| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| LANNER |


 

 

Nils Nilsen f. ca. 1654 og Kirsti Pedersdatter f. ca. 1663 sin familie

 

 

 

Nils Nilsen, f. ca 1654,[1] d. 1726 på Lanner i Eidanger,[2] gravlagt 03.02.1726 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Nils var enkemann fra Døvik da han giftet seg i 1697.

 

Den 28. Febr. 1697 Desponserede (trolovet) Niels Nielssøn Døevig og Kirsti Pedersd. Hun Enche, han Enchemand. Cav: Søfren Kiøstelsen Hasler og Olle Elefssen (Evensen?) Lunde.

2. Pinzedag (24/5-1697) Copulation for Niels Døevig og Kirsti Pedersdaatter. 

 

En Peder Nilsen er nevnt i 1706 på "Rotøe Huusmands Pladz under Døevig" som "Huusmand 40 gifft, hafver ingen Sønner". Dette kan være en bror av Nils? Nils var blant annet trolover ved Peder Nilsen sin datter, Maren, sitt giftemål i 1709.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Niels Nielsen Døvig", innrullert 8. mai 1704.

 

Han var bruker på Lanner omkring 1700. Jeg finner han nevnt i ekstraskatten i 1711 med kone og 2 barn. Hans kone nevnes som fadder bosatt på Lanner fra 1712.

 

Lanner i 1725:

Niels Nielsøn Lanner gl. 70 aar, er iche frisk, gift med Kirsten Pedersdatter gl. 65 aar. Har en Søn Søren Nielsøn gl. 15 aar, iche endnu døgtig, er hieme.

Er en Mand til Huuse nafnlig Hans Olsøn gl. 43 aar, tiener for Soldat, er gift med Dorte Nielsdatter gl. 29 aar, haver 3de døttre Maren Hansdatter gl. 4 aar, Sara Hansdatter gl. 3 aar, Marthe Hansdatter gl. ½ aar.

 

Han gravlegges i 1726 som "Niels Nielsen Lander 71 aar 3 maaneder".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3a side 66b          

15.8.1726 - Bjerkevold i Eidanger, Lander

       Niels Lander død, e. Kirsti Pedersd.

       Barn:

1.    Nils Nielsen myndig.

2.    Søren Nielsen 18 år.

3.    Jøran Nilsdr. g.m. Anders Arvesen.

4.    Dorte Nielsdr.,. gift.

5.    Eli Nilsdr.,. gift.

6.    Anne Nilsdr.,. gift.

       Barnas halvbror var Ole Sørensen.

Brutto 45-2-14.

Gjeld: 45-2-14.

Under skifte ble det registrert 1 hest, 3 kuer, 7 voksne sauer og 1 lam.

 

 

Gift, med Nils Nilsens første hustru, d før 1697

 

 

Gift 24.05.1697 i Eidanger kirke,[4] med[5] Kirsti Pedersdatter, f. ca 1663,[6] d. 1734 på Lanner i Eidanger,[7] gravlagt 23.02.1734 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Kirsti:

Har vurdert henne som datter av Peder Nilsen Røtua. Det passer ikke aldersmessig.

 

Kirsti Pedersdatter står som enke da hun giftet seg med Nils Nilsen i 1697. I skifte etter mannen i 1726 er det nevnt en halvbror av deres barn ved navn Ole Sørensen. Hun må derfor tidligere ha vært gift med en Søren.

 

Gravlagt som "Niels Landers enke Kirsten Pedersd gl. 71 aar og 3 uger".

 

 

Kirsti sitt barn fra før hun giftet seg med Nils Nilsen:

 

I.a   Ole Sørensen, (sønn av Søren og Kirsti Pedersdatter) f. ca 1689,[9] d. 1729 i Eidanger,[10] gravlagt 25.08.1729 på Eidanger kirkegård.[11]

      

 

       Gift 01.01.1714 i Eidanger kirke,[12] med Malene Nilsdatter, f. ca 1688 på Nordre Lunde i Eidanger,[13] (datter av Nils Jansen og Anne Jensdatter), d. 1774 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[14] gravlagt 23.01.1774 på Eidanger kirkegård.[15]

 

       Se Nordre Lunde

 

 

 

Nils Nilsen og hans første kone sine barn:

      

 

I.b  Gjøran Nilsdatter, f. ca 1679.[16]

      

       Gift[17] med Anders Arvesen, f. ca 1681.[18]

      

       Se Døvik

 

 

      

II.   Nils Nilsen, f. ca 1685,[19] d. 1757 i Porsgrunn,[20] gravlagt 07.04.1757 på Eidanger kirkegård.

 

      

       Gift 01.12.1720 i Eidanger kirke,[21] med Inger Pedersdatter, f. ca 1673,[22] (datter av Peder Stamland), d. 1750 i Porsgrunn,[23] gravlagt 12.07.1750 på Eidanger kirkegård.[24]

       De fikk et barn bosatt på Lanner i 1721. Barnet døde på Lanner bare 1 ½ måned gammel. De har nok flyttet ikke lenge etter dette, for de nevnes i Porsgrunn i 1725.

      

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

III. Eli Nilsdatter, f. ca 1695,[25] d. 1757 på Langangrønningen i Eidanger,[26] gravlagt 24.04.1757 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Gift 13.06.1723 i Eidanger kirke,[28] med[29] Amund Anundsen, f. ca 1702,[30] (sønn av Anund Sørensen og Birthe Evensdatter), d. 1781 på Langangrønningen i Eidanger,[31] gravlagt 16.04.1781 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Se Langangen

 

 

      

IV. Dorthe Nilsdatter, f. ca 1696,[33] d. 1742 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[34] gravlagt 25.02.1742 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Gift 14.01.1720 i Eidanger kirke,[36] med Hans Olsen, f. ca 1682,[37] d. 1748 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[38] gravlagt 01.06.1748 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Se Lanner denne gården

 

 

 

Nils Nilsen og Kersti Pedersdatter sine barn:

 

 

V.   Anne Nielsdatter, f. ca 1702,[40] d. 1742 på Lanner i Eidanger,[41] gravlagt 05.07.1742 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Gift 01.01.1726 i Eidanger kirke,[43] med[44] Anders Knudsen, f. ca 1702 på Tråholt i Eidanger,[45] (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter), d. 1750 på Lanner i Eidanger,[46] gravlagt 03.05.1750 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Se Lanner denne gården

 

 

      

VI. Søren Nilsen, f. ca 1708 på Lanner i Eidanger,[48] d. 1742 på Grønsholt i Eidanger,[49] gravlagt 20.05.1742 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Gift 18.01.1730 i Eidanger kirke,[51] med Gunhild Larsdatter, f. ca 1703 på Grønsholt i Eidanger,[52] (datter av Lars Jonsen og Maren Jansdatter).

      

      Se Grønsholt

      

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[16]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Alder ved død.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[28]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[30]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[33]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[34]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[35]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[36]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[37]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[38]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[39]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 31.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 311.

[43]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, uten sidetall.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[49]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[50]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[51]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[52]  Sjølegden for Bragernes 1706.