| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUG u/MOHOLT

 


 

 

Hans Knudsen f. ca 1711 og Anne Torgersdatter f. 1725 sin familie

 

 

 

Hans Knudsen, født ca 1711 på Tråholt i Eidanger, død 1764 på Naphaug i Siljan,[1] gravlagt 02.02.1764 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter på Tråholt i Eidanger.

 

Hans nevnes som 21 år under skifte etter moren i 1732.

 

Hans Knudsen fikk feste på Naphaug (1 hud 6 skinn) i Siljan i 1747. Enken etter Rejer Tollefsen hadde sist brukt gården. (Festeseddel datert 24.02.1747)

 

Han giftet seg i Eidanger i 1748 og nevnes som bosatt på Naphaug ved trolovelsen.

 

Trol. 1/3-1748 i Eid. Copul. 3/4-1748.

Soldat, Hans Knudsøn Traaholt (Nabhoug) og Anne Torgersd. Flochstad.

Hand Hafde Officer Seddel.

Caut: Jacob Nielsøn Nedre Lunde og Anders Rejersøn Øxenholt i Kvelde Sougn.

Prest: H. Giertsøn.

 

Trolig deres dødfødte datter som ble gravlagt i 1756 som "Hans Naphog dødfødt Datter"? Det bodde en Hans Larsen på Naphaug rundt denne tiden, men hans kone var da trolig for gammel til å få barn.

 

De nevnes på Naphaug i 1762.

 

Naphaug 1762:

Gaardsnavn: Naphog

Eier: Propriatair gods græv Laurvig

Mand og hustru: Hans Naphog og kone

Drenger over 12 aar: Povel Torjersen

Piiger over 12 aar: Mari Olsdatter, Gunild Andersdatter

Andre husboende: Ole Larsen, Gulbrand Olsen,

Niels Andersen Skomager og kone

 

Hans døde på Naphaug i Siljan i 1764, 55 år gammel.

 

Gravlagt som "Hans Knudsen Nophaug 55 år gml".

 

Det er skifte etter han på Naphaug 28. mars 1764.

 

Skifteprotokoll nr. 6b, Fol. 376b

28.3.1764 - Naphaug i Slemdal

Hans Knudsen død g. Anne Torgersdtr.

Ingen barn.

Avdødes søskende:

        1.   Anders Knudsen, død, etterlater seg:

              a. Nils Andersen myndig

              b. Jacob Andersen myndig

              c. Erich Andersen 18 år

              d. Maria Andersdatter død, etterlater seg:

                  1. Anders Pedersen 6 år

                  2. Anne Pedersdatter 8 år

              e. Berthe Andersdatter, gift med Jacob Ellelfsen

               f. Anne Andersdatter 26 år

               g. Gunild Andersdatter 24 år

               h. Anne Andersdatter 12 år

        2.   Pouel Knudsen, død, etterlater seg:

               a. Jacob Paulsen umyndig

               b. Anders Paulsen umyndig

        3.   Amun Knudsen død, etterlater seg:

              a. Ole Anunsen 14 år

        4.   Inger Knudsdatter død, etterlater seg:

               a. Maria Torgersdatter 23 år

        5.   Johanne Knudsdatter gift med Christen Nielsen Studsrød.

Formynder for Erik Andersen og Anne Andersdatter deres steffader Ole Lander,

for Anders Pedersen og Anne Pedersdatter deres morbroder Niels Andersen,

for Anne Andersdatter og Gunild Andersdatter deres morbroder Jacob Andersen,

for Ole Anundsen blev hans svoger Christen Studsrød,

for Maren Torgersdatter Ole Flogstad i Eidanger.

Laugverge for enken Christen Johannesen Porsgrund.

Brutto 155-3-22

Netto 122-3-0

 

 

Gift 03.04.1748 i Eidanger kirke,[3] med Anne Torgersdatter, født 1725 på Flogstad i Eidanger,[4] (datter av Torger Rejersen og Maren Christensdatter), døpt 13.10.1725 i Eidanger kirke,[5] død 1795 på Naphaug i Siljan,[6] gravlagt 12.04.1795 på Siljan kirkegård.6

 

Anne:

Hun kom fra Flogstad i Eidanger.

 

Anne var fadder til farens bror, Anders Rejersen, sitt barn Reier i Hedrum i 1753. Hun stod da som Anne Naphaug. Hennes far flytter til henne på Naphaug etter at han ble enkemann for annen gang i 1763. Han døde på Naphaug i 1768.

 

Hun gifter seg på nytt i Siljan i 1764 med Ole Berntsen fra Lardal i bodde videre på Naphaug.

 

 

 

I.    Povel Hansen, født 1748 på Naphaug i Siljan,[7] døpt 22.12.1748 i Eidanger kirke,7 død 1749 på Naphaug i Siljan,[8] gravlagt 06.01.1749 på Siljan kirkegård.8

      

       Hans Knudsen Nabhug og Anna Torgersdatters søn Povel                                                        

       Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Margrete Olsdatter Aachlungen, mandfaddere: Anders Lanner, Anund Knudsen Aachlungen.

      

       Gravlegges som "Hans Nabhaugs og Anna Torgersdatters ægte søn Povel 3 uger".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 136.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.