niels Lanner 1 hud.

 

Hans Amunsøn gl. 45 aar, har tient for Soldat er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 49 aar, har En Søn Hans Hansøn gl. 14 aar, iche endnu døgtig, en datter Anne Hansdatter gl. 5 aar, en Fosterdatter Karen Hansdatter gl. 10 aar. Ingen Tienistefolch.

 

Knud Andersøn gl. 48 aar, iche har tient, er frisk, gift med Anne Jonsdatter gl. 53 aar, haver 4de drengebørn nafnlig Anders Knudsøn gl. 22 aar, tiener for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 23 aar, har ingen Børn, er hos sin Værfader., Hans Knudsøn gl. 13 aar, Povel Knudsøn gl. 10 aar, Amund Knudsøn gl. 8 aar, de 3de hieme hos forældrene. 2de Døtre Inger Knudsdatter gl. 2 aar, Johanne Knudsdatter gl. 1 aar, bemelte 2de døttre er og hieme.

 

Niels Torchildsøn gl. 30 aar, tiener for Soldat er gift med Anne Reyersdatter gl. 29 aar. Har en Søn Reyer Nielsøn gl. 3 aar, en datter Gunild Nielsdatter gl. 1 aar, 1 Tienistedreng Niels Reyersøn gl. 20 aar, har iche tient, er frisk, tiener for aarsløn. 1 Tienistepige Ingeborg Nielsdatter gl. 14 aar, tiener uden løn.

En Huusmand tilholder paa gaarden Ingvold Arnesøn gl. 68 aar, er vanfør, gift med Marj Andersdatter gl. 40 aar, en Stifdatter, Anne Nielsdatter gl. 9 aar.

 

Når det gjelder alderen til Knud Andersen sine to døtre i 1725, Inger og Johanne, må den være feil. De er nok ca. 24 og 17 år gamle.

 

Kund ble enkemann i 1732 og i 1744 giftet han seg på nytt med enken på Oklungen, Ingeborg Olsdatter. Se Oklungen

 

Trol. 22/8-1744 i Eid. Copul. 15/10-1744.

Enkemand Knudt Andersøn Traaholt med Ingeborg Olsd., Enchen i Aachlungen.

Caut: Hans Traaholt og Niels Lanner i Porsgrund.

Enchens boe var Registreret og Vurderet.

 

Knud fikk bygselen på 1 hud i Oklungen av greven i 1744. Det står i bygselseddelen at han fikk bygselen som Tollev Mikkelsen sist brukte. (Bygselseddel datert 22.06.1744) 

 

Knuds sønn Amund hadde bygslet Oklungen etter han i 1749. Knud og Ingeborg døde der i 1750. 

 

Han gravlegges som "Knud Aachlungen 74 aar".

 

 

(1) Gift 1703,[4] med[5] Anne Jonsdatter, f. ca 1672,[6] (datter av Jon Larsen og Gunhild Olsdatter), d. 1732 på Tråholt i Eidanger,[7],[8] gravlagt 26.07.1732 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anne:

Hun gravlegges som "Knudt Andersøn Traaholtis qvinde Anne Jonsdatter 63 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B, side 7a          

16.7.1732 - Bjerkevold i Eidanger, Traaholt 

       Anne Joensd. død, em. Knud Andersen.

       Barn:

1.    Anders Knudsen 29 år.

2.    Hans Knudsen 21 år.

3.   Poul Knudsen 19 år.

4.    Amun Knudsen 16 år.

5.   Inger Knudsd. 27 år, ugift.

6. Johanna Knudsd. 24 år

Brutto 102-2-6.

Netto 16-2-6.

Av dyr ble registrert 1 hest, 4 kuer, 2 stutekalver, 5 sauer og 3 lam.

Blant innboet var et stort dobbelt skap med 4 dører.

Videre ble bl. a. oppført en tredjedel i en liten bekkekvern og en fjerdedel i en liten båt.

