| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RAGNHILDRØD |


 

 

 

Villum Olsen f. ca 1671 og Sibille Hansdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

 

Villum Olsen, f. ca 1671.[1]

 

Jeg tror dette giftemålet i Gjerpen i 1694 er giftemålet til Villum Olsen Ragnildrød. Ut fra det sjeldent navnet, tiden for giftemålet. Man finner heller ikke mer om dem i Gjerpen eller Siljan.

 

Cop. i Gjerpen 30/9-1694 Willem Olssen fra Slemdal og Sibille Hansd. Holm.

 

Villum eller Vilhelm Olsen Ragnildrød som det står i bygdeboken for Hedrum, ble brukt som fadder av Lars Olsen og Inger Gundersdatter på Søndre Lunde i Eidanger i 1723. Han kan være en bror til Lars Olsen?

 

Han er også fadder for Anne Olsdatter Kåsene u/Prestegården i Eidanger sitt barn i 1723. Dette kan være en søster?

 

Gunhild Olsdatter på Oklungen brukte Vilmum Olsen Ragnildrød og Hellie Olsdatter Bache som faddere. Dette er kan være søsken?

 

Han var bror til Jon Olsen f. ca 1660. I skifte etter han på Skåtan i Hvarnes i Hedrum i 1725 ble Villum Olsen nevn som farbror til barna hans. Jon var bruker på Skåtan Bnr.1 ca. 1695 til 1725. Han var lagrettemann. I 1701 var han oppført under "Schaatten" 48 år gammel.

Larvik skifteprotokoll nr. 7 - Folio 189a-190a 
6. juni 1725 
Afgangne Joen Olsen, Schaatten udj Hvarnes Annex. 
Arvinger: 
" Enken Maren Jacobsdatter. 
" Sønnen Jens Joenßen, 19 år. 
" Sønnen Hans Joenßen, 16 år. 
" Datteren Karen Joensdatter, 22 år. 
" Datteren Aaße Joensdatter, 22 år. 
Moren verget selv for barna, men med tilsyn av barnas farbror Villum Olsen Ragnildrød. Til lagverge tok enken sin "sted grande" Klemmet Olßen Skaatten. 
Brutto: 74 - 0 - 14
Netto: 62 - 2 - 2 

 

Det står følgende om Vilhelm under Ragnhildrød i bygdeboken for Hedrum:

 

Vilhelm Olsen het brukeren 1701, da 32 år. Lagrettemann. Han var ute i den nordiske krig som dragon, og gården ble visst da drevet av Tord Olsen. Villum tok fatt igjen 1720 - og måtte betale ny førstebygsel med vel 6 rdl. Lot sønnen Ole få halvdelen av gården 1725 og avstod resten av bygselen 1739. I deres tid brukte naboene på Oklungen Ragnhildrød-sagen ulovlig, og ble dømt for å ha skåret last for "beboere utenfor lenet" - som det heter i tingboken. Villum og sønnen slapp med å betale saksomkostninger. En dtr. Elen Villumsdtr. d. her 1753, 65 år.

Ole Villumsen, sønn her d. 1740 hadde halve gården fra 1725, og overtok resten like før han døde. Lagrettemann. G.m. Kirsten Torstensdtr. Ingen barn.

 

Skiftet efter Ole viste 48 rdl. til inntekt. men gjelden var 89 rdl. øle hadde levert tømmer til sagbruket i Larvik. men hadde ikke noe til gode der - heter det. Til provianthuset i Larvik skyldte han oppgjør for to par danske sko.

 

 

Gift 30.09.1694 i Gjerpen,[2] med Sibille Hansdatter, f. omkring 1670 (datter av Hans Lauritsen og Karen Kittilsdatter).

 

Sibille:

Hun kom fra Holm i Gjerpen.

 

 

 

 I.   Ole Villumsen, f. rundt 1700 på Ragnildrød i Hedrum,[3] d. 1740 på Ragnildrød i Hedrum.[4],[5]

      

       Han overtok på Ragnhildrød etter sin far. De fikk ingen barn.

      

       Larvik Skifteprotokoll nr. 9 - Folio 296b-297b / nr. 29

       24. oktober 1740

       Ole Willumson Ragnildrød i Qvelle Annex.

       Boet ble registrert 9. april, så snart dødsfallet var anmeldt, og solgt ved auksjon 20. juli. Ingen barn.

       Arvinger:

       "     Enken Kirsten Tostensdaatter.

       "     Faren Willum Olsøn her paa gaarden.

       Boets inntekter: 48 - 2 - 19

       Boets utgifter: 89 - 1 - 5

      

      

       Gift[6] med Kirsten Tostensdatter

 

       Kirsten:

       Hun giftet seg på nytt med Kristen Olsen fra Haugen i Hvarnes. Kristen overtok bygselen i 1740, men ga den fra seg i 1749 på grunn av sykdom. 

