| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| FLOGSTAD |


 

 

 

 

Rejer Torgersen f. ca 1643 og Maren Pedersdatter f. ca 1661 sin familie

 

 

 

 

Rejer Torgersen, f. ca 1643,[1] d. 1717 på Flogstad i Eidanger,[2] gravlagt 04.08.1717 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Torger Tallaksen Flogstad.

 

Rejer overvar skifte etter broren "Søfren" i 1696. I 1700 finner vi han som bruker på Flogstad i Eidanger. I ekstraskattemanntallet fra 1711 ser vi at han betalte skoskatt for seg selv, sin "Qvinde" og 4 barn".

 

Trodde en tid at Paul Rejersen på Sundby Vestre i Hedrum også var sønn av Rejer Torgersen.

 

I juni 2010 fikk jeg disse opplysningen fra Kristan Hunskaar ang. Paul Reiersen som avklarte denne Paul Rejersen sitt opphav:

I skiftet etter Anne Reiersdatter Møyland i Andebu i 1737/1738 nevnes halvbrødrene Paul Reiersen Sundby og Ole Reiersen, husmann i Kvelde. Kombinert med andre opplysninger finner jeg da at Paul var født 1688 på Skoli i Kodal som sønn av Reier Ellefsen og Mari Ottersdatter. Faren døde i 1690, og i 1701 bodde Mari Ottersdatter med sønnene Paul og Ole som inderst på Åshildrød i Hedrum.

 

Gravlagt som "Rejer Torgiersøn Flogstad 72 aar og 1 maaned".

 

 

Han giftet seg med[4] Maren Pedersdatter, f. ca 1661,[5] d. 1742 på Flogstad i Eidanger,[6] gravlagt 13.12.1742 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Maren:

Hun kan være søster til Kirsti Pedersdatter Lanner f. ca 1663, Gunnhild Pedersdatter Døvik f. ca 1665, Ellen Pedersdatter Kjendalen f. ca 1665.

 

Hun bodde hos sønnen Torgeir på Flogstad i 1725.

 

Hun gravlegges som "Rejer Flochstad's enke Maren Pedersdatter 81 aar".

 

Det er usikkert om hun var mor til alle Rejer sine barn ut fra hennes alder. Det er et hopp fra Åste i ca 1675 til Maren i ca 1688. Ut fra navnet Maren er hun kanskje mor fra Maren og fremover?

 

Hun bodde hos Torger Rejersen på Flogstad i 1725 og der står hun som hans mor, og at hun var 73 år gammel:

Torgier Reyerssøn gl. 39 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Maren Christensdatter gl. 30 aar. Har en datter Anne Torgiersdatter gl. ¼ aar. Har sin Moder hos sig Maren Pedersdatter gl. 73 aar og sin Søster Aaste Reyersdatter gl. 50 aar. Ingen Tieneste folch.

 

Dette med alder kan være ført unøyaktig flerer steder og hun kan være mor til alle barna? Det kan jo også være det skulle stått stemor når det gjaldt at hun var mor til Torger i 1725, men i denne tellingen pleier det å stå stemor, stesønn osv. Derfor er dette om Rejer Torgersen var gift flere ganger uvisst, men i 1725 står det at Maren var 73 år og da født i 1652. Hun ble da 90 år, og var da muligens mor til alle. Jeg velger å tro dette siste.

 

 

I.    Åste Rejersdatter, f. ca 1680 på Flogstad i Eidanger,[8],[9] d. 1727 på Flogstad i Eidanger,[10] gravlagt 17.07.1727 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Ugift. Fadder for Nils Torkildsen Døvigen og Anna Reiersdatters s. Reier i 1723.

      

       Hun bodde hos broren Torgeir på Flogstad i 1725, 50 år gammel som " Søster Aaste Reyersdatter gl. 50 aar "

      

       Dette er trolig ca. alder, for da hun gravlegges i 1727, står det " Aaste Rejersdatter Flogstad 47 aar ".