 

 

(2) Gift 15.10.1744 i Eidanger kirke,[10] med[11] Ingeborg Olsdatter, f. ca 1701 på Kjendalen i Eidanger,[12] (datter av Ole Ottersen og Ellen Pedersdatter), d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[13] gravlagt 05.04.1750 på Eidanger kirkegård.[14]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Kjendalen i Eidanger da de giftet seg og var datter av Ole Ottersen Kjendalen. Denne Otter Røra som var fadder til sønnen Ole i 1733 var hennes bror. Det samme var også Hans Olsen Kjendalen som er fadder til datteren Margrethe i 1731.

 

Giftemålet med Knud Andersen var hennes tredje. Hun var enke etter Ole Ingebretsen Oklungen f. 1699 d. 1737 og Tollef Michelsen Oklungen f. ca 1703 d. 1743.

 

Hun gravlegges som "Knud Aachlungens kone Ingeborg Olsdatter 54 aar".

 

For Knud Andersen og Ingeborg Olsdatters se Oklungen

 

 

 

I.    Inger Knudsdatter, (datter av Knud Andersen og Anne Jonsdatter) f. ca 1701 på Tråholt i Eidanger,[15] d. 1763 på Flogstad i Eidanger,[16] gravlagt 09.10.1763 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Hun står som 27 år og ugift under skifte etter moren i 1732.     

 

 

       Gift 06.06.1738 i Eidanger kirke,[18] med[19] Torger Rejersen, f. ca 1686 på Flogstad i Eidanger,[20] (sønn av Rejer Torgersen og Maren Pedersdatter), d. 1768 på Naphaug i Siljan,[21] gravlagt 12.06.1768 i Siljan.[22]

      

       Se Flogstad

      

 

      

II.   Anders Knudsen, (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter) f. ca 1702 på Tråholt i Eidanger,[23] d. 1750 på Lanner i Eidanger,[24] gravlagt 03.05.1750 på Eidanger kirkegård.[25]

 

 

    (1) Gift 01.01.1726 i Eidanger kirke,[26] med[27] Anne Nilsdatter, f. ca 1702,[28] (datter av Nils Nilsen og Kirsti Pedersdatter), d. 1742 på Lanner i Eidanger,[29] gravlagt 05.07.1742 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Anne:

       Hun kom fra Lanner.

 

 

       (2) Gift 03.01.1747 i Eidanger kirke,[31] med Anne Eriksdatter, f. 1720 på Stridsklev i Eidanger,[32] (datter av Erik Olsen og Anne Eriksdatter), døpt 10.03.1720 i Eidanger kirke,[33] d. 1796 på Lanner i Eidanger,[34] gravlagt 30.10.1796 på Eidanger kirkegård.[35]

 

       Se Lanner

      

      

      

III. Johanne Knudsdatter, (datter av Knud Andersen og Anne Jonsdatter) f. ca 1708 på Tråholt i Eidanger.

 

      

       Gift 24.05.1735 i Eidanger kirke,[36] med Christen Nilsen, f. ca 1707 på Kjendalen i Eidanger,[37] (sønn av Nils Torbjørnsen og hans første kone), d. 1783 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[38] gravlagt 02.11.1783 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Se Studsrød under Prestegården

 

 

 

IV. Hans Knudsen, (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter) f. ca 1711 på Tråholt i Eidanger, d. 1764 på Naphaug i Siljan,[40] gravlagt 02.02.1764 på Siljan kirkegård.[41]

      

       Han står som 21 år under skifte etter moren i 1732. Han fikk bygsel på Naphaug i Siljan i 1747.

      

       Det kan ha vært hans dødfødte datter som ble gravlagt i 1756 som "Hans Naphog dødfødt Datter", men det var en Hans Larsen gift med Berte Jonsdatter på Naphaug rundt samme tiden. Ettersom det er 10 år siden Hans og Anne fikk et barn så er dette trolig Hans Larsens dødfødte datter.