 

 

 

II.   Ellen Villumsdatter, f. ca 1705,[7],[8],[9] d. 1753 på Ragnildrød i Hedrum,[10] gravlagt 04.03.1753 i Hedrum.[11]

      

       Ifølge bygdeboken for Hedrum døde hun på Ragnildrød i Hedrum i 1753, 65 år gammel. Hun fikk barn i 1748 så hun må ha vært noe yngre da hun døde. Stipulerer henne ned 10 år.

      

 

       Gift[12] med Ole Larsen, f. omkring 1700,[13] (mulig sønn av Lars Olsen og Børte Torsdatter), d. 1781 på Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum,[14],[15] gravlagt 12.08.1781 i Hvarnes kirke i Hedrum.[16]

      

       Ole:

       Han fortsatte bygselen på en del av Kvisla i Siljan etter Lars Olsen Kvisla. Dette var nok hans far. Ole var der frem til 1735.

      

       De døpte barn bosatt på Ragnhildrød fra 1736. De døper så et barn bosatt på Plankelia under Ragnhildrød i Siljan i 1748. Der er Michel Larsen Nordalseter i Eidanger fadder.

      

       Ole sin sønn, Ole Olsen, var bosatt på Nordalsetre da han giftet seg i 1751. Der bodde på den tiden, Iver Arnesen og Maria Michelsdatter. Denne Maria var datter av Michel Larsen og dersom dette stemmer med at Ole Larsen og Michel Larsen var brødre var jo dette hans søskenbarn. Michel Larsen kan jo også være sønn av denne Lars Olsen Kvisla?

      

       Ole døpte barn bosatt på Plankelia sammen med Ellen Willumsdatter i 1748. Derfor er det nok han som er bosatt i Plankelia u/Ragnhildrød gift med Berthe Andersdatter. Hun er da hans 2. kone.

      

       Ifølge bygdeboken for Hedrum så var denne Ole Larsen husmann på plassen Plankelia. Detter var en husmannsplass på Ragnhildrød fra omkring 1740. Den lå øst for Rønningen. Matrikulert 1838 med 1 ort 2 skill. i skyld, 1886 fikk den Bnr.5 med 0,22 skm.

      

       Det står i bygdeboken at han var 70 år da han døde, men han må ha vært noe eldre da han fikk sitt første barn med Ellen Villumsdatter i 1725.

      

       Iver Arnesen og Maria Michelsdatter var bosatt på Nordalsetrert da Ole Olsen bodde der da han giftet seg i 1751. Jeg tror at denne Ole Larsen f. omkring 1700, som da er far til Ole Olsen f, 1725, er bror av Michel Larsen Nordalsetrert. Maria Michelsdatter var da søskenbarn av Ole og forklarer dette med at han bodde der. Iver Arnesen var fra Solli og det forklarer jo også alle fadderne der som Ole og Margrethe brukte.

 

       Se Plankelia u/Ragnhildrød denne gården

 

      

 

III. Anne Villumsdatter, f. ca 1710,[17] d. 1744 på Tråholt i Eidanger,[18] gravlagt 10.09.1744 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Hun bruker Ole Ragnildrød som fadder til sin førstefødte sønn Jacob i 1738. Dette er trolig Ole VilumsenRagnildrød og dette er nok da hennes bror. Ole Ragnildrød kan også være Ole Larsen som var gift med Ole sin søster Elen Vilumsdatter. De døper også et barn bosatt på Ragnildrød i 1738.

      

       Anne Villumsdatter var derfor sikkert datter av Vilhelm (Vilum) Olsen Ragnildrød.

      

 

       (1) Gift 02.01.1738 i Eidanger kirke,[20] med[21] Povel Knudsen, f. 1713 på Tråholt i Eidanger,[22] (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter), døpt 26.02.1713 i Eidanger kirke,[23] d. 1743 på Tråholt i Eidanger,[24] gravlagt 29.01.1743 på Eidanger kirkegård.[25]

      

 

       (2) Gift 21.01.1744 i Eidanger kirke,[26] med[27] Hans Hansen, f. ca 1711,[28] (sønn av Hans Amundsen og Anne Paulsdatter), d. 1748 på Tråholt i Eidanger,[29] gravlagt 05.06.1748 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Se Tråholt

 

      

 

IV. Maren Villumsdatter, f. ca 1712,[31] d. 1744 på Holtet i Eidanger,[32] gravlagt 05.05.1744 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Hun brukte søsteren Anne Villumsdatter Tråholt som fadder.

      

 

       Hun giftet seg med[34] Ole Andersen, f. ca 1712,[35],[36] [37] død 1756 på Holtet i Eidanger,15 gravlagt 30.03.1756 på Eidanger kirkegård.11

 

       Se Holtet

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[2]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[8]  Alder ved død.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[11]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 168.

[15]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 880.

[16]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 168.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[28]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Alder ved død.

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[36]  Alder ved død.

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.