 

 

II.   Torger Rejersen, f. ca 1686 på Flogstad i Eidanger,[12] d. 1768 på Naphaug i Siljan,[13] gravlagt 12.06.1768 i Siljan.[14]

      

       Torger fikk bygsel på Flogstad i Eidanger i 1719.

 

      

       (1) Gift 06.10.1720 i Eidanger kirke,[15] med[16] Maren Christensdatter, f. ca 1698,[17] d. 1738 på Flogstad i Eidanger,[18] gravlagt 29.01.1738 på Eidanger kirkegård.[19]

      

 

       (2) Gift 06.06.1738 i Eidanger kirke,[20] med[21] Inger Knudsdatter, f. ca 1701 på Tråholt i Eidanger,[22] (datter av Knud Andersen og Anne Jonsdatter), d. 1763 på Flogstad i Eidanger,[23] gravlagt 09.10.1763 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Se Flogstad denne gården

 

      

III. Maren Rejersdatter, f. ca 1688 på Flogstad i Eidanger.[25]

      

       Maren Rejersdatter Flogstad var fadder til Anders Rejersen sin datter Marthe i Eidanger i 1719. Hun er også fadder til Torger Rejersen sin datter, Kirsten i Eidanger i 1723. Maren er også fadder til flere av Anne Rejersdatter sine barn, det siste var til Torkild i 1731. Hun er nok søster av Anders, Torger og Anne.

      

       Hun førlovet seg i 1716.

      

       Trol. 2/8-1716. I Eidanger:

       Reserva Soldat |: af de nyeskrefen :| Joen Christensen, hafde Capt. Uslers tilladelse :|  med Maren Rejersdaatter.

       Caut: Torchild Nielsen Lunde, Ole Gudmundsen Qvæstad.

      

       Forloveren Ole Gudmundsen var gift med Marthe Christensdatter fra Kvestad. Hun var datter av Christen Hansen Kvestad. Dette er da muligens Jon sin far.

      

       De har av en eller annen grunn ikke giftet seg, for 14. mars 1717 døper Joen Christensen og Maren Rejersdater et uekte barn som de kaller Christen.

      

       Vi finner igjen Maren i "Sjeleregisteret for Eidanger sogn 1725" gift med Niels Nielsen.

 

       De er da bosatt i Porsgrunn. Sønnen Christen fra 1716 er "Øster i Grevskapet". Det var trolig hos familie i Hedrum. Nils og Maren døpte barn bosatt på Osebakken i Porsgrunn. I 1725 er flere barn satt bort utenfor hjemmet. Det kan tyde på at det har vært trange kår i familien.

      

       Bjørntvet 1725:

       Biørntwedt nedre

       (Omfatter også det daværende Porsgrunn.)

       Niels Nielsøn gl 49 aar, tient for Soldat 12 aar, er Frisk, gift med Maren Rejersdatter gl. 37 aar, haver Peder Nielsøn gl. 17 aar, Søren Nielsøn gl. 14 aar, Knud Nielsøn gl. 11 aar, alle hieme, Halvor Nielsøn gl. 7 aar er hos Niels Andersøn. Christen Jonsøn gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet, Anne Nielsdatter gl. 8 ½ aar er i Gierpen sogn hos Amund Aaltvedt for fosterbarn, samt een liden pige Aase Nielsdatter gl. 2 aar. Haver een Hauge hvorpaa kand fødes een Koe.

      

       Hun nevnes som Nils Klevens enke i 1762.

      

       Østre Porsgrund 1762.

       Nr 57

       Mand og hustru: Jørgen Larsen og kone

       De uformuende: Niels Klevens Enke, een almisse lem

 

      

       (1) Gift 1716, med Jon Christensen, f. omkring 1680.[26]

 

        Se Østre Porsgrunn 1725

        

 

       (2) Hun giftet seg med[27] Nils Nilsen, f. ca 1676,[28] (sønn av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone), d. 1736 på Kleven i Eidanger,[29] gravlagt 06.10.1736 på Eidanger kirkegård.[30]

 

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

      

IV. Anders Rejersen, f. ca 1689 på Flogstad i Eidanger,[31] d. 1762 på Øksenholt i Hedrum,[32] gravlagt 21.11.1762 i Hedrum.[33]

      

       Anders Rejersen Flochstad fikk ei datter, Maren, med Anne Christensdatter i Eidanger i 1719.