      

       Naphaug 1762:

       Gaardsnavn: Naphog

       Eier: Propriatair gods græv Laurvig

       Mand og hustru: Hans Naphog og kone

       Drenger over 12 aar: Povel Torjersen

       Piiger over 12 aar: Mari Olsdatter, Gunild Andersdatter

       Andre husboende: Ole Larsen, Gulbrand Olsen,

       Niels Andersen Skomager og kone

 

       Gravlagt som " Hans Knudsen Nophaug 55 år gml".

     

       Skifteprotokoll nr. 6b, Fol. 376b

       28.3.1764 Naphaug i Slemdal

       Hans Knudsen død g. Anne Torgersdtr.

       Ingen barn.

       Avdødes søskende:

               1.   Anders Knudsen, død, etterlater seg:

                     a. Nils Andersen myndig

                     b. Jacob Andersen myndig

                     c. Erich Andersen 18 år

                     d. Maria Andersdatter død, etterlater seg:

                         1. Anders Pedersen 6 år

                         2. Anne Pedersdatter 8 år

                     e. Berthe Andersdatter, gift med Jacob Ellelfsen

                      f. Anne Andersdatter 26 år

                      g. Gunild Andersdatter 24 år

                      h. Anne Andersdatter 12 år

               2.   Pouel Knudsen, død, etterlater seg:

                      a. Jacob Paulsen umyndig

                      b. Anders Paulsen umyndig

               3.   Amun Knudsen død, etterlater seg:

                     a. Ole Anunsen 14 år

               4.   Inger Knudsdatter død, etterlater seg:

                      a. Maria Torgersdatter 23 år

               5.   Johanne Knudsdatter gift med Christen Nielsen Studsrød.

       Formynder for Erik Andersen og Anne Andersdatter deres steffader Ole Lander,

       for Anders Pedersen og Anne Pedersdatter deres morbroder Niels Andersen,

       for Anne Andersdatter og Gunild Andersdatter deres morbroder Jacob Andersen,

       for Ole Anundsen blev hans svoger Christen Studsrød,

       for Maren Torgersdatter Ole Flogstad i Eidanger.

       Laugverge for enken Christen Johannesen Porsgrund.

       Brutto 155-3-22.

       Netto 122-3-0./

 

      

       Gift 03.04.1748 i Eidanger kirke,[42] med Anne Torgersdatter, f. 1725 på Flogstad i Eidanger,[43] (datter av Torger Rejersen og Maren Christensdatter), døpt 13.10.1725 i Eidanger kirke,[44] d. 1795 på Naphaug i Siljan,[45] gravlagt 12.04.1795 på Siljan kirkegård.[46]

      

       Anne:

       Thorgier Rejersen Flaachstad og Maren Christensdatter - Anna

       Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Maren Rejersdatter, Karin Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Michel Søfrensen Flaachstad, Niels Thorchelsen Slevolden, Niels Rejersen Slevolden.

      

       Anne var fadder til farens bror, Anders Rejersen sitt barn, Reier i Hedrum i 1753. Hun står da som Anne Naphaug. Hennes far flyttet til henne på Naphaug etter at han ble enkemann for annen gang i 1763. Han som døde på Naphaug i 1768.

      

       Hun giftet seg i 1748.

 

       Trol. 1/3-1748 i Eid. Copul. 3/4-1748.

       Soldat, Hans Knudsøn Traaholt (Nabhoug) og Anne Torgersd. Flochstad.

       Hand Hafde Officer Seddel.

       Caut: Jacob Nielsøn Nedre Lunde og Anders Rejersøn Øxenholt i Kvelde Sougn.

       Prest: H. Giertsøn.

      

       Hun gifter seg 2. gang i 1764. 

      

       Trol. 1/7-1764 i Selien Copul. 21/10-1764.

       Soldat, Ole Berentssøn Stensholt med Enken Anna Thorgersd. Nabhoug.