      

       Han giftet seg på nytt med Kirsten Olsdatter som det var skifte etter i Hedrum i 1760. Han flyttet til Kvelde og var forlover i Eidanger i 1725 som bosatt på Sundby i Kvelde.

      

       Her er Anders forlover:

       Trol. 19/6-1725 i Eid. Copul. 25/10-1725.

       End Soldat fra Quælle (Kvelde) Sougn under Hr. Capitain Wiies Compagnie, Seddel fra Oberste Tiølling(?),

       Søfvren Rasmussøn med Christense Laersd. Søndre Røe.

       Caut: Peder Laerssøn Grafva og Anders Rejerssøn Syndbye i Quælle Sougn.

      

       Forlover i Eidanger også i 1748 til datteren til Torger Rejersen, Anne Torgersen Flogstad. Torger var bror av Anders. Anders var forlover i 1748 som bosatt på Øksenholt.

      

       Her er han også forlover:

       Trol. 1/3-1748 i Eid. Copul. 3/4-1748.

       Soldat, Hans Knudsøn Traaholt (Nabhoug) og Anne Torgersd. Flochstad.

       Hand Hafde Officer Seddel.

       Caut: Jacob Nielsøn Nedre Lunde og Anders Rejersøn Øxenholt i Kvelde Sougn.

       Prest: H. Giertsøn.

      

       Det står i bygdeboken for Hedrum at Anders var bruker på Øksenholt i Hedrum fra 1740 til 1761. Han kom dit fra Sundby Østre der han også hadde vært bruker. Han døde i 1762, 74 år gammel. Han var lagrettemann.

      

       Han var nevnt som fadder til datteren til Søren Rejersen Vestby sin sønn Jens i 1751 i Hedrum. Han står da som bosatt på Øksenholt i Hedrum. Han var også en bror av Anders.

      

       Skifte etter Kirsten Olsdatter i 1760:

       Folio 392a-393a / nr. 382 / 1. april 1760

       Afgangne Kirsten Olsdatter Anders Reyerssen Øxenholtes hustrue.

       Arvinger:

       Enkemannen Anders Reyerssen.

       Sønnen Jon Anderssen, 21 år.

       Sønnen Ole Anderssen, 12 år.

       Sønnen Reier Andersen, 7 år.

       Datteren Anne Andersdatter, 24 år.

       Datteren Ingebor Andersdatter, 19 år.

       Datteren Anne Andersdatter, 15 år.

       Datteren Maren Andersdatter, 9 år.

       Faren verget for barna.

       Brutto: 66 - 0 - 12

       Netto: 45 - 0 - 6

 

       Av disse barna er det bare Reier en finner i kirkeboken i Hedrum da den begynner i 1751. Hans faddere er: Agnethe Wesbye, Anne Naphug, Niels Magnildrød og Ambiørn Wesbye.

       Av fadderne er Agnete gift med Søren Rejersen som er Anders sin bror, Ambjørn Wesbye er gift med Maren, datteren til Agnete og Søren. Nils Magnildrød er nok Nils Reiersen Mangelrød som er bror til Anders Rejersen og Søren Rejersen. Anne Naphaug er nok Anne Torgersdatter bosatt på Naphaug i Siljan og datter av Torger Rejersen, Anders sin bror.

      

       Det var skifte etter Anders i 1763:

       Nr. 474 / fol. 456b / 17. februar 1763

       Afgangne Anders Reyersen (...) Øxenholt.

       Arvinger:

       Sønnen Ole Andersen, 15 år.

       Sønnen Reyer Andersen, 9 år.

       Datteren Anne Andersdatter.

       Datteren Maren Andersdatter.

       Alle barna var hjemmeværende. Farbroren Peter Thorsen ble formynder.

       Boet skyldte arv til Karen Olsdatter etter hennes mor Ingeborg Svensdatter, skifte 19. september 1739, og etter hennes far Ole Olsen, skifte 7. mai 1741.

       Boets inntekter: 94 - 1 - 20

       Boets utgifter: 116 - 1 - 8 4/5

 

      

       (1) Han giftet seg med[34] Anna Christensdatter.

 

      

       (2) Han giftet seg med Kirsten Olsdatter, f. ca 1711 på Øksenholt i Kvelde,[35] (datter av Ole Olsen og Karen Halvorsdatter), d. 1759 på Øksenholt i Hedrum,[36] gravlagt 22.07.1759 i Hedrum.[37]

      

       Kirsten:

       Hun døde på Øksenholt i Hedrum i 1759, 48 år gammel.

      

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1752-1763) side 392a

       Skifte 1. april 1760

       Afgangne Kirsten Olsdatter Anders Reyerssen Øxenholtes hustrue.

       Arvinger:

           - Enkemannen Anders Reyerssen.

           - Sønnen Jon Anderssen, 21 år.

           - Sønnen Ole Anderssen, 12 år.

           - Sønnen Reier Andersen, 7 år.

           - Datteren Anne Andersdatter, 24 år.

           - Datteren Ingebor Andersdatter, 19 år.

           - Datteren Anne Andersdatter, 15 år.

           - Datteren Maren Andersdatter, 9 år.

       Faren verget for barna.

       Brutto: 66 - 0 - 12

       Netto: 45 - 0 - 6.

 

      

       Barn:

 

       A.   Martha Andersdatter, (datter av Anders Rejersen og Anna Christensdatter) f. 1719 på Flogstad i Eidanger,[38] døpt 04.06.1719 i Eidanger kirke.[39]

            

             Anders Rejersen Flochstad og Anna Christensdatter - Martha

             Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kiendalen, assist: Maren Rejersdatter, mandfaddere: Jørgen Sillien, Ole Lunde og Nils Thorchildsen.

      

 

       B.   Anne Andersdatter, (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter) f. ca 1736.[40]

            

             Gift 16.03.1763 i Hedrum,[41] med[42] Peder Torsen, f. 1730 på Holte i Siljan,[43],[44] (sønn av Tor Evensen og Berte Pedersdatter), døpt 26.02.1730 i Siljan kirke,[45] d. 1790 på Øksenholt i Hedrum.[46]

            

             Peder:

             Thor Evensen Holtis og Berthe Pedersdatters første ægte barn ned nafn Peder

             Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Sara Tynnisdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Vettele Pedersen Høysæt, Vettele Tynnisen Tvetten.

            

             Han kom til Øksenholt i Kvelle. Han kom fra Tveitan i Siljan ifølge bygdeboken i Hedrum.

            

             Det er nok han som nevnes på Torsholt i 1762:

             Andre husboende: Per Thorsen

      

           

 

       C.   Jon Andersen, (sønn av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter) f. ca 1739.[47]

 

 

       D.   Ingeborg Andersdatter, (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter) f. ca 1741.[48]

 

 

       E.   Anne Andersdatter, (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter) f. ca 1745.[49]

 

 

       F.   Ole Andersen, (sønn av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter) f. ca 1748.[50]

 

 

       G.   Maren Andersdatter, (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter) f. ca 1751.[51]

 

 

       H.   Rejer Andersen, (sønn av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter) f. 1753 på Øksenholt i Hedrum,[52] døpt 12.08.1753 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum.[53]

            

             Faddere: Agnethe Wesbye, Anne Naphug, Niels Magnildrød og Ambiørn Wesbye.

            

             Han er nevnt som fadder til Peder Øxsenholt sitt barn, Anne, i 1777.

 

 

      

V.   Anne Rejersdatter, f. ca 1696 på Flogstad i Eidanger,[54] d. 1742 på Slevolden i Eidanger,[55] gravlagt 24.04.1742 på Eidanger kirkegård.[56]

      

       Gift 1722 i Eidanger kirke,[57] med[58] Nils Torkildsen, f. ca 1695,[59] (sønn av Torkild Nilsen og Mari Olsdatter), d. 1777 på Slevolden i Eidanger,[60] gravlagt 27.07.1777 på Eidanger kirkegård.[61]

      

       Se Slevolden

 

      

VI. Søren Rejersen, f. ca 1700 på Flogstad i Eidanger,[62] d. 1769 på Vestby i Hedrum,[63] gravlagt 25.06.1769 i Hedrum.[64]

      

       Søren var født på Flogstad i Eidanger.

      

       Han er tjenestegutt på Nordre Tveten i 1725:

       Haver 2de Tieniste Drenge Nafnlig Søren Rejersen gl. 22 aar, iche Soldat og Ole Larsøn 20 aar gamel, iche Soldat, tiener begge for aarsløn samt Een Tienistepige Agnette Larsdatter gl. 21 ¼ aar tiener ligemaade for aarsløn.

      

       Denne tjenestejenta Agnete Larsdatter er den Agnete han gifter seg med. Den Ole som tjener der er hennes bror.

 

       Han giftet seg i 1727:

 

       Trol. 30/4-1727 i Eid. Copul. 12/7-1727.

       Soldat Søfren Rejerssøn Flaachstad, under Hr. Major Wiies Compagnie. Seddel fra ham, med Angnethe Laersd. Røe.

       Caut: Olle Thollefssøn Nordall og Olle Søfvrenssøn Møller.

       Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

       En finner han senere som bruker på Vestby Bnr.3 i Hedrum. Jeg finner ikke datteren Maren døpt i Eidanger, så hun er trolig døpt i Hedrum. Han var Lagrettemann. Han død på Vesby i Hedrum i 1769, 69 år gammel.

 

 

       Gift 12.07.1727 i Eidanger kirke,[65] med[66] Agnete Larsdatter, f. ca 1704 på Nordre Rød i Eidanger,[67] (datter av Lars Jensen og Elen Olsdatter), d. 1777 på Vestby i Hedrum,[68] gravlagt 31.03.1777 i Hedrum.[69]

      

       Agnete:

       Hun tjener på Nordre Tveten i 1725 nevnes som: Tienistepige Agnette Larsdatter Tienistepige Agnette Larsdatter gl. 21 ¼ aar. Der tjener også Søren som hun gifter seg med.

      

       Hun står som "Agnethe Laersd. Røe" da hun giftet seg med Søren i Eidanger i 1727.

 

       Barn:

 

       A.   Maren Sørensdatter, f. ca 1726 på Vestby i Hedrum,[70],[71] d. 1786 på Vestby i Hedrum,[72],[73] gravlagt 01.06.1786 på Kvelle kirkegård.[74]

            

             Det var skifte etter Maren i 1788 viser at det var bare 17 rdl til deling.

            

 

             Hun giftet seg med[75] Ambjørn Kristensen, f. 1726 på Nes i Hedrum,[76] (sønn av Kristen Ellefsen og Anne Hansdatter), d. ca 1788.[77]

            

             Ambjørn:

             Han var 15 år og hjemme under skifte etter moren i 1741. Bruker på Vestby fra 1747 og til 1788. Overtok bygselen etter svigerfaren.

            

             Finner følgende under ekstraskatten i Hedrum på "Wesbye" i 1764: Ambiørn Christensen Oppsidder, Maria Sørensd Hustrue, Lars Børn, Anne Børn, Søren Rejersen Konens Forældre.

 

 

      

VII. Nils Rejersen, f. ca 1703 på Flogstad i Eidanger,[78] d. 1763 på Mangelrød i Hedrum,[79] gravlagt 26.06.1763 i Hedrum.[80]

      

       Han er tjenestedreng hos søsteren Anne på Tråholt i 1725:

       Niels Torchildsøn gl. 30 aar, tiener for Soldat er gift med Anne Reyersdatter gl. 29 aar. Har en Søn Reyer Nielsøn gl. 3 aar, en datter Gunild Nielsdatter gl. 1 aar, 1 Tienistedreng Niels Reyersøn gl. 20 aar, har iche tient, er frisk, tiener for aarsløn. 1 Tienistepige Ingeborg Nielsdatter gl. 14 aar, tiener uden løn.

       En Huusmand tilholder paa gaarden Ingvold Arnesøn gl. 68 aar, er vanfør, gift med Marj Andersdatter gl. 40 aar, en Stifdatter, Anne Nielsdatter gl. 9 aar.

      

       Han var bruker på Mangelrød i Hedrum fra 1731 til 1761. En finner han også under Mangnildrød i ekstraskatten i 1762. Han bodde der da med sin kone Inger og sønnen Rejer, samt ei tjenestejente Anne Hansdatter. Nils var lagrettemann. Han døde på Mangelrød i 1763, 60 år gammel.

      

 

       Han giftet seg med[81] Inger Mathiasdatter, f. ca 1689,[82] (datter av Mathias Arnesen og Marte Jacobsdatter), d. 1774 på Mangelrød i Hedrum,[83] gravlagt 23.01.1774 i Hedrum.[84]

      

       Inger:

       Hun kom fra Mangelrød i Hedrum. Hun døde på Mangelrød i 1774, 85 år gammel.

 

       Barn:

 

       A.   Reier Nilsen, f. 1734 på Mangelrød i Hedrum,[85] d. 1776 på Mangelrød i Hedrum.[86]

             

              Han ble bruker etter faren på Mangelrød i Hedrum. Han var bruker fra 1761 til han døde der i 1776. Forloverne deres var Ambiørn Wesby og Hans S. Jone. Vitner var Hans Ellefsen s. Jone og Even Sundby.

            

 

             Gift 22.07.1764 i Hedrum,[87] med[88] Elen Eliasdatter, f. 1743 på Grinna u/Vestby i Hedrum,[89] (datter av Elias Davidsen og Marte Ambjørnsdatter), d. 1813 på Mangelrød i Hedrum.[90]

            

             Elen:

             Hun kom fra Heum.

 

      

      

VIII. Peder Rejersen, f. ca 1705 på Flogstad i Eidanger,[91] d. 1773 på Bjerketvedt i Eidanger,[92] gravlagt 22.07.1773 på Gjerpen kirkegård.[93]

      

       Gift 02.01.1731 i Eidanger kirke,[94] med[95] Anne Olsdatter, f. 1707 på Langerød i Gjerpen,[96] (datter av Ole Gundersen og Tore Christophersdatter), døpt 04.09.1707 i Gjerpen kirke,[97] d. 1787 på Osebakken i Gjerpen,[98] gravlagt 12.02.1787 på Gjerpen kirkegård.[99]

     

       Se Bjørketvet

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 87.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 51.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 312.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 298.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[22]  Alder ved død.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Stipulert, Stipulert.

[27]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[28]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[32]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[33]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[35]  Alder ved død.

[36]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[37]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[40]  Skifte etter moren.

[41]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[42]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 896.

[43]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 896.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[46]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 896.

[47]  Skifte etter moren.

[48]  Skifte etter moren.

[49]  Skifte etter moren.

[50]  Skifte etter moren.

[51]  Skifte etter moren.

[52]  Skifte etter moren.

[53]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[54]  Alder ved død.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 310.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 310.

[57]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[62]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[63]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719.

[64]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[65]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[66]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719.

[67]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[68]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719.

[69]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[70]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719.

[71]  Alder ved død.

[72]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719.

[73]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 15.

[74]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 15.

[75]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719.

[76]  Skifte etter moren 4 desember 1741 Folio 394b-396b / nr. 35 / 26. juni 1742.

[77]  Stipulert, Stipulert.

[78]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745.

[79]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745.

[80]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[81]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745.

[82]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745.

[83]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 745.

[84]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[85]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[86]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[87]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[88]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[89]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[90]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[91]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[92]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[93]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[94]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[95]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[96]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[97]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[98]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[99]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.