       Caut.: Peder Nielssøn Stenholt fra Laerdahl og Peder Pederssøn Qvisledal

      

       Hun er nevnt i skifte etter mannen til søsteren Maren Torgersdatter på Halvarp i 1774. Hun er der nevnt som gift med Ole Nepedal. Dette skulle vært Naphaug.

      

       Gravlagt som "Ane Torgersd. Nabhaug 70 aar".

 

 

       Barn:

      

       I.    Povel Hansen, f. 1748 på Naphaug i Siljan,[47] døpt 22.12.1748 i Eidanger kirke,[48] d. 1749 på Naphaug i Siljan,[49] gravlagt 06.01.1749 på Siljan kirkegård.[50]

      

             Hans Knudsen Nabhug og Anna Torgersdatters søn Povel                                                 

             Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Margrete Olsdatter Aachlungen, mandfaddere: Anders Lanner, Anund Knudsen Aachlungen.

      

             Gravlegges som "Hans Nabhaugs og Anna Torgersdatters ægte søn Povel 3 uger".

 

       Se Naphaug i Siljan

 

      

V.   Povel Knudsen, (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter) f. 1713 på Tråholt i Eidanger,[51] døpt 26.02.1713 i Eidanger kirke,[52] d. 1743 på Tråholt i Eidanger,[53] gravlagt 29.01.1743 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Knud Andersen Traaholt og Anne Joensdatter - Povel

       Faddere: baaren af Anne Poulsdaater Traaholt, assist: Ragnild Torchelsdatter, mandfaddere: Lars Joensen Grønsholt, Hans Elefsen Lillegaarden, Claus Findsen Slevolden.

      

 

       Gift 02.01.1738 i Eidanger kirke,[55] med[56] Anne Villumsdatter, f. ca 1710,[57] (datter av Villum Olsen og Sibille Hansdatter), d. 1744 på Tråholt i Eidanger,[58] gravlagt 10.09.1744 på Eidanger kirkegård.[59]

      

       Anne

       Hun kom fra Ragnhildrød i Hedrum.

      

       Se Tråholt denne gården

 

      

 

VI. Amund Knudsen, (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter) f. 1716 på Tråholt i Eidanger,[60] døpt 09.02.1716 i Eidanger kirke,[61] d. 1763 på Oklungen i Eidanger,[62] gravlagt 20.10.1763 på Eidanger kirkegård.[63]

      

       Knud Andersen Traaholt og Anne Joensdatter - Anund

       Faddere: baaren av Karen Nilsdatter Lind, assist: Anne Pouelsdatter Traaholt, mandfaddere: Torchild Søfrensen Hasler, Hans Elefsen Lillegaarden.

      

      

       Gift 31.07.1749 i Eidanger kirke,[64] med Margrethe Olsdatter, f. 1731 på Oklungen i Eidanger,[65] (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 01.07.1731 i Eidanger kirke,[66] d. 1773 på Oklungen i Eidanger,[67] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[68]

      

       Se Oklungen

 

      

 

VII. Isach Knudsen, (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter) f. 1718 på Tråholt i Eidanger,[69] dåp 07.08.1718 i Eidanger kirke,[70] d. 1719 på Tråholt i Eidanger,[71] gravlagt 04.06.1719 på Eidanger kirkegård.[72]

      

       Knudt Andersen Traaholt og Anne Jonsdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Gunnild Larsdatter Grønsholt, Hans Ellefsen Lillegaarden, Lars Andersen Traaholt.

      

       Han gravlegges som "Knudt Traaholtis lille søn Isaach 40 uger 5 dager".

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Alder ved død.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[20]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, uten sidetall.

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 31.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 311.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[36]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[37]  Alder ved død.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[40]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[42]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[43]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 136.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 136.

[49]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[50]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[54]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[55]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[59]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[63]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[64]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[71]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[72]